Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Brand i industrilokal på Vasklot i Vasa

En brand uppstod i Halmesmäkis industrilokal på Motorgatan i Vasa strax efter nio på lördagsmorgonen.

– Det handlade om en ytbehandlingsfabrik där metallpulver fattade eld under en industriprocess, säger jourhavande brandmästare Ville Isomöttönen.

Enligt företagets vd Hannu Halmesmäki var det ett filter i en utsugningsapparat som började brinna. Det här orsakar företaget en del extra kostnader, men enligt Hannu Halmesmäki håller de sig antagligen under miljonen.

Han vill ändå berömma personalens agerande i samband med branden.

– Personalen handlade exemplariskt, kallade på hjälp och tog sig ut.

En man med blå kavaj står på en obebyggd tomt med ett vattentorn i bakgrunden.

Jakobstad är fullt av kommers - får fastighetsbolag satsa på fler affärer: “Får vi hit 3-5 nya aktörer är jag nöjd”

Jakobstad och Vasa utmärker sig i årets undersökning av landets städer. Föreningen Levande stadscentrum, EKK listar österbottniska städer med dynamiska centrum och livlig handel samt välutnyttjade affärslokaler.

Metsäistä maisemaa Vanhassa Vaasassa

Björn observerades i Gamla Vasa på fredagen

Polisen uppmanar folk att inte åka till platsen i onödan.

Störande beteende stänger gatan utanför Oliver's Inn i Vasa

Gatan utanför Oliver's Inn i Vasa ska stängas av för trafik nattetid. Det föreslår stadsmiljönämnden.

Orsaken är att gatuavsnittet orsakar mycket arbete för polisen. Det handlar om ständigt återkommande störande beteende nattetid.

Polisen är rädd för att speciellt sommaren kommer att bli svår.

Som lösning tänker sig staden ett trafikmärke som meddelar att trafik med motorfordon är förbjuden under specifika tider.

Stadsmiljönämnden valde att föreslå att trafiken stängs av varje natt mellan klockan 24 och 06. Det egentliga beslutet fattas i sista hand av stadens trafikchef.

Visualisering av ett nytt stadsområde i Vasa.

Gamla Wärtsilä i Vasa föreslås bli Verkstadsstranden

På området finns flera skyddade byggnader.

Arborister klättrar i träd.

Stora känslor när värdeträd måste fällas: ”Inte heller gamla träd är eviga”

Värdeträd finns bland annat i centrum och i Gamla Vasa.

Tyskt vindkraftsbolag öppnar regionkontor i Vasa

Det tyska energibolaget Energiequelle öppnar ett regionkontor i Vasa. Kontoret kommer att finnas i Brändö företagscentrum och ha fyra anställda.

”Vasa valdes eftersom staden ligger centralt med tanke på våra otaliga projekt inom förnybar energi i Österbotten, men en merit för Vasa var även en stark profil som stad inom energitemat”, säger Nils Borstelmann, bolagets vd i Finland, i ett pressmeddelande.

Energiequelle ligger bakom fyra vindparker i Finland. Bland dem finns Takanebackens vindpark i Malax som stod klar i början av året.

Räfsa på marken i en lövhög

Vårstädningen i Vasa är sent igång – den kalla våren bär skulden

Det kalla och ostabila vädret innebar att snön smälte långsamt, därför har vårstädningen inte påbörjats tidigare.

Vasa hyr ut Opistotalo

Stadsstyrelsen i Vasa beslöt på måndagen att gamla Opistotalo nära järnvägen ska hyras ut till aktörer inom kulturbranschen och tredje sektorn.

Staden ordnade öppet hus i mars och intresset var stort.

Det har kostat staden cirka 200 000 euro per år att ha huset tomt.

Tidigare har staden i ett par repriser försökt sälja byggnaden utan att lyckas.

Vasa ger inte upp med el- och automationsutbildning på engelska

Vasa stad ansöker igen om tillstånd att få ordna utbildning på engelska inom el- och automationsbranschen.

Staden ansökte om lov senast i februari, men fick ett nekande svar från undervisnings- och kulturministeriet.

Det beskedet överraskade många, eftersom det anses att näringslivet behöver den här utbildningen, inte minst med tanke på eventuella fabriker på Giga Vasa-området.

Nu har stadsstyrelsen beslutat att man försöker på nytt och man vill anordna utbildningen från och med augusti.

Konkret handlar det om yrkesskolan Vamia som skulle erbjuda grundexamen inom el- och automationsbranschen på engelska.

Vasa stad nöjd med Epsilons planer för anodfabriken

Stadsstyrelsen i Vasa gav på måndagen sitt utlåtande om Epsilons planer på en anodfabrik på Giga Vasa-området.

I stort kan man konstatera att staden är nöjd med bolagets miljökonsekvensbedömningsprogram.

Men man konstaterar att Molnträsket, som finns på cirka fyra kilometers avstånd, också bör beaktas i konsekvensbedömningen.

Molnträsket fungerar som ett mellanlager av råvatten, varifrån det sedan pumpas via vattenreningsverket till hela Vasaområdet som hushållsvatten.

Vad gäller utsläppen i luften konstateras att de polyaromatiska kolväteföreningarna är de mest problematiska.

Målet är en fabrik som producerar som mest 50 000 ton grafitbaserat anodmaterial. Som biprodukt framställs även finmaterial av naturgrafit och koks samt beckolja.

Enligt den preliminära tidsplanen byggs den första fasen av fabriken åren 2024–2026.

Vy över Vasa stad tagen från Myrgrundsbron.

Invånarna får säga sitt om hur Vasa ska växa

Planeringen i Vasa drar igång ett jätteprojekt. Generalplanen för hela Vasa ska förnyas och kompletteras.

Rivningsarbete av nöjespark

Wasalandia försvinner när våren framskrider

Allt ska vara borta senast i slutet av juni.

HS center-dräparen dömd för våldtäkt

Mannen som blott 16 år gammal skar upp halsen på en person utanför HS center i Vasa centrum har än en gång fått en dom. Den här gången för våldtäkt.

Det skriver Vasabladet.

I hans brottsregister finns nu ett dråp, ett dråpförsök, olika våldsbrott och våldtäkt.

Den våldtäkt kombinerad med rån som han nu döms för ger honom ett straff på ett år och två månaders ovillkorligt fängelse. Tingsrätten släppte dock honom på fri fot efter rättegången i väntan på en plats i fängelset.

För dråpet i Vasa centrum år 2014 fick mannen i tiderna nio års fängelse men han satt bara inne i tre år.

Efter det försökte han döda en släkting och dömdes till sex och ett halvt år i fängelse. Den gången satt han bara av hälften av straffet.

Uppdatering: Den 17.5 skriver Vasabladet att en våldtäkt som mannen dömdes för i fjol aldrig ägde rum, historien var påhittad. Den senaste våldtäktsdomen som nämns här ovan handlar dock om ett annat fall.

Nya daghem planeras i Vasa

Nya daghem planeras i Storviken och Korsnäståget i Vasa.

I Gerby-området råder brist på finskspråkiga småbarnspedagogikplatser och i Korsnästågsområdet är daghemmen i ett sådant skick att de kräver åtgärder under de närmaste åren.

Det har utretts om Gerby hälsostations lokaler kunde användas för småbarnspedagogikens behov, men lokalen lämpar sig inte för detta. Ett nytt daghem planeras följaktligen nu i Storviken, skriver staden i ett pressmeddelande.

– Bredvid skolan Isolahden koulu finns en tomt, som skulle vara lämplig att bygga ett nytt daghem på. I detta läge vore det också fint med ett starkare samarbete med skolan, säger direktören för småbarnspedagogiken Hanna-Leena Holmström enligt pressmeddelandet.

För Korsnästågets nya daghem finns en färdig tomt.

Vasa stadsbibliotek uppmanar: Fixa sommarläsningen redan nu

Vasa stadsbibliotek kommer att hålla stängt under en ovanligt lång tid.

Stängningen är nödvändig eftersom man byter ut systemet för material, lån och kunduppgifter.

Både huvudbiblioteket och närbiblioteken är stängda 22.5–6.6.2023. Inte heller webbiblioteket är tillgängligt och bokbussen Rölli kör inte.

Enheterna och webbiblioteket stängs måndag 22.5 och öppnas senast torsdag 8.6, då biblioteket dessutom övergår till sommartid. En del enheter öppnas redan föregående dag för att testa det nya systemet.

Under stängningen kan man varken låna böcker, förnya sina lån eller reservera material.

Biblioteket uppmanar därför alla kunder att i god tid hämta ny läsning, lämna tillbaka böcker eller förnya de lån man har.

Lånen förfaller dock inte under stängningen och återlämningsluckorna är öppna.

Församlingarna flyttar till gamla Mehiläinen i Vasa

De evangelisk-lutherska församlingarna i Vasa flyttar in i läkarstationen Mehiläinens gamla utrymmen på Rådhusgatan.

Det förekommer varierande problem med inomhusluften i församlingarnas nuvarande utrymmen i hörnet av Skolhusgatan och Vasaesplanaden och målsättningen nu är att hela personalen som idag har sina utrymmen där flyttar till Rådhusgatan under detta år.

Utrymmena vid Rådhusgatan har stått tomma ett drygt år, sedan Mehiläinen flyttade in i nya utrymmen.

En flytt av tillfällig natur skulle ha blivit aktuell förr eller senare i alla fall, eftersom församlingarna planerar ett nybygge.

Vasas ledande politiker fick fortsatt förtroende

Vasas stadsfullmäktige valde på måndagen nytt presidium och ny stadsstyrelse för de kommande två åren – de flesta som haft posterna de senaste två åren blev omvalda.

Joakim Strand (SFP) fortsätter som fullmäktigeordförande, Maria Tolppanen (SDP) fortsätter som styrelseordförande. I styrelsen blev det några förändringar, till exempel slutar den nyvalda riksdagsledamoten Anne Rintamäki (Sannf) i styrelsen.

Från och med den här fullmäktigeperioden väljs styrelsen och presidierna i Vasa för två år i taget. Flera andra kommuner har liknande system – i Korsholm görs samma val nästa vecka och i Pedersöre i början av juni.

Daghem vid Kasernområdet i Vasa ska stå klart hösten 2025

I oktober 2025 är planen att det nya svenskspråkiga daghemmet vid Kasernområdet i Vasa ska stå klart, meddelar staden i ett pressmeddelande. Det är fråga om manskapskasernerna 13 och 14 som renoveras för ändamålet.

Vasas nämnd för fostran och utveckling har godkänt projektplanen för daghemmet och den ska ännu gå via både stadsstyrelse och -fullmäktige.

Daghemmet får plats för åtta grupper och sammanlagt 168 barn, som flyttas från Rådhusgatans daghem och Gustavsborgs daghem. Lokalerna som ska bli daghem ska renoveras och ändras för en kostnad på uppskattningsvis 7,77 miljoner euro.

Wasa Graffitilandia flyttar in på Institutgatan

Wasa Graffitilandia berättar i ett pressmeddelande var man hittat sina nya utrymmen.

Konstutställningen, som upprätthålls av föreningen Katukulttuuri ry, kommer att flytta in på adressen Institutgatan 8. I samma fastighet har tidigare bland annat en skrothandel och VR verkat.

Graffitilandia fyller två år i juni och lagom till sitt jubileum firar man med inflyttning. De första graffitikonstnärerna har redan börjat måla på den nya adressen.

Än så länge meddelar föreningen inte något officiellt öppningsdatum, men den 23-25 juni välkomnar man intresserade att på plats följa med utomhusevenemanget Meeting Of Styles. Då sätter olika konstnärer sin prägel på ytterväggarna vid det nya Wasa Graffitilandia.

Wasa Graffitilandia tvingades tidigare i år med kort varsel flytta från Wasalandia, då det blev klart att den gamla nöjesparken rivs.

Kuntsis museum i Vasa.

Terrassen i Inre hamnen och Vasa stad har inte kommit överens – kundplatserna kan minskas till en bråkdel

Vasa stad och företaget bakom terrassen i Inre hamnen är i färd med att underteckna ett nytt kontrakt för att kaféverksamheten vid Kuntsi ska kunna återupptas. Kultur- och idrottsnämnden godkände dock inte kontraktsförslaget som sådant på sitt möte.

Person föll i vattnet i Sundom – räddades av person på stranden

En person föll ur sin båt i Kronvik i Vasa på fredag förmiddag. En person på stranden såg vad som hände, larmade och gick sedan och knackade på hos grannen som har en båt.

Grannen hoppade i båten och åkte ut och fiskade upp personen ur vattnet. Hen hann inte vara i vattnet värst länge men var nedkyld och fördes med ambulans.

- Exemplariskt utförande. Det kan ha varit livräddande, berömmer jourhavande brandmästare Johan Sandell.

Sandell vet inte orsaken till att personen föll ur båten.

Fler filippinska sjukskötare till Österbottens välfärdsområde

Tio sjukskötare från Filippinerna kommer till Österbottens välfärdsområde i maj. Det är en fortsättning på ett projekt från i höstas.

Skötarna kommer att jobba på läroavtal på servicehus i Vasa. De kommer att ha handledare och gå kurs i finska via yrkesskolan Vamia.

I höstas kom tolv sjukskötare från Filippinerna och de jobbar i dag på på Pihlajalinnas enheter i Vasa och i Kristinestad.

Enligt Vamias rektor Åsa Stenbacka har erfarenheterna varit goda och målet är att också få hit sjukskötarnas män och barn och att de stannar i regionen.

Ravintola Meri. Vasa 03.05.2023

Snart ska arbetet med basturestaurangen i Vasa köra igång igen

Basturestaurangen i Inre hamnen i Vasa kanske öppnar under sommaren. Men det är ännu flera faktorer som kan påverka tidtabellen.

Vasa väljer ny stadsstyrelse

I Vasa ska det väljas en ny stadsstyrelse och nya ordföranden för fullmäktige för de kommande två åren.

Processen sätts igång av stadsstyrelsen på tisdag kväll (2.5) och i slutändan är det fullmäktige som gör valen.

Mandattiden för de som nu sitter på ordförandeposterna i fullmäktige går ut den 31 maj. De är Joakim Strand (SFP), första vice Tommi Mäki (Saml) och andra vice Päivi Karppi (Sannf).

Vad gäller styrelsen ska totalt elva ledamöter väljas.

Janne Huhtamäki och Merja Virtakangas.

Ögonstenarna väcks till liv efter vintern – veteranbilarnas tid är nu

Valborg är startskottet för veteranbilsentusiasterna.

Sebastian Strandvall och Kalle Multanen jublar.

Tung smäll för VPS – skyttekungen Kalle Multanen ska opereras: ”Säsongen är troligtvis över”

34-åringen om framtiden: ”Har inte gjort mitt sista mål”.

VBL: Branden i tvålfabriken i Vasa var anlagd

Branden i gamla tvålfabriken på torsdag kväll var anlagd. Det säger jourhavande brandmästare Ville Isomöttönen på Österbottens räddningsverk till Vasabladet.

Räddninsgsverket gjorde en polisanmälan och nu utreder polisen saken under rubriken sabotage.

Den gamla tvålfabriken ligger på Sundsgatan på Brändö.

Polisen ber om tips på vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Seinäjoen kaupungintalon lipputangoissa nostettuna Suomen ja Ukrainan liput suurlähettiläs Olga Dibrovan vierailun kunniaksi 23.3.23.

177 ukrainare har nu en hemkommun i Österbotten – har fått ansöka sedan mars

Relativt många valde Jakobstad och Vasa. Totalt har ändå bara en liten del av ukrainarna i Finland ansökt om en hemkommun.

Ett stort övergångsställe framför en skylt där det står sommargågata. På gågatan sitter människor på uteserveringar.

Vasas sommargågata har öppnat

Sommargågatan i Vasa öppnas idag fredag. Gågatan är öppen till den 15 september.

Det handlar alltså om gatuavsnittet mellan Kyrkoesplanaden och Rådhusgatan. Farthinder har satts ut och övergångsstället över Rådhusgatan har breddats.

Restaurangernas terasser kommer att vara större än vanligt, meddelar Vasa stad.

Vasas promenadcentrum utvidgades i fjol på sträckan mellan järnvägsstationen och Storalånggatan. Avsikten är att promenadcentrum ska utvidgas också i riktning mot stranden under kommande år.

Mindre brand i gamla tvålfabriken i Vasa

Larmet kom strax efter 21 och åtta enheter ryckte ut till platsen.

Vasa stad gör nya försök att planera Brändö sund

Detaljplanen för området vid tvålfabriken och Rahkola strand på Brändö i Vasa ska ändras. Det beslöt stadsmiljönämnden på sitt möte onsdagskväll.

Planeringen av området startade redan 2013, men detaljplanen som sedan gjordes och godkändes av fullmäktige 2018 förkastades av både förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

Orsaken var en otillräcklig utredning av lukten från Påttska reningsverket, som finns i närheten.

Nya luktutredningar har gjorts under 2021-2022, som visar att det är möjligt att bygga bostäder på området.

Därför anser staden att man kan börja planera på nytt och stadsmiljönämndens ordförande, Kai Luoma (Saml) säger att man kan använda den förkastade detaljplanen som botten för den nya detaljplaneändringen.

Ett digitalt ritat fabriksområde sett uppifrån.

Planerna på en anodmaterialfabrik i Vasa framskrider

MKB-programmet för fabriken presenterades på onsdag.

Fyra katter ligger och vilar på hög höjd inomhus.

Vasa stad tar inte katthusflytten till högsta förvaltningsdomstolen

Katthuset har inte resurser att själva besvära sig.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida