Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Riksdagsledamöternas arvoden höjs med 7,9 procent

Riksdagens arvodeskommission har beslutat höja riksdagsledamöternas arvoden med 7,9 procent.

Riksdagsledamöternas arvoden höjdes senast för fyra år sedan. Under den tiden har löntagarnas genomsnittliga löneförhöjningar uppgått till just 7,9 procent.

De nya arvodena träder i kraft den 5 april i år.

En ledamot som varit i riksdagen i upp till en riksdagsperiod får i och med höjningen 7 137 euro i månaden.

Den som varit riksdagsledamot i mellan 4-12 år kommer att få 7 494 euro i månaden och den som varit riksdagsledamot i minst 12 år får i fortsättningen ett arvode på 7 993 euro.

Arvodet för riksdagens talman ligger efter höjningen på 14 448 euro, medan vice talmännen får 11 266 euro i månaden.

Källa: Riksdagen

Medianlönen steg med 3,2 procent på ett år

I november 2022 var medianen för löner och arvoden 3 024 euro, vilket är 3,2 procent mer än i november 2021, visar Statistikcentralens siffror.

Samtidigt ökade antalet löntagare med 3,9 procent, bland kvinnor var ökningen 4,2 procent och bland männen 3,6 procent.

Männens medianinkomst ökade med 3,7 procent till 3 369 euro och kvinnornas ökade med 3,0 procent till 2 812 euro på ett år.

Den fjärdedel som fick minst lön och arvoden fick 2 161 euro eller mindre. Den fjärdedel som tjänade mest fick 4 170 euro eller mer.

Medianinkomst betyder den mittersta lönesumman i gruppen. Hälften av gruppen tjänar mindre och hälften mer än medianinkomsttagaren.

Fläkt i mötesrum.

Förtroendevalda i Sjundeå får högre lön för sitt arbete

Ordförande för styrelse och fullmäktige får 550 euro mer.

Kritikerna Vilhelmina Öhman och Hanna Ylöstalo står i Musikhusets aula.

Låga arvoden och små kretsar stora utmaningar för frilanskritiker

Är 50 euro en rimlig ersättning för en recension?

Porträtt på Wilkie Chiu

Wilkie Chiu - Dom kallar oss invandrare

Finland är ett svårt land att bo i.

Stadsfullmäktige samlad, publik på läktaren.

Också Hangö vill höja politikernas arvoden

Ingen förhöjning på nio år.

Ledamöter under ett fullmäktigemöte i Raseborg. SFP:s Björn Siggberg står i talarstolen.

Raseborgspolitiker borde få högre mötesarvode

Arvodet är lägre än i andra kommuner i samma storlek.

grankulla stadshus

Sparåtgärderna påverkar i Grankulla - nyvalda politiker får inte löneförhöjning

Helsingfors stadsstyrelse ska få löneförhöjning på 5 000 e.

Julgubben i Rovaniemi.

Stora variationer i julgubbarnas priser

De dyraste julgubbarna tar 250 euro för ett besök.

ordförandeklubba i Borgå fullmäktige

Borgåpolitikerna höjer sina arvoden

Ersättningarna ligger på medelnivå bland jämnstora kommuner.

Julgran framför stadshuset i Borgå under vintern

Borgå stad höjer kanske politikernas arvoden

Stadsstyrelsen föreslår höjning för fullmäktige.

Riksdagsmännens arvode stiger med 0,43 procent

Höjningen motsvarar drygt 27 euro.

Svenska kronor

Kvinnliga kommunchefer löneledande i Sverige- Finland ligger efter

Kvinnliga svenska kommunchefer tjänar mest

Carita Malin är närståendevårdare för sin man Erik.

Närståendevårdare: Behöver ersättningen då pensionen är liten

Var femte närvårdare som vill registrera sig får avslag.

Styrelsen vid HU får kvarts miljon per år - Hankens styrelse jobbar gratis

HU:s styrelsearvoden antas inte påverkas av sparåtgärderna.

Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen

Pajunens inkomster steg med över 10 000 euro

Här ser du vad stadsdirektörerna tjänade i fjol.

Sipilä behöver dig!

Förslag 210: Skär ner riksdagsarvoden

Skär ner riksdagsarvoden och speciellt ministerarvoden.

Mika Sivula.

Lojo stadsdirektör tjänar 9000 euro i månaden

Kvällsjobb ersätts med ledig tid.

Rådhuset i Jakobstad

Jakobstad kan bidra till flyktinghjälp

Också politikerna i Jakobstad vill donera pengar.

Huvudingången till Vörå kommuningård

Också Vörå donerar arvode till flyktinghjälpen

Först Pedersöre, nu avstår Vörå från mötesarvode

Eurosedlar, 100 och 500 euro.

Politiker i Pedersöre ger pengar till flyktingar

Avstår från sitt mötesarvode, totalt blir det 650 euro.

Kurt Byman.

Sannfinländare i Esbo tar ut dubbla mötesarvoden

Både ordinarie ledamoten och suppleanten närvarar.

Ledamoten Linda Snecker från Vänsterpartiet

Politiker avbryter föräldraledighet under sommarpaus - får fullt arvode

Linda Snecker (V) lyfter fullt arvode under sommaren.

Politiker i Helsingfors vill ha lön för sitt arbete

Yrkespolitiker med ordentlig lön föreslås.

Neste Oils vägskylt.

Neste Oils styrelsemedlemmar får inte påökt

Inga höjda arvoden för Neste Oils styrelsemedlemmar.

Karleby hamn

Flera avhopp från styrelser i Karleby

Uppdaterad. I Karleby avgår hälften av ledamöterna i de nya styrelserna för hamnen och energiverket. Ledamöterna har krävt högre arvoden för sitt jobb, men staden sa nej. Enligt energiverkets avgående ordförande Bo Eklund har styrelsemedlemmarna felaktigt framställts som snåljåpar i media.

Lyftkranar i Karleby hamn

90 euro per möte får räcka i Karleby

Karleby hörsammar inte begäran om mer betalt per möte från hamnbolagets och energiverkets nya styrelser. Styrelserna begärde 400 euro per möte, 90 euro räcker, bestämde koncern- och stadsutvecklingssektionen.

Lyftkranar i Karleby hamn

90 euro per möte duger inte i Karleby

I Karleby vill de nya styrelserna för hamnen och energiverket ha mer betalt. Staden har beslutit att arvodet är 90 euro per möte, men nu rivs beslutet upp. I Vasa får styrelsemedlemmarna i Vasa elektriska 400 euro per möte.

Ben Zyskowicz

Zyskowicz: Paatero skötte arvodesfrågan uselt

Samlingspartiets riksdagsman Ben Zyskowicz riktar hård kritik mot utvecklingsminister Sirpa Paatero (Sd) för hennes sätt att sköta den omstridda frågan om styrelsearvoden i statsbolag.

Smedsby

Korsholm omvalde och höll kvar mötesarvoden

Kvinnoförbundet ville visa solidaritet med kommunens anställda och sänka mötesarvoden. Förslaget röstades ner i fullmäktige i Korsholm på måndag kväll.

Pengar som sticker upp ur en börs.

Helsingfors avviker från praxis - styrelser i aktiebolag kräver högre lön

Styrelserna för de nygrundande aktiebolagen Helen (tidigare Helsingfors Energi) och Helsingfors Hamn ska få högre lön än beslutsfattarna för övriga bolag som hör till stadens koncern. Staden ska nu fatta beslut om att avvika från den normala praxisen.

Mossig varg på vapensköld.

Förtroendevalda i Sibbo avstår från månadsarvoden

Som en del av Operation Grytlock, Sibbo kommuns sparprogram, kommer de förtroendevalda i kommunen att avstå från sina månadsarvoden en månad om året fram till slutet av 2016.

Eurosedlar i en hög.

Pedersöre höjer förtroendevaldas arvoden

De förtroendevalda har varit billiga i drift i Pedersöre. Efter 10 års paus höjs nu arvodena över hela linjen.

Stadshuset i Karleby.

Karleby hoppas nå sparkravet

Karleby stad hyser förhoppningar om att nå upp till sparkravet på 4,3 miljoner under 2014. Det ser relativt bra ut, enligt stadsstyrelsens ordförande Veikko Laitila (C).

Förtroendevalda i små kommuner kämpar hårt för en liten slant

I Kaskö får fullmäktigeledamöter inte mycket i hand för det arbete som de gör för kommunen. Arvodet är i dag 36 euro per sammanträde och efter skatt och partiskatt återstår inte många slantar i ledamöternas fickor.

Fullmäktigeordförande Patrick Ragnäs, styrelseordförande Bernhard Utter och stadsdirektör Riitta El Nemr i Kristinestad

Politiker vill sänka sina arvoden i Kristinestad

Politikerna i Kristinestad ska få lägre arvoden i år och nästa år. Det föreslår Patrick Ragnäs (sfp) och Henrik Antfolk (sfp) i ett initiativ till stadsstyrelsen. De vill att arvodet sänks med tio procent för alla förtroendevalda.

Vasa och Korsholm betalar mest åt politikerna

Vörå, Kaskö och Korsnäs betalar ut minst.

Kaskö hamn bolagiseras

Bolagiseringen av hamnen i Kaskö skall vara klar den 1 september i år. Stadsstyrelsen i Kaskö valde inte ännu på tisdag kväll bolagets styrelse, det sker på nästa möte

Merja Ailus

Laddat Keva-möte om arvoden

Det är upplagt för ett intressant möte i eftermiddag då styrelsen för kommunernas pensionsförsäkringsbolag Keva sammanträder för att behandla verkställande direktören Merja Ailus situation. Det är nämligen inte bara vd:n Ailus som har haft stora förmåner.

Obs debatt

Obs debatt frågar om chefslöner

Pekka Haavisto är färsk minister med ansvar för statens ägarstyrning. Haavisto vill ingripa i statsbolagschefernas höga arvoden. Enligt honom måste det finnas en balans mellan chefer och vanliga löntagare och de jättearvoden som betalas ut i dag drar ner på moralen. Håller du med Pekka Haavisto? Svara på vår webbfråga och kommentera gärna.

Haavisto: Något måste göras åt chefslönerna

Pekka Haavisto (De gröna) - ny minister med ansvar för statens ägarstyrning, säger att man måste ingripa i statsbolagschefernas höga arvoden. Det måste råda balans mellan vanliga löntagare och chefer, sade han vid en presskonferens i dag.

Stephen Elop

Miljonbelopp till Elop väcker förvåning

Ersättningarna på 18,8 miljoner euro till Nokias tidigare vd Stephen Elop väcker förvåning också utomlands. De giriga bankirerna har fått konkurrens, skriver Financial Times i sin Lex-kolumn om Elops avgångsvederlag.

Nokias vd Stephen Elop

Microsoft-affären ger Elop 19 miljoner

Nokias tidigare vd Stephen Elop får 18,8 miljoner euro om affären mellan Nokia och Microsoft förverkligas. Vid Aktiespararnas centralförbund anser man att summan är stor med tanke på hur det har gått för Nokia under Elops tid.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida