Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Unga som söker arbete.

Aamulehti: Ungdomsgarantin sviker en tredjedel

Det tar ofta längre än tre månader att bli sysselsatt.

Helmi Heinonen skulle få ett jobb med lönestöd för unga, men blev utan pengar och jobb.

Inget jobb, inget lönestöd för unga

Pengarna är slut - bara långtidsarbetslösa får lönestöd.

Karleby svenska gymnasium

Ungdomsgarantin får godkänt slutbetyg

Garantin föreslås bli en del av nästa regeringsprogram.

Två flickor sitter och samtalar

Brist på jobb drabbar också unga i Östnyland

Inget drastiskt har hänt vad gäller arbetslösheten bland unga i Östnyland. Men situationen kan ändå variera en hel del från månad till månad.

After Eight har funnits sedan 1987. 1996 flyttades verksamheten till Liljas hus, och där är den fortfarande.

Musikcafé After Eight kan tvingas permittera

Musikcafé After Eight i Jakobstad kan tvingas permittera anställda nästa år. Trots att regionens kommuner skjuter till extra pengar räcker inkomsterna inte hela vägen. Caféet driver sedan många år ungdomsverksamhet och utbildning i Jakobstad.

Gymnasieelever

”Andra stadiets utbildning har piskats blodig”

Orimligt att prata om ungdomsgarantier samtidigt som världens bästa utbildning för andra stadiet skärs ner till ingenting, säger studievägledare Jonas Ehrman på resurscentret Förebyggarna.

Cecilia Fonselius och Sara Stigzelius på ungdomsverkstaden Sveps

Dåliga ekonomiska tider lägger krokben för ungdomsgarantin

Ungdomsgarantin har inte lyckats råda bot på arbetslösheten bland ungdomar. - Jobben finns helt enkelt inte, säger Cecilia Fonselius som är utbildad media-assistent.

Stefan Wicklén, enhetschef på Retro I Jakobstad.

Allt flera långtidsarbetslösa får jobb på Retro i Jakobstad

Återvinningscentralen Retro i Jakobstad fortsätter att växa. I detta nu sysselsätter Retro 75 personer som är långtidsarbetslösa eller berörs av ungdomsgarantin. Förra året sysselsattes 175 personer på Retro och i år blir det över 200 personer.

ungdomsarbetare i Raseborg

Västnyland får pengar för uppsökande ungdomsarbete

Samtliga västnyländska kommuner har beviljats statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete. Lojo får mest och Hangö får minst.