Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vanda och Kervo välfärdsområde överväger att höja patientavgifterna

Vanda och Kervo välfärdsområde har offentligtgjort sitt budgetförslag. Eftersom välfärdsområdet har mera utgifter än inkomster funderar de på att höja patientavgifterna. Det framkommer inte med hur mycket avgifterna möjligtvis höjs.

Välfärdsområdet håller också på att införa ett reformprogram som ska effektivisera serviceproduktionen.

Enligt budgeten kommer verksamhetsutgifterna vara ungefär 1,3 miljarder euro. Det innebär ett underskott på 99,8 miljoner euro.

Esbo slog fast kommunalskatten för nästa år – efter två timmar lång debatt

Kommunalskatten i Esbo väckte lång och stundtals livlig debatt i stadsfullmäktige under måndagskvällen.

På ena sidan stod framför allt Samlingspartiet som ville sänka skattesatsen från fjolårets 5,36 till 5,2 procent. Det här för att kompensera en höjning av fastighetsskatten.

På andra sidan stod partierna i mitten och till vänster som stödde stadsdirektörens förslag på 5,3 procent i kommunalskatt. En lägre skatteprocent skulle enligt dem tvinga bildningssektorn till stora besparingar.

Till slut föll rösterna 38 röster mot 36. Kommunalskatten kommer nästa år att vara 5,3 procent i Esbo.

 Kapitolium den 30 september 2023 i Washington, DC.

Temporär lösning ser ut att att rädda USA från nedstängning

Det gäller att avvärja en total statsstängning.

Jordbrukarna tackar för regeringens budgetförslag

Regeringen riktar tilläggsfinansiering i budgeten för 2024 för att främja övergången till grön energi på gårdarna, underlätta likviditeten för de allra mest utsatta gårdarna och stödja de unga odlarna.

Det föreslås 18 miljoner euro till energiinvesteringar och 15 miljoner euro i likviditetslån till de mest utsatta gårdarna. Dessutom föreslås 7 miljoner euro i nationell tilläggsfinansiering till unga jordbrukare utöver EU:s beviljade krispaket på drygt 4 miljoner euro.

Men det går att göra mera, enligt Svenska lantbruksproducenters centralförbund och ordförande Mats Nylund.

– Det behövs revideringar av konkurrenslagen, livsmedelsmarknadslagen och lagen om offentlig upphandling, säger Nylund.

Magnus Swanljung med ministrarna Orpo, Purra och Henriksson i bakgrunden.

Analys: Regeringen kan inte låna för att sänka skatterna i all oändlighet

Svikna vallöften till fattiga och studerande.

Snabbkassa

Så här syns budgeten i din plånbok nästa år

Regeringen gav inga detaljer om nedskärningarna.

Oppositionen kritiserar regeringens budgetförslag

De tre största oppositionspartierna kritiserar regeringen Orpos budgetförslag och säger att budgeten är ett hårt slag för de personer som redan har det svårt.

Enligt oppositionen kommer budgetförslaget att försvåra livet för ensamförsörjande föräldrar, närståendevårdare, barnfamiljer och arbetslösa.

Tytti Tuppurainen, som är ordförande för SDP:s riksdagsgrupp, säger att regeringen inte kommer att lyckas stävja statens låntagning med de åtgärder som nu presenterades.

Centerns ordförande Annika Saarikko säger att partiet stöder regeringens mål om att minska statsskulden under den här regeringsperioden, men Saarikko är orolig för nedskärningarna som planeras inom vården.

De Grönas ledning menar att regeringen borde ha använt skattehöjningar för att stärka statskassan. Vänsterförbundet skulle ha skärpt skatterna för bland annat de allra rikaste.

Källa: Yle Uutiset

Fyra leende partiordförande i kavajer och kostym på en presskonferens. De är Svenska folkpartiets Anna-Maja Henriksson, Samlingspartiets Petteri Orpo, Sannfinländarnas Riikka Purra och Kristdemokraternas Sari Essayah.

Så ska regeringen minska låntagningen med 6 miljarder per år

En grundtanke är att göra det mer lockande att ta emot jobb.

Senatens majoritetsledare demokraten Chuck Schumer

USA:s kongress har nu godkänt höjningen av landets skuldtak

Avtalet om en höjning godkändes endast dagar innan skuldtaket skulle ha nåtts.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies, republikaanipoliitikko Kevin McCarthy saapuu puhumaan kongressille Capitoliin maan pääkaupunkiin. McCarthy kävelee toimittajien ympäröimänä.

En potentiell finansiell kris avvärjd i USA – Representanthuset enades om att höja skuldtaket

Amerikanska representanthuset har godkänt förslaget om att höja skuldtaket. Ett förslag som president Joe Biden och den republikanske talmannen Kevin McCarthy enades om i helgen.

Biden ställer in utlandsresor på grund av krisläge gällande skuldtaket i USA

USA:s president Joe Biden ställer in sina besök i Australien och Papua Nya Guinea på grund av de svåra förhandlingarna om skuldtaket i USA.

Enligt planerna reser Biden dock på onsdag till Japan. Japanresan var avsedd att utgöra en del av hans veckolånga resa genom Stillahavsregionen.

USA:s finansminister Janet Yellen har varnat för att USA kan få slut på kontanter senast den 1 juni om kongressen inte lyckas med sina förhandlingar om att höja eller skjuta upp skuldtaket. Att nå skuldtaket skulle innebära att den amerikanska regeringen inte kan låna mer pengar.

HS: Helsingfors beslut att hemligstämpla budgetproposition var lagvidrigt

Tidningen Helsingin Sanomat har fått rätt mot Helsingfors stad. Tidningen bad ut borgmästare Juhana Vartiainens budgetproposition för 2022 men staden avslog begäran med motivering att det inte var en offentlig handling.

Nu ger förvaltningsdomstolen tidningen rätt, handlingen borde ha lämnats ut.

Nuvarande borgmästare Juhana Vartiainen har infört ett nytt förfarande där propositionen inte längre ges ut till allmänheten före budgetförhandlingarna inleddes. Rätten ansåg att det är viktigt för den demokratiska processen att allmänheten får insyn i budgetprocessen redan i det skedet.

Staden har ännu möjlighet att överklaga domen.

IMF säger sig hålla ett öga på konsekvenserna av SVB-kraschen

Internationella valutafonden (IMF) meddelade på söndagen att den noggrant övervakar potentiella konsekvenser av Silicon Valley Banks kollaps.

IMF försäkrar samtidigt att man har fullt förtroende för de politiska beslutsfattarna i USA, och deras förmåga att vidta lämpliga regleringsåtgärder.

Bankkollapsen beskrivs som den största sedan finanskrisen 2008 och har väckt stor oro, speciellt inom bankbranchen i USA.

Den amerikanska bankövervakningsmyndigheten har tagit kontroll över banken.

USA:s finansminister sa i dag att man på federal nivå inte kommer att rädda banken med något stödpaket.

Källa: Reuters

Uutissuomalainen: Finländare vill inte ha nedskärningar i vården, utbildningen eller försvaret

Finländare vill inte att nästa regering skär ner på åtminstone social- och hälsovårdstjänster, utbildning eller försvar, visar en enkät som tidningsgruppen Uutissuomalainen gjort (inloggning krävs).

I enkäten frågades vilka av de 13 föreslagna sparmålen helst inte ska röras om Finland måste skära i sina offentliga utgifter.

En knapp tredjedel svarade att man inte får skära ner på social- och hälsovårdstjänster och var femte vill att utbildningen ska bibehållas intakt. Var sjätte anser att man inte ska minska på försvarsanslagen.

Omkring tusen personer svarade på enkäten i slutet av februari. Felmarginalen är 3,1 procentenheter åt vardera hållet.

Övrig källa: STT

Mynt på ett bord.

Finansministeriet: Kommande regeringar borde spara på allt

Vill spara in 1600 euro per finländare per år.

Mynt på ett bord.

Finansministeriet: Kommande regeringar borde spara på allt

Vill spara in 1600 euro per finländare per år.

Regeringen överens om tilläggsbudget som ger 500 miljoner till vården

Regeringen har har kommit överens om ytterligare en tilläggsbudget som ska ge välfärdsområdena 500 miljoner euro i tilläggsfinansiering.

Enligt regeringens förslag ökar statsunderstödet till välfärdsområdena med 350 miljoner. Samtidigt tidigareläggs en planerad engångspost som skulle ha betalats ut 2024. Det ska ge välfärdsområdena 150 miljoner redan i vår.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) krävde ursprungligen 700 miljoner för att välfördsområdena ska få bukt med vårdköerna – och förhandlingarna om tilläggsbudgeten har varit utdragna.

Det här är regeringens sextonde tilläggsbudget på tre åre. Formellt ska den ännu godkännas av statsrådet på torsdag och sedan behandlas av riksdagen.

Sanna Marin, Annika Saarikko och Maria Ohisalo ser fundersamma ut på riksdagens frågetimme.

Vårdköernas stödpengar väntas sjunka under 300 miljoner euro

Tilläggsbudgeten splittrar regeringspartierna. Vårdköernas stödpengar har blivit den stora tvistefrågan och välfärdsområdena väntas få betydligt mindre pengar än SDP önskat.

Päivystyspotilas Acutassa.

Regeringen förhandlar om sin sista tilläggsbudget – stödbeloppen fortfarande oklara

Stödpengar väntas ännu till lantbruket, vårdköerna och hushållens elräkningar.

Räntorna på statsskulden slukar det mesta av tilläggsbudgeten

Finansministeriet lägger fram ett förslag på en tilläggsbudget som uppgår till 1,7 miljarder euro.

Merparten av summan går till räntekostnaderna för statsskulden, det är frågan om över en miljard euro.

I förslaget ingår den planerade engångsersättning till hushållen för höga elkostnader, cirka 400 miljoner euro är beräknat för det.

Frågan om välfärdsområdenas finansiering är fortfarande oklar. Enligt ministeriet finns det cirka 250 miljoner euro att röra sig med inom ramen för tilläggsbudgeten.

Källa: STT

MT-gallup: Två av tre föredrar nedskärningar framför skattehöjningar

Två av tre skulle hellre ta till nedskärningar än till skattehöjningar för att balansera statsbudgeten, visar en gallup gjord av tidningen Maaseudun Tulevaisuus.

I undersökningen frågades vad som i första hand borde göras för att få budgeten i balans: skära i utgifterna eller höja skatterna. 64 procent av de som svarade skulle skära i utgifterna medan 18 procent skulle höja skatterna.

Vilka nedskärningarna skulle vara specificerades inte.

Undersökningen genomfördes av Kantar TNS Agri och felmarginalen är tre procent i vardera riktningen.

Tilläggsfinansiering kan säkra Kronobyflyget fram till våren 2024

Den regionala flygtrafiken kan få finansiering från statens tilläggsbudget.

Bland andra Karleby-Jakobstad flygplats avtal om flyg till Helsingfors tar slut i juli, men genom att använda en option i avtalet kan trafiken tryggas fram till april 2024. För det behövs ändå ett anslag om 17 miljoner euro.

Ministerierna ska senast 10 januari ha sina förslag till tilläggsbudgeten klara.

 Pääministeri Sanna Marin hallituksen budjettineuvotteluiden tiedotustilaisuudessa Valtioneuvoston linnassa Helsingissä.

Skattesänkningar, avdrag och extra barnbidrag ska kompensera för höga elpriser – regeringen har presenterat rekordstor budget på 80,5 miljarder euro

Enligt statsminister Sanna Marin (SDP) överskuggas budgeten av den senaste tidens kriser - pandemin, Rysslands krig i Ukraina och energikrisen.

Rahapelejä Tampereen kasinolla.

HS: Riksdagspartierna överens om Veikkauspengarna – de blir en del av statsbudgeten

Överenskommelsen är i linje med regeringens förslag.

Närvårdare och en äldre person.

"Det är ingen önskebudget" – Hangö ger mera pengar till hemvården 2022

Hangö går mot 2022 med en försiktigt realistisk budget.

Petteri Orpo i glasögon, han ser allvarlig ut.

HS: Samlingspartiet lämnar in interpellation om regeringens rambudget nästa vecka

Orpo tycker regeringen för radikal och ansvarslös politik.

Maaseutumaisema, etualalla lato, taustalla pellon takana maatilan rakennuksia.

SLC:s Nylund: Bönderna får betala för regeringens budgetuppgörelse

Nedskärningarna inom Jord-och skogsbruksministeriet oroar.

Flera vuxna och barn står utomhus och håller i skyltar. På en skylt står det behåll byskolan för barnens bästa.

Haddom skola i Lovisa räddades - men två andra skolor och två daghem blir utan pengar

Föräldrar och barn demonstrerade för sina skolor och dagis.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida