Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Helsingforspolisen prickas av JO – informerar för lite på svenska

Helsingforspolisen borde ge ut mer info på svenska.

Folktinget: Valfrihetslagen måste skrivas om

Valfrihetslagen garanterar inte svenskspråkig vård.

Språkförsöket ser ut att bli en flopp - få vill skippa skolsvenskan

Yle har kollat kommunernas intresse för försöket.

Forskare: Polisen talar dålig svenska

Språklagens krav uppfylls inte.

JK: Finansministeriet bröt mot språklagen med båtskatteförslaget

Justitiekanslern gav bakläxa efter åländskt klagomål.

Finland över tre år försenat med språkrapport

Finland försummar internationella avtal om minoritetsspråk.

Henriksson: Presidentens kommentar en stark markering

Väntade sig att presidenten skulle ta ställning.

Minoritetsspråksexpert: Jourreformen strider mot EU-lag

Häggman: Beslutet går stick i stäv med två EU:s direktiv.

Olagligt att lösa svensk vård med tolkar - har testats på finskspråkiga patienter

Tolkar är inget alternativ för Seinäjoki centralsjukhus.

Riskerna ökar om inte patienten och vårdpersonalen kan kommunicera

Många frågor är öppna, säger språkrättsråd.

Landskapet mejlar till utskottets medlemmar

80 procent ska ha högst 50 minuters restid till sjukhuset.

"Svenska språkets ställning försvagas"

Myndigheternas översättningar uteblir.

Vasabo förbannad på Posten - vill se attitydförändring kring svenskan

Postens webbutik fungerar enbart på finska och engelska.

Anna-Maja Henriksson: Ansvarslöst att strunta i språket

SFP vill att Åbobeslutet om psykvården tas tillbaka.

Inte ett ord om vård på svenska

Däremot nya chanser för svenskspråkiga vårdproducenter.

Nu tas trycket på språket

Språkbarometern mäter servicens kvalitet.

Ryssar diskrimineras i Estland - men mindre än förr

Esterna och ryssarna oense om förekomsten av diskriminering.