Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Långt kontrakt för Östra hamnen i Hangö ses över

Hangö segelförening HSF har anhållit om att få ett långt arrendekontrakt på 20 år efter att det nuvarande kontraktet går ut i slutet av år 2026.

Hangö stad vill ännu titta lite närmare på hur stora investeringar som behöver göras i Östra hamnens infrastruktur i Hangö, innan man beslutar hur långt arrendekontrakt man beviljar operatören för gästbåtshamnen, Hangö segelförening HSF.

Stadsstyrelsen har remitterat ärendet för att få mer tid att gå igenom investeringsbehovet och kostnader.

Marko Niemi beviljas avsked från Hangö fullmäktige

Den sannfinländska fullmäktigeledamoten Marko Niemi har beviljats befrielse från sitt förtroendeuppdrag.

Han ersätts av Sannfinländaren Katja Liettyä, som redan en längre tid hoppat in som ersättare på mötena.

Marko Niemi har tidigare suttit i fullmäktige både som vänsterförbundare och som ledamot för Finlands kommunistiska parti.

I kommunalvalet 2021, ställde han upp som obunden i den Sannfinländska gruppen och fick andra mest röster av kandidaterna i gruppen, 93 stycken.

Apparat upphängd i tall.

Skarvar har olagligt störts norr om Hangö – antalet skarvbon ökar i Västnyland

Nya skarvkolonier har dykt upp i Sjundeå, Ingå och Hangö.

Hangö stad tar i bruk anonym rekrytering

Det innebär att valen till intervjuer sker på basis av ansökan, utan att man ser namn, kontaktuppgifter, ålder, kön eller övrig identifikation.

I våras lämnade Socialdemokraternas, Vänsterförbundets och De grönas fullmäktigegrupper in en motion i frågan.

Ärendet behandlades på stadsstyrelsemötet där förslaget var att anonym rekrytering används inom förvaltningarna i staden då det finns behov av det.

Helena Lesch-Saarinen (SFP) gav ett avvikande förslag som gick ut på att orden ”då det finns behov av det”, tas bort och att staden helt enkelt tar i bruk systemet. Det kunde styrelsen godkänna enhälligt.

Hangö stadsfullmäktige hade inget att invända mot det här på sitt möte (tisdag 12.9), så ärendet antecknades för kännedom.

Staten söker om pengar till Koverhar farled

Staten har sökt om EU-pengar för att förbättra och fördjupa farleden till Koverhar hamn på Hangö udd.

Det är trafikledsverket som söker om 1,25 miljoner euro som frivillig form av tilläggsanslag.

Pengarna söks ur ett program som heter CEF och vars mål är att stödja militär och civil rörlighet. CEF står för Connecting Europe Facility.

Sammanlagt söker staten om 43 miljoner euro för nio olika transportprojekt.

Trappa till våningshus i Lappvik.

Hangö stadsstyrelse vill utreda försäljning av Lappviklägenheter

Hangö ska utreda möjligheten att sälja en del av bostäderna.

En bild av Täktbukten fotat med drönare

Hangö tar ett steg i rätt riktning för att återställa Täktom träsk

Goda nyheter för den grunda havsviken Täktbukten.

En toalettstol som har sänkts i havet.

Havets skit i toaletten – demonstration för Östersjön under ytan

Toalettstolar ska mäta skitmängden i havet.

En skylt på en byggnad där det står hälsocentral och ingång på både svenska och finska.

Styrelseordföranden vid välfärdsområdet: Hangös hälsostation är inte hotad

Tidningen Västra Nyland skrev förra veckan att ett utkast från Västra Nylands välfärdsområdes strategiarbete föreslår att enbart Ekenäs skulle ha en egen hälsovårdscentral i hela Västnyland.

Hangö casino.

Hangöborna vill bevara Casinoparken som den är – tre namninsamlingar i cirkulation

Hangöborna vill inte ha hotell i Nationalstadsparken.

En polis i signalgul regnrock står i knädjupt vatten en bit ifrån en polisbil på en översvämmad gata.

Ovanligt hårda regn piskar Skandinavien – också sydkusten i Finland har det blött

SMHI: Det har regnat lika mycket som normalt på en månad.

båtar i hamn

Nu inleds rättegången kring dödsolyckan under Poker Run i Hangö sommaren 2020

Samtliga åtalade misstänks för grovt dödsvållande.

En man står vid havet med ett glas vin i sin hand.

Köksmästaren Filip Langhoffs första sommar med restaurang i Hangö har gått bra

Filip Langhoffs mor- och farföräldrar bodde i Hangö.

Fritt fram att simma vid stränderna i centrala Hangö och Ekenäs igen

Nu avråder inte Sydspetsens miljöhälsa längre från att bada vid stränderna Plagen och Bellevue i Hangö samt Knipan och Knipnäs i Ekenäs.

Provresultaten från den 10.8.2023 visar att badvattnet vid stränderna uppfyller kraven.

Myndigheten avråder ändå fortsättningsvis från bad vid stranden i Lappvik. Vattenkvaliteten i Lappvik kommer att uppdateras efter att nya vattenprover analyserats.

Sydspetsens miljöhälsa poängterar i ett pressmeddelande att den dåliga vattenkvalitén kan bero på stormen förra veckan. Vågor, kraftig sjögång, vind och variationer i vattenståndet kan påverka vattenkvaliteten. Myndigheten menar att det är bra att tänka på när man badar på andra badplatser.

Simma inte på Plagen och Bellevue i Hangö idag, inte heller vid Knipan eller Knipnäs i Ekenäs

Miljöhälsomyndigheten i Hangö och Raseborg meddelar att folk helst inte ska bada vid några stränder i Hangö och Ekenäs.

Avrådan gäller Plagen och Bellevue i Hangö samt Knipan och Knipnäs i Ekenäs.

Vattnet vid dessa stränder visade förhöjda halter av avföringsbakterier vid en rutinkontroll.

Man kommer att ta nya prover så snart som möjligt och informera allmänheten om läget.

Man sätter också ut information på de berörda stränderna så fort man hinner.

Bilister smet undan polisen i Hangö och Karis – många uppdrag under veckoslutet

På söndag natt (6.8) i Hangö mötte en polis på motorcykel en förare som körde mot enkelriktat. När polisen bad föraren stanna smet hen. Polisen fick fast föraren och misstänker hen för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och tredska mot polisen.

Också i Karis rymde en bilförare från polisen istället för att ge alkotest. Polisen hittade senare smitaren i Ekenäs, efter att hen krockat. Alkomätaren visade att personen körde berusad.

På fredagen (4.8) körde en förare 119 km/h på Hangövägen i Karis. Hastighetsbegränsningen där är 80 km/h.

båtar i hamn

Nu kommer muskelbåtarna till Hangö – för sista gången?

Årets evenemang blir det sista av sitt slag.

Regatta Resort vill skjuta fram byggandet av två tomter på Drottningberg i Hangö

Företaget har meddelat stadsstyrelsen att avsikten är att ta upp projektet nästa år (2024) på våren eller sommaren.

Motiveringen lyder att det är kämpiga tider inom byggnads- och bostadsförsäljningsbranschen för tillfället.

Regatta Resorts har ett samarbetsavtal med staden, där avsikten varit att bygga bostäder på sammanlagt sju tomter.

Av dessa sju har fem tomter bebyggts.

Stadsstyrelsen godkänner tidsfristen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida