Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Tre bilar i trafikolycka på riksåttan i Kronoby

På söndag eftermiddag inträffade en trafikolycka på riksväg 8 i Kronoby.

Tre personbilar och fem personer var inblandade i olyckan. Fyra fördes till sjukhus för kontroll, en av dem med lite allvarligare skador än de övriga.

En person klarade sig utan skador. Utöver människorna var också en hund med om olyckan. Hunden mår bra, kan räddningsverket rapportera.

Kring klockan kvart före fem pågår fortfarande röjning av olycksplatsen och en fil är öppen för trafik, berättar jourhavande brandmästare Tarmo Läspä.

Erik Vikström

Biskop emeritus Erik Vikström: ”Tungotal är mitt privata bönespråk”

Erik Vikström är inte främmande för andliga upplevelser. Han skriver ner sina viktigaste drömmar i en dagbok och talar i tungor när han antingen är för glad eller för sorgsen för att hitta ord.

Utredningen om en finsk skola går vidare i Kronoby

Kronoby kommun fortsätter utreda möjligheterna att uppföra en finskspråkig skola.

En arbetsgrupp föreslår att den i så fall placeras i samma lokaler som Centralskolan, i samband med att en ny byggnad uppförs i centrum.

På måndagen omfattade kommunstyrelsen arbetsgruppens slutsats. Den finskspråkiga verksamheten skulle omfatta förskolan och årskurserna 1–6.

Tidtabellen för Centralskolans nya fastighet är ännu oklar. Men klart är att nybygget av Terjärv skola har förtur.

Finsk skola diskuteras i Kronoby

Kommunstyrelsen i Kronoby diskuterar ikväll grundandet av en finsk skola i kommunen.

En arbetsgrupp föreslår att kommunen ska utreda möjligheten att placera en finsk skola i samma lokaler som Centralskolan i samband med att en ny skolbyggnad uppförs i centrum av Kronoby.

Den finska verksamheten skulle omfatta förskolan och årskurserna 1–6.

De elever från finskspråkiga familjer i Kronoby och Nedervetil som går i skola på finska gör det i dag i Karleby, medan finskspråkiga elever från Terjärv går i skola i Vetil eller Kaustby.

Ingången till en flygterminal.

Utredning: Busslinje kunde ersätta inrikesflyget från Kronoby

Hangarchef: Flyget är livsviktigt för regionens utevckling.

Ingången till en flygterminal.

Handelskammaren svarar Ranne: Flyget behövs

De kommande stora investeringarna i Österbotten borde vara skäl nog för att se till att flygtrafiken till Karleby-Jakobstad fortsätter. Det slår Österbottens handelskammare fast i ett färskt ställningstagande.

Kronoby hissar prideflaggan nästa år

Nästa år kommer också Kronoby att prideflagga. Det beslöt kommunstyrelsen på måndagen.

Frågan om prideflaggning aktualiserades efter att Malin Åminne (SFP) i somras lämnade in ett initiativ i frågan.

Saken har nu behandlats i kommunstyrelsen som enhälligt beslöt att gå in för att hissa regnbågsflaggan nästa sommar.

– Det fanns nog egentligen inget kontroversiellt i den här frågan, säger kommundirektör Malin Brännkärr.

– Det är klart att prideflaggan alltid väcker en del känslor både för och emot, men vi tycker det är viktigt att signalera att vi behandlar alla med respekt, säger Brännkärr.

Kronoby beslutar om prideflaggning

Ska Kronoby börja flagga för Pride? Den saken ska kommunstyrelsen besluta i kväll, måndag.

Styrelsen behandlar ett initiativ om att kommunen ska hissa regnbågsflaggan under prideveckan som ordnas i juni varje år.

Enligt initiativet skulle hissandet av regnbågsflaggan ses som ett tecken på solidaritet och att kommunen uppmärksammar och stöder likabehandling. I somras hissades regnbågsflaggan i många kommuner i Österbotten.

Förslaget till styrelsen är att Kronoby börjar flagga för Pride från och med nästa sommar.

Karleby köper mer mark för industri

Karleby köper ännu mer mark som ska användas för industrianläggningar eller fabriker.

Stadsstyrelsen tar på måndag kväll ställning till att köpa mark vid Kronoporten intill Riksväg 8 på gränsen mellan Karleby och Kronoby.

Det handlar om nästan 30 hektar som Karleby skulle betala 650 000 euro för.

Området ska bli industri- och fabriksområde för till exempel gruvdrift och vätgasprojekt. Karleby har tidigare köpt mark för nästan en miljon euro på området. Intresset bland investerare har ändå varit så stort att det nu behövs mer mark, skriver stadsgeodet Matti Kivistö i beredningen.

Fullmäktige har sista ordet i fråga om köpet.

Många enheter ryckte ut till Rani Plast i Terjärv

En brand bröt ut i företaget Rani Plasts fabrik i Terjärv i Kronoby på torsdagseftermiddagen.

Hela 15 enheter ryckte ut då larmet kom strax före klockan två.

Det visade sig ändå att det var fråga om en mindre brand som inte orsakade någon större skada. Jourhavande brandmästare Sakari Innanen vid Österbottens räddningsverk uppger att arbetstagare som höll på med takarbete upptäckte elden som pyrde i ett ventilationsrör.

– De agerade snabbt och fick elden släckt med handsläckare. Då vi tog över handlade det mest om att försäkra sig om att branden inte spridit sig i takkonstruktionen, säger Innanen.

Den familjeägda koncernens fabrik i Terjärv är överlägset störst inom plastindustrin i Finland och tillverkar uppemot 100 000 ton plast per år.

Hundratals svartbyggen i Kronoby

Det finns hundratals svartbyggen i Kronoby kommun. Det kommer fram i den genomgång som kommunen har gjort de senaste åren.

I Kronoby kommundel uppdagades nästan 80 svartbyggen, i Nedervetil närmare 180. I Terjärv har kartläggningen dröjt men kommunen uppskattade tidigare att det finns cirka 200 svartbyggen där.

Totalt handlar det alltså om mer än 400 olovliga fastigheter.

I majoriteten av fallen i Kronoby och Nedervetil har ägaren lämnat in bygglovsansökan efter uppmaning från kommunen. Kartläggningen i Terjärv fortsätter i höst.

Cyanobakterier i vattnet i Kronoby och Korsholm

Under början av veckan har man observerat cyanobakterier – eller blågröna alger som de också kallas – på flera av NTM-centralens officiella uppföljningsplatser.

Cyanobakterierna har setts bland annat i Karperöfjärden i Korsholm, samt i Heimsjön och Emetträsket i Kronoby. Också i Larsmosjön har det observerats cyanobakterier.

Enligt Finlands miljöcentrals prognos kan algblomningen bli kraftig i sommar. Observationer av cyanobakterier kan rapporteras i webbtjänsten Järviwiki (på finska och engelska).

Tre män i skog.

Företag hoppas gräva guld i Kronoby – en handfull företag gör undersökningar

Litium är mest eftertraktat men en rad andra metaller duger också.

Städare moppar ett golv i en korridor.

”Vi kommer att klara det här bättre än staten" – servicen ska komma närmare invånarna

Kommunerna tar över sysselsättningsfrågor med start 2025.

Man i kontor.

Kronoby gör ett oväntat stort plus: ”Bra att ha en buffert, det kan bli tuffare tider”

Mer skatteintäkter och statsandelar än väntat ger ett plus.

Svenska staten överklagar tingsrättens dom om skadestånd till vaccinmotståndaren Linda Karlström

Svenska staten genom Justitiekanslern överklagar domen i Stockholms tingsrätt enligt vilken staten ska betala 100 000 kronor i skadestånd till käranden Linda Karlström.

Karlström, som är från Kronoby, hade stämt svenska staten för SVT-dokumentären Vaccinkrigarna.

Enligt domen innebar dokumentären ett ingrepp i Karlströms privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Enligt artikel 8 har alla rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv.

Staten överklagar domen till hovrätten och vill få tid på sig till den 10 maj med att ange grunderna för överklagandet.

Läs också: Svenska staten dömdes att betala skadestånd till vaccinmotståndaren Linda Karlström

25 000 euro betalas ut för älgskador i Österbotten

Älgskadeersättningarna mer än tredubblades i Österbotten.

I Österbotten betalas i år nästan 25 000 euro till skogsägare i ersättning för skador som älgar och andra hjortdjur orsakat. Mängden anmälda skador och ersättning är mer än tre gånger så stor som i fjol, då drygt 7 000 euro betalades.

Mest ersättning betalas i Närpes, Kronoby och Pedersöre.

Älgskador förekommer typiskt i ungefär tre meter höga tallplantskogar. Lättast är det att anmäla hjortdjursskador i tjänsten MinSkog.fi.

Ingången till en flygterminal.

Flygen mellan Kronoby och Helsingfors fortsätter åtminstone till april 2024

Riksdagens tilläggsbudget gav fortsatt stöd till flygen.

Teri-Hus pausar produktionen

Hustillverkaren Teri-Hus i Kronoby pausar sin produktion i en månad. En stor del av personalen permitteras. Orsaken är för få beställningar.

Redan i november premitterades kontorspersonalen och i december en stor del av produktionspersonalen. Enligt bolaget säger kunderna att det är svårt att få banklån och också svårt att få sin gamla bostad såld.

Det finns en del produktion inprickat till mars så då kommer arbetet igång igen.

Man i jaktkläder utanför lada.

Favoritbössan åker på hyllan – EU går mot totalförbud för blyhagel

Jakt med bly förbjuds nu på alla sorters våtmark.

Vaasan taiteiden yö 2022

Vasa har över 68 000 invånare för första gången

I över hälften av de österbottniska kommunerna minskade befolkningen.

Kvinna sitter vid skrivbord.

Nytt välfärdsområde ger upphov till frågor: ”Kronobyborna är ganska kritiska nu”

Det är en utmanande situation och frågorna är många. Det säger personal både vid Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite och vårdpersonal i Kronoby som numera hör till Österbottens välfärdsområde.

Kronoby säljer överbliven mat

Kronoby kommun börjar sälja överbliven skolmat.

En uppföljning visar att matsvinnet från högstadiet Ådalens skola i medeltal är 180 kg per två veckor. I skolan äter förutom högstadie- också lågstadie- och gymansieelever. I Nedervetil skola är svinnet drygt 80 kg per två veckor.

Målet är att minska matsvinnet, och Kronoby har registrerat sig via en app för att kunna sälja maten. Inledningsvis säljs mat från Ådalens skola och från och med februari också från kommunens andra skolor i Terjärv och Nedervetil.

Biogasföretag i Pedersöre öppnar tankstation och blir del av nationell kedja

Nu i januari öppnas en tankstation för biogas i Edsevö i Pedersöre. Företaget bakom stationen har också byggt nästan 10 kilometer gasrör som sammanlänkar industriområden i Edsevö, Bennäs och Kållby.

Det handlar om PK-Biogas, som ägs av Pedersöre Värme och Kronoby Energiandelslag.

Vid tankstationen i Edsevö kan både personbilar och lastbilar tankas.

PK-Biogas har nu också gått med i en större kedja; BIG Biogas. Tre avfallsbolag i Finland skapade det gemensamma varumärket BIG Biogas år 2020; Stormossen, Pirkanmaan Jätehuolto och Etelä-Karjalan Jätehuolto.

- Målet är att vara en rikstäckande kedja av tankningsstationer för biogas, säger ekonomichef Håkan Hagberg på Stormossen i ett pressmeddelande.

Ingången till en flygterminal.

Amapola pausar Stockholmsflygen från Kronoby

Från och med 10 januari går inga flyg längre från Karleby-Jakobstad flygplats till Stockholm. Amapola, som trafikerat linjen till Arlanda via Örnsköldsvik, tar paus från linjen åtminstone fram till slutet av mars.

Enligt Stig-Göran Forsman, vd på Kronoby flyghangar Fastighets Ab, hade Amapolas flyg många affärsresande. Men i och med att Finnair började flyga mellan Kronoby och Helsingfors på nytt i oktober, så har många bytt till Finnairs flyg.

Forsman säger att januari och februari brukar vara lugna flygmånader och han hoppas att trafiken till Stockholm återupptas från april.

– Målsättningen är att vi ska ha rutten tillbaka till våren, det är också vad Amapola sagt. Förhandlingar förs i gott samarbete, säger Forsman.

– Vi har goda diskussioner med regionen och flygplatsen kring hur en trafik ska utformas för att tillfredsställa det behov av resande till Stockholm och Sverige som finns inte minst under sommarsäsongen”, säger Erik Salén VD Amapola Flyg i ett pressmeddelande.

Dumpperi ajaa maa-ainesta Keliberin kaivosalueella.

Kelibers fabrik i Karleby redo för byggstart – kan bli första av sitt slag i Europa

Kelibers litiumprojekt kostar nästan 600 miljoner euro.

En man som står utomhus framför en grävmaskin.

Pedersöre satsar på biogas – bygger tankstation, mottagningscentral och gasrör till industrierna

Senast i början av nästa år kan man tanka biogas i Edsevö. Just nu pågår bygget av en kombinerad mottagningsstation och tankstation intill riksåttan.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida