Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

På bilden Jenny Stenberg-Sirén. Hon ler mot kameran.

Artikelsamarbetet mellan Svenska Yle och ÅU lyckat – utvärdering föreslår att samarbetet utvidgas

Utvärderingen av Svenska Yles och Åbo Underrättelsers gemensamma pilotprojekt i form av webbtexter i ÅU:s papperstidning visar att ett samarbete kring textinnehåll inte nödvändigtvis utgör ett hot mot mångfalden i den finlandssvenska mediebranschen.

Kvinna använder en dator för att boka flyg på en sandstrand.

Sund misstänksamhet till nytta när du väljer resmål utgående från betygsättarsajter

Lögner, betalda gillningar bland användarnas kommentarer.

Språkbadselever på Vaasan Keskuskoulu.

Skolutredning: Inbesparingarna har lett till att ojämlikheten mellan barn ökar i regionerna

På en del orter går barnen miste om ett halvårs utbildning.

Kommungården i Vörå

Vörå vill utvärdera kommunsammanslagningen

Kan vara till nytta även för andra kommuner.

Eleverna hittar fler fel i de tryckta läromedlen.

Större satsning på att utvärdera utbildningen

En nyckel till den finländska utbildningens framgång är att den utvärderas noggrant. Det nygrundade NCU, Nationella centret för utbildningsutvärdering, ska se till att det här sköts ännu bättre i framtiden.

Åkrarna i Linnusperä blir bostadsområde

Planeringen av ett småhusområde i Linnusperä i Karleby inleds. Stadsplaneändringen har gått igenom och det innebär att åkrarna kan bli bostadsområde.

Jakobstads gymnasium

För dyrt med nytt gymnasium i Jakobstad

Cirka 300 000 euro per år kan Jakobstad spara efter att man beslöt att det svenska och finska gymnasiet får dela på samma utrymmen. Då är det inte ekonomiskt klokt att satsa på ett skilt finskt gymnasium, säger dagvårdschef Tom Enbacka.

Bild på Fennovoimas logo.

Esse-Elektrokraft lämnar Fennovoima

Esse-Elektrokraft lämnar kärnkraftsbolaget Fennovoima. Istället blev det vattenkraft. Det var när Evijärvi kommun bjöd ut Hanhikoski vattenkraftverk som Esse-Elektrokraft slog till. Priset blev drygt 5 miljoner euro.

Rättssal

Språkkraven är utmanande för tingsrätten

Språkkraven vid Österbottens tingsrätt gör att många erfarna domare inte söker till tjänster här. Tingsrätten som tillkom vid reformen för snart fyra år sen har svenska som första språk, även om de flesta ärenden behandlas på finska.

Måndagssnackarna Lili-Ann Junell-Kousa och Kaj Lindholm

7.1 BB och Raseborgsinstitut

- En imageförlust att Ekenäs BB lades ner och ingen utvärdering har gjorts, anser Måndagssnackaren Lili-Ann Junell-Kousa. - Positivt med killar som satsar, men observera att de kommer utifrån, påpekar Kaj Lindholm om Raseborgsinstitutet som är i nya händer.

Gnissel i vårdsamarbetet mellan Karleby och Kronoby

Tvåspråkigheten fungerar inte tillräckligt bra inom vårdsamarbetet mellan Karleby och Kronoby. Det visar en utvärdering som social- och hälsonämndens svenska sektion har låtit göra.