Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

”Fult minnesmärke” i Kaskö ser ut att rivas

Planerna på att riva den gamla lågstadieskolan i Kaskö går framåt. Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige ett tilläggsanslag på 200 000 euro för rivningen.

Styrelseordförande Jan-Anders Lundenius från SFP är nöjd och glad att staden nu ser ut att bli av med byggnaden som enligt Lundenius är ett fult minnesmärke.

Skolan evakuerades hösten 2014 då personal och elever hade drabbats av hälsoproblem på grund av den dåliga inomhusluften.

Två kvinnor och en man poserar framför husvägg

Politiker om Smedsby bildningscampus: ”Vi kan inte trolla fram byggnader”

Nu måste man bara vänta och hoppas på det bästa gällande Smedsby bildningscampus. Att evakuera hela högstadiet är inte ett realistiskt alternativ, konstaterar politiker.

Hus brann ner i Borgå

Ett småhus brann ner i Karsby i Borgå på söndagen.

Ingen skadades men både huset och en sidobyggnad förstördes i branden. Dessutom spred vinden elden till terrängen och skogen bakom huset.

Femton enheter från räddningsverket kallades till platsen och det tog några timmar att få branden släckt. Orsaken till branden är ännu oklar.

En trasig gul plastgunga på en skolgård, rappad ljus skolbyggnad skymtar i bakgrunden.

Raseborg planerar in minihustomter på tidigare skolområde i Svartå

På det område där finska skolan i Svartå förr låg planeras nu så kallade minihustomter.

Ett höghus brinner, många människor ser på.

Brand i flervåningshus i centrum av Sydney

Branden bröt ut i Surrey Hills i centrum av staden.

Visualisering av ett nytt stadsområde i Vasa.

Gamla Wärtsilä i Vasa föreslås bli Verkstadsstranden

På området finns flera skyddade byggnader.

Gammalt välskött trähus

Hangö församling får pengar för att övergå till fjärrvärme

Kyrkostyrelsen har beviljat 18 000 euro för att ändra uppvärmningen av församlingens allaktivitetshus från olja till fjärrvärme.

Byggandet av hundgården i Malax går framåt

Bygget av hundgården Kulkuris nya lokaler i Malax framskrider.

Hundarna kommer att få nya lokaler på ungefär 60 kvadratmeter med tillhörande utrymmen utomhus. Även katterna får nya lokaler på 80 kvadratmeter.

Hundgården meddelar att de gärna tar emot byggnadsmaterial så att byggarbetet kan framskrida så snabbt som möjligt.

LU: Det nya Laurentiushuset i Lojo har problem med inomhusluften

Lojos nya stora kulturhus och skolcenter, Laurentiushuset, öppnade 2021 men redan nu har den nya fastigheten problem med inomhusluften, rapporterar tidningen Länsi-Uusimaa. Dessutom visar nya mätningar att problemen är mera omfattande än man först trodde.

I tidningen konstaterar man att problemet verkar vara att betongen har varit för våt när man klistrat på golvbitarna och nu är det limmet under golvmattan som orsakar utsläpp och bidrar till den dåliga inomhusluften.

Det var byggföretaget Skanska som var ansvarig för själva byggarbetena. Nu utreds vilka åtgärder som krävs för att rätta till bristerna. Företaget Skanska är redo att göra de reparationsarbeten som behövs.

Vasa hyr ut Opistotalo

Stadsstyrelsen i Vasa beslöt på måndagen att gamla Opistotalo nära järnvägen ska hyras ut till aktörer inom kulturbranschen och tredje sektorn.

Staden ordnade öppet hus i mars och intresset var stort.

Det har kostat staden cirka 200 000 euro per år att ha huset tomt.

Tidigare har staden i ett par repriser försökt sälja byggnaden utan att lyckas.

Adress för att bevara husen på österbladska tomten överräcktes – diskussioner om tomtens framtid inleds inom kort

Nästan 11 000 personer skrev på adressen för att bevara husen på den österbladska tomten i Åbo centrum.

Adressen överräcktes till stadsfullmäktige på måndagen.

De som skrivit under adressen vill bevara de två trähusen och stenhuset på tomten.

Stadsfullmäktiges ordförande Mika Maaskola (SDP) tog emot en mapp med underskrifterna av initiativtagarna inför mötet.

Han konstaterade att ingen process gällande detaljplanen för österbladska tomten är på gång för tillfället. Staden och husens ägare ska ändå inleda diskussioner i slutet av maj.

Sabbelskasernen i Dalsbruk

Den farliga Sabbelskasernen repareras senast i höst – Kimitoöns kommun hoppas fortfarande att byggnadens skyddsstatus kan slopas

Långdansen kring Sabbelskasernen i Dalsbruk fortsätter. Närings- trafik- och miljöcentralen inleder nödreparationer av byggnaden förhoppningsvis efter sommaren då bland annat taket ska repareras.

Rivningsarbete av nöjespark

Wasalandia försvinner när våren framskrider

Allt ska vara borta senast i slutet av juni.

Nerbrunnen bil på en gatan i Milano i bakgrunden, några människor i förgrunden.

Kraftig explosion i Milano – kan ha orsakats av tekniskt fel i fordon

En kraftig explosion har orsakat en stor brand i centrala Milano i Italien. Videomaterial från platsen visar att flera fordon antändes av explosionen. På Sky TG24:s bilder från händelsen kan man se tjock, svart rök resa sig mot skyn från brandplatsen.

Enligt nyhetsbyrån AFP kan explosionen ha orsakats av ett tekniskt fel i en skåpbil, men det finns också uppgifter om att händelseförloppet kan ha börjat från en annan bil i närheten. Borgmästaren i Milano uppger ändå att det inte finns några tecken på terrorism.

Skåpbilen ska ha varit lastad med syrgasbehållare. Skåpbilsföraren uppges vara den enda personen som skadades, och föraren fick inga livshotande skador.

Flera byggnader i närheten har evakuerats, bland byggnaderna finns åtminstone en skola.

Källor: AFP, Reuters, Sky TG24

Tegelhus, branstation

Ingå hyr ut gamla brandstationen

Nya brandstation vid stamväg 51 blir klar i höst.

Församlingarna flyttar till gamla Mehiläinen i Vasa

De evangelisk-lutherska församlingarna i Vasa flyttar in i läkarstationen Mehiläinens gamla utrymmen på Rådhusgatan.

Det förekommer varierande problem med inomhusluften i församlingarnas nuvarande utrymmen i hörnet av Skolhusgatan och Vasaesplanaden och målsättningen nu är att hela personalen som idag har sina utrymmen där flyttar till Rådhusgatan under detta år.

Utrymmena vid Rådhusgatan har stått tomma ett drygt år, sedan Mehiläinen flyttade in i nya utrymmen.

En flytt av tillfällig natur skulle ha blivit aktuell förr eller senare i alla fall, eftersom församlingarna planerar ett nybygge.

Framsidan på C-huset i Karis, fullt med klotter på väggarna.

Det gamla skolhuset i Karis får rivas – museet hade inte rätt att besvära sig i frågan

Det betyder att staden kan riva byggnaden om man så vill.

Fyra barn med ryggarna mot kameran viftar med händerna. De är vinterklädda.

Senaste skolutredningen i Raseborg: Pojoskolorna flyttar in under samma tak

Ekenäs högstadium och gymnasium flyttar också ihop.

Översiktsbild över en simhall med tre bassänger och en bubbelpool.

Ekenäs simhall grundrenoveras och får en tillbyggnad

Det handlar om en stor investering.

Daghem vid Kasernområdet i Vasa ska stå klart hösten 2025

I oktober 2025 är planen att det nya svenskspråkiga daghemmet vid Kasernområdet i Vasa ska stå klart, meddelar staden i ett pressmeddelande. Det är fråga om manskapskasernerna 13 och 14 som renoveras för ändamålet.

Vasas nämnd för fostran och utveckling har godkänt projektplanen för daghemmet och den ska ännu gå via både stadsstyrelse och -fullmäktige.

Daghemmet får plats för åtta grupper och sammanlagt 168 barn, som flyttas från Rådhusgatans daghem och Gustavsborgs daghem. Lokalerna som ska bli daghem ska renoveras och ändras för en kostnad på uppskattningsvis 7,77 miljoner euro.

En skolbyggnad i tre våningar, med pelare på bottenvåningen och rödtegel på de övre våningarna. Kring byggnaden står tallar en regntung dag.

Tomma skolbyggnader i Åbo vandaliseras

Problem har länge funnits men situationen värre än tidigare.

Bild där en ny tilläggsbyggnad ritats in bredvid skolhus

Planerna för Katarinaskolans tillbyggnad framskrider – se bilder

Skolan ritad av H. Ekelund är kulturhistoriskt värdefull.

Ett svårt bränt vitt trähus i korsningen mellan Flemingatu och Linnankatu i Åbo. Husets tak har rasat in. Brandbilen står parkerad framför huset. Området är isolerat med en röd-gul tejp.

Polisen misstänker att trähusbranden på Slottsgatan i Åbo var anlagd

Huset fick så stora skador att det måste rivas.

Taket på det vita trähuset har rasat. Räddningstjänsten sprutar in vatten i öppningen i taket. Det finns en förkolnad tunna i stående.

Stort skyddat trähus brann på Slottsgatan i Åbo – polisen utreder brandorsaken

Skadorna blir så omfattande att huset måste rivas.

En gul stenbyggnad som finns intill ett rött hus. Det röda ska bli ny skola och den gula rivas. Det är Kyrkfjärdens skola i Ingå.

Kyrkfjärdens skola i Ingå blir granne med ett välfärdscenter

Planeras bland annat motionssal och gym.

Sjöbevakningsstationen i Pärnäs saneras och ny kajplats byggs för alla slags gränsbevakningsfartyg

Nagu sjöbevakningsstation i Pärnäs ska totalsaneras och man bygger nya utbildningslokaler, klassrum, bostäder och samlingsrum, säger Senatfastigheter i ett pressmeddelande.

Dessutom ska den gamla piren i hamnen rivas och ersättas med en ny cirka 50 meter lång pir, som gör det möjligt för alla fartygskategorier som hör till Gränsbevakningsväsendet att tryggt förtöja i hamnen. Kajen kommer att utrustas med el, vatten och telekommunikationsanslutningar.

Enligt sjöbevakningen kommer förändringarna att trygga sjöbevakningsstationens verksamhet och utbildningsbehov långt in på 2030-talet.

Ombyggnadsarbetena beräknas vara klara i slutet av 2023.

Valkom nya daghem byggs bredvid det gamla

Lovisa stadsfullmäktige godkände i går (19.4) ett förslag om att placera Valkom daghems nya lokaler bredvid den gamla byggnaden.

”Vi tycker att den nuvarande gården tjänar sitt syfte väl och det är fint att vi kan fortsätta använda den,” säger Lena Rosenqvist-Huhtanen vid Valkom daghem i ett pressmeddelande.

Daghemmet ska byggas av volymelement och beräknas kosta 1,36 miljoner euro.

Fullmäktige godkände också projektplanen och beviljade projektet ett tilläggsanslag på 258 000 euro.

1,1 miljoner euro var sedan tidigare reserverat i investeringsplanen för 2023–2025.

Valkom daghem drabbades av fuktproblem i slutet av 2021. Efter att konstruktionerna hade undersökts konstaterade staden att daghemmet behöver helt nya lokaler.

En gammal stor stenbyggnad med gul och röd tegelfasad. På gatan utanför byggnaden står ett par bilar parkerade.

Besvär mot ny enhetsskola i Vasa belastar skolväsendet

Innebär extra kostnader för staden då projektet fördröjs.

Många Karlebybor vill att Anttila-fastigheten rivs

I Karleby verkar före detta Anttila-fastighetens öde engagera invånarna. Staden har frågat invånarna vad de vill att ska hända med byggnaden och mer än 1 200 svar och 500 kommentarer kom in via en webbenkät.

Anttila lades ner 2016 efter konkurs, och fastigheten står nu så gott som tom.

Svaren från invånare visar att den viktigaste delen, som många också vill bevara framöver, är ingången med sina diagonala former.

Enligt stadsplaneringschef Jouni Laitinen är tanken att staden på allvar ska beakta invånarnas åsikter då man planerar vidare för Anttila-kvarteret.

– Folk uppfattar ingången som någon sorts samlingsplats, ett element som gör att man känner igen stället.

En majoritet av de som kommenterade enkäten vill att byggnaden rivs.

En skiss på hur ett daghem ska se ut. Husen har mörka träpaneler, och barn leker på gården.

Daghemmet Killingen får nya lokaler i Kasberget

Daghemmet Killingen får nya lokaler vid Körsbärsparken på Kasberget, på Abraham Wetters väg.

De nya lokalerna ska ersätter de gamla lokalerna, som behöver renovering. De gamla lokalerna kommer ändå att användas medan de nya byggs. Det nya huset ska stå klart hösten 2025.

Enligt staden är behovet av ett nytt daghem stort i Hertonäs, på grund av att många nya bostäder byggts på industriområdet i Hertonässtranden.

Den nya byggnaden i Kasberget kommer att ha rum för cirka 220 barn, varav 60 är reserverade för det svenska daghemmet.

Italien vill komma åt klimataktivister som vandaliserar kulturarv

Italiens regering föreslår hårdare straff för den som skadar monument och kulturarv. De senaste månaderna har klimataktivister i Italien kastat färg eller på annat sätt förstört monument, kända byggnader och målningar i gallerier.

Bland annat har den ikoniska Barcacciafontänen framför Spanska trappan i Rom, den italienska senaten och Milanos operahus La Scala fallit offer för ofog.

Landets kulturminister Gennaro Sangiuliano vill ge böter på upp till 60 000 euro för den som skadar monument och kulturarv. Lagförslaget ska ännu godkännas av båda kamrarna i det italienska parlamentet.

Brandmän arbetar vid det sammanrasade huset i Marseille i Frankrike den 9 april 2023.

Hus rasade i Marseille – åtta personer saknas ännu

Åtta personer saknas ännu efter att ett fyravåningshus rasade i Marseille i södra Frankrike förra natten. De saknade personerna befaras vara i ruinerna av huset.

Röjnings- och räddningsarbetet försvåras av bränder som man ännu inte fått under kontroll.

Fem skadade personer har förts till sjukhus och ett par hundra människor har evakuerats från närliggande byggnader.

Man vet ännu inte med säkerhet vad som orsakade raset men misstänker att det kan vara fråga om en gasexplosion.

Källor: AFP, Reuters

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida