Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Olkiluotos tre reaktorbyggnader på andra sidan en frusen vik en solig vinterdag med torr vass i förgrunden.

Olkiluoto 3 producerar el igen – rörliga elpriset sjunker ändå under onsdagen

Reparationstidtabellen har justerats flera gånger.

Olkiluoto 3 har slutat producera el

Den tredje reaktorn vid kärnkraftverket Olkiluoto ligger nere, meddelar Industrins Kraft i ett inlägg på X (tidigare Twitter) strax efter klockan 20 på söndagskvällen.

Orsaken uppges vara ett fel i turbinanläggningen, men exakt hur felet uppstått utreds som bäst. Industrins Kraft skriver att man meddelar när anläggningsenheten är i bruk igen.

Den regelbundna elproduktionen vid Olkiluoto 3 kom i gång i april i år. Med sin maxkapacitet på 1 600 megawatt står reaktorn för cirka 14 procent av hela landets elproduktion.

Helsingfors utreder möjligheterna att återanvända Hanaholmens kraftverk

Energiproduktionen vid kraftverket tog slut i april och nu utreder Helsingfors stad vilka möjligheter byggnaden kan erbjuda stadsutvecklingen.

Möjligheten att återanvända och utveckla kraftverket finns, men den framtida användningen av byggnaden har ännu inte avgjorts.

Måns Holmberg utanför kraftverk.

Söndrad gasledning kan ge kris i vinter: ”Trycket kan falla”, säger vd:n på Borgå Energi

Efterfrågan på LNG-gas i Asien är en osäkerhetsfaktor.

Närpes kan få 108 vindkraftverk ute till havs

Ett planläggningsavtal har upprättats mellan Forststyrelsen och Närpes stad angående en havsvindkraftpark utanför Närpes kust.

Parken ska bestå av 108 kraftverk med en totalhöjd på högst 400 meter. Maxeffekten skulle ligga på 15-25 MW per kraftverk.

Stadsstyrelsen tar ställning till avtalet på sitt möte på tisdag (3.10). Förslaget är att avtalet godkänns.

Ett vattenkraftverk.

Raseborg ger grönt ljus för en fiskväg intill Svartåforsens kraftverk

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd förespråkar nu att en fiskväg vid Svartåforsen blir av.

Brand i värmekraftverk i Kajanaland

En brand uppstod i Kainuun Voimas värmekraftverk i Kajana natten mellan lördag och söndag. Räddningsverket fick larm om branden vid halv tretiden på morgonen.

Ledningscentralen för räddningsverket i Kajanaland meddelar att branden fortfarande håller på att släckas. Vid halv niotiden på morgonen bedömds läget vara under kontroll.

Släckningsarbetet kommer att pågå ända in på söndagseftermiddagen.

För närvarande vet man inte om branden kommer att orsaka störningar i energiproduktionen.

Fortum ska kanske testa väteproduktion i Lovisa

Fortum sätter i gång planeringen av ett småskaligt pilotprojekt för vätetillverkning i Lovisa. Tanken är att bygga ett litet elektrolysverk på 1–2 megawatt i containrar. De ska placeras på Källans område nära kärnkraftverket i Lovisa. Vätet som tillverkas är till för industribruk och en del av det kan eventuellt användas i kärnkraftsverkets processer. Beslutet om ifall pilotprojektet faktiskt blir av tas senare.

Väte som tillverkas med hjälp av vind-, vatten- eller kärnkraft kan användas för att producera koldioxidneutrala bränslen som används inom transport och industri.

Kristinestad köper mark av Pohjolan Voima

Kristinestad köper ett ungefär 40 hektar stort område av Pohjolan Voima för en euro.

Området har använts för förvaring av flygaska och staden ska hyra ut området till det företaget Nordi Oy som enligt planen ska bygga en solpark på området.

Kristinestad planerar också att köpa den mark där Pohjolan Voima hade sitt kraftverk. Den affären är värd 300 000 euro och beslutas av stadsfullmäktige.

En man fiskar i den konstgjorda sjön vid kärnkraftverket Isar i södra Tyskland. I bakgrunden syns krafverkets kylningssystem.

Slut för kärnkraften i Tyskland – de tre sista återstående reaktorerna körs nu ner

Kärnkraftens förespråkare har ändå inte tappat allt hopp.

Ett vintrigt landskap med två kärnreaktorer och elledningar

Kärnkraftverket i Lovisa fick nytt lov för slutförvaring av radioaktivt avfall

Regeringens beslut betyder att radioaktivt avfall nu får förvaras i en utvidgad slutförvaringsanläggning på kraftverkets område fyrtio år efter att kraftverket stängt.

Fullmäktige i Närpes återremitterade fråga om decibelgräns vid vindkraftsbyggen

Stadsfullmäktige i Närpes återremitterade frågan om en decibelgräns när man bygger ny vindkraft.

Fullmäktige skulle ta ställning till ett förslag att gå in för 35 dB som gränsvärde för ljud från vindkraftverk vid permanenta bostäder både för pågående och nya vindkraftsplaneringar.

Politikerna valde ändå att återremittera eftersom man vill utreda frågan ytterligare.

Fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP) uppger att man inte ännu har en tillräckligt tydlig bild av vad gränsen skulle innebära i praktiken; det vill säga hurdana avstånd som skulle krävas mellan kraftverk och bosättning för att inte överskrida gränsen.

Lagen anger 40 dB som gränsvärde, och i många kommuner har man gått in för en kilometergräns mellan vindkraftverk och fast bosättning. Ljud från vindkraftverk transporteras ändå olika långt beroende på bland annat väderförhållanden och terräng.

Borg tror att fullmäktige kan vara redo att behandla frågan inom kort.

Nykarleby kan få fler vindmöllor

Nykarleby kan få ett nytt vindkraftsområde. Stadsstyrelsen enades på sitt möte på måndagskvällen om ett utlåtande om ett vindkraftsprojekt i Björkbacken, väster om Jeppo.

Enligt planerna skulle maximalt 26 kraftverk byggas på ett område som är knappt 1 900 hektar stort. Utlåtandet gäller den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts upp för projektet och skickas härnäst till NTM-centralen.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP) ansåg styrelsen att beskrivningen är välgjord. För att vara på den säkra sidan när det gäller buller från kraftverken vill man ändå öka avståndet till närmaste bosättning.

Testkörningen av Olkiluoto 3 återupptas i dag

Olkiluoto 3 fortsätter producera el i dag.

Den testkörning som inleds i dag beräknas pågå i elva dagar. Under den här perioden varierar kraftverkets effekt kraftigt. Enligt Industrins Kraft producerar kraftverket under provkörningen kring 1,3 terawattimmar el.

Reaktorn förutspås börja producera el regelbundet från och med den 8 mars, uppgav Industrins Kraft innan jul.

Källa: STT

Olkiluoto kärnkraftverks tre reaktorer, fotograferade från den motsatta vasstranden.

Olkiluoto 3 kan fortsätta provköras trots sprickor på matarpumparna – ”Alldeles tryggt”, enligt Industrins Kraft

Hållbara pumphjul till matarpumparna fås först i månadsskiftet februari–mars. Under provkörningen förekommer det stor variation i produktionskraften.

Olkiluoto kärnkraftverks tre reaktorer, fotograferade från den motsatta vasstranden.

Olkiluoto 3 kan fortsätta provköras trots sprickor på matarpumparna – ”Alldeles tryggt”, enligt Industrins Kraft

Hållbara pumphjul till matarpumparna fås först i månadsskiftet februari–mars. Under provkörningen förekommer det stor variation i produktionskraften.

Vatten rinner från en kran ned i en diskho av stål.

Extrema siffror hos Nykarleby kraftverk – vattenkonsumtionen har minskat med 20 procent

Beror troligen på att primärnäringarna har det tufft.

Elkraftverket i Taivalkoski vintertid

Regn ger vattenkraft då Olkiluoto trilskas – vattenreserverna lite under medelnivån

20 procent vattenkraft behövs när reaktorn inte drar igång.

Tuulimylly Simon Sarvisuossa valmistumaisillaan olevassa tuulipuistossa maaliskuussa 2022

Elpriset stiger ytterligare när nedisade vindkraftverk stör Finlands elproduktion

November och december svåra månader för vindkraften.

En vindmölla i vindkraftspark i Pyhäntä.

Vindkraftverk i Letala och Virmo får grönt ljus – påverkar inte omgivningen för negativt

I framtiden kan över tio vindkraftverk byggas i Letala och Virmo. NTM-centralen konstaterar att det är möjligt att förverkliga projektet.

Grafikbild där Hanaholmens kraftverk i Helsingfors står bredvid ett exempel på ett minikraftverk, för att visa skillnad på storlek (60-150m versus 8,5m i höjd).

Helen och Fortum utreder samarbetsmöjligheter kring minikärnkraftverk

Både Helen och Fortum har redan tidigare uttryckt intresse för små modulära reaktorer.

Enligt företagen kan minikärnkraft vara ett konkurrenskraftigt alternativ för energiproduktion. Små reaktorer är snabba att bygga och kan serieproduceras vilket sänker kostnaderna.

Ett eventuellt minikraftverk borde enligt företagen ligga nära hemmen det förser med energi för att ge bästa effekt.

Eftersom det saknas lagstiftning för minikärnkraftverk utreds än så länge bara möjliga placeringsalternativ.

En man med keps på huvudet står och lutar sig mot en gammal generator.

Perus byaförening vinner på höga elpriser – det egna vattenkraftverket ger dem tusenlappar i månaden

I 20 år har Allan Nyholm, en av eldsjälarna bakom vattenkraftverket i Perus by i Kristinestad, undrat om det var en bra affär att köpa kraftverket. Nu är det annat ljud i skällan.

Rök kommer ut från taket på ett kraftverk där det brinner mitt i natten.

Brand i plastavfallssilo vid Nådendals kraftverk blossade upp på nytt

Släckningsarbetet pågick i flera timmar, men är nu avslutat.

En stor sandplan med en rad bilar parkerade. Det är mulet och blött på marken.

Vedterminal i Sjundeå ska hjälpa trygga tillgången till skogsenergi i södra Finland

Ökat behov efter att träimporten från Ryssland upphört.

Brandbilar på rad.

Hård smäll i kraftverket i Billnäs ledde till stort pådrag

Smällen berodde på en kortslutning i en turbin.

Fortums kolkraftverk i Meri-Pori.

Finland står utan effektreserv i vinter – Fortums kolkraftverk i Meri-Pori förbereds nu för kommersiellt bruk i stället

Kraftverket i Meri-Pori har vid behov en effekt på 560 megawatt, vilket är nästan lika mycket som målet för effektreserven var.

Kraftledningar i skymning.

Olkiluoto 3 låg nere fram till lunchtid - stamnätsbolaget Fingrid togs på sängen

Kraftverken startades vid halv åtta på torsdagsmorgonen.

Kraftverkets två kyltorn vid floden Main.

Höga elpriser kan komma att hålla tyska kärnkraftverk i gång – regeringens beslut väntas inom kort

Också Tyskland dras med stigande priser på el. Regeringen har hittills hållit fast vi tidtabellen för att avveckla kärnkraften, men nu ser det ut som om reaktorerna producerar el längre än planerat.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida