Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Närpes kan få 108 vindkraftverk ute till havs

Ett planläggningsavtal har upprättats mellan Forststyrelsen och Närpes stad angående en havsvindkraftpark utanför Närpes kust.

Parken ska bestå av 108 kraftverk med en totalhöjd på högst 400 meter. Maxeffekten skulle ligga på 15-25 MW per kraftverk.

Stadsstyrelsen tar ställning till avtalet på sitt möte på tisdag (3.10). Förslaget är att avtalet godkänns.

Martin Enroth ser in i kameran, i bakgrunden ett oskarpt stadslandskap.

Nu finns rekordmycket pengar att söka för kulturprojekt i Sydösterbotten

”Väldigt goda ekonomiska förutsättningar just nu.”

Kaskisten kaupungin kyltti

Kaskö väljer Södra Österbotten i sysselsättningsreformen

Motförslag om att vänta fick inte gehör.

Kaskö hamn och OX2 inleder samarbete

Vindkraftsbolaget OX2 och Kaskö hamn inleder samarbete, med sikte på den planerade havsvindkraftsparken Tyrsky, som planeras i Finlands ekonomiska zon till havs, utanför Närpes kust.

Byggandet av havsvindkraftsparker kommer att kräva mycket utrymme och stora hamnar på land - i fallet med Kaskö hamn gäller avtalet också service och underhåll när havsvindkraftsparken är byggd.

OX2 har ingått liknande avtal med hamnarna i Jakobstad och Karleby gällande planerade projekt norr om Kvarken.

Havsvindkraftsparken Tyrsky planeras omfatta 100 vindkraftverk.

Närpes söker ny teknisk direktör

Närpes stads nuvarande tekniska direktör Edd Grahn har ansökt om pension och kommer avsluta sin närmare 20 år långa karriär inom Närpes stad innan årsskiftet.

Nu ses arbetsbilden och behörighetskrav över för tjänsten som teknisk direktör. En rekryteringsgrupp ska tillsättas för att anställa en ny teknisk direktör.

Målet är att finna en som kan börja i slutet november.

Närpes tekniska direktör Edd Grahn går i pension

Närpes mångårige tekniska direktör Edd Grahn går i pension och nu ska staden lediganslå tjänsten.

Stadsstyrelsen tar upp ärendet på sitt möte nästa tisdag och samtidigt ska även en rekryteringsgrupp tillsättas.

Grahn har jobbat som teknisk direktör i Närpes sedan 2006 och anhåller nu om befrielse från sin tjänst från och med april.

I och med intjänade semestrar och ledigheter slutar han dock jobba i december.

Tanken är att den nya tekniska direktören ska tillträda redan i november i år.

Höga vågor slår mot en brygga så vattnet skvättar. Båtar ligger förtöjda i bryggan.

Kraftiga vindbyar orsakade flera larm i Österbotten under tisdagen – räddningschef: Mest är det träd som fallit

De kraftiga vindbyarna har orsakat flera larm i Österbotten under tisdagseftermiddagen. Träd har fallit över vägar och elledningar, uppger räddningsverket.

Bild av ett skolbarn

Nya bestämmelser om betyg och trakasserier – dags för skolstart

De flesta elever i Österbotten börjar först nästa vecka.

HS: Åtal väcks i Närpes ockerhärva

Ockerhärvan i Närpes går nu vidare till domstol. Åtal har väckts i Österbottens tingsrätt, rapporterar Helsingin Sanomat.

Misstanken gäller att vietnamesiska växthusarbetare har tvingats betala för att få jobb inom växthusnäringen i Närpes. Det här kallas tröskelpengar.

Enligt Helsingin Sanomat åtalas ett par med vietnamesisk bakgrund för grov utpressning. En tredje person åtalas för medhjälp till brotten. Alla åtalade nekar till brott.

Ockerhärvan är ändå större än så. Enligt HS är flera personer ännu misstänkta eller under åtalsprövning.

Stämningsansökan är ännu inte offentlig.

Många ukrainare vill bo i Vasa och Jakobstad

Vasa och Jakobstad är de två populäraste kommunerna i Österbotten när ukrainska flyktingar väljer hemkommun.

Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har de båda städerna hittills fått över 100 ansökningar om hemkommun från ukrainska flyktingar.

Kristinestad har fått 40 ansökningar och Närpes 30.

I hela landet har ungefär 8000 ukrainare ansökt om hemkommun.

Ungefär 47 000 ukrainare har flytt till Finland. Det är frivilligt för dem att ansöka om hemkommun, men att ha en hemkommun i Finland ger fördelar för dem som vill stanna. De ukrainare som har en hemkommun i Finland flyttas över från mottagningscentralernas verksamhet och får istället service av kommunerna och välfärdsområdena.

En man med keps på huvudet.

Kultursekreterare i Närpes: Tomatkarnevalen lever och mår bra

Tomatkarnevalen i Närpes ordnades för första gången 1982.

Kristinestads polisstation har flyttat

Nu har polisen i Kristinestad flyttat till nya lokaler. De gamla lokalerna vid det så kallade post- och telehuset är tömda och nu finns polisens kundbetjäning på Kristinagatan 11.

Det här innebär att polisens lokaler minskar från 1 000 kvadratmeter till 100.

Det dagliga polisiära arbetet har tidigare utgått från polisstationen i Kristinestad, som nu har reducerats till stödjepunkt med tillståndsservice och utsökning.

En ny polisstation kommer att byggas i grannkommunen Närpes och tanken var att bygga stationen i anslutning till brandstationen.

Enligt tekniska direktören Edd Grahn har ändå de planerna slopats och polisstyrelsen och senatsfastigheter letar nu efter en ny tomt.

Stefan Pellas, jaktchef på Viltcentralen i Kust-Österbotten.

Jaktchef: Vargflockarna i Sydösterbotten förser kusten med nya individer

Vargarna ökar i Finland och i Österbotten ökar observationerna. Jaktchef Stefan Pellas säger att det nuvarande systemet med undantagslov för att avliva problemindivider är ”haltande”.

En varg fotograferad från sidan medan den står bland växter och blommor i en skog.

Tre nya varghybrider påträffade – en av dem i Närpes

Hybrider hittades då DNA-prover av varg samlades in.

Kaislikkoa

NTM-centralen vill ha mera vatten i Västerfjärden i Närpes

Vattennivån i fjärden ofta för låg på våren.

Närpes säger OK till planering av havsvindkraft

Närpes godkänner att det görs upp en delgeneralplan för havsvindkraft. Det beslöt stadsstyrelsen på tisdag kväll.

Forststyrelsen vill planera för havsvindkraft utanför Närpes kust. Projektet har preliminärt uppskattats bestå av 108 kraftverk med en höjd på högst 400 meter.

Området i fråga finns med i utkastet till landskapsplan 2050 som lämpligt för vindkraft. Elöverföringen på land ska genomföras som en luftledning.

- Planläggningen kan börja men samtidigt behövs en grundlig utredning av hur området lämpar sig för verksamheten, säger Närpes stadsdirektör Mikaela Björklund.

En man står inne i ett växthus. Bakom honom syns rader med tomatplantor.

Oro över tomatviruset som upptäckts: ”Får vi in det överlever det i 20 år”

Hygien och rutiner är a och o för att undvika smittan.

ilves hangella

Allt fler lodjur observeras i Sydösterbotten

Antalet lodjursobservationer har ökat avsevärt. Speciellt i Sydösterbotten. Inte ens experterna vet varför lodjuret trivs så bra just där.

Maaseudun Työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas.

Efter ockerhärvan i Närpes skrevs en checklista för branschfolket i växthusnäringen: ”Den blev snabbt färdig”

Från tidigare hade man en handbok för utländska arbetstagare om deras rättigheter. Efter ockerhärvan har man också tagit fram en granskningslista för arbetsgivarna.

En grafikkarta över Österbotten med en massa vindmöllor på.

Så här ser vindkraften ut idag i Österbotten – har gränsen kommit emot?

Över 200 möllor producerar el i Österbotten idag.

Vägskylt och kråka.

Internationell cykelrutt märks ut från Åbo till Vasa

Den internationella cykelrutten EuroVelo 10 går runt hela Östersjön, 9 100 kilometer längs kusten i nio länder.

För två år sedan märktes rutten ut mellan Kyrkslätt och S:t Karins. I år ska rutten skyltas vidare längs kusten från Åbo till Vasa.

De blå cykelruttsskyltarna sätts ut bland annat i Luonnonmaa i Nådendal, Lokalax i Nystad, Raumo, Räfsö i Björneborg, Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs och Söderfjärden i Solf.

Arbetet börjar i april i Egentliga Finland och går sedan vidare norrut via Satakunta till Österbotten.

Rutten går till största delen på landsvägsnätet av lägre klass, också längs gatunätet i kommunernas centrum. Man har strävat efter att leda rutten via trivsamma vägar och gator som gör det lätt att nå lokala sevärdheter och viktiga rastställen.

Alla i trafiken uppmanas ta det försiktigt vid vägarbetena.

Caruna testar intelligent elnät i Sydösterbotten

Elnätsbolaget Caruna ska prova ut ett system med smart elnät i Sydösterbotten. Målet är att förbättra leveranssäkerheten med kortare och färre elavbrott som berör så få elabonnenter som möjligt.

I experimentet ska man ta reda på hur effektivt man kan automatisera återställande av elförsörjningen i händelse av strömavbrott. Idag sker det manuellt.

I korthet handlar det om automatisering av elnätet och test hur bra automationen kan lokalisera strömavbrott.

Testerna har redan börjat och pågår året ut, och i Österbotten berörs Carunakunder i Närpes och Kristinestad.

Tiotusentals euro i understöd till österbottniska bibliotek

En rad österbottniska bibliotek får sammanlagt 80 000 euro i understöd från Regionförvaltningsverket för att utveckla sina tjänster.

Det största enskilda bidraget får biblioteken i Pörtom och Övermark i Närpes. De tilldelas 20 000 euro för att utöka öppethållningstiderna med hjälp av ny teknik.

Vörå kommun får 15 000 euro för Maxmo bibliotek som också ska få teknik så att biblioteket kan vara öppet utan personal på plats.

Pedersöre får 18 000 euro för att utveckla bibliotekstjänsterna för äldre och pensionärer.

Vasa stad får 12 000 euro för att skapa ett allmänt utrymme i huvudbiblioteket.

Korsnäs får 15 000 för att underlätta för invånare att ta del av kultur och öka bibliotekets dragningskraft.

Ekonomin i Närpes fortsatt positiv

Närpes stad gjorde ett överskott på 2,2 miljoner euro ifjol samt hade ett årsbidrag på 9,9 miljoner euro. Staden lyckades hålla utgifterna nere samtidigt som skatteintäkterna och statsandelarna ökade.

På tisdag kväll beslöt stadsstyrelsen föreslå för fullmäktige att staden gör en investeringsreservering på sammanlagt fyra miljoner euro för en ny allaktivitetshall i Närpes samt ny skola och daghem i Pjelax.

– Det ser bra ut och det är i samma stil som det varit de senaste åren, säger stadsstyrelsens ordförande Hans-Erik Lindqvist om ekonomin.

25 000 euro betalas ut för älgskador i Österbotten

Älgskadeersättningarna mer än tredubblades i Österbotten.

I Österbotten betalas i år nästan 25 000 euro till skogsägare i ersättning för skador som älgar och andra hjortdjur orsakat. Mängden anmälda skador och ersättning är mer än tre gånger så stor som i fjol, då drygt 7 000 euro betalades.

Mest ersättning betalas i Närpes, Kronoby och Pedersöre.

Älgskador förekommer typiskt i ungefär tre meter höga tallplantskogar. Lättast är det att anmäla hjortdjursskador i tjänsten MinSkog.fi.

Närpes köper idrottshall för en miljon

Närpes stad ger sina skolelever mera utrymme för idrott.

Stadsfullmäktige godkände på sitt möte på måndag kväll köpet av en idrottshall som ursprungligen byggts för padel, men staden ska alltså bygga om den till ett slags allaktivitetshall för skolgymnastik och idrott.

Säljare är fastighetsbolaget Rusk och staden fick köpa hallen för en miljon euro. De ändringsarbeten som behövs kan kosta staden ungefär lika mycket till, uppger fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP).

Fullmäktige i Närpes återremitterade fråga om decibelgräns vid vindkraftsbyggen

Stadsfullmäktige i Närpes återremitterade frågan om en decibelgräns när man bygger ny vindkraft.

Fullmäktige skulle ta ställning till ett förslag att gå in för 35 dB som gränsvärde för ljud från vindkraftverk vid permanenta bostäder både för pågående och nya vindkraftsplaneringar.

Politikerna valde ändå att återremittera eftersom man vill utreda frågan ytterligare.

Fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP) uppger att man inte ännu har en tillräckligt tydlig bild av vad gränsen skulle innebära i praktiken; det vill säga hurdana avstånd som skulle krävas mellan kraftverk och bosättning för att inte överskrida gränsen.

Lagen anger 40 dB som gränsvärde, och i många kommuner har man gått in för en kilometergräns mellan vindkraftverk och fast bosättning. Ljud från vindkraftverk transporteras ändå olika långt beroende på bland annat väderförhållanden och terräng.

Borg tror att fullmäktige kan vara redo att behandla frågan inom kort.

Författaren Julia Mäkkylä.

Kulturfonden delar ut pengar – drygt en miljon till österbottniska aktörer

Bland mottagarna finns författaren Julia Mäkkylä från Närpes

Plankorsning i vinterlandskap. Godståg.

Tåg och bil krockade i Närpes – två personer skadades lindrigt

Vägen mellan Närpes och Kaskö blockeras av tåget.

Blåljus på en polisbil.

Flera grova trafikförseelser i Österbotten i helgen

168 km/h på 80-väg i Pedersöre.

Svan landar på Söderfjärden.

Reflexer ska göra fåglarnas vårflyttning säkrare vid Molnmossen i Närpes

153 reflexer för fåglar har satts upp i februari.

Ett flertal människor står i ett museum och diskuterar med varandra.

Operation Stella Polaris får nytt liv i nytt museum i Närpes

Skildrar händelserna under operation Stella Polaris.

Senada Arnautovic

Senada Arnautovic tror inte på en framtid helt utan krig – trots att hon jobbar för fred

Senada Arnautovic är ordförande för Närpesnejdens fredsförening. Trots att hon jobbar för fred tror hon inte att det går att nå en framtid helt utan krig.

En man i fullmäkigesal.

Korsholm och Pedersöre fyller 675 år – men egentligen kunde hela Österbotten fira

Socknarna sträckte sig från Malax till norr om Karleby.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida