Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Valvira börjar intensivövervaka hemvården

I år kommer social- och hälsovårdens tillsynsmyndighet Valvira att intensivövervaka äldreomsorgen tillsammans med regionalförvaltningsverken.

Bland annat följer man med hemvårdens kvalitet och att det finns tillräckligt med kunnig personal.

Myndigheternas iakttagelser pekar på att en hel del förbättringar krävs inom hemvården, exempelvis när det gäller säkerheten kring medicinering och att se till att äldre personer får rätt vård i rätt tid.

Behovet av övervakning understryks också av färska uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd, som visar att antalet hembesök hos klienterna minskat drastiskt i fjol jämfört med tidigare år. Samtidigt behöver allt fler äldre allt mer hjälp.

Serviceboendet Lyckan i Lovisa nionde bäst i nationell undersökning

Institutet för hälsa och välfärd, THL, undersökte hur nöjda kunder inom äldrevården är. Kunderna fick berätta om sina erfarenheter av tjänsternas kvalitet.

Serviceboendet Lyckan i Pernå kyrkoby i Lovisa placerade sig på nionde plats inom dygnetruntvården i hela landet.

Förutom Lyckan fick Johannahemmet i Borgå och servicehemmet Kotivalli i Sibbo bäst respons inom dygnetruntvården i Östnyland. Inom hemvården och vanligt serviceboende fick hemvården i Lovisa och i Borgå bäst respons.

Skylt som det står polis på.

En kvinna avled och en man vårdas på sjukhus – polisen misstänker att hemvård i Pöytyä har försummat paret

Polisen i sydvästra Finland utreder ett fall där ett äldre par misstänks ha blivit allvarligt försummade av hemvården.

En person sitter i en rullstol och blickar ut genom fönstret.

THL: Nästa vår behövs tusentals fler vårdanställda till dygnetruntvård inom äldreomsorgen

Det behövs 3 400 fler vårdanställda till äldreomsorgens enheter med dygnetruntvård för att man ska nå den lagstadgade dimensioneringen av vårdpersonal nästa vår, enligt en uppföljning som Institutet för hälsa och välfärd THL gjort.

Kaija Ojala puhumassa videopuhelun välityksellä kodissaan.

En del av hemvårdens besök kan snart skötas på distans i Raseborg

Klienten behöver bara trycka på en knapp.

Cecilia Holmén bytte arbetsgivare efter 20 år. Jag har inte ångrat mig, säger hon om jobbet i hemvården i Borgå.

Hemvårdare berättar: Coronan kom som en chock – nu är vi bättre rustade

Hemvårdarna lugna inför hösten: Vi gör rätt saker nu.

Vårdare håller äldres hand.

Hemvårdare i Sibbo smittad av coronaviruset

Den smittade har inte utfört kundarbete efter 6.3.

Hemvårdare Vappu Heikkilä kör till en klient.

Hur ser en hemvårdares dag ut i Hangö? Läs vår liveblogg

Yle Västnyland följde med en hemvårdares arbetsdag.

Hemvårdaren Jennifer Hanner dukar fram kaffekoppar och mockarutor och ler mot kameran.

Yle Huvudstadsregionen hänger med en hemvårdare en dag - hur ser det egentligen ut?

Följ med då vår reporter hänger en dag med en hemvårdare.

Trygghetslarm.

Trygghetstelefoner i Karleby och Kronoby fungerar igen

Viria meddelade på fredag att felet har åtgärdats.

På Eilas köksbord ligger hemvårdens pärm

Hemvården i Borgå läggs om – längre dagar ska ge mer tid för klienter

Staden hoppas hemvårdarna ska ha mera tid med klienter.

Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma.

Beslutsfattarna i Åbo omedvetna om krisen inom hemvården

Regionförvaltningsverkets granskning avslöjade allvaret.

Porträttbild av skribenten.

Kolumn: Att leva ensam i en säng - Vi vill höra om dina erfarenheter av hemvården

Kontakta reporter Jeanette Björkqvist och berätta.

Ett äldre par på promenad en en park.

Närvårdare: Vi kan inte göra något då en klient med minnesstörning vägrar att äta

Hangö utreder om en klient dog som följd av undernäring.

Jenni Klippa tar en promenad med Ragni Enlund

Vårdchef i Raseborg: Hemvårdare som kör ut mat är inte dagens melodi

Måltidsautomaterna ska förenhetliga matservicen i Raseborg.

Yngre hand på två rynkiga, äldre händer på bordet.

Hemvården i Borgå ska få mer resurser

Borgå stad tar nu itu med problemen.

Yngre hand på två rynkiga, äldre händer på bordet.

Hemvården i Ingå kräver allt mera - sjukskötare anställs

Fullmäktige gav grönt ljus för sjukskötare och närvårdare.

Yngre hand på två rynkiga, äldre händer på bordet.

Hemvårdare bekräftar kritik: Äldre i dåligt skick kan få vänta månader på en vårdplats

Klienter betalar ofta mer för täta hembesök än en vårdplats.

Tomt på Alexandersbågen

Nytt försök med Folkhälsanhus i Borgå

Folkhälsan vill köpa seniorbostäder i Borgå.

Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma.

Hjälp till pressade hemvårdare

Hög sjukfrånvaro vardag för många.

Fuktkrämer på ett bord.

48 föreningar i Borgå får bidrag

Social- och hälsovårdsnämnden beviljade bidrag.

Mediciner i väska.

Bonus för hemvårdare inte riskfri

Hemvårdare belönas med pengar för inbesparingar.

Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma.

Hemvårdens kunder i Borgå är nöjda

Utmaningen inom hemvården är att personalen byts så ofta.

mat på äldreboende

"Konkreta satsningar på hemvården behövs"

Mycket kan göras för att förbättra situationen.

Jenni Klippa och Ragni Enlund dricker kaffe i solen

En solskenshistoria – om än kort

Få gamla med hemvård kommer ut ens på sommaren.

Statliga verk i Havshagen i Helsingfors.

Jakten på den onödiga tjänstemannen

Den för feta offentliga sektorn har blivit het valfråga.

Priset för hemvården tidsbaserat i Raseborg

Hemvården i Raseborg övergår till en tidsbaserad fakturering. Det här betyder att man nu ska sluta räkna antalet besök och i stället fokusera på tiden.

Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma.

Förebyggande äldrevård lönar sig i längden

De äldre blir allt fler och sättet att ta hand om våra äldre måste anpassas i takt med det. Att satsa på hemvården betyder också att det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen blir allt viktigare.

hemsjukvård

Hemvårdens avgifter ska bli rättvisa och jämlika i Raseborg

Tid är pengar. Det konstateras inom hemvården i Raseborg där klienterna i framtiden antagligen faktureras enligt den tid personalen finns på plats.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida