Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Ny praxis för abort inom Österbottens välfärdsområde

Den nya abortlagen medför förändringrar även inom Österbottens välfärdsområde.

I och med den nya lagen krävs inte längre någon motivering eller något tillstånd av läkare för att göra abort före den tolfte graviditetsveckan, utan det räcker att den gravida vill det själv.

- Nu kan man ringa direkt hit till gynekologiska polikliniken och boka en tid, säger Jennica Kööpikkä, överläkare i gynekologi.

Det blir dock inga förändringar gällande sena aborter som utförs efter den tolfte graviditetsveckan. För dessa behövs även i fortsättningen tillstånd av Valvira.

Inom Österbottens välfärdsområde utförs aborter i Jakobstad och i Vasa.

Valvira börjar intensivövervaka hemvården

I år kommer social- och hälsovårdens tillsynsmyndighet Valvira att intensivövervaka äldreomsorgen tillsammans med regionalförvaltningsverken.

Bland annat följer man med hemvårdens kvalitet och att det finns tillräckligt med kunnig personal.

Myndigheternas iakttagelser pekar på att en hel del förbättringar krävs inom hemvården, exempelvis när det gäller säkerheten kring medicinering och att se till att äldre personer får rätt vård i rätt tid.

Behovet av övervakning understryks också av färska uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd, som visar att antalet hembesök hos klienterna minskat drastiskt i fjol jämfört med tidigare år. Samtidigt behöver allt fler äldre allt mer hjälp.

Närbild på tagning av blodbrov från fingerspetsen.

Kosmetolog i Esbo erbjöd blodanalyser men saknade tillstånd och kompetens – döms till böter

En kosmetolog med mottagning i Esbo utlovade svar på hälsofrågor med så lite som ett blodprov i fingret. Nu döms hon för att olovligt utövat ett yrke inom hälso- och sjukvården.

En sjukskötare i skyddsutrustning vårdar patienter på coronaintensiven.

Tingsrätten kan förbjuda vårdstrejken: "Situationen är exceptionell"

"Alla borde arbeta för att öka vårdyrkets attraktivitet".

Valvira

Tillsynsverket Valvira: Ingen aktiv kontroll av den privata psykoterapin

Privat terapiföretag utsatt för dataintrång och utpressning.

En blå flagga med Attendos logo vajar i en flaggstång. I bakgrunden syns blå himmel med ett lätt molntäcke.

Valvira kräver åtgärder av kritiserade Attendo genast

Attendo måste bättra sina problem före 1 juli i år.

Utsidan på nya barnsjukhuset

HUS ledning utreder kritiken mot Nya barnsjukhuset

Brister på barnsjukhuset har äventyrat patientsäkerheten.

Fastighet i ett plan, fasad i vitt och rött. I förgrunden grön gräsmatta och bilar på parkeringsplats.

Esperi Care lägger ner verksamheten vid Ulrikahemmet i Kristinestad

De boende flyttas istället till Kristinahemmet.

Ett par barnskor i händerna på en man och en kvinna. Illustrationsbild.

Uutissuomalainen: Antalet internationella adoptioner rekordlågt i Finland

Endast 52 barn adopterades från utlandet i fjol.

Brandbackens servicecenter

Antalet anmälningar inom vården ökar - inspektioner utförs

Informationsflödet ett stort problem inom hemvården.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida