Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Erwin Wurm: One Minute Sculptures

Högt i tak och trångt mellan väggarna

Österrikaren Erwin Wurm skapar behag och obehag.

Jussarö Sjöbevakningsstation

Snart ska det rivas och byggas nytt på Jussarö i Ekenäs skärgård

Hamnen kan byggas ut och en del bostäder rivas.

Klimatmötet i Paris

Första utkast till klimatavtal klart

Utkastet godkändes strax före tidsgränsen lördag eftermiddag

Väståbolands skärgård sommaren 2014

Fortsatt nej till delgeneralplanen i Ingå inre skärgård

Planutkastet beskrivs som halvfärdigt och missgynnande.

Åbo stadsvapen på en flagga.

Åbotrakten kan tvingas till fusion

Åbotrakten kan tvingas till en kommunfusion. Kommunminister Henna Virkkunen presenterade på fredagen de tio städer med omnejd som kan tvingas till en samgång.

Henna Virkkunen

Virkkunen: tvångsfusioner berör inte huvudstadsregionen

Att huvudstadsregionen utreder en gemensam metropolförvaltning kan utesluta tvångssammanslagningar för regionen. Enligt ett utkast som kommunminister Virkkunen har presenterat berör tvångssammanslagningarna åtminstone 25 kommuner.

Höghus och stöd för företagare till Västra åstranden?

Ett företagarhus och högklassiga höghus med fin utsikt planeras väster om Borgå å.

Åbo informerar om byggplanerna i Studentbyn

I kväll är det möjligt att bekanta sig med det som ska bli det nya studentboendet i Studentbyn i Åbo och höra mer om hur området förändras.

Diplomatkällor: FN-resolution om Syrien nära

Ett utkast till resolution om Syrien kan enligt diplomatkällor snart presenteras för FN:s säkerhetsråd. USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina har kommit överens om viktiga punkter när det gäller en resolution.

Bygg tätare i Kimito centrum

Ett nytt utkast till delgeneralplan för Kimito är aktuellt och i det nya utkastet är centrum koncentrerat till norra sidan av Dragsfjärdsvägen. Affärstomterna söder om Dragsfjärdsvägen har slopats.

Johan Lax och Matias Båsk

Företagsområdet Fågelberget i Korsholm växer

Det finns efterfrågan på företagstomter i Korsholm. Därför ska Fågelbergets företagsområde nu fördubblas till ytan.

"Man bryr sig inte om vad vi säger"

Planerna på en vindkraftspark i Gräsböle nordväst om Kimito centrum avancerar trots motstånd från invånare i området. I fjol presenterades ett utkast till delgeneralplan för en vindkraftspark och snart tar tekniska nämnden ställning till ett förslag.

Vintrigt skogsområde i Vasa.

Träbränsle kan klassas som kol

Träbränsle kan i värsta fall komma att klassas som kol i framtiden. Om EU kräver en certifiering av skogsbränslet från skogen leder det till problem anser branschfolk. Certifieringen är onödig säger Tage Fredriksson från Bioenergia ry men problemet är att om den saknas kan träbränsle komma att jämställas med kol.

Kommunkartan: Också Kyrkslätt kritiserar strukturlagen

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt är missnöjd med utkastet till kommunstrukturlagen. Styrelsen behandlade saken igår (18.2).

Mursi: Folkomröstning om två veckor

Egypten kommer att rösta om landets nya grundlag i mitten av december, meddelar landets president Mohammed Mursi. Det egyptiska parlamentet har godkänt utkastet för en ny grundlag som väcker starka reaktioner både för och emot.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.

Ban Ki-moon vädjar för vapenavtal

FN:s generalsekretare Ban Ki-moon vädjar till medlemsländerna att enas om ett avtal för att reglera den internationella vapenhandeln. Förhandlingarna i New York ska avslutas i dag.

Sten syns i havsvatten.

Bergvalla och Hycklesund får stranddetaljplan

En stranddetaljplan för Bergvallaområdet i Ingå ska utarbetas. Det har Ingås kommunfullmäktige bestämt.

Bergvalla får plan

Nu börjar Ingå kommun utarbeta en stranddetaljplan över Bergvalla och Hycklesundsområdet. Detaljplaneringen inleds parallellt med de planläggningsprocesser som pågår.

Leif Lundell i korsningen mellan riksvägen och Mellangärdsvägen, där de flesta av byns industrier finns.

Tjöckföretagare protesterar mot färre utfarter

Företagarna i Tjöck i Kristinestad motsätter sig förslaget till delgeneralplan för byn. Det är främst infarterna från riksväg åtta som enligt dem är dåligt planerade. Till exempel skulle planen orsaka att brandkåren i värsta fall måste ta en 40 minuters omväg vid utryckning.

Såhär vill Olli Muurainen att bruket ska se ut i framtiden. De bruna byggnaderna är i planeringsskede.

Kompromiss krävs i Billnäs

Alla parter måste kompromissa i frågan om den nya detaljplanen för Billnäs, säger samhällstekniska nämndens ordförande i Raseborg.

Centern 28.1.2010

Centern vill få lag om närservice

Centern föreslår en lag om närservice i sitt utkast till kommunalvalsprogram som partiet presenterade idag. Det är meningen att lagen ska garantera kommunal service tillräckligt nära och inom rimlig tid.