Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

man i militäruniform

”Det handlar om hybdridpåverkan” – därför har Försvarsmakten kallats in vid östgränsen

Överstelöjtnant Pasi Heinua berättar om de hinder som byggs.

Militärfordon och brandbilar vid en olycksplats vid en landsväg. Det fins orangea koner utplacerade på vägbanan för att dirigera om trafiken.

Beväringsförbundet om de senaste olyckorna: ”En enda olycka är för mycket”

Ingen beväring ska behöva vara rädd, säger förbundet.

En av Försvarsmaktens terrängbilar som har kraschat.

En beväring dog i en trafikolycka på onsdagen – så här ovanlig är dödsolyckan

Allvarliga olyckor är mycket ovanliga enligt Försvarsmakten.

HS: Lauri Markkanens fullbordade inte sin värnplikt – måste återvända till Försvarsmaktens idrottsskola i framtiden

Basketstjärnan Lauri Markkanens fullföljde inte sin värnplikt i år skriver Helsingin Sanomat.

Den 26-årige Markkanen ryckte in i Försvarsmaktens idrottsskola i Helsingfors den 17 april. Om han skulle slutföra sin värnplikt på 165 dagar skulle han bli hemförlovad den 28 september. Det kommer inte att ske eftersom Markkanen redan förbereder sig för den kommande NBA-säsongen.

Under sommaren deltog han i landslagsverksamheten som kulminerade i VM-turneringen i månadsskiftet augusti-september. Veckorna i landslaget räknas som tjänstgöring så dryga tre veckor av hans värnplikt återstår.

Markkanen fullföljer sin militärtjänstgöring nästa år eller eventuellt till och med senare än så.

En kvinnlig beväring från med två fingrar höjda och avlägger krigsmannaed. En svarvid bild på reportern.

Kommentar: Militären gjorde mig inte till en soldat

Men med perspektiv är jag inte förvånad.

Varusmies ampuu uudella sakon valmistamalla nato-yhteensopivalla rynnäkkökiväärillä.

Försvaret testar nya stormgevär – planerar stororder tillsammans med Sverige

De nya vapnen är lättare, bättre i mörker och finska.

Krigsövning har orsakat störningar i radiosändningar

I huvudstadsregionen och i östra Nyland har Försvarsmaktens huvudkrigsövning orsakat störningar i radiosändningar.

Försvarsmakten använder sig av en övningsradio för att kunna öva att skicka ut information om luftspaningar. Det görs över det vanliga FM-nätet, på frekvenserna 89,2 och 97,1.

Enligt Försvarsmakten håller övningen på till och med måndag.

HS: Försvarsmakten föreslår att reservens ålderstak ska höjas till 65

Finlands försvarsmakt föreslår att nästa regeringsprogram ska innehålla en höjning av reservens övre åldersgräns. Det rapporterar Helsingin sanomat.

Just nu ligger gränsen på 60, och försvarsmakten önskar att den ska höjas till 65.

Informationen framkom i dokument som HS har fått från Huvudstaben.

Enligt Huvudstaben ska en höjd åldersgräns öka flexibiliteten i utplaceringen av erfarna och kunniga värnpliktiga i såväl normal- som undantagsförhållanden.

Den höjda åldersgränsen skulle gälla värnpliktiga som tilldelas krigstidsrelevanta uppgifter, samt underofficerare och officerare. Varje fall skulle behandlas enskilt.

Rester av det störtade Hawk-planet i skogen.

Piloterna i det störtade Hawk-planet försökte förgäves starta om motorn

Försvarets övriga Hawk-flygplan hålls på marken tillsvidare.

En militär transporthelikopter har landat i en glänta, en grupp soldater stiger på.

Specialförband från flera Natoländer rör sig med helikoptrar längs sydkusten

Flera stora militärövningar under närmaste veckorna.

USU: Marinens kommendör vill köpa u-båtar

Marinen är förberedd på att skicka fartyg till Natooperationer också utanför Östersjön. Det säger Marinens kommendör Jori Harju till tidningsgruppen Uutissuomalainen i dag (bakom betalmur).

Det handlar om minröjare, robotbåtar och kustförband.

Harju säger ändå att fartyg i den största klassen inte sänds längre bort, eftersom de är en central del av Finlands försvar.

Harju säger också att han personligen skulle införskaffa u-båtar till det finska försvaret med omedelbar verkan.

Det här är ändå inte realistiskt, säger han. Realiteten är att de är för dyra.

En karta över var vindkraften finns i Finland.

Därför finns det så få vindkraftverk i Nyland

Finland har 1 400 möllor, endast fyra finns i Nyland.

Polisen och Försvarsmakten övar i Åbo

Polisen och Försvarsmakten övar i Åbo på måndag och tisdag.

En del av övningarna äger rum inne i staden vilket kan väcka uppmärksamhet och orsaka oljud.

Under tisdagen kommer polisen och försvarsmakten främst öva i Luolavuori och Oriketo.

Det här innebär mer trafik och att man kan höra ljud av lösa patroner i närområdet.

Försvarsmakten köper nya och ergonomiska hjälmar för infanteriet

Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) har gett fullmakt till försvaret att beställa hjälmar för infanteriet samt utrustning och reservdelar via Natos logistik- och inköpsorganisation (NSPA).

Hjälmarna är av typen Caiman Ballistic Helmet System och tillverkade av det amerikanska företaget Galvion Ballistics LTD.

”Genom den här anskaffningen fortsätter vi den långsiktiga planeringen av det finländska försvaret. Vi skaffar nu i snabb takt modern skyddsutrustning för infanteriets soldater. Den här investeringen gör det möjligt att ta i bruk ny stridsutrustning som används i mörker”, konstaterar Kaikkonen.

De lätta och ergonomiska hjälmarna minskar enligt Försvarsministeriet soldaternas belastning och gör det möjligt att fästa utrustning som används i mörker på hjälmarna.

Det momsfria värdet på inköpet uppgår till 25 miljoner euro.

Leveransen av hjälmarna börjar under hösten 2023.

Källa: Försvarsministeriet

En elev vid kontrollerna i en Hawk-flygsimulator. Närbild av en joystick.

Anställd inom Försvarsmakten får sex års fängelse för grova brott i stor droghärva

Träffade sina kumpaner då han jobbade som dörrvakt.

Rekordmånga reservister ansökte om civiltjänst ifjol

Tidningskoncernen Uutissuomalainen rapporterar att totalt 3 815 personer ansökte om kompletterande tjänstgöring i fjol. Året innan var antalet drygt 400. Dessutom har försvarsmakten fortfarande ett hundratal ansökningar kvar att behandla.

Anledningen till det rekordhöga antalet personer som söker sig bort från reserven antas vara Rysslands krig i Ukraina. Bara under mars månad i fjol mottog Civiltjänstcentralen över 1 300 ansökningar.

I praktiken innebär den kompletterande tjänstgöringen en fem dagar lång utbildning vid Civiltjänstcentralen i Lappträsk.

Källa: STT

Finländska soldater på rad.

Borde värnplikten gälla alla? Så här svarar partierna

Partierna överens om uppbåd också för kvinnor.

Armén övar lokalförsvaret på olika håll i Finland

Armén övar lokalförsvaret på olika håll i Finland i två veckors tid från och med fredag, 24.2. Övningarna är samtidigt repetitionsövning för cirka 2 800 reservister.

I övningarna deltar över 6 000 personer från Försvarsmakten, av vilka cirka 2 200 är beväringar och cirka 1 000 personal. Dessutom deltar städernas myndigheter, polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovården, företag och aktiva inom det frivilliga försvaret.

Syftet med övningarna är att trygga till exempel transportförbindelser och energiförsörjning i händelse av störningar.

I undantagsförhållanden omfattar de lokala truppernas uppgifter till exempel skyddet av strategiska mål, områdesövervakning, stridsuppgifter och att ingripa mot motståndarens specialstyrkor.

Under övningarna kommer militärfordon att röra sig i städer, och en del av övningarna inbegriper flygoperationer. Övningstrupperna använder smällpatroner som är ofarliga för åskådare men orsakar buller.

Tidigare säkerhetschef vid försvarsmakten döms till fängelse

Helsingfors tingsrätt har dömt försvarsmaktens tidigare säkerhetschef till mer än två års fängelse för grovt tjänstefel.

Enligt tingsrätten har personen kopierat och behållit konfidentiell information och sekretessbelagda uppgifter som anknyts till försvarsmakten.

Kring 13 000 filer har beslagtagits från den dömde, en del med samma innehåll. Filerna har funnits i den dömdes ägo i cirka sju år efter att han slutat sitt arbete vid försvarsmakten.

Iltalehti var först ut med att rapportera om domen.

Källa: STT

Nylands brigads nya kommendör Jyri Kopare.

Nylands brigads nya kommendör heter Jyri Kopare

Nylands brigad får en ny brigadkommendör i mars.

Huvudstaben: En ny säkerhetspolitisk rådgivare behövs inte

Huvudstaben vid Försvarsmakten ställer sig kritisk till förslaget om att inrätta en ny tjänst för en säkerhetspolitisk rådgivare för statsministern.

Huvudstaben konstaterar att motiveringarna i förslaget inte är tillräckliga för att bevisa att det verkligen finns ett behov av en sådan ny tjänst. Man anser också att ärendet behöver vidarebehandlas.

I ett utlåtande uppger Huvudstaben att förslaget inte alls beaktar vad en ny tjänst skulle innebära för statens ledarmodell när det gäller försvars- och säkerhetspolitiska samt militära frågor.

Tidigare har också presidentens kansli och Utrikesministeriet avfärdat idén om en ny säkerhetspolitisk rådgivare.

Källor: STT, Yle Uutiset

Försvarsmakten har fått ett center för förebyggande av informationspåverkan

Försvarsmakten tog i början av året i bruk ett nytt center för förebyggande av informationspåverkan. Kompetenscentret verkar inom Uttis jägarregemente och några personer arbetar där.

Centrets uppgift är att ordna utbildning för Försvarsmaktens personal och reservister så att de ska lära sig hur man kan identifiera och förebygga all form av informationspåverkan.

Utbildningen sker som en del av Försvarsmaktens övningar eller under särskilda skolningstillfällen.

Källa: STT

Ihmisiä kiipeilee tuhottujen venäläispanssarivaunujen päällä.

Försvarets underrättelsetjänst: Tunga ryska förluster i Ukraina minskar hotet mot Finland

Mindre än en fjärdedel av trupperna kvar vid finska gränsen.

Försvarsmakten utbildade rekordmånga reservister i fjol

Antalet reservistutbildningar har ökat anmärkningsvärt sedan februari i fjol, då Ryssland anföll Ukraina. Det meddelar Försvarsmakten på måndagen.

Tilläggsanslag för försvaret gjorde att fler repetitionsövningar och den frivilliga försvarsverksamhetens utbildningsevenemang kunde ordnas under år 2022 och i dem deltog sammanlagt kring 50 000 personer.

”Reservens prestationsförmåga är grunden för Finlands försvar och repetitionsövningarna är en central del av värnplikten. Man kan säga att reserven har svarat utmärkt på inbjudan att delta i det nationella försvaret”, konstaterar Huvudstabens utbildningschef, överste Kari Pietiläinen i ett pressmeddelande.

Över 10 000 rekryter rycker in

I dag inleder över 10 000 nya rekryter sin tjänstgöring.

Arméns truppförband får kring 10 000 nya rekryter, 1 600 hör till marinen och resten fördelas mellan gränsbevakningens och flygvapnets truppförband.

Flest nya rekryter samlas hos Björneborgs brigad, Karelska brigaden och Kajanalands brigad.

Källa: STT.

Rättelse klockan 10:04: Antalet rekryter är över 10 000, inte över 20 000 som det stod tidigare.

Kankaanpäässä Lohikon entinen vanhainkoti.

Försvarsministeriet stoppade rysk fastighetsaffär

Försvarsministeriet har gett avslag på en fastighetsaffär i Kankaanpää i Satakunta. Det handlar om ett tidigare äldreboende som ligger i närheten av Niinisalo garnison. Köparna är ryska medborgare.

Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) har skrivit under det negativa tillståndsbeslutet.

”Enligt Försvarsministeriet är det möjligt att en stor fastighet nära brigaden kunde användas på ett sätt som kunde försvåra landets försvar. Det kunde också sätta Finlands territoriella integritet i fara”, heter det i ett pressmeddelande från ministeriet.

Vid ministeriet uppger man dessutom att det användningsområde som köparen uppgett för fastigheten inte är trovärdigt.

Enligt ministeriet har man uppgett flera olika användningsområden under olika tillfällen.

Källa: Försvarsministeriets pressmeddelande

Amerikanska jagaren USS Arleigh Burke lägger till vid Ärtholmen, Helsingfors, november 2021.

Flera Nato-fartyg deltar i marinens huvudkrigsövning nästa vecka

Första storövningen i sitt slag med Nato-fartyg i Finland.

sorgflaggning

Beväring avled efter vådaskott från eget vapen – försvarsministern beklagar förlusten

Den beväring vid Kajanalands brigad som i går fick en skottskada i huvudet i samband med en skjutövning har avlidit på sjukhus. Enligt Beväringsförbundet är säkerheten i militärtjänstgöringen viktig.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida