Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Låga arvoden och små kretsar stora utmaningar för frilanskritiker

Är 50 euro en rimlig ersättning för en recension?

Wilkie Chiu - Dom kallar oss invandrare

Finland är ett svårt land att bo i.

Också Hangö vill höja politikernas arvoden

Ingen förhöjning på nio år.

Raseborgspolitiker borde få högre mötesarvode

Arvodet är lägre än i andra kommuner i samma storlek.

Sparåtgärderna påverkar i Grankulla - nyvalda politiker får inte löneförhöjning

Helsingfors stadsstyrelse ska få löneförhöjning på 5 000 e.

Stora variationer i julgubbarnas priser

De dyraste julgubbarna tar 250 euro för ett besök.

Borgåpolitikerna höjer sina arvoden

Ersättningarna ligger på medelnivå bland jämnstora kommuner.

Borgå stad höjer kanske politikernas arvoden

Stadsstyrelsen föreslår höjning för fullmäktige.

Riksdagsmännens arvode stiger med 0,43 procent

Höjningen motsvarar drygt 27 euro.

Kvinnliga kommunchefer löneledande i Sverige- Finland ligger efter

Kvinnliga svenska kommunchefer tjänar mest

Närståendevårdare: Behöver ersättningen då pensionen är liten

Var femte närvårdare som vill registrera sig får avslag.

Styrelsen vid HU får kvarts miljon per år - Hankens styrelse jobbar gratis

HU:s styrelsearvoden antas inte påverkas av sparåtgärderna.

Pajunens inkomster steg med över 10 000 euro

Här ser du vad stadsdirektörerna tjänade i fjol.

Förslag 210: Skär ner riksdagsarvoden

Skär ner riksdagsarvoden och speciellt ministerarvoden.

Lojo stadsdirektör tjänar 9000 euro i månaden

Kvällsjobb ersätts med ledig tid.

Jakobstad kan bidra till flyktinghjälp

Också politikerna i Jakobstad vill donera pengar.

Också Vörå donerar arvode till flyktinghjälpen

Först Pedersöre, nu avstår Vörå från mötesarvode

Politiker i Pedersöre ger pengar till flyktingar

Avstår från sitt mötesarvode, totalt blir det 650 euro.

Sannfinländare i Esbo tar ut dubbla mötesarvoden

Både ordinarie ledamoten och suppleanten närvarar.

Politiker avbryter föräldraledighet under sommarpaus - får fullt arvode

Linda Snecker (V) lyfter fullt arvode under sommaren.

Politiker i Helsingfors vill ha lön för sitt arbete

Yrkespolitiker med ordentlig lön föreslås.

Neste Oils styrelsemedlemmar får inte påökt

Inga höjda arvoden för Neste Oils styrelsemedlemmar.

Vasa och Korsholm betalar mest åt politikerna

Vörå, Kaskö och Korsnäs betalar ut minst.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida