Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

man och kvinna plöjer åker utan häst 1917

ID Finland - Finlands utveckling från svenska tiden till 2000-talet

En serie om Finlands historia från 1808 till 2000-talet.

Åbo 1814, akvarell av C.L. Engel

En underdogs klassresa i 1700-talets Åbo

Han blev tiggare för att få studera vid Kungliga Akademien.

Språkserien Träff.

Träff: Engel planerar Helsingfors 1812

Här lär vi oss om huvudstaden Helsingfors 1812.

Vinterkriget.

Björneborgarnas marsch

Den fosterländska marschen av Runeberg.

Gustav Adolf.

Söner av ett folk

Vad innebar 1808-1809 års krig för Runeberg?

Göran Schaumann läser Kulneff.

Kulneff

Runeberg framställer Kulneff som en hjälte.

Historiska klubben diskuterar finska kriget.

Finland och finska kriget

Hur satte Finska kriget igång?

Bil i Jorois.

Holger Spår på Frugård i Jorois

Holger Spår fortsätter sin resa i Runebergs fotspår till Jor

Sinikka Sokka läser en dikt.

Soldatgossen à la 70-tal

Runebergs hjältedikt Soldatgossen.

Slaget vid Oravais.

Holger Spår och slaget vid Oravais

Holger Spår reser i Runebergs fotspår.

TV-nytt om Aborrfors.

Slaget vid Aborrfors

Den 21 februari 1808 anföll Ryssland Sverige via Aborrfors.

Holger Spår i Oravais.

Slaget vid Oravais

Finlands öde beseglades för 200 år sedan i Oravais.

JL Runeberg

Fänrik Ståls Sägner: Ur andra samlingen

"Söner av ett folk som blött...".

Bengt Ahlfors presenterar Fänrik Ståls sägner.

Bengt Ahlfors presenterar Fänrik Ståls sägner

...finska kriget och musikdramat han har skrivit.

Sven Dufva

Fänrik Ståls Sägner - i uppläsning

"Sven Dufvas fader var sergeant, avdankad arm och grå".

Leif Wager som J.L. Runeberg

Fänrik Ståls sägner som ett musikdrama från 1981

Bengt Ahlfors uppsättning av Runebergs diktverk.