Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Brungrå betongbyggnad i solsken.

Skolgatans daghem i Åbo flyttar till tillfälliga lokaler

Daghemmen Skolgatan 10 och Skolgatan 12 som finns i Rosenkvarteret flyttar till tillfälliga lokaler då byggnadsarbete inleds i kvarteret. Daghemmens verksamhet fortsätter under den tid som bygget pågår i Herttuankulma och i Hallis.

Tom dagisbyggnad brinner i Åggelby

Ett daghem i Åggelby som är under renovering fattade eld i samband med byggarbete på måndagen. Det här meddelar Helsingfors räddningsverk.

Larmet kom till räddningsverket efter klockan 10.30 på förmiddagen.

Det finns inga människor inne i daghemmet. Ett flertal enheter från räddningsverket är på plats och branden kan påverka trafiken på området.

Vörå bygger nytt daghem – efter 2030

Småbarnspedagogiken i Vörå centrum har utrymmesbrist. Under hösten har man startat en ny grupp med fokus på utomhuspedagogik för att minska på trycket på lokalerna.

Nu har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag där man går in för en lösning med baracker fram till år 2030. Efter det vill man bygga ett helt nytt daghem som skulle ersätta nuvarande daghem och byggnader i centrum.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet ikväll och förslaget är att man gör upp en projektplan för det nya daghemmet.

Telegrammet uppdaterat 19.9.2023 kl 10:32. Kommunstyrelsen fattade beslut helt i enlighet med beredningen.

Tegelbyggnad.

Ristikari kan fyllas med barn – Jakobstad behöver fler dagvårdsplatser

Skulle vara viktigt att rädda huset, anser dagvårdschef.

Gerby i Vasa kan få nytt daghem

Vasa stad överväger att bygga ett nytt daghem i Gerby-Storviken området.

En utredning visar att servicenätet för finskspråkiga barn behöver stärkas. På området Gerby-Storviken finns flera små enheter med 1-2 grupper men Vasa har som mål att avstå från så små enheter.

På svenska sidan finns bland annat nya Gerby daghem med 10 grupper, men de finskspråkiga barnen är utspridda på sex olika enheter och antalet platser är för få. I nuläget får en del familjer plats inom småbarnspedagogik i centrum istället.

– Behovet är stort, vi har till exempel en grupp i ett höghus, och vi behöver stänga mindre enheter, säger Jasmin Granholm (SDP), ordförande i nämnden för fostran och utbildning.

Totalt uppskattas kostnaden bli 8,5 miljoner euro och daghemmet skulle öka platserna inom småbarnspedagogiken med 63.

Vasa stadsstyrelse och fullmäktige ska ännu behandla ärendet. Daghemmet kan enligt planerna stå klart 2026.

Ingen klädpeng för daghemspersonal i Borgå

Det blir ingen klädpeng åt personal inom småbarnspedagogiken i Borgå.

Stadsstyrelsen i Borgå beslöt att inte gå vidare med en motion om att ge daghemspersonal 100 euro per år för kläder. Personalen på daghemmen behöver bra kläder för alla väder och betalar dem själva.

Motiveringen till att inte gå in för en separat klädpeng är att hundra euro inte räcker och att man istället måste sätta grundlönerna i skick.

Nytt daghem öppnar i Korsholm

I Korsholm öppnar nya daghemmet Äppeldalen i dag (1.8). Daghemmet i Smedsby är tvåspråkigt och har fem barngrupper.

Ett privat dagis fungerade i samma utrymmen men stängde i slutet av maj.

På daghemmet kommer fem lärare i småbarnspedagogik och tio barnskötare att jobba. Rekryteringarna har gjorts både internt och externt.

Under sommaren har personalen ställt i ordning på daghemmet. I enlighet med kommunens upphandlingsdirektiv har till exempel sängar och andra inventarier återanvänts, enligt chefen för småbarnspedagogik Anna Törnroos-Mård.

Australiensisk man åtalas för sexuellt utnyttjande av 91 barn – jobbade inom barnavården

En australiensisk man står åtalad för sexuellt utnyttjande av 91 barn, uppger den lokala polisen. Mannen har tidigare jobbat inom barnavården.

Mannen har fått över 1 600 åtal totalt, samtliga är relaterade till sexuellt utnyttjande av barn.

Enligt polisen har de misstänka brotten begåtts i totalt tio olika daghem i Brisbane, Sydney och utomlands mellan åren 2007 och 2022.

Brotten gäller specifikt unga flickbarn. Enligt polisen har några av offren varit under ett år gamla vid tidpunkten av brotten.

Myndigheterna grep mannen förra augusti efter att ha hittat material av sexuellt utnyttjande av barn, som hade skickats till det krypterade darknet.

Källa: STT, AFP

Vasaborna ska få påverka sin stad

Vasa stad har reserverat 15 000 euro för att realisera stadsbornas idéer via inkluderande budgetering.

Syftet är att stadsborna ska vara med och utveckla sin egen omgivning samt att lyfta fram sätt på vilka allmänna medel kan användas.

De förslag som kommit in behandlas i en kommitté som väljer de bästa förslagen till nästa omgång.

Invånarna får komma med idéer och bestämma penningsumman som ska användas. Utgående från invånarnas önskemål har redan körsbärsparken vid Metviken och blomsterängen i Vasklot uppkommit och leksaker till daghem.

Vinnaren offentliggörs på Vasas födelsedag den 2 oktober. Förverkligandet av idén följs på Vasa stads kanaler i sociala medier.

Sex döda i knivattack på daghem i Kina – tre av offren var barn

Sex personer har dödats och en skadats i en knivattack på ett daghem i provinsen Guangdong i Kina på måndag morgon lokal tid.

De döda är en lärare, två föräldrar och tre barn.

En misstänkt har gripits för knivmorden på måndag morgon.

Mannen som gripits är i 25-årsåldern och enligt den lokala polisen var attacken avsiktlig.

Mannens dotter hade enligt medieuppgifter skadats av en bil som kördes av en av personerna som dödades i daghemmet.

Källor: AFP, Reuters

Vörå förbjuder vistelse vid skolor och daghem nattetid

Det har förekommit oroligheter och skadegörelse vid områden nära skolor och daghem i Vörå på sistone, trots kameraövervakning och patrullerande vaktbolag.

Därför förbjuder kommunen vistelse i dessa områden från klockan åtta på kvällen till sju på morgonen.

Kommunen påminner om att de kontaktar dem som ertappas och att de kan göra en anmälan till polisen. Kommunen önskar också att föräldrar ska diskutera saken med sina barn.

Anne sitter vid ett ord och spelar. Hon är glad.

Daghemspersonal i Borgå får högre lön: ”Det känns bra med tanke på hur mycket vi jobbar”

Borgå stad höjer lönen för daghemspersonal för att råda bot på personalbristen och för att arbete på daghem ska vara mer lockande.

Jakobstad behöver ett nytt daghem

Det är chefen för småbarnspedagogik i Jakobstad, Matilda Engström, som efterlyser ett nytt daghem med plats för åtta till tio grupper.

Stadsstyrelsen i Jakobstad antecknade på måndagen informationen till kännedom och ärendet avancerar enligt det som bildningsnämnden tidigare beslutit.

Jakobstad har nio daghem med totalt 44 avdelningar. Dessutom har man två avdelningar via köptjänster och ett privat daghem.

Uppdaterad 21.6 4:56 med informationen att stadstyrelsen antecknade informationen till kännedom.

Dagvården i Jakobstad behöver nya lokaler

Chefen för småbarnspedagogik i Jakobstad, Matilda Engström, efterlyser ett nytt daghem med plats för åtta till tio grupper.

Enligt henne är flera daghemsfastigheter i staden i slutet av sin livscykel. I dagens läge har man flera grupper i tillfälliga lokaler.

Långsiktiga lösningar behövs och behovet av nya lokaler är akut, menar Engström.

Stadsstyrelsen diskuterar ärendet ikväll.

Barn läser bok med klassiska sagor.

Nu kan Raseborgsföräldrar låna böcker på dagis

Fem daghem i Raseborg är med i projekt som ska öka läsning.

Lekstuga och klätterställning på gården till Solbacka daghem.

Brand i Karis som hotade daghem utreds som skadegörelse

Polisen fann tändstickor och buteljer på plats.

Förhandlingsresultatet för den privata socialservicesektorn har godkänts

Förhandlingsresultatet för den privata socialservicesektorn har godkänts, meddelar fackförbunden.

Lönerna inom branschen stiger i genomsnitt med 13,07 procent under avtalsperioden som sträcker sig till 2025.

– Arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet i den privata sociala tjänstesektorn kommer nu att få rättvisa löneökningar, vilket förhoppningsvis kommer att underlätta bristen på arbetskraft i privata vårdhem för äldre, daghem för barn och inom barnskyddet, skriver Jonna Voima, ordförande för fackföreningen Jyty, i ett pressmeddelande.

Samtliga utlysta strejker är nu avblåsta eftersom resultatet godkänts.

Barn lämnades ensam på dagisgård för att skötaren var ouppmärksam och elsystemen inte fungerade

Polisen misstänker utsättande och brott mot tjänsteplikt i ett fall där ett barn lämnades utan övervakning på en dagisgård i Esbo i mars.

Enligt polisens pressmeddelande var det skötarens ouppmärksamhet i kombination med en möjlig störning i de elektroniska systemen som ledde till att barnen lämnades oövervakat på gården. Svenska Yle fick inte tag på förundersökningsledaren.

Polisen har hört vårdnadshavare och personal och gått igenom film från övervakningskameror. Fallet går nu till åklagare.

Toppbetyg för daghemmen i Larsmo

I Larsmo får småbarnspedagogiken toppbetyg av vårdnadshavarna.

99 procent av föräldrarna som svarat på en enkät om daghemmen uppger att barnet trivs och känner sig tryggt och att personalen är kunnig, rättvis och snäll.

Lika många, alltså 99 procent, ansåg att samarbetet med personalen fungerar väl och att kommunikationen fungerar.

Svarsprocenten var hög, 87 procent av vårdnadshavarna svarade på enkäten.

Sibbovuxna på dagisar får arbetskläder

Dagisvuxna på de kommunala daghemmen i Sibbo får arbetskläder nästa år. Personalen är ute med barnen i alla väder och ytterkläderna slits fort.

Det kostar cirka 90 000 euro per år att skaffa kläder åt daghemspersonalen.

Kommunen ska skaffa skor och ytterkläder åt de anställda och förmånen ska locka ny personal och hjälpa till att hålla kvar den gamla.

Förra veckan i Lovisa bestämde man också att alla som jobbar på dagis och har en stadigvarande anställning få 100 euro per år för att köpa arbetskläder.

I Borgå planerar staden också att ge sina dagisvuxna pengar för att skaffa arbetskläder och skor. Men inga beslut har ännu fattats.

Skor och stövlar huller om buller på en väggfast hylla i en dagisentré.

Rasebo daghem i Ekenäs får en ny avdelning för småbarn i höst

Det behövs mer skiftesvårdsplatser i Ekenäs.

Dagisvuxna i Lovisa får pengar för att köpa utekläder

Daghemspersonalen är ute i alla väder och deras kläder slits mycket.

Från 2024 ska alla som jobbar i småbarnspedagogikens barngrupper i Lovisa och har en stadigvarande anställning få 100 euro per år för att köpa arbetskläder.

De som är visstidsanställda i minst sex månader får 80 euro per år.

Nämnden för fostran och bildning i Lovisa beslutade budgetera 14 000 euro för klädpengarna.

Också Sibbo funderar på arbetskläder åt sina dagisvuxna. Där är förslaget att kommunen i stället för att ge en klädpeng köper kläderna åt personalen.

Fullmäktige tar ställning till frågan måndagen den 5 juni.

Korsholms kommun gör plan för utomhuspedagogik

Korsholm gör upp en plan för utomhuspedagogik vid daghem och skolor.

Bakgrunden är en motion där bland annat Nina Söderberg (SFP) efterlyste mer utomhuspedagogik inom småbarnspedagogiken.

Svaret från kommunen är att en plan görs upp nästa läsår, och inom småbarnspedagogiken utreds intresset för en utomhusgrupp.

I Korsholm har olika enheter använt sig av utemiljöer i varierande grad beroende på närmiljö och var enheten finns. Bildningsutskottet uppmanar enheterna inom småbarnspedagogik och skola att så mycket som möjligt satsa på uomhusaktiviteter/undervisning.

En studie från Folkhälsans forskningscenter visar att utomhuspedagogik ökar barnens fysiska aktivitet.

Strejken inom den privata socialservicebranchen utvidgas i dag

Strejken inom den privata socialservicebranchen utvidgas så att personal på vårdhem och servicehem i Nyland och Egentliga Finland strejkar från och med i dag.

Den nya strejken pågår till och med lördag.

Sedan i går strejkar daghemspersonal och barnskyddspersonal, även de strejkar till och med lördag. Ungefär 10 500 barn i småbarnspedagogik berörs av den här strejken.

Det är fråga om en arbetskonflikt där parterna inom den privata socialservicebranschen har försökt nå en överenskommelse om löner.

Personalen strejkar i flera privata daghem i huvudstadsregionen

Idag inleder personalen bland annat i Pilke och Touhula samt sju barnskyddsenheter en strejk.

Det är en del i en veckolång strejk med totalt 200 daghem och 20 barnskyddsenheter i Nyland och Egentliga Finland.

Tvisten inom den privata socialservicebranschen har pågått sedan februari och efter de senaste fruktlösa förhandlingarna är strejken ett faktum.

Den första juni inleder också personalen på ett 30-tal serviceboenden för åldringar en strejk – fyra boenden finns i Esbo, Helsingfors och Vanda.

Strejk på privata daghem i Nyland och Egentliga Finland inleds i dag

I dag inleds en strejk på privata daghem i Nyland och Egentliga Finland.

Det är fråga om en arbetskonflikt där parterna inom den privata socialservicebranschen har försökt nå en överenskommelse om löner.

Parterna förhandlade ännu i går men lyckades inte nå en lösning, och därför inleds i dag en fyra dagar lång strejk inom privat småbarnspedagogik och barnskyddet i Nyland och Egentliga Finland.

Ungefär 10 500 barn i småbarnspedagogik berörs av den här strejken.

I morgon blir det dessutom strejk på serviceboenden i Nyland och Egentliga Finland.

Ny dagisstrejk påverkar östnyländska daghem

På onsdagen (1.6) börjar en ny strejk inom den privata socialservicebranschen.

De här östnyländska daghemmen omfattas av strejken:

Sibbo: Pilke liikuntapäiväkoti Söderkulla, Norlandia Kaisla och Norlandia Talma.

Borgå: Norlandia Kammari, Norlandia Tupa, Touhula Porvoo och Touhula Horisontti.

Pyttis: Touhula Mukava.

Förutom strejken kommer också övertids- och skiftesbytesförbudet fortsätta fram till den 14 juni inom den privata socialservicebranschen.

Reppuja naulakossa.

Vanda höjer lönerna inom småbarnspedagogiken och grundskolan

Vanda vill behålla personal och locka fler till branschen.

Närvårdare Bern Amar hjälper en äldre år 2018.

Strejkvågen fortsätter och arbetsgivarna befarar att klienter får lida

Flera strejker bryter ut inom den privata vården.

Nytt strejkvarsel berör daghem i Borgå, Sibbo och Pyttis

Flera fackförbund har gett nya strejkvarningar som berör privata daghem och privata avdelningar för barnskydd. Ingen av barnskyddsavdelningarna ligger i Östnyland, men flera lokala daghem berörs.

Den nya strejken inleds den 31 maj och avslutas den 2 juni om inte parterna kommer överens. Fackförbunden inom socialservicebranschen har tidigare varslat om en strejk 23–24 maj.

De här östnyländska daghemmen omfattas av båda strejkerna:

Sibbo: Pilke liikuntapäiväkoti Söderkulla, Norlandia Kaisla och Norlandia Talma.

Borgå: Norlandia Kammari, Norlandia Tupa, Touhula Porvoo och Touhula Horisontti.

Pyttis: Touhula Mukava.

Några bord och bänkar står i en trädgård vid ett gammalt gult hus. Till vänster syns en lekpark med staket omkring.

Nytt daghem planeras vid Domprostgården i Borgå

Dagiset ska öppna i slutet av året eller början av nästa år.

Nya daghem planeras i Vasa

Nya daghem planeras i Storviken och Korsnäståget i Vasa.

I Gerby-området råder brist på finskspråkiga småbarnspedagogikplatser och i Korsnästågsområdet är daghemmen i ett sådant skick att de kräver åtgärder under de närmaste åren.

Det har utretts om Gerby hälsostations lokaler kunde användas för småbarnspedagogikens behov, men lokalen lämpar sig inte för detta. Ett nytt daghem planeras följaktligen nu i Storviken, skriver staden i ett pressmeddelande.

– Bredvid skolan Isolahden koulu finns en tomt, som skulle vara lämplig att bygga ett nytt daghem på. I detta läge vore det också fint med ett starkare samarbete med skolan, säger direktören för småbarnspedagogiken Hanna-Leena Holmström enligt pressmeddelandet.

För Korsnästågets nya daghem finns en färdig tomt.

Daghem vid Kasernområdet i Vasa ska stå klart hösten 2025

I oktober 2025 är planen att det nya svenskspråkiga daghemmet vid Kasernområdet i Vasa ska stå klart, meddelar staden i ett pressmeddelande. Det är fråga om manskapskasernerna 13 och 14 som renoveras för ändamålet.

Vasas nämnd för fostran och utveckling har godkänt projektplanen för daghemmet och den ska ännu gå via både stadsstyrelse och -fullmäktige.

Daghemmet får plats för åtta grupper och sammanlagt 168 barn, som flyttas från Rådhusgatans daghem och Gustavsborgs daghem. Lokalerna som ska bli daghem ska renoveras och ändras för en kostnad på uppskattningsvis 7,77 miljoner euro.

tegelhus

Sjundeådagis i bankhus får tummen ner av bildningsnämnden

Alla svenska barn ryms inte i bankhuset.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida