Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Gruvarbetare i dagsbrottet i Pargas

Riksdagsledamot ställer sig emot malmletning i Östnyland

Gruvbolag har ensamrätt att ansöka om malmletningstillstånd.

Kalksten reagerar med vatten.

Gruvbolag vill utreda kalkfynd i Skogböle

Vill samtidigt veta hur invånare ställer sig till en gruva.

Guldkorn

Intressant guldfynd i Velkua

Ännu oklart om det lönar sig att börja bryta malm där.

Gottfrid Pistol, malmletare, Korsnäs, 1970

Gottfrid Pistol – malmletaren från Korsnäs

Då malmletning var en allmän hobby.

Skog i Kimito

Företag vill undersöka ädla metaller på stort västnyländskt område

Företaget Fennoscandian Investment har hittat bland annat guld, silver och volfram på ett stort område norr om Fiskars och Lojo. Området är sammanalagt över 1200 kvadratkilometer stort.

Malmletning i Pojo får inte störa knottblomstret

Både orkidéer och vattendrag borde tas i betraktande om företaget Kouvila Limestone ska få förlängt borrnings- och grävningstillstånd i Skogböle i Raseborg. Knottblomster är en art som företaget ska vara speciellt aktsam om.

Vaskningsapparat för lantanidurskiljning

Gruvfeber längs västkusten

Det går bra för gruvindustrin just nu - framförallt på västkusten. I Lavia utanför Brahestad inviger man en guldgruva om några veckor men också i Österbotten pågår malmletning på flera ställen.

Fritt fram att börja borra efter litium i Kaustby och Kronoby

Gruvbolaget Keliber får börja söka efter malm på två områden kring Kaustby och Kronoby. Det är Säkerhets - och kemikalieverket Tukes som har gett tillstånd till malmletning med hjälp av provborrning.