Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Författaren Mikaela Nyman lutar sig mot ett träd.

Mikaela Nyman: ”Jag orienterar mig fram med naturen och stjärnorna som vägvisare”

Mikaela Nyman är född på Åland, idag bosatt på Nya Zeeland.

En gipshand på en bok.

Skaffa dig handfasta minnen med hjälp av alginat och gips

Handen blir så detaljerad att varje liten skavank syns.

Det varma septembervädret gynnar algblomningen i hav och sjöar

Algläget är ännu ungefär på samma nivå som tidigare, meddelar Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Under de senaste dagarna har cyanobakterier observerats på flera ställen. Cyanobakterier kallas också för blågrönalger.

Små mängder cyanobakterier har observerats i Pemarviken, i Kustö sund, utanför Raumo och i Dragsfjärden samt i Littois träsk. Stora mängder cyanobakterier har hittats i Virmoviken och i Kirkkojärvi i Salo och Kirkkojärvi i Rimito.

Det är inte ovanligt att cyanobakterien frodas också under hösten, konstaterar miljömyndigheterna.

Cyanobakterier i vatten vid en strand vid en båtbrygga.

Mer cyanobakterier på grund av svaga vindar

Förekommer både i sjöar och till havs.

Möjligt att bada igen vid Kronvik badstrand i Vasa

Nu går det att bada vid Kronvik badstrand i Vasa igen, meddelar Vasa stad i ett pressmeddelande på fredagen.

I måndags meddelade staden att de avråder folk från simning vid Kronvik badstrand på grund av att blågröna alger konstaterats i vattnet. Men enligt nya prover uppfylls vattenkvalitetskraven i badvattnet igen.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna (13 st.) upp fram till 31.8.2023.

Om man upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom avvikande färg eller lukt eller blågröna gröna alger, uppmanar Vasa stad att man meddelar stadens miljöavdelning eller den som sköter stranden.

Nu blommar det igen – cyanobakterierna har på nytt ökat i sydvästra Finland

Mängden cyanobakterier har ökat sedan förra veckan både i insjöar och på öppet hav. Cyanobakterier kallades tidigare blågrönalger.

Längs kusten finns det mycket observationer av cyanobakterier i Mynälahti i Virmo också på fyra platser längs kusten i Nådendal och Raumo.

Enstaka observationer har gjorts i Skärgårdshavet, bland annat ett stråk av blomningar från södra Korpo ända ut mot öppet hav. Också i många sjöar har man gjort fler observationer av cyanobakterier.

Nu ökar mängden blågröna alger i Österbotten

Under den gångna veckan har antalet observationer av blågröna alger, eller cyanobakterier, ökat i de österbottniska landskapen.

Det svalare och regniga vädret har förhindrat rikliga algförekomster i insjöarna. I havsområdet har däremot sommarens hittills största mängder blågröna alger observerats, skriver NTM-centralen i ett pressmeddelande.

Att mängden alger ökat tros delvis bero på näringsämnen som spolats ut i vattendragen med de rikliga regnen.

I havsområdena har små mängder blågröna alger observerats i kustområdet i Larsmo, på flera observationsplatser utanför Karleby, i den inre skärgården utanför Vasa och vid Vackergrund utanför Kaskö.

Utanför Storskäret har man bedömt att det finns rikligt med blågröna alger.

Cyanobakterier vid Kittholmen i Jakobstad

Miljömyndigheter i Jakobstad avråder från simning vid Kittholmens badstrand.

Orsaken till att man bör undvika bad vid Kittholmen är att det i vattnet upptäckts cyanobakterier, eller bakterier från blågröna alger.

Vattnet vid badstranden kontrolleras på nytt på fredag.

Vasa stad avråder fortfarande från att simma vid flera badstränder

Vattenkvaliteten är fortfarande inte i skick vid de allmänna badstränderna Abborrön, Gustavsborg och Kronvik i Vasa, skriver staden i ett pressmeddelande på måndagen.

Staden har undersökt ledningarna för dagvattennätet och avloppsvattnet vid området för Gustavsborg och Abborrön, men inget avvikande har upptäckts.

De höga bakterienivåerna i vattnet vid Gustavsborg och Abborrön härstammar sannolikt från de gäss som rört sig vid stränderna. Vid badstranden i Kronvik har det gjorts anmälan om lukt, vilket tyder på att vattnet är förorenat. Orsaken undersöks för tillfället.

I Vasa finns totalt 13 allmänna badstränder. Vid alla de övriga stränderna visade provtagningen att vattenkvaliteten var god. Inga observationer av cyanobakterier har gjorts i vattnet.

Bild av en strand.

Rikligt med cyanobakterier på flera platser i Östnyland – blågrönalger sprider sig snabbt i det varma vädret

Cyanobakterier eller blågrönalger sprider sig snabbt längs Finska viken och rikliga mängder har observerats i Borgå och Lovisa.

Blågröna alger har observerats i Karlebytrakten

Som följd av det varma vädret har observationerna av blågröna alger ökat i Österbotten den här veckan.

Blågröna alger har observerats ställvis längs Karlebys kust. Små mängder blågröna alger har observerats vid badstränderna Gamla Hamnviken och Lahdenperä. Rikliga mängder har hittats vid badstranden Rödbergen.

I Vasatrakten och i de sydliga delarna av Österbotten är algläget lugnt.

Det varma vädret gör att algerna frodas

Både myndigheternas och allmänhetens observationer av cyanobakterier tyder på att de blågröna algerna ökar.

Vid simstränderna i Karleby och Kronoby har alger observerats.

På webbplatsen järvivwiki kan man följa med algläget och vid simstranden Palma i Karleby har observerats mycket cyanobakterier.

Förra veckan meddela Finlands miljöcentral att det svala och regniga vädret hade minskat på algmängderna, den här veckan har vädret varit varmare.

Cyanobakterier på Hasselholmens badstrand i Borgå

En liten förekomst av cyanobakterier har upptäckts i dag, den 7 juli, i ett vattenprov från Hasselholmens badstrand i Veckjärvi. Även om det är frågan om en måttlig mängd cyanobakterier, alltså blågröna alger, så är det bra att vara försiktig och hålla till exempel småbarn borta från vattnet.

För en vecka sedan upptäcktes det lite cyanobakterier också på badstranden Sondby 2.

Algsituationen kan snabbt förändras och därför är det bra att kontrollera algsituationen vid stranden innan man går i vattnet. Upptäckterna av alger kan anmälas direkt till Borgå stads miljöhälsovård som övervakar badstränderna i östra Nyland.

Badsträndernas mikrobiologiska vattenkvalitet analyseras 3–4 gånger per badsäsong. I samband med provtagningen kontrolleras också badstrandens cyanobakterieläge.

Resultaten för badstranden offentliggörs på badstrandens anslagstavla och på miljöhälsovårdens webbplats.

Algläget i Österbotten stabilt – mindre observationer av cyanobakterier utanför Korsnäs och Jakobstad

Den senaste veckan har observationerna av cyanobakterier, eller blågröna alger, ökat något i de österbottniska landskapen, enligt NTM-centralen. Men läget är ändå lugnt.

Cirka fem kilometer från kusten, utanför Korsnäs, observerades förra veckan cyanobakterier, men det blåsiga och regniga vädret kan ha gjort att dessa blandats med djupare vattenskikt.

Mindre mängder cyanobakterier har också observerats vid Kåtaflagan utanför Jakobstad.

Det svalare vädret kan ha lugnat ner läget, men när vädret blir varmare kan mängden cyanobakterier öka snabbt.

Läget kan variera och det kan lokalt finnas cyanobakterier som inte syns i den nationella alguppföljningen.

Stora sjok av blågröna alger i vattnet bredvid en brygga. På bryggan står en grön hink.

Vinden avgör hur mycket cyanobakterier som driver till Västnylands vatten

Om vindarna sakta blåser mot kusten blir läget dåligt.

Blågröna alger i sjöar i Österbotten

Under den gångna veckan har cyanobakterier eller blågrönalger observerats på flera av NTM centralens officiella algobservationsplatser i insjöarna i de österbottniska landskapen.

Det långvariga varma vädret har förändrat algläget och blågrönalger förekommer redan i rikligare mängd.

I havs- och kustområdena är algläget fortfarande lugnt, men små mängder har observerats på olika håll.

Vid Kittholmens badstrand i Jakobstad påträffades rikliga mängder blågröna alger i början av veckan.

Gröna alger vid en badstrand.

Algblomningen betydligt mera kraftig än vanligt – fördubblats på en vecka

En liten mängd cyanobakterier hindrar inte ett dopp i havet.

Cyanobakterier i vattnet i Kronoby och Korsholm

Under början av veckan har man observerat cyanobakterier – eller blågröna alger som de också kallas – på flera av NTM-centralens officiella uppföljningsplatser.

Cyanobakterierna har setts bland annat i Karperöfjärden i Korsholm, samt i Heimsjön och Emetträsket i Kronoby. Också i Larsmosjön har det observerats cyanobakterier.

Enligt Finlands miljöcentrals prognos kan algblomningen bli kraftig i sommar. Observationer av cyanobakterier kan rapporteras i webbtjänsten Järviwiki (på finska och engelska).

Än så länge inga blågröna alger i österbottniska vatten

Inga blågröna alger har observerats i de österbottniska landskapen, varken på de officiella uppföljningsplatserna eller via medborgarobservationer.

Ytvattnets temperatur har dock stigit under veckan som gått.

Värmeböljan som utlovats kan snabbt förändra läget. Varmt och vindstilla väder är som bekant gynnsamt för blågröna alger.

Cyanobakterierna börjar synas till – men ibland är det bara pollen i vattnet

Mängden cyanobakterier både i insjöar och vid kusten har ökat, men enligt Finlands miljöcentral (Syke) är läget fortfarande lugnt.

Hittills har det hittats rikligt med cyanobakterier, eller blågröna alger, i två insjöar och måttligt av dem i nio insjöar, alla i södra Finland. I finska viken och i skärgårdshavet har det hittats måttligt av algerna på tre olika ställen.

På vissa ställen finns det fortfarande pollen från barrträd i vattnet. Pollenet färgar vattnet gulaktigt, vilket kan likna cyanobakterier väldigt mycket. Det är svårt att särskilja cyanobakterier från pollen, så Syke rekommenderar att undvika allt vatten som ser missfärgat ut.

Källa: STT.

Inga cyanobakterier i vattnen

Finlands miljöcentral meddelar att algläget under början av sommaren har varit lugnt i havsområdena och insjöarna.

Vid mätpunkterna i Kvarken har inga Cyanobakterier upptäckts ännu i sommar.

I vattendragen och till havs kan det fortfarande synas gulaktigt pollen som kan likna blomning av cyanobakterier. Pollen har också synts på satellitbilder den här våren

De senaste dagarnas blåsiga väder och den svala vattentemperaturen gör att cyanobakterierna inte frodas.

Enligt Finlands miljöcentral är algsituationen typisk för årstiden, under försommaren förekommer sällan rikliga mängder cyanobakterier.

Sommarens övervakning av cyanobakterier inleds

Den här veckan inleddes sommarens övervakning av cyanobakterier, eller blågrönalger.

I Egentliga Finland och Satakunta övervakar Närings-, trafik-, och miljöcentralen sammanlagt 36 vattenområden, varav 20 är i havet och 16 i insjöar.

Under den första veckan har inga cyanobakterier observerats, vilket är typiskt för årstiden. Det svala vädret i maj har gjort att cyanobakterierna utvecklas långsamt.

Övervakningen pågår till slutet av september.

Berg och klippor i skärgården.

Finlands natur: Stora mängder toalettavfall läcker ut i Åbolands skärgård

Läckagen förvärrar blomningen av cyanobakterier.

En satellitbild av Finska viken som visar gröna virvlar av blågröna alger i västra delen, medan den östra delen är friare från alger.

Fortfarande rikligt med cyanobakterier till havs – blåst och regn har ändå förbättrat läget

Mindre algblomning i insjöarna än vanligtvis så här års.

Barn leker i vattnet vid en badstrand i Nordsjö i Helsingfors den 25 juni 2020.

Bra badvatten i Östnyland – men kolla algläget innan du går i

Goda nyheter för dem som vill svalka sig i hettan.

Hasselholms badstrand med en brygga.

Mindre cyanobakterier i sjöarna – rikligt med observationer till havs

I insjöarna är läget bättre än normalt.

Smulterö.

Badstränderna i Vasa är fria från cyanobakterier

Nu kan man simma vid Paradisön igen.

Paradisön i Vasa

Blågröna alger vid Paradisöns badstrand i Vasa

Bad rekommenderas inte på platsen

Grön sörja på en badstrand, sand och vatten, solgen skiner. Närbild.

Läget med cyanobakterier är typiskt för årstiden

De observerade mängderna ligger under genomsnittet.

Blågröna alger vid en strandkant.

Friska sommarvindar håller de blågröna algerna på avstånd men läget kan förvärras

Trots värmeböljan har alglägsäsongen i år varit lugn.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida