Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

HS: Lauri Markkanens fullbordade inte sin värnplikt – måste återvända till Försvarsmaktens idrottsskola i framtiden

Basketstjärnan Lauri Markkanens fullföljde inte sin värnplikt i år skriver Helsingin Sanomat.

Den 26-årige Markkanen ryckte in i Försvarsmaktens idrottsskola i Helsingfors den 17 april. Om han skulle slutföra sin värnplikt på 165 dagar skulle han bli hemförlovad den 28 september. Det kommer inte att ske eftersom Markkanen redan förbereder sig för den kommande NBA-säsongen.

Under sommaren deltog han i landslagsverksamheten som kulminerade i VM-turneringen i månadsskiftet augusti-september. Veckorna i landslaget räknas som tjänstgöring så dryga tre veckor av hans värnplikt återstår.

Markkanen fullföljer sin militärtjänstgöring nästa år eller eventuellt till och med senare än så.

En kvinnlig beväring från med två fingrar höjda och avlägger krigsmannaed. En svarvid bild på reportern.

Kommentar: Militären gjorde mig inte till en soldat

Men med perspektiv är jag inte förvånad.

Två Finlandsflaggor och Natoflagga utanför en gul byggnad.

En klar majoritet av finländarna är beredda på att försvara andra Natoländer militärt

Knapp majoritet stöder allmän värnplikt för alla finländare.

HS: Försvarsmakten föreslår att reservens ålderstak ska höjas till 65

Finlands försvarsmakt föreslår att nästa regeringsprogram ska innehålla en höjning av reservens övre åldersgräns. Det rapporterar Helsingin sanomat.

Just nu ligger gränsen på 60, och försvarsmakten önskar att den ska höjas till 65.

Informationen framkom i dokument som HS har fått från Huvudstaben.

Enligt Huvudstaben ska en höjd åldersgräns öka flexibiliteten i utplaceringen av erfarna och kunniga värnpliktiga i såväl normal- som undantagsförhållanden.

Den höjda åldersgränsen skulle gälla värnpliktiga som tilldelas krigstidsrelevanta uppgifter, samt underofficerare och officerare. Varje fall skulle behandlas enskilt.

Kamouflerade och beväpnade beväringar tar sig i land från en militärbåt, Jurmo. Sent på hösten.

Tvåhundra personer från Nylands brigad åker till Sverige på storövning

Deltar med bland annat beväringar och reservister.

Lauri Markkanen bär militärens utrustningssäck.

Lauri Markkanen inledde värnplikten – storebror Eero hjälpte med håret

NBA-stjärnan tjänstgör vid Idrottskolan i Sandhamn.

Rekordmånga reservister ansökte om civiltjänst ifjol

Tidningskoncernen Uutissuomalainen rapporterar att totalt 3 815 personer ansökte om kompletterande tjänstgöring i fjol. Året innan var antalet drygt 400. Dessutom har försvarsmakten fortfarande ett hundratal ansökningar kvar att behandla.

Anledningen till det rekordhöga antalet personer som söker sig bort från reserven antas vara Rysslands krig i Ukraina. Bara under mars månad i fjol mottog Civiltjänstcentralen över 1 300 ansökningar.

I praktiken innebär den kompletterande tjänstgöringen en fem dagar lång utbildning vid Civiltjänstcentralen i Lappträsk.

Källa: STT

Finländska soldater på rad.

Borde värnplikten gälla alla? Så här svarar partierna

Partierna överens om uppbåd också för kvinnor.

Rekryter i snödräkter står uppradade mot en rödtegelbyggnad.

Krigsmannaedgången och krigsmannaförsäkran i Nylands brigad genomförd

Cirka 470 beväringar lovade tjäna och skydda Finland.

Nylands brigads nya kommendör Jyri Kopare.

Nylands brigads nya kommendör heter Jyri Kopare

Nylands brigad får en ny brigadkommendör i mars.

Hilda Karlberg och Uno Wärske står vid en vägg.

Fler omotiverade svenskar måste göra militärtjänstgöring i framtiden: ”När staten tvingar en blir det läskigt”

När allt fler ska göra värnplikt kommer även omotiverade 18-åringar, som hittills till stor del sluppit, att tas in. Det här väcker blandade känslor hos stockholmare vi pratat med.

Försvarsminister Savola: Förnyat uppbåd kanske i bruk redan 2025

Riksdagens parlamentariska värnpliktskommitté har som mål att förnya uppbådet redan år 2025, sa försvarsminister Mikko Savola (C) under ett tal vid försvarskursens öppning.

Ur det militära försvarets synvinkel är målet enligt Savola att öka antalet personer som fullgör militärtjänst. Samtidigt ämnar man stärka de ungas försvarsvilja och relation till det nationella försvaret.

– Ett bredare samhälleligt mål är dessutom att främja de ungas välmående och minska risken för utslagning.

Kommittén utreder nu möjligheterna till ett gemensamt uppbåd. Det här skulle enligt Savola öka de ungas generella kännedom om säkerhetsfrågor samt förse dem med mer information om beväringstjänsten, vilket man hoppas ska öka antalet intresserade.

Målet är också att fler kvinnor ska söka sig till den frivilliga militärtjänstgöringen och därmed vill man stärka kvinnors delaktighet i det militära försvaret.

Här kan du läsa Savolas tal i sin helhet.

Källa: STT

Rekryter anmäler sig till militärtjänstgöring till Nylands brigad i Dragsvik i Ekenäs 2.1.2023.

Spänning och förväntan vid porten i Dragsvik – närmare 600 rekryter ryckte in vid Nylands brigad

I dag (2.1.2023) inledde runt 10 000 rekryter sin militärtjänstgöring i Finland. Av dem ryckte cirka 580 in vid Nylands brigad.

Över 10 000 rekryter rycker in

I dag inleder över 10 000 nya rekryter sin tjänstgöring.

Arméns truppförband får kring 10 000 nya rekryter, 1 600 hör till marinen och resten fördelas mellan gränsbevakningens och flygvapnets truppförband.

Flest nya rekryter samlas hos Björneborgs brigad, Karelska brigaden och Kajanalands brigad.

Källa: STT.

Rättelse klockan 10:04: Antalet rekryter är över 10 000, inte över 20 000 som det stod tidigare.

Taiwan förlänger militärtjänstgöringen till ett år

Taiwan kommer att förlänga den obligatoriska militärtjänstgöringen till ett år på grund av det ökade hotet från Kina, säger president Tsai Ing-wen.

Den nuvarande fyra månader långa militärtjänsten räcker inte för att möta den snabba och ständigt föränderliga situationen. Vi har beslutat att den ettåriga militärtjänstgöringen införs år 2024, sa den taiwanesiska presidenten under en presskonferens.

– Så länge Taiwan är tillräckligt starkt kommer det att vara hem för demokrati och frihet över hela världen, och landet blir inte ett slagfält.

Det nuvarande militära systemet, inklusive utbildning av reservister, är ineffektivt och otillräckligt med tanke på militärt hot, särskilt om Kina skulle inleda en snabb attack mot ön, konstaterade president Tsai Ing-wen.

Kina har ökat det militära, diplomatiska och ekonomiska trycket på det självstyrda, demokratiska Taiwan, bland annat med nästan dagliga flygningar nära ön under de senaste tre åren.

Källor: Reuters, AFP

Mer dagpenning till beväringarna nästa år

Beväringarnas dagpenningar höjs från och med nästa år till 5,40 euro eller till 9 euro för den tid som överstiger 165 dagar och 12,50 för den tid som överstiger 255 dagar. Det meddelar Försvarsministeriet.

Dagpenningen höjs med mellan 20 och 40 cent.

Försvarsministeriet har också fattat beslut om att höja persedelpenningen för kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst. Penningen höjs från 50 cent per dygn till 1,50 euro. Pengarna går till exempelvis hygienprodukter och underkläder.

Reservisternas dagpenning höjs också till 5,40 euro.

Anita Korva gör sin militärtjänstgöring i Kajanalands brigad.

Dalande psykisk hälsa bland ungdomar syns i antalet som avbryter sin militärtjänstgöring

Försvarsviljan har aldrig varit högre, men ändå avbryter lika många beväringar sin militärtjänst. Försvarsmakten menar i sin tur att antalet avhoppare är ett tecken på att ungdomar mår allt sämre.

Simone Åbacka fotograferade kvinnliga beväringar för sitt examensarbete i fotografi.

Kvinnliga beväringar porträtteras i Simone Åbackas examensarbete i fotografi

Vill inspirera kvinnor med intresse för militären.

Två kvinnor som gör frivillig militärtjänst.

EVA-enkät om försvaret: Över en tredjedel av kvinnorna redo att ta till vapen

Visst stöd för kvinnlig värnplikt i riksdagen.

Soldater i stridsmundering står framför rök. De svenska soldater deltar i ett slutprov 2014.

Sverige vill storsatsa på försvaret – ska höja försvarsanslaget till Natonivå

Regeringen vill höja försvarsanslaget till 2 procent av BNP.

En militärpolis iklädd munskydd går i närheten av en bom som finns vid porten till ett garnisonsområde.

Brigadkommendören vid Nylands brigad: "Coronaläget är svårt"

För närvarande 185 fall av corona på brigaden.

Beväringar står uppställda på en väg.

Coronaläget vid Nylands brigad har försämrats – runt 40 beväringar coronapositiva

En del av de coronasmittade finns på brigaden andra hemma.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida