Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Risk för översvämningar i Esse å

Risken för issörja och översvämningar har ökat de senaste dagarna i Esse å.

Det kalla vädret i kombination med stora vattenmängder gör att issörja (kravis) bildas ovanför forsarna och det kan hindra vattnet från att flöda vidare.

NTM-centralen följer läget via kamerabevakning och gör också besök i terrängen.

NTM-centralen vill ha mer information om kraftledningen mellan Kristinestad och Nokia

Miljökonsekvensbedömningen för kraftledningsprojektet mellan Kristinestad och Nokia måste kompletteras.

De mest väsentliga kompletteringsbehoven i MKB-dokumentet gäller konsekvenserna för naturen och grundvattnen. Dokumentet måste kompletteras innan NTM-centralen i Birkaland, som fungerar som kontaktmyndighet, kan lämna en motiverad slutsats om dokumentet.

Det är Fingrid som står bakom planerna att bygga en kraftledning på 400 kilovolt mellan Kristinestad och Nokia.

Vindkraftsprojektet vid Kivine i Vörå går framåt

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbedömningen av Kivine vindkraftsprojekt.

MKB-programmet har varit till påseende i höst och NTM-centralen har fått in 20 utlåtanden och expertkommentarer samt sju åsikter.

I utlåtanden lyfter man bland annat fram vindkraftens konsekvenser för bosättningen, landskapet, naturmiljön och fågelbeståndet. NTM-centralen förutsätter bland annat att responsen på MKB-programet och även konsekvenserna för Natura 2000-området Kalomskogen ska beaktas.

Det är vindkraftsbolaget Energiequelle Oy som planerar en vindkraftspark med högst 36 vindkraftverk, med en totalhöjd på 300 meter, i området av Kivine i Vörå kommun.

Nästa steg i processen är att Enerqiequelle gör en MKB-beskrivning utgående från utlåtandena.

Programmet och utlåtandena finns på miljöförvaltningens hemsida.

Stor grupp människor diskuterar åtgärder om stenbrott.

Stor oro över Destias planerade stenbrott i Västanfjärd: ”Jag är oroad för naturen och miljön som kommer att lida stor skada”

Drygt 50 personer diskuterade på tisdagskvällen Destias planerade stenbrott i Västanfjärd och smidde planer för hur man nu går vidare med protesterna.

En brunhårig kvinna står i en trappa. Kvinnan har svarta glasögon och en blommig blus.

Avfallsnämnden ändrar sig inte: ”En låst situation”

Avfallshanteringschefen är frustrerad över situationen.

Antalet arbetslösa fortsätter öka i Östterbotten och Mellersta Österbotten

Arbetslösheten fortsätter öka i Österbotten och Mellersta Österbotten, det visar färska siffror från Närings-, trafik- och miljöcentralen.

I slutet av oktober fanns det drygt 6 900 arbetslösa i Österbotten och Mellersta Österbotten, det är drygt 750 fler än för ett år sedan. Jämfört med månaden innan ökade också antalet arbetslösa. Mest ökade arbetslösheten i Jakobstadsregionen och Vasaregionen.

Arbetslösheten ökade mest i gruppen byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare. Samtidigt minskade antalet arbetslösa bland jordbrukare och skogsarbetare.

Andelen arbetslösa arbetssökande i Österbotten och Mellersta Österbotten är 6,1 procent och är därmed fortfarande den lägsta i Fastlandsfinland. Motsvarande andel i hela landet är 9,7 procent.

Ljudfyr

Äldre dam som ropar på kraftig dialekt har redan hindrat flera älgar från att hoppa ut på vägen – försäkringsbolaget blev intresserat

Fler ljudfyrar och optimala älgvarningsskyltar planeras för de österbottniska vägarna. Försäkringsbolaget och lokala viltvårdsföreningar deltog i projektet.

Stor lyftkran och lastbil vid ett brobygge.

NTM-centralen: Egentliga Finland och Satakunta har flest broar i dåligt skick

Vägnätet i Egentliga Finland och Satakunta är gammalt och det syns också i broarnas skick. Närings- trafik- och miljöcentralen meddelar att kring 20 procent av landets slitna broar finns i de här landskapen.

En buss och en bil möts på stamväg 51 i Sjundeå.

Stamväg 51 kan i framtiden få fyra filer väster om Kyrkslätt

Handlar om en elva kilometer lång sträcka.

Sopbil fotad bakifrån, står stilla vid ett trafikljus, snöslask på marken.

Stadsstyrelsen i Vasa vill avsätta stadens medlemmar i avfallsnämnden

Föreslår för fullmäktige att ett tillfälligt utskott bildas.

Österbotten klarade sig utan översvämningar

Österbotten verkar ha klarat sig undan översvämningar under helgen. Det regnade mindre än väntat.

I slutet av förra veckan befarade myndigheterna översvämningar i bland annat Närpes och Toby å.

Men trots att den rikliga snömängden nu mer eller mindre smultit har det inte lett till några översvämningar. Åtminstone inte några värst märkbara.

Vattenståndet steg dock kraftigt på sina håll. I Lappo å steg vattnet med nästan 1,5 meter. I Närpes å blev vattenföringen tio gånger större, men vattenståndet höll sig trots det under flödesgränsen.

Dessutom ser det ut att bli lite kallare mot slutet av veckan, vilket är positivt i dessa sammanhang, konstaterar Satu-Mikaela Burman på NTM-centralen i Södra Österbotten.

– Enligt nuvarande prognoser ser det inte ut att bli några översvämningar i Österbotten, säger Burman.

Skylt som pekar mot Vasa hamn.

ÖSP ryter till om Vasa hamnväg

Har lämnat in en förvaltningsklagan.

Ett berg av sopor på väg till Stormossen.

Vasaregionens avfallsnämnd får böta 40 000 euro

Får en ny chans att förklara sig innan löpande vite ges.

Sabbelskasernen i Dalsbruk

Lokal förvåning över Sabbelskasernens reparationer: ”Det är nog alldeles försent att reparera fastigheten nu”

I Dalsbruk i Kimitoöns kommun är invånare förvånade över närings-, trafik- och miljöcentralens beslut att inleda takreparationer vid Sabbelskasernen. Fastigheten har fått förfalla i tiotals år.

Starkt vattenflöde

Översvämningar att vänta i Österbotten när snön smälter

Kombinationen snö, plusgrader och regn ställer till det.

Sabbelskasernen i Dalsbruk

Den förfallna Sabbelskasernen i Dalsbruk börjar repareras

Arbetet börjar med att reparera taket på södra sidan.

NTM-centralen: Utred hur ammoniakfabriken i Karleby påverkar luft och vatten

Konsekvenserna som den planerade ammoniakfabriken i Karleby har för bland annat vattendrag, luftkvalitet och människors hälsa måste utredas ordentligt. Det säger Närings-, trafik- och miljöcentralen i sitt utlåtande om projektet.

Det är företaget Flexens som planerar en anläggning för produktion av ammoniak på storindustriområdet i Karleby. Ammoniaken ska användas till bland annat gödsel. Produktionskapaciteten är 440 000 ton per år.

Inom programmet för miljökonsekvensbedömning har det kommit in sammanlagt 19 utlåtanden och expertkommentarer. NTM-centralen lägger fram tre alternativ för projektet: att det genomförs som planerat, att det genomförs med halva produktionskapaciteten eller att det inte alls blir av.

Enligt planen ska fabriken stå klar 2027 och sysselsätta tiotals personer.

Man i glasögon på en trottoar.

Vasa hamnväg får vänta – NTM-centralen prioriterar Giga Vasa

Planeringen av Vasa hamnväg drar ut på tiden. Just nu prioriterar NTM-centralen vägarna på Giga Vasa-området och personalen räcker inte till allt.

En passagerare stiger på en buss från Borgå Trafik.

Borgåborna kan få vänta ett år extra på bättre kollektivtrafik

Det nya systemet skulle ursprungligen tas i bruk nästa höst.

En hög med avfall.

Medlemskommunerna kräver att Vasaregionens avfallsnämnd ger med sig

Storkyro och Korsholm vill se en lösning i tvisten.

Rivitalon jätekatoa.

Avfallsnämnden ändrar inte sina beslut – Vasas styrelseordförande: ”Någon måste ingripa”

På tisdag kväll skrevs ytterligare ett kapitel i berättelsen om Vasaregionens avfallsnämnd och avfallstransporterna. Nämnden vägrar fortfarande ändra på sina beslut.

Exceptionella höstflöden i de österbottniska åarna

Höstens rikliga regn har gjort marken genomdränkt och fyllt sjöar och åar till brädden, i synnerhet i de österbottniska landskapen. Enligt ett pressmeddelande från Miljöcentralen och NTM-centralerna i Södra och Norra Österbotten handlar det om exceptionella höstflöden.

Onsdagens kraftiga regn ledde till att vattenföringen i Esse å blev osedvanligt stor. På torsdagen var vattenföringen vid Herrfors kraftverk omkring 67 kubikmeter i sekunden. Det här är i samma klass som mäthistoriens största observation våren 1982.

I Karleby har man också varit tvungen att skydda bostadshus från de stigande vattennivåerna.

Mikko Uljas, planerare på Ramboll, vid en karta på den nya dfeagningen av Riksväg 3 mellan Vikby i Korsholm och Laihela.

Riksväg 3 mellan Vikby i Korsholm och Laihela behöver förbättras – ny sträckning och nya trafikplatser väcker frågor

På tisdag kväll samlades ett 20-tal Helsingbybor i byns skola då NTM-centralen i Södra Österbotten och planerarna på Ramboll höll ett informationsmöte om den nya vägsträckningen i Korsholm.

Man i förgrunden tittar ner i en soptunna.

NTM-centralen kallar avfallsnämnden till förhör: ”I dagsläget uppfyller inte situationen i Vasaregionen avfallslagen”

Att Vasaregionens avfallsnämnd valde att inte lyssna på NTM-centralens krav och hot om vite kommer inte gå obemärkt förbi. Nu väljer NTM-centralen att kalla avfallsnämndens medlemmar till ett hörande.

Fyrfilig riksvägsförbindelse planeras mellan Laihela och Vasa

NTM-centralen i Södra Österbotten utarbetar en utredningsplan för riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela. Målet är en fyrfilig riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa.

Utredningsplanen blir färdig innan utgången av 2023 och presenteras för allmänheten den 9 oktober på ett finskspråkigt möte i Laihela och på ett svenskspråkigt möte i Korsholm den 10 oktober.

Det finns ännu inte finansiering för projektet.

Ett berg av sopor på väg till Stormossen.

Vasaregionens avfallsnämnd vägrar rätta sig och nu blir det sannolikt böter: ”Nämndens medlemmar måste vara beredda på konsekvenser”

Vasaregionens avfallsnämnd går inte med på NTM-centralens krav om avfallstransporterna. Därmed tyder det mesta på att det blir böter på 50 000 euro.

En man talar i en mikrofon.

Fabriksplanerna i Kaskö går vidare efter NTM-utlåtande: ”Ett väldigt positivt utlåtande”

 MKB-förfarandet gällande Metsä Boards planerade kartongfabrik i Kaskö har nu avslutats. Myndigheterna har inte mycket att anmärka om.

Tuuliturbiineja. Solarigo Systems Oy:n aurinkopuisto Kalajoella Pohjois-Pohjanmaalla.

Ny landskapsplan kan komma att tillåta massiv vindkraftspark i Purmo

Det finns en hel del att anmärka på gällande den planerade vindkraftsparken i Purmo. Inte minst att den inte följer Österbottens nuvarande landskapsplan. Men det kan det bli ändring på.

Arbetslösheten ökar i Österbotten

Arbetslösheten fortsätter öka samtidigt som antalet lediga arbetsplatser minskar i Österbotten och Mellersta Österbotten.

I slutet av augusti fanns det åtta procent fler arbetslösa arbetssökande i Österbotten och Mellersta Österbotten jämfört med året innan. Antalet arbetslösa var dock färre i augusti än i juli.

Sydösterbotten hade den lägsta arbetslöshetsgraden med 4,5 procent inom området för NTM-centralen i Österbotten där både Österbotten och Mellersta Österbotten ingår. Dock ökade arbetslösheten i Sydösterbotten i augusti med 11 procent jämfört med fjolåret.

– Sysselsättningsläget inom vårt område är fortfarande ganska bra. Men å andra sidan ökar arbetslösheten bland ungdomar och vi bör följa med hur den utvecklas under de närmaste månaderna, säger Juha Nummela, direktör för Österbottens arbets- och näringsbyrå, i ett pressmeddelande.

Tor Stendahl ler och ser in i kameran i ett mötesutrymme.

”Viktig milstolpe”, säger Freyrs Finlands-vd om miljökonsekvensbedömningen

NTM-centralen: Buller och trafik, men bra för klimatet.

NTM-centralen om katodfabrik i Vasa: Buller och trafik men ändå bra för klimatet

Nu har NTM-centralen också kommenterat Freyrs planerade katodmaterialfabrik i Vasa.

Enligt NTM-centralens slutsats om företagets miljökonsekvensbedömning har projektet sannolikt inga betydande skadliga konsekvenser.

Dock blir det mer trafik och buller under såväl byggandet av fabriken som under själva driften.

NTM-centralen konstaterar att beredskapen för miljörisker och kemikalietransporternas säkerhet bör planeras omsorgsfullt.

Som helhet anser myndigheten att projektet faktiskt påverkar klimatet på ett positivt sätt, eftersom det främjar lagring av förnybar energi.

Alla utredningar hittas här. Fabriken ska tillverka mellan 20 000 och 60 000 ton litiumjärnfosfat-material per år.

Förra veckan gav man utlåtande om Freyrs andra planerade fabrik, en battericellsfabrik på samma område.

Skiss över ett möjligt batterifabriksområde på Långskogens industriområde i Vasa.

På måndag kommer svar om Freyr Battery:s planer i Vasa

Det handlar om en MKB för en katodmaterialfabrik.

Tillfällig bro stänger farled vid Rävsundsbron – trafiken till byggarbetsplatsen dirigeras till den tillfälliga bron

Farleden för båttrafik kommer att stängas vid Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins.

Trafikledsverket har beviljat ett tillstånd för det här. Tillståndet gäller mellan åren 2023 - 2025 och vid behov också under år 2026.

Myndigheterna ska bygga en tillfällig bro för den tunga trafiken till byggarbetsplatsen. Enligt den ansökan som lämnats in kan också övrig tung trafik dirigeras till den tillfälliga bron vid behov.

Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen är bron ändå i det här skedet till för just trafiken från och till byggarbetsplatsen.

Därför måste farleden vid bron stängas för båttrafik.

Artikeln och rubriken uppdaterades 13.9.2023 klockan 12.17 med uppgifter från NTM-centralen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida