Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Bil kör på snöig väg.

Rätt lugnt trots hårda vindar och tätt snöfall

Inga större skador har rapporterats.

Hård vind ställer till det för Wasaline – två avgångar på onsdag ställs in

Meteorologiska institutet varnar för svår sjögång och hård vind på Kvarken på onsdag. Därför ställer Wasaline in två avgångar på onsdag.

Avgången från Umeå klockan 08.00 och avgången från Vasa klockan 14.30 ställs in. Avgången från Umeå klockan 19.00 beräknas avgå enligt tidtabell.

Enligt varningen kan den signifikanta våghöjden överstiga fyra meter och från och med eftermiddagen kan den sydliga till sydvästliga vinden vara 19 meter i sekunden på Kvarken.

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

Vasa och Umeå eftersträvar en klimatneutral förbindelse mellan städerna och ska bilda en grön sjöfartskorridor över Kvarken.

Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.

Med gröna sjöfartskorridorer avses utsläppsfria rutter mellan två eller flera hamnar.

Avtalet innebär ett starkt engagemang för främjande av hållbar trafik och för samarbete mellan städerna och deras aktörer. Genom samarbetet eftersträvas att förbindelsen ska vara klimatneutral år 2030.

Målet med att effektivera samarbetet är att främja gröna transportkorridorer och minska sjöfartens koldioxidutsläpp med hjälp av innovativa och miljövänliga lösningar.

Aurora Botnia börjar köra klimatneutralt en dag i veckan

Från och med mitten av oktober kommer Wasaline att köra med certifierad biogas en dag i veckan. Varje fredag fram till jul kommer Aurora Botnia att trafikera klimatneutralt.

Satsningen är ett sätt för rederiet att förbereda sig för utsläppshandeln som träder i kraft nästa år.

Biogas kostar mera än LNG, men det är rederiet och inte kunderna som ska stå för kostnaden, skriver Wasaline i ett pressmeddelande.

– Arbetet fortsätter kontinuerligt med att minska vårt klimatavtryck. Detta är ett pilotprojekt, där vi undersöker intresset för hur godsägare och passagerare tar emot detta och om det finns ekonomiskt intresse för en fortsättning, säger vd Peter Ståhlberg enligt pressmeddelandet.

Vasa grundar ny hamnkoncern

Vasa grundar en ny hamnkoncern bestående av tre bolag. Bolagen får namnen Vasa Hamn Ab, Vasa Hamninfrastruktur Ab och Vasa Hamnservice Ab.

De bakomliggande orsakerna är att nuvarande Kvarken Ports som ägs gemensamt av Vasa och Umeå inte anses kunna utveckla hamnfunktionerna tillräckligt bra. Vasa och Umeå har tillsammans lyckats utveckla logistiken och färjetrafiken men det behövs mer satsningar på själva hamnfunktionerna.

Det råder ett akut behov av att utveckla infrastrukturen i Vasa hamn, konstateras i stadsstyrelsens föredragningslista. Orsakerna är bland annat de möjliga batterifabriksetableringarna, att en fungerande hamn är en konkurrensfaktor för industrin i Vasaregionen och hamnens strategiska betydelse med tanke på Finlands försörjningsberedskap.

Stadsstyrelsen ska på sitt möte idag ta ställning till avtalen för bildandet av de nya bolagen.

Texten uppdaterad 19.9.2023 kl 10:29. Stadsstyrelsen godkände avtalen helt enligt beredning.

Korsholms kommunfullmäktige vill inte se nytt naturskyddsområde

Kommunfullmäktige i Korsholm tog under sitt möte på måndagskvällen starkt avstånd från Forststyrelsens planer på att inrätta ytterligare ett naturskyddsområde i Kvarken på kommunens område.

Fullmäktige understödde därmed en motion som ifjol lämnades in av Stig Beijar (SFP), med flera, i ärendet.

Kommunstyrelsen har redan tidigare slagit fast att Korsholm anser att inget skyddsområde bör inrättas. Enligt fullmäktigeordförande Christoffer Ingo (SFP) skärpte fullmäktige enhälligt kommunens linje ytterligare.

– Fullmäktige markerar kraftigt emot inrättandet av det här området och ger våra tjänstemän ett starkt mandat att agera utifrån, säger Ingo.

Korsholm kräver att Miljöministeriet och Forststyrelsen utreder vad befintliga skyddsprogram resulterat i.

Visit Vasas vd Max Jansson och Visit Umeås vd Gabriella Hed Vall.

Turismchefer hoppas att Kvarkenregionen tar en större plats i framtiden

Restauranger och affärer intresserar turisterna.

Vasa och Umeå går in för tätare samarbete

Vasa och Umeå har godkänt en gemensam utvecklingsstrategi.

”Målet är att förbättra invånarnas livskvalitet, men också att stärka förutsättningarna för våra företag och organisationer”, säger Vasas fullmäktigeordförande Joakim Strand (SFP) i ett pressmeddelande.

”Genom att formalisera samarbetet får vi bättre förutsättningar att arbeta långsiktigt för att utveckla våra gemensamma styrkor och ta hand om gemensamma utmaningar”, säger Umeås kommunstyrelseordförande Hans Lindberg.

Till det hela knyts gemensamma marknadsföringsåtgärder för att öka synligheten internationellt och för att attrahera internationella talanger och investeringar.

Det finns även ett uttalat mål om att bli 300 000 invånare totalt i städerna Vasa och Umeå till år 2050.

Skarvstammen minskade med en femtedel i Kvarken

Nationellt sett ökar antalet skarvar, i år med över tio procent. I Kvarken har antalet ändå minskat fem år i rad, uppger Finlands miljöcentral Syke.

Några nya kolonier rapporteras ändå i år från Korsnäs och Karleby. Totalt visar årets kartläggning att det finns mer än 2000 skarvbon i Kvarkenområdet.

Den största minskningen i Österbotten finns i Kristinestad, där antalet bon är 900 färre än i fjol. I Korsholm har antalet bon minskat med 500.

I Kristinestad upptäcktes i sommar olagliga försök att minska antalet skarvar.

De största kolonierna finns i Korsholm och Karleby.

Fler skarvar häckade i Finland i sommar – men i Kvarken var de något färre

Enligt Finlands miljöcentral (Syke) ökande antalet skarvbon med 14 procent jämfört med förra sommaren. I år räknade man till knappt 28 000 bon.

Skarvstammens ökning syns framför allt i Södra Bottenhavet och i den västra delen av Finska viken. I hela Finska viken ökade skarvstammen med en knapp tredjedel, i Bottenhavet med en femtedel.

I Kvarken har skarvstammen däremot krympt för femte året i rad, den här sommaren med nästan en femtedel.

Enligt Syke kan ökningen av antalet skarvar bero på att den senaste vintern var mildare än vanligt i Europa.

Källa: STT

Två kvinnor i våthalare flyter på sup-brädor intill vass

I sommar karteras lagunerna längs Östersjökusten: ”Hittills har det gått bra”

Sommarens undersökningar är en del av Velmu-karteringarna.

Postrodden har ställts in på grund av hård vindprognos

Björkö ungdomsförening och Holmöns postroddsförening bestämde i samråd med roddcheferna, att helgens rodd över Kvarken är inställd. Detta som följd av en hård vindprognos för helgen.

Björkö ungdomsförening säger att deltagarnas säkerhet är viktigast.

Dansen på fredagskvällen fortsätter som planerat, och på lördagen ordnas det marknad i Svedjehamn.

Stora brokonstruktioner i disig vinterskymning.

Regeringen ska utreda en fast förbindelse mellan Vasa och Umeå

Inte nödvändigtvis en bro, kan också vara en gasledning.

Inga cyanobakterier i vattnen

Finlands miljöcentral meddelar att algläget under början av sommaren har varit lugnt i havsområdena och insjöarna.

Vid mätpunkterna i Kvarken har inga Cyanobakterier upptäckts ännu i sommar.

I vattendragen och till havs kan det fortfarande synas gulaktigt pollen som kan likna blomning av cyanobakterier. Pollen har också synts på satellitbilder den här våren

De senaste dagarnas blåsiga väder och den svala vattentemperaturen gör att cyanobakterierna inte frodas.

Enligt Finlands miljöcentral är algsituationen typisk för årstiden, under försommaren förekommer sällan rikliga mängder cyanobakterier.

Folk ute på däck och båtar som följer fartyget.

Wasaline tror på rekordsommar

Aurora Botnia har höjt kapaciteten, tar nu 935 passagerare.

Risteilyalus Silver Wind Vaasan satamassa.

Lyxkryssaren stannade vid Valsörarna för att passagerarna ska få uppleva en solnedgång i Kvarken

På måndagen angjorde det 160 meter långa kryssningsfartyget Silver Wind kajen i Vasa hamn. Ombord fanns 274 passagerare och nästan lika många besättningsmän.

svag is

Isläget försämras snabbt: ”Själv skulle jag inte bege mig ut ens till fots”

Meteorologiska institutet varnar för isar som försvagas snabbt. Speciellt från Vasa söderut börjar isläget vara så dåligt att man inte ska bege sig ut på isen ens till fots.

Wasalines vd Peter Ståhlberg ser mot kameran med en modell av fartyget Aurora Botnia bredvid honom.

Wasalines vd orolig för konkurrensen om sjöfarten till Åland får undantag i EU:s utsläppshandel

Från och med nästa år är tanken att även sjöfarten ska omfattas av EU:s utsläppshandel. Åland önskar att trafiken till landskapet undantas, men Wasalines vd Peter Ståhlberg anser att konkurrensen snedvrids.

En flagga med texten "kvarken ports".

Den nya järnvägsterminalen fördubblade rälstrafiken från Umeå hamn under fjolåret – nu fraktas gods från Vasa till Göteborg på mindre än ett dygn

Kvarken Ports investering i en ny järnvägsterminal har visat sig vara lönsam. Järnvägstrafiken från Umeå fördubblades under fjolåret och intresset ökar fortfarande.

Wasalines Aurora Botnia två timmar försenad idag

Wasalines färja Aurora Botnia avgick kl 10 på torsdag morgon mot Umeå, två timmar försenad.

Morgonavgången försenades med två timmar på grund av stormen. Nu har vinden avtagit något.

Färjan har två avgångar vardera från Vasa och Umeå idag och alla avgångs- och ankomsttider förväntas förskjutas två timmar framåt.

Aktuell trafikinformation ges på Wasalines hemsida.

Nytt rekordår för Wasaline

Rederiet Wasaline gjorde ett nytt rekordår 2022. Under året hade man nästan 270 000 passagerare, en ökning med 149 procent från året innan.

Också inom frakten slog rederiet rekord.

”Vi kan se en tydlig trend att både passagerare och fraktkunder värderar våra kontinuerliga insatser på att minimera klimatpåverkan i vår trafik med världens miljövänligaste fartyg”, säger Wasalines vd Peter Ståhlberg i ett pressmeddelande.

Den nya Kvarkenfärjan Aurora Botnia togs i bruk 2021.

De ökade passagerar- och fraktmängderna gjorde att rederiets omsättning ökade med närmare 80 procent. Totalt hade Wasaline 1 133 avgångar under 2022.

Fartyget Aurora Botnia på väg mot Umeå genom isen.

Aurora Botnia halverade koldioxidutsläppen jämfört med Wasa Express

Utsläppen kunde varit mindre om LNG-priserna varit lägre.

Kvarkensatelliten vann en gratis resa upp i omloppsbana

Satelliten Kvarken Sat kommer att skickas upp i omloppsbana runt jorden. Projektet Kvarken Space Eco som har tagit fram satelliten vann en gratis uppskjutning på en konferens för småsatelliter i Berlin förra veckan.

Sammanlagd tio satelliter premierades.

Kvarken Sat får åka med Isar Aerospace Technologies raket Spectrum upp i omloppsbana. Uppskjutningen är planerad att genomföras antingen 2023 eller 2024.

Kvarken Space Eco är ett samarbete mellan flera universitet och högskolor i Finland och Sverige.

En kvinna håller i en modell av en satellit

Kvarkenregionen får en egen satelllit

KvarkenSat ska skjutas upp om ett år.

Tuulivoimalan lapaa nostetaan pois laivasta Kalajoen satamassa.

De österbottniska hamnarna växer och får en nätt slant tack vare vindkraftstransporter

Det här året har vindkraftverk lappat hålen som raset i östtrafiken orsakat i många hamnar.

Fartyget Aurora Botnia på väg mot Umeå genom isen.

Aurora Botnia halverade koldioxidutsläppen jämfört med Wasa Express

Utsläppen kunde varit mindre om LNG-priserna varit lägre.

En släckningsbassäng för elbilar.

Wasaline tar i bruk bassäng för släckning av bränder på bildäck

Wasaline har tillsammans med andra rederier tagit fram en släckningsbassäng för elbilar. Vid en eventuell brand på bildäck ska bassängen kyla ner bilen.

Kraftledningar i skymning.

Ingen elkabel över Kvarken – Fingrid satsar längre norrut

Överskott av vindkraft gör det olönsamt.

Juha Sipilä, ordförande för riksdagens miljöutskott.

Naturskydd och energilösningar på agendan när miljöutskottet besöker Vasaregionen – Juha Sipilä intresserad av Westenergys planer

Riksdagens miljöutskott besöker Vasaregionen. På schemat finns två teman: Kvarkens världsarv och energifrågor. Och givetvis diskuterades det planerade naturskyddsområdet.

Buteljering vid Kvarken Brewery

Startia utsåg bryggeriet Kvarken Brewery till årets nyföretagare

Använder sig av lokal historia i marknadsföringen.

Skylt för Bodvattnet runt - vandringsled i Korsholms skärgård.

Björkö-Panike vandringsled utvecklas ytterligare – Svedjehamn fick ny infobyggnad

Vandringsleden "Bodvattnet runt" har också fått nya bänkar.

Replotbron i byggskedet. Bron öppnades den 27 augusti 1997.

Replotbron firar 25 år: "Bron skulle göra skäriborna jämbördiga"

1997 klippte president Ahtisaari bandet uppe på bron.

Biolog Vincent Westberg

Kvarken mår förhållandevis bra bedömer expert: ”Vi har haft det väl förspänt här”

Strängare miljöskyddslagstiftning har förbättrat havsmiljön.

De Geer -moreenimuodostelmat Merenkurkun vesillä. Jääkauden muovaamia kiviröykkiöitä.

Invånare hörs om nytt naturskyddsområde i Kvarken

Största delen av området finns i Korsholm.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida