Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Mamma med barnvagn

Mammor lockas i en fälla - hemvårdsstödet gör att de stannar hemma längre

Den som är länge borta är inte lika het på arbetsmarknaden.

Heikki Hiilamo på gården utanför Helsingfors universitet

Professor Heikki Hiilamo: Bra att den sjunkande nativiteten debatteras nu

Antalet födda sjunker kraftigt i Finland.

Bild på dagispyssel.

Kommentar: Dagis är inte en förvaringsplats medan du jobbar

Barn har rätt till småbarnspedagogik enligt lagen.

Två barn med böcker.

Ny forskning: 1-2-åringars kognitiva förmågor utvecklas bättre på dagis än hemma

Skillnaderna är tydligast bland barn i 4-5-årsåldern.

Barnvagnar utanför ett familjecafé.

Borgåföräldrar stannar gärna längre hemma med barnen - om de får mer pengar för det

Enkätundersökning visar på stöd för ett kommuntillägg.

En pappa med barnvagn går längs en trottoar.

THL: Längre faderskapsledighet får papporna att stanna hemma

En förkortning av hemvårdsstödets stödperiod fungerar inte.

Ett litet barn håller sin förälder i handen.

Ingen lätt match att förnya familjeledigheterna

Meningsskiljaktigheter finns också mellan C och Saml.

Barn leker i sandlåda

Hemvård av barn och flygfältsfrågan delade åsikter i Pyttisstyrelsen

Kommunalt tillägg och utlåtande till Trafi behandlades.

Sari Essayah, Kristdemokraterna

Sari Essayah: Barn under tre mår bättre hemma än på dagis

Kristdemokraterna vill behålla hemvårdsstödet.

Susanna Ginman och Anne Suominen.

"Föräldrapenningen ger rika en BMW och fattiga en Lada"

Ginman & Suominen tar tag i brandfackla i barndebatten.

Barn på Barnabo i Jakobstad.

Kortare hemvårdsstöd, mer småbarnspedagogik i SFP:s skuggbudget

SFP vill införa 6 + 6 + 6-modellen i Finland.

Cia Sandström med Elisia och Peggy Kusénius med Pollyanna.

Föräldrarna oroliga över att Esbotillägget kan försvinna

Esbo planerar spara rejält på service för barnfamiljer.

Ilkka Merikukka protesterar mot att de fattiga drabbas hårdast av regeringens nedskärningspolitik.

HS: Arbetsgrupp föreslår hårda sysselsättningsåtgärder

Politiskt svåra förslag ingår i en lista på 19 punkter.

Barn leker i sandlåda

Karlebystödet naggas i kanten

Stadsstyrelsen föreslår att bidraget sänks i två repriser.

Mamma med barnvagn

FFC vill slopa hemvårdsstödet

Fackcentralen FFC vill ha jämlikare familjepolitik.

Stövlar.

Norsk rapport sågar finländsk vårdledighet

Få kvinnor på chefsposter p.g.a. långa vårdledigheter.

Legofigurer i stadsmiljö.

Hemvårdstillägget tar slut i Sjundeå

Slopandet ska hjälpa kommunen balansera ekonomin.

Mamma med barnvagn

S:t Karins slopar föräldrarnas hemvårdstillägg

Kommuntillägget faller bort i april 2016.

Barnleksaker

Sjundeåförslag: Slopa hemvårdstillägget

Det finns gott om dagvårdsplatser, lyder motiveringen.

Päivi Hahko med sonen Arne Holmberg

Arne måste gå på dagis om Esbo skär ner kommuntillägget

Esbotillägget är idag tvåhundra euro i månaden.

Carola Sundqvist återvaldes till Svenska Kvinnoförbundets ordförande.

"Jämställdheten har ökat"

Carola Sundqvist ger över uppdraget som förbundsordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Sundqvist beskriver själv de fem åren som lärorika och härliga. Hon tycker att det just nu ser lite ljusare ut för jämställdheten än vad det gjorde för fem år sen.

Heidi Finnilä är programledare för Obs debatt, Svenska Yle

Heidi Finnilä: Varför fegar politikerna i frågan om barnvård?

Regeringen strider som bäst om hur barnen ska skötas. Läget är så spänt att regeringspartierna sätter munkavel på sina representanter i frågan om barnvård.

Grankullapappor sällan hemma med barn

Gäller 7,5 procent av männen i huvudstadsregionen.

Hemvårdsstöd

Barnavårdsstöd blir bokstavlig byråkrati

Regeringen vill att papporna ska vårda sina barn allt mer och beslöt därför i fjol att hemvårdsstödet måste delas mellan båda föräldrarna. Social- och hälsovårdsministeriet väljer nu att svara på frågor kring hur stödet ska utformas, och det verkar som om skillnaden främst kommer att bli på pappret.

Barn hemma

Inget kommuntillägg i Korsholm

Inte heller den här gången kunde bildningsnämnden i Korsholm införa ett kommuntillägg till hemvårdsstödet till dem som vårdar sina små barn hemma. Ett kommuninvånarinitiativ hade lämnats in där man önskade att kommunen skulle införa ett liknande kommuntillägg som Vasa har.

Mirjam Kalland

Mirjam Kalland: Alla förlorar på det nya hemvårdsstödet

Regeringen vill att papporna i högre utsträckning ska stanna hemma med sina barn - men beslutet får kritik för att vara ogenomtänkt. Enligt forskare leder det närmast till problem för de mammor som inte har något jobb att återvända till. Politiker igen försvarar sin rätt att visa vägen mot ett mer jämställt familjeliv.

hemvårdsstöd

Mycket ännu oklart kring hemvårdsstödet

I fjol beslöt regeringen att hemvårdsstödet ska delas jämnt mellan båda föräldrarna. Ovissheten bland forskare, medborgarorganisationer och föräldrar är ändå stor eftersom det fortfarande är oklart hur det här ska förverkligas i praktiken.

Baby

Vad är en baby?

Du pappa! Ja, just du! Hur många månader skötte du din baby? Hur många veckor? Dagar? Skötte du alls babyn själv?

Barnleksaker

Inget extra stöd åt raseborgare som vårdar barn hemma

Raseborgare som vårdar sina barn hemma ska inte få extra stöd. Ett kommuntillägg till hemvårdsstödet anses bli för dyrt.

En baby med föräldrar.

Subjektiva rätten till dagvård begränsas

Regeringen föreslår att den subjektiva rätten till dagvård begränsas. Beslutet kommer sannolikt att klubbas igenom i riksdagen. Då kommer de barn som har en förälder hemma endast att ha rätt till den deltidsplats på dagis från och med 1.8.2015.

Barnleksaker

Allt yngre barn i dagvård i framtiden?

Borgå räknar med att allt fler yngre barn börjar i dagvård om ett lagförslag om att dela hemvårdsstöd mellan mamman och pappan träder i kraft.

"Slopa könsmarkeringen från start"

Redan 2-åringar har en klar könsuppfattning som kan begränsa deras karriär. Juhana Vartianen, överdirektör vid Statens ekonomiska forskningscentral föreslår att man kunde avskaffa könsmarkering i bland annat personbeteckningen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida