Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En person intervjuas för tjänsten som svenskspråkig utbildningschef i Kyrkslätt

En av de två personer som sökt tjänsten som svenskspråkig utbildningschef i Kyrkslätt går vidare för intervjuer. Det är Ulrika Willför-Nyman som senast varit rektor i Mattlidens skola i Esbo.

Arbetsgruppen som jobbar med rekryteringen har gått genom de båda ansökningar och baserat på behörighet och erfarenhet går en av kandidaterna vidare för intervjuer, enligt Kyrkslätts bildningstjänster.

Även om bara ena kandidaten intervjuas kan i teorin båda väljas då svenska nämnden för fostran och utbildning tar beslutet den 18 december.

Någon av dessa blir ny svenskspråkig utbildningschef i Kyrkslätt

Valet av svenskspråkig utbildningschef i Kyrkslätt står mellan Krista Rimpilä och Ulrika Willför-Nyman.

Rimpilä är utvecklingschef för HJK:s finskspråkiga eftermiddagsverksamhet i Helsingfors medan Willför-Nyman senast varit rektor i Mattlidens skola i Esbo.

Kyrkslätt slopade vid årsskiftet indelningen i en svensk- och finskspråkig enhet inom bildningen men beslutet återtogs i september. Den svenska enheten ska ledas av en utbildningschef.

Valet görs av svenska nämnden för fostran och utbildning den 18 december.

Stora förseningar på kustbanan på grund av systemfel

Under tisdagsmorgonen (21.11) gick tågen inte mellan Karis och Kyrkslätt, meddelade trafikstyrningsbolaget Fintraffic.

Vid 9.30-tiden meddelade Fintraffic att tågen mellan Helsingfors och Åbo går igen, men passagerare ska räkna med betydande förseningar.

Förseningarna beror på ett systemfel på kustbanan. Bolaget uppger att felet repareras, men det finns ännu inte några uppgifter om hur länge det tar innan trafiken löper igen.

VR ordnar ersättande bussar för trafiken mellan Esbo och Karis meddelade Finntrafic vid lunchtiden på tisdag.

Artikeln uppdaterades 21.11 klockan 9.47 med information om att tågen mellan Åbo och Helsingfors går igen, men att man ska räkna med stora förseningar.

Artikeln uppdaterades 21.11 klockan 12.30 med information om ersättande bussar och en länk till en uppföljande artikel.

Få sökande till svensk utbildningschef i Kyrkslätt – intervjuomgång inhiberades

Tidsfristen inom vilken intresserade skulle lämna in en ansökan om att bli ny utbildningschef inom Kyrkslätts svenskspråkiga utbildningstjänster gick ut på onsdagen (8.11).

Under den tiden fick kommunen in två ansökningar. Rekryteringen gjordes som anonym, vilket leder till att förvaltningschef Tiina Koivisto inte vet vem som har sökt tjänsten då Svenska Yle frågar henne på fredag (10.11).

Enligt Koivisto väljer kommunen, på grund av att ansökningarna var så få, att inhibera en gruppintervju som ursprungligen var tänkt att äga rum på fredagen.

Kyrkslätt kommun ska granska situationen närmare nästa vecka.

En buss och en bil möts på stamväg 51 i Sjundeå.

Stamväg 51 kan i framtiden få fyra filer väster om Kyrkslätt

Handlar om en elva kilometer lång sträcka.

Valet av icke-svenskkunnig till utbildningsdirektör i Kyrkslätt överklagas

Lärarföreningen, tre Hem och skola-föreningar och två föräldraföreningar i Kyrkslätt överklagar kommunens val av utbildningsdirektör.

Orsaken är att Astrid Kauber som i våras valdes till tjänsten inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

I besväret till Helsingfors förvaltningsdomstol skriver föreningarna ”valet av utbildningsdirektör har skett i strid med gällande lagstiftning vad beträffar behörighetsvillkoren samt de krav som kan ställas på en tjänst i denna position i kommunen.”

Föreningarna begärde tidigare att kommunen omprövar valet men klagomålen förkastades i september. De förkastades med motiveringen att språkkunskaperna inte är det enda kriteriet när en tjänsteinnehavare väljs.

Tidningen Läraren var först med nyheten.

Begäran om omprövning gällande Kyrkslätts val av bildningsdirektör lämnades in

I september beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt igen att välja Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör. Hon valdes första gången redan 2020, men Helsingfors förvaltningsdomstol hävde beslutet i somras efter ett besvär.

Nu har en ny omprövningsbegäran lämnats in inom utsatt tid enligt vilket det finns såväl formfel som sakfel i beslutet och att det också står i strid med allmänna rättsskyddsprinciper inom god förvaltning.

Nu ska kommunen utreda det som lyfts fram i begäran och sedan tar styrelsen tar ställning till det.

Kyrkslätt inför deltagande budgetering på prov

I slutet av oktober ska Kyrkslätt, likt andra städer i huvudstadsregionen, testa på deltagande budgetering där invånarna själva får komma med förslag på sådant de tycker att kommunen ska satsa pengar på.

Invånarna får bestämma hur de vill använda 100 000 euro.

Den 30 oktober öppnar ett idéformulär och i början av nästa år får invånarna rösta om vilka förslag de tycker är bäst.

Flera bilar inolverade i kollision på Västerleden tidigare i kväll – nu löper trafiken

Polisen meddelade på sociala medier att en större olycka hade skett på Västerleden där flera fordon var involverade.

Olyckan skedde under onsdagskvällen (4.10).

Olycksplatsen var bron mellan Gräsviken och Drumsö.

Nu har olycksplatsen röjts och trafiken löper som normalt igen, meddelar polisen på sociala medier.

Kyrkslätt återtar egen enhet för svenskspråkig utbildning

Förvaltningen inom Kyrkslätts utbildningstjänster ändras.

Det här görs efter en period av mycket diskussion kring hur den svenskspråkiga utbildningen ordnas.

Kommunen beslutade hösten 2022 att ordna finsk- och svenskspråkig utbildning inom samma enhet.

I november ska den svenskspråkiga utbildningen återgå till att ordnas inom en egen enhet.

Enheten leds av utbildningschefen och är direkt underställd bildningsdirektören.

Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen kommenterar beslutet så här i ett pressmeddelande: ”När det uppstår oro över tjänsternas jämlikhet eller kvalitet är det viktigt att ledningen lyssnar till oron.”

Förvaltningen för den finskspråkiga utbildningen ändras inte.

Läs här om bakgrunden: Vad beror de upprepade misstagen inom Kyrkslätts förvaltning på? ”Svårt att få en ändring på hur saker görs i kommunstyrelsen”

Kyrkslätt förkastar klagomål på att utbildningsdirektören inte kan svenska

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt förkastade på måndagskvällen tre klagomål som handlade om utbildningsdirektörens språkkunskaper.

När Astrid Kauber i våras valdes till utbildningsdirektör framkom att hon inte hade tillräckliga kunskaper i svenska. Det här trots att hon ansvarar för både den svenskspråkiga och finskspråkiga utbildningen i kommunen.

Både kommuninvånare och föreningar i Kyrkslätt krävde att valet ska omprövas. De lyfte upp att Kauber inte uppfyller de formella krav som finns i lagen.

Kommunen förkastar klagomålen eftersom språkkunskaperna inte är det enda kriteriet när en tjänsteinnehavare väljs. Enligt kommunen har svenskspråkiga dessutom ”obehindrad tillgång till svenskspråkig service”.

Drönare flyger i Kyrkslätt - elbolag vill testa nytt sätt för underhåll av elnätet

I sitt pilotprojekt testar eldistributören Caruna om det är möjligt att underhålla elnätet med hjälp av drönare och artificiell intelligens.

Om vädret tillåter fotograferar en drönare bolagets elnät i Kyrkslätt under veckan. Drönaren flyger på några meters avstånd från elnätet och väjer automatiskt för elledningar och stolpar.

Nästa steg är att bilderna analyseras med hjälp av AI som upptäcker eventulla fel eller riskzoner.

Enligt bolaget skulle det manuella underhållsarbetet minska avsevärt om den nya metoden fungerar.

Tågen på kustbanan går normalt igen

Störningarna på kustbanan har nu reparerats och tågen mellan Kyrkslätt och Karis går igen, meddelar trafikstyrningsbolaget Fintraffic.

Tågtrafiken stod på avsnittet i går, efter att ett fel i trafikstyrningen uppdagades på söndagsmorgonen.

Under söndagen ersattes fjärrtågen mellan Esbo och Karis med bussar och lokaltågen mellan Helsingfors och Kyrkslätt vände om i Masaby eller Jorvas.

Störningarna på kustbanan fortsätter

Störningarna på kustbanan mellan Kyrkslätt och Karis fortsätter.

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic uppger att man inte lyckats reparera det systemfel som uppdagades på söndagsmorgonen.

På grund av systemfelet vänder lokaltågen mellan Helsingfors och Kyrkslätt om i Masaby eller Jorvas. Fjärrtågen mellan Helsingfors och Åbo ersätts med bussar mellan Esbo och Karis.

VR uppger att man har problem med att få tillräckligt många bussar för sträckan och ber passagerarna förbereda sig på förseningar.

Det är oklart hur länge de tekniska problemen kommer att pågå.

Tågtrafiken avbruten mellan Kyrkslätt och Karis

Ett systemfel orsakar störningar i tågtrafiken på kustbanan och all tågtrafik mellan Karis och Kyrkslätt har avbrutits, uppger trafikstyrningsbolaget Fintraffic.

Lokaltågen mellan Helsingfors och Kyrkslätt vänder om vid Jorvas och fjärrtågen mellan Helsingfors och Kuppis ersätts med bussar mellan Esbo och Karis.

Enligt Fintraffic är det oklart hur länge de tekniska problemen pågår.

Tåg mellan Helsingfors och Kuppis minst en timme försenade på grund av elfel mellan Karis och Ingå

Tågtrafiken mellan Karis och Ingå ersätts med bussar på grund av ett elfel, meddelar VR. Felet påverkar tågen mellan Helsingfors och Kuppis i Åbo.

Elfelet uppdagades efter klockan 16 på torsdagen och gör att tågen inte kan köra mellan Ingå och Karis, där passagerarna transporteras med buss.

Fintraffic Oy uppger att det tar åtminstone kvällen i anspråk att reparera felet.

Tåget Intercity 959 från Helsingfors till Kuppis med avgång 15:36 uppges vara kring 2 timmar och 20 minuter försenat på grund av elfelet. Intercity 962 från Kuppis till Helsingfors klockan 15:31 är cirka 2 timmar försenat. De därpå följande tågen på linjen Helsingfors–Kuppis är kring en timme försenade.

Undantagsvis kan man använda fjärrtågsbiljetter på lokaltåg på avsnittet Helsingfors-Kyrkslätt-Sjundeå, meddelar VR.

Två människor sitter nära varandra och håller varandra i hand, på en regnbågsfärgad trappa.

Ingen boom för samkönade vigslar i Esbo och Kyrkslätt: ”Markeringen är jätteviktig”

Endast få samkönade par har vigts kyrkligt det gångna året.

Ett par lurar in sig hos äldre och stjäl pengar och bankkort – Esbo, Kyrkslätt, Sjundeå och Lojo drabbade

Under en kort tid har polisen fått nys om åtminstone fem fall där en man och en kvinna kommit in i äldre personers hem med olika förevändningar.

De objudna gästerna har sedan stulit bankkort och pengar.

Paret har bland annat påstått sig sälja grytlappar eller annat hantverk.

I vissa fall har de påstått sig ha diabetes och bett om att få en smörgås för att förbättra sitt illamående.

Paret har också påstått sig vara studeranden inom vårdbranschen och bett att få komma in och göra intervjuer.

Västra Nylands polisinrättning varnar nu alla att inte släppa in misstänkta personer i ens hem.

Fallen har ägt rum i Esbo, Kyrkslätt och också Sjundeå och Lojo.

Polisen övervakade konvoj med 400 bilar från Kyrkslätt till Helsingfors: ”Meddela gärna oss nästa gång”

Under lördagen (12.8) övervakade polisen en lång bilkonvoj som startade sin färd från Kyrkslätt. Cirka 200 bilar deltog från början och enligt polisens bedömning deltog minst 400 bilar under evenemanget.

Bilarna körde genom flera kommuner i Nyland och avslutade sin färd i Helsingfors.

Polisen hade inte informerats om konvojen på förhand.

I ett pressmeddelande skriver polisen i Västra Nyland att de gärna diskuterar dylika evenemang med arrangörerna på förhand.

Kongresshotellet i Långvik ansöker om konkurs

Företaget Ryokan som driver kongresshotellet Långvik Congress Wellness Hotel i Kyrkslätt har ansökt om konkurs.

Västra Nylands tingsrätt har mottagit ansökan förra veckan.

Enligt företaget har Rysslands anfallskrig mot Ukraina lett till ett betydande bortfall av kunder. Enligt ett uttalande från företaget kommer verksamheten att fortsätta som normalt tills vidare.

Kongresshotellet drevs tidigare av den ryska affärsmannen Roman Rotenberg. Rotenberg sålde hotellet år 2015.

Bostadspriserna sjunker med upp till en tiondel i huvudstadsregionen – kolla läget på ditt område

Bostadspriserna sjunker i hela huvudstadsregionen, speciellt i Helsingfors och Vanda.

Det visar Yles bostadsprismaskin. Maskinen finns endast på finska.

Grafiikassa on keskellä käsi, joka pitelee älypuhelinta katsojaa kohti. Puhelimen ruudulla on Ylen hintakone, joka näyttää, miten asuntojen hinta- ja myyntitiedot ovat muuttuneet tammi-maaliskuussa 2022-2023 postinumeroittain. Kuvan taustalla on kahdeksan kuvan ruudukko, jossa on ulkokuvia erilaisista taloista, kuten kerros- ja omakotitaloista. Taustalla olevat kuvat ovat haaleansinisiä.

Oulun Kaukovainio -37 %, Helsingin Puistola -25 % – katso oman postinumeroalueesi asuntokaupan tilanne ja vertaa muihin

Asuntojen hinnat ovat laskeneet suurimmissa kaupungeissa. Kauppoja tehdään nyt tavanomaista vähemmän ja myyntiajat ovat pidentyneet.

I Helsingfors har kvadratmeterpriset sjunkit med en tiondel sedan ifjol. I Vanda ligger siffran på sju procent, och i Kyrkslätt och Esbo på dryga tre procent.

I Esbo och Helsingfors tar det också i snitt hälften längre att sälja en bostad nu än i fjol. I Kyrsklätt och Vanda ligger ökningen i tid på 40 procent.

Om man ser på enskilda områden i hela regionen så har kvadratmeterpriserna ökat mest i Stenhagen i Helsingfors, där de ökat med 17 procent, och sjunkit mest på Granö-Lövö, där priserna sjunkit med hela 36 procent.

En skolbyggnad i rött tegel, med en korgbollsställning i förgrunden. På väggen står det "Winellska skolan".

Folktinget starkt kritisk mot nedkörning av svenskan i Kyrkslätt

Kyrkslätt redo att anställa finsk rektor i svensk skola.

Prysmian Group investerar ytterligare 120 miljoner i fabriken i Kyrkslätt

Prysmian Group, som är en av världens största kabeltillverkare, utökar produktionskapaciteten i fabriken i Pickala i Kyrkslätt genom en ny investering på 120 miljoner euro.

Det är andra investeringen på kort tid. I november 2022 beslöt bolaget att investera 100 miljoner i byggandet av ett nytt kabeltillverkningstorn i Pickala.

De två investeringarna beräknas generera omkring 300 nya arbetsplatser i Pickala.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida