Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En skolväska hänger över en stolsrygg i ett klassrum.

Dagisarna och skolorna i Ingå behöver tilläggspengar

I Ingå är småbarnspedagogiken och utbildningen dyrare än beräknat. Det behövs ett tilläggsanslag på 375 000 euro.

Personalbristen inom småbarnspedagogiken har förkortat öppettiderna i Esbodagisar

Den här terminen har personalbristen inom småbarnspedagogiken i Esbo lett till att ett fåtal daghem har förkortat öppettiderna under enstaka dagar.

Enligt Mia Westerlund, förvaltningschef vid stadens svenska bildningstjänster, är det svårare än tidigare att hitta vikarier till både korta och långa vikariat – samtidigt som det fortsätter vara svårt att hitta behörig personal.

Staden har funderat på om det finns uppgifter som inte kräver pedagogisk utbildning, vilket har lett till ett pilotprojekt med daghemsbiträden. Staden diskuterar också olika sätt att nå ut till potentiella arbetstagare och samarbetar med utbildningsanordnarna.

400 jobbar inom Österbottens välfärdsområdes vikariepool – minskar behovet av köptjänster

Österbottens välfärdsområde meddelar att deras egen vikarieförmedling nu består av fler än 400 fast anställda personer. I fortsättningen ska man endast ta in vårdpersonal via köptjänster om det inte går att ordna på annat sätt.

Att välfärdsområdet har en egen vikariepool innebär att personal snabbt kan förmedlas vidare till både korta och långa vikariat inom vård- och omsorgssektorn. De som jobbar inom poolen är indelade enligt geografiskt område och enligt en viss typ av uppgifter.

Vid tillfällen då vikariat uppstår med kort varsel använder välfärdsområdet sig av en mobilapplikation där de som söker ströjobb kan boka in sig på olika arbetspass. Mer än 500 jobb förmedlas via appen varje månad.

De som står utanför verksamheten är munhälsovården, en del inom socialvården samt räddningsmanskapet.

Sedan våren 2022 har omkring 200 ordinarie vikarier anställts.

Liliane Kjellman, direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo, vid åkanten i Åbo.

Liliane Kjellman om läget vid Cygnaeus daghem: ”Det ser ut som att vi får vikarier, men kanske inte alltid svenskspråkiga”

I december nådde personalproblemen vid Cygnaeus daghem nya nivåer. Av personalens totalt 18 medlemmar var endast 7 på jobb. Nu har Åbo stad rekryterat två nya enhetschefer till daghemmet, men ännu är inte problemen förbi.

Ingå kämpar med att hitta personal till daghemmen – vikarier som kan ställa upp på kort varsel finns inte

Personalsituationen inom småbarnspedagogiken i Ingå är fortfarande problematisk. Det är särskilt svårt att på kort varsel hitta vikarier. Om det inte hittas en vikarie kan personal vid behov flyttas från andra daghem.

I fjol var daghemmen tvungna att vädja till vårdnadshavare att hålla barnen hemma en del dagar om det var möjligt. Det gällde 15 dagar under våren och tre dagar under hösten då personalstyrkan helt enkelt inte räckte till. Speciellt utmanande var situationen vid Degerby daghem.

Vårdnadshavarna vid Degerby daghem ska i månadsskiftet januari-februari få besvara en enkät och resultaten ska presenteras senare i februari.

Ingå kommun jobbar aktivt med att stöda verksamheten vid daghemmen i kommunen. Alla tjänster som varit ledigförklarade är nu besatta och Ingå har anställt tre nya barnskötare.

Hemvårdaren är avgörande för att äldre ska kunna bo kvar hemma längre.

Brist på sommarvikarier inom vården – hemvården och äldreomsorgen minst lockande

Österbottens välfärdsområde förlänger ansökningstiden.

Daghemsbarn på promenad tillsammans med en vuxen.

Personalbrist tvingar Borgådaghem att stänga tidigare

Många är sjuka och vikarier är svåra att hitta.

Marianne Nyqvist-Mannsén sitter vid ett bord med en blomkruka på.

Brist på lärarvikarier – pensionärer får rycka in

Läget har förvärrats under coronapandemin.

Kvinna poserar på gata i sommarstad.

Kaskö stadsstyrelse godkände sparåtgärder: "Ett välkommet beslut"

Bland annat en minimering av vikarier och köptjänster.

Ett litet barn leker med spade och ämbar i en sandlåda.

Stort behov av vikarier på daghem – i Kristinestad får pensionärer rycka in

I Kristinestad behövs i princip varje dag någon vikarie.

Sofia Selenius poserar med sina diplom.

Bromarvbo är årets vikarie i Sverige

Sofia Selenius är en förebild sägs det i motiveringarna.

Läkare undersöker blodtryck på Folkhälsans läkarstation i Karis.

Nordjobbarna på väg till Österbotten

De flesta ska jobba som sommarläkare.

Stadshuset i Helsingfors.

Pia Panhelainen ser ut att bli biträdande stadsdirektör i Helsingfors

Ersätter Laura Räty (Saml) som sagt upp sig från posten.

Replotbron i Korsholm.

Bättre koll på vikarier i Korsholm

Vikariebehovet synas i sömmarna i Korsholm.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida