Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Den nya två veckors vårdgarantin har trätt i kraft

Vårdgarantin för icke brådskande vård har förkortats till två veckor. Den nya lagen trädde i kraft den 1 september.

Vårdgarantin gäller grundläggande hälso- och sjukvård, studerandehälsovård och mentalvårdstjänster. Inom munhälsovården förkortas vårdgarantin till fyra månader.

Experter vid Institutet för hälsa och välfärd befarar att vårdgarantin inte kommer att kunna uppfyllas på alla håll i landet, bland annat på grund av personalbrist. Social- och hälsovårdsministeriet är betydligt mer optimistiskt, där tror man att det är möjligt att uppfylla vårdgarantin.

– Utgångsläget är naturligtvis att när lagen är godkänd och den har trätt i kraft, så ska den vara realistisk, säger medicinalråd Tapani Hämäläinen vid ministeriet.

Österbottens välfärdsområde: Vård inom två veckor lyckas inte

Källa: STT, Social- och hälsovårdsministeriet

Tjänsteman talar i mötesrum.

Ministeriet ändrar regeringens förslag om att skära i bostadsstödet – berör hundratusentals personer

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att det inte ska bli en självriskandel för personer som lever och bor på utkomststöd.

En baby ligger på ett skötbord och tittar in i kameran. En skötare masserar babyns huvud med handen.

Gravida och småbarn i Östnyland kan snart få jodtabletter vid rådgivningsbesök

Tabletterna ska bara tas på myndigheters uppmaning.

Soite delar ut jodtabletter till barn och gravida

Mellersta Österbottens välfärdsområde, Soite, delar ut jodtabletter till barn under tre år och gravida.

Det är Social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen som rekommenderar att tabletterna ska delas ut vid rådgivningsbesöken.

Personer mellan tre och 40 år rekommenderas att frivilligt köpa jodtabletter på apoteket.

Hos vuxna har man inte kunna påvisa ett samband mellan en exponering av radioaktivt jod och sköldkörtelcancer och därför rekommenderar inte WHO jodtabletter till över 40-åringar vid en strålningsrisksituation.

Barnfamiljer ska få jodtabletter

Österbottens välfärdsområde börjar distribuera jodtabletter till familjer med barn under tre år eller gravida.

I bakgrunden ligger Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) uppdaterade anvisning om användning av jod i en situation med strålningsrisk. Den nya anvisningen grundar sig på Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer om jod.

Om ett rådgivningsbesök inte är aktuellt inom två till fyra månader kan jodtabletterna avhämtas från rådgivningen under specifika distributionsdagar från och med mitten av augusti.

Information om dessa dagar kommer inom kort att finnas på barnrådgivningarnas hemsida.

Jodtabletter används endast om SHM och räddningsmyndigheterna ger anvisningar om detta.

Nikotinpåsar i händerna på en användare.

Just nu är det tillåtet att föra in starka nikotinpåsar i landet, men knappast länge till

Under påsken uppstod ett tomrum i övervakningen av starka nikotinpåsar. Men en ny skärpning av tobakslagen väntas skärpa både försäljning och import.

Epilepsimedicin säljs för bara tre månader i taget

Social- och hälsovårdsministeriet begränsar försäljningen av epilepsimedicinen Rivatril på grund av läkemedelsbrist. Patienter kan köpa medicin för endast tre månaders behov i apoteken fram till sista april.

Det är problem med distributionen av och tillgången till läkemedel som innehåller klonazepam, som används vid behandling av epilepsi och neuropsykiatriska sjukdomar såsom panik- och ångeststörningar, tics och Tourettes syndrom.

Enligt ministeriet är det brist på klonazepam inom hela EU på grund av flera månader av distributionsstörningar.

Apoteken kan av särskilt vägande skäl sälja ut mer läkemedel på en gång, till exempel om patientens vård annars äventyras.

Källa: STT

Ministerium vill höja åldersgräns för tobak

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att åldersgränsen för nikotinprodukter skulle höjas från 18 till 20 år.

Gränsen skulle gälla försäljning, import och innehavande av tobaks- och nikotinprodukter.

Ministeriets arbetsgrupp föreslår också att snus inte skulle få hämtas in till Finland. Dessutom vill man förbjudna rökning på till exempel uteserveringar, idrottsplaner och nöjesparker.

Källa: STT

Oral coronamedicin har använts lite i Finland

Coronamedicinen Paxlovid, ett läkemedel som tas via munnen, har använts sparsamt i Finland.

Läkemedlet ordineras till personer med förhöjd risk för allvarlig coronasmitta, och ska förebygga allvarligare sjukdomsformer.

Sammanlagt har Finland köpt in 15 000 doser Paxlovid, men bara en femtedel av dem har använts.

Biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt föreslår att man breddar gruppen av personer som har rätt till läkemedlet.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets beslut kan läkemedlet ges till 18 år fyllda finländare som på grund av ålder eller sjukdom riskerar att bli allvarligt sjuka av coronaviruset. Ruotsalainen säger att också vaccinerade som hör till de här riskgrupperna skulle ha nytta av läkemedlet.

Social- och hälsovårdsministeriet planerar ändå inte att ändra sin rekommendation i nu läget.

Källa: STT

Coronavaccindoser i Villmanstrand.

Privata vårdbolag: Friska personer i arbetsför ålder ska snart kunna få en boosterdos coronavaccin

Terveystalo och Mehiläinen bekräftar saken för Svenska Yle.

Soite får bidrag för att korta vårdköerna

Mellersta Österbottens välfärdsområde får 6,6 miljoner euro för att förkorta vårdköerna och utveckla tjänster.

Syftet med den finansiering social- och hälsovårdsministeriet beviljat är att skynda på välfärdsområdets återhämtning efter covid-19-pandemin.

För att förkorta vårdköerna blir det tillfälligt mer personalresurser inom munhälsovården, familjecentertjänster, mentalvårdstjänster och missbrukarservice.

Ingång till sjukhus.

Dygnetruntjouren vid Jakobstads sjukhus tryggad fram till 2025

SFP:s Anna-Maja Henriksson: ”Ett viktigt beslut”.

henrica fagerlund

Krista Kiurus ministerium säger att alternativ vård inte hör till dem – utreder ändå kvacksalverilag

Svenska Yle lyfte i måndags fram problem inom den alternativa vården på grund av en brist på reglering. För tillfället är det konsumentskyddet som har ansvar.

Någon har kastat ett munskydd på gatan.

Läkare är överens: Covid-19 borde inte klassas som allmänfarlig smittsam sjukdom

Ledande smittskyddsläkare har undertecknat brevet

En man halvler mot kameran en solig höstmorgon.

Österbotten väntar med beslut om fjärde vaccindos: ”Inte den mest lyckade situationen”

Österbottens välfärdsområde fattar ännu i det här skedet inte något beslut om en fjärde dos coronavaccin. Man vill vänta och se vad specialupptagningsområdena kommer fram till.

Första fullmäktigemötet i Egentliga Finlands välfärdsområde den 2.3.2022 i Åbo.

Välfärdsområdets politiker vill tro att allt löser sig trots att mycket fortfarande är ofärdigt: ”Löneutbetalningarna ska nog fungera”

Då drygt sex veckor återstår tills välfärdsområdet tar över ansvaret för vård och räddningsverk återstår det mycket arbete. I Egentliga Finland är över femtio procent av förberedelserna fortfarande på hälft.

Malmska sjukhuset i Jakobstad. Samarbetsområdets fyra kommunvapen på väggen i bakgrunden.

Jakobstad lovas en fortsättning på jouren vid Malmska sjukhuset

Jouren fungerar med specialtillstånd sedan 2018.

Sprutor laddade med coronavaccin.

Nya riktlinjer för coronavaccinationer – välfärdsområdet ska avgöra vem över 18 år som ska vaccineras

De nya riktlinjerna som omsorgsminister Krista Kiuru presenterade i onsdags väcker många frågor hos dem som ska vaccinera: vem bestämmer vem som ska vaccineras.

Mamma och två barn.

Klart jouren ska vara kvar, tycker invånare: ”Sjukdom frågar inte vad klockan är”

Dygnet-runt jouren i Jakobstad behöver specialtillstånd för att få fortsätta.

Yhdistetyn korona- ja influenssaviruskotitestin testitikku puskuriliuoksessa.

Hälsomyndigheterna ändrar inte rekommendationen om coronavaccin – endast personer över 65 år och riskgrupper behöver vaccineras en fjärde gång

En fjärde dos coronavaccin rekommenderas fortfarande endast för personer som fyllt 65 eller som hör till en riskgrupp. Det var hälsomyndigheterna tydliga med under en presskonferens på torsdagen.

Jodtabletter

Jodtabletter fyller medicinskåpen i de österbottniska hemmen

Nu rekommenderas personer i åldern 3 till 40 att skaffa jodtabletter, som en säkerhetsåtgärd i händelse av strålningsrisk. Tillgången på jodtabletter i Österbotten varierar från god till slutsålt.

Familje- och omsorgsminister Aki Lindén (SDP) i Tv-Nytts studio.

Minister Aki Lindén: Vårdskulden efter coronapandemin är kring en miljard euro

Om man fördelar vårdskulden på tre år går den att åtgärda.

En mörkhårig kvinna i glasögon, röda örhängen och spräcklig blus.

SHM: De första coronamedicinerna till Finland kanske redan i juli

Läkemedlen kommer att ges till ett par tusen personer.

Jari Keinänen under en presskonferens.

Regeringen vill förebygga spelmissbruk – inleder mångårigt åtgärdsprogram

Just nu är programmet strategiskt, inte konkret.

En kvinna i glasögon framför en rad mikrofoner. Kvinnan är Krista Mikkonen.

För många har dött i polisens förvar men regeringen klarar inte av att förändra läget

Tillnyktringsstationer behövs, lagstiftningen släpar efter.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida