Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Brandenburger Tor målat i orange av klimataktivister.

Klimataktivister målade pelarna på Brandenburger Tor i gult och orange

Vill att användning av fossila bränslen ska läggas ner.

Båtar är förtöjda vid en kaj och bakom dem finns en oljebom.

Ingå småbåtshamn fungerar som normalt

Arbetet med att få bort oljan eller bränslet över.

Avhandling: Förnybart bränsle kan minska på utsläppen med 90 procent

Användning av förnybart bränsle från biomassa kan minska på utsläppen med mellan 65 och 90 procent.

Det visar en doktorsavhandling inom energiteknik på Vasa universitet.

När elektrifieringen går snabbt framåt gällande mindre fordon, är det knepigare med den tunga trafiken, arbetsmaskiner och fartyg. Här ses istället biobränslen som ett gott alternativ.

I sin avhandling ser Kirsi Spoof-Tuomi på möjligheterna med biometan och förnybar diesel. Och resultatet visar alltså att utsläppen av växthusgaser kan minskas med 65-90 procent jämfört med om man använder fossilt bränsle.

Testerna utfördes bland annat med hjälp av Vasa stads biogasbussar och i universitetets motorlaboratorium.

- Resultatet kan vara till nytta för aktörer inom den tunga trafiken och fartygstrafiken och för beslutsfattare och myndigheter, säger Spoof-Tuomi i ett pressmeddelande.

Oljeborrtorn i havet utanför en stad.

Rekordstor efterfrågan på olja samtidigt som världen svettas i rekordhetta

Exempelvis har mer olja använts i elproduktionen.

Plan om fossila bränslen föll – G20-länderna kunde inte uppnå enighet

G20-ländernas energiministrar har träffats i Indien för att diskutera en plan om att minska på den globala användningen av fossila bränslen. Gruppen består av nitton stora globala ekonomier samt Europeiska unionen.

På mötets lista nämns inte kolen, som betydande bidrar till global uppvärmning.

Länderna har inte lyckats nå fram till en kompromiss på mötet, vilket oroar klimatexperter.

EU:s stora ekonomier som Tyskland och Frankrike poängterade i veckan att G20-gruppen måste påskynda besluten om hur man stegvis kan sluta användningen av fossila bränslen.

Källa: STT

Viking Glory-skeppet på öppet hav. Det är dimmigt.

Regeringen planerar undantag för sjötrafiken: Ska inte omfattas av EU:s utsläppshandel

Regeringsprogram öppnar upp för att kringgå klimatprogram.

Fortum ska kanske testa väteproduktion i Lovisa

Fortum sätter i gång planeringen av ett småskaligt pilotprojekt för vätetillverkning i Lovisa. Tanken är att bygga ett litet elektrolysverk på 1–2 megawatt i containrar. De ska placeras på Källans område nära kärnkraftverket i Lovisa. Vätet som tillverkas är till för industribruk och en del av det kan eventuellt användas i kärnkraftsverkets processer. Beslutet om ifall pilotprojektet faktiskt blir av tas senare.

Väte som tillverkas med hjälp av vind-, vatten- eller kärnkraft kan användas för att producera koldioxidneutrala bränslen som används inom transport och industri.

Tor Laurén

”Jag skulle inte sätta det här i min bil” – forskare avslöjar bränslepiller som bluff

Säljs av bland annat finlandssvenska nätverksförsäljare.

Westenergys planer på metanproduktion går vidare

NTM-centralen gillar Westenergys plan på tillverkning av syntetisk metan i Korsholm.

Myndigheten har nu gett sin slutsats om Westenergys miljökonsekvensbeskrivning. Och det är trevlig läsning för Westenergy.

Projektet anses ha en stor positiv inverkan på klimatet. Projektet har sannolikt inte några betydande skadliga konsekvenser, men konsekvenserna för det närliggande Naturaområdet Vedahugget är måttliga, bland annat på grund av att belysningen och bullret ökar.

Konsekvenserna under projektets byggtid är mer betydande än under själva driften. Men konsekvenserna är ändå rätt kortvariga, förutsägbara och möjliga att lindra.

Syntetisk metan kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken. Anläggningen planeras tas i bruk under år 2025.

En lastbil i förgrunden har precis lämnat Viking Lines fartyg i hamnen. I bakgrunden Tallinks fartyg.

Viking Line väntar sig räkning på 25 miljoner euro för utsläpp – påverkar också passagerarpriser

Steg ett är bränslesnålhet, steg två är fossilfria bränslen.

Tankning av biogas i Sverige.

Det ska bli billigare att tanka i Sverige – nu prioriteras hushållen framom utsläppspolitiken

Det kan bli cirka 5,50 kronor billigare per liter att tanka.

Borgå energi och Neste utreder samarbete om spillvärme

Borgå Energi och Neste ska utreda möjligheten att utnyttja förnybar värme från Nestes planerade anläggning av fossilfri vätgas i Sköldvik.

Planen är leda råvärme längs en rörledning under vatten från Sköldvik till kraftverksområdet i Tolkis. Rörledningen är ungefär 4,6 kilometer lång, varav cirka 2,5 kilometer under vatten.

Den nya värmelösningen skulle tillföra fjärrvärmenätet ungefär 30 megawatt värme. Projektet är i utredningsfasen.

Borgå Energi breddar också värmeproduktionen i Tolkis genom att bygga en ny värmepumpanläggning intill den gamla och investerar också i två elpannor på 10 megawatt var för att producera fjärrvärme då börspriset på el är lågt.

Den nya värmepumpanläggningen ökar möjligheten att kunna ta emot spillvärme.

Bränsletjuvar har varit i farten på olika håll i Västnyland

Någon har stulit bränsle från olika arbetsmaskiner mellan den 10 april och 20 april. Särskilt grävmaskiner har varit utsatta.

Stölderna har skett i Kyrkslätt, Ingå och Raseborg.

I Raseborg stals bränsle i ett fall både från en traktor och från en grävmaskin, i ett annat fall från en annan grävmaskin.

I Ingå var det en grävmaskin som var utsatt och enligt ägaren som anmälde stölden hade bränsle stulits också en månad tidigare.

Polisen utreder fallen som stöld.

Trafikstockning

Finland missar helt sina klimatmål för trafikutsläpp om utvecklingen fortsätter som nu – elbilarnas antal ökar alldeles för långsamt

Om sju år ska vägtrafiken släppa ut hälften så mycket som i dag – omöjligt säger bilbranschen. Svenska Yle har granskat hur det går med statens utsläppsmål för trafiken och det ser inte bra ut.

En dinosaurie symboliserar att kärnkraften i Tyskland försvinner

De tre sista kärnkraftverken stängs och Tyskland säger adjö till kärnkraften

Medan många andra västländer ökar sina investeringar i kärnkraft för att minska sina utsläpp har Tyskland valt en annan väg.

Två kontainrar staplade på varandra. Person som bygger.

Fredrik Ek bygger anläggning där träflis ska brännas nästan helt utan utsläpp

Träflis blir värme och el - men på ett klimatsmart sätt.

Medelpriset på bensin steg i februari

Medelpriset på bensin steg igen under februari månad, visar siffror från Statistikcentralen. Men ännu är det långt till rekordpriserna som vi såg i somras.

Enligt Statisikcentralen kostade 95-oktanig bensin i genomsnitt 1,99 euro per liter och 98-oktanig bensin 2,08 euro per liter i februari. Priserna steg med 8 respektive 7 cent per liter från månaden innan.

Literpriset på diesel var 2,07 euro och på lätt motorolja 1,45 euro. Dieselpriset hölls på ungefär samma nivå som i januari, medan motoroljans medelpris sjönk med 10 cent.

Den tillfälliga infarten till den obemannade bränslestationen vid viadukten blir permanent

I samband med att nya viadukten i centrala Hangö byggdes var staden tvungen att införa ett tillfälligt trafikarrangemang kring den obemannade bensinstationen vid torget.

Den tillfälliga förbindelsen gick på den västra sidan om bensinstationen via Korsmansgatan.

Nu har Hangö stad ändå valt att trafikarrangemanget blir permanent eftersom det har visat sig fungera bra.

Det nya trafikarrangemanget funkar också bättre för tankbilarna som levererar bränsle till stationen.

Den gamla trafiklösningen var för snäv för dagens tankbilar och fordonen skulle vara tvungna att gina över korsningen in på cykel- och gångvägen.

Den nya permanenta tillfarten kommer också att beläggas med asfalt.

Bilisten Eero Jaakkola ikläd en dunjacka och yllemössa skuffar in sportväskor i bilens baklucka.

Tar bränslet slut i Lappland? Branschen manar till lugn trots transportstrejk

Många sportlovsturister från södra Finland anländer nu.

Ingen sänkning av bränsleskatten

Riksdagens finansutskott föreslår enhälligt att medborgarinitiativet om sänkt bränsleskatt förkastas.

De experter som hörts av finansutskottet förstod medborgarnas oro för de höga bränslepriserna men ansåg ändå inte att en sänkning av skatten var rätt väg att gå. De lyfte också fram att bränslepriserna i första hand stigit på grund av att världsmarknadspriset på olja gått upp.

Över 106 000 personer hade skrivit under medborgarinitiativet.

Källa: STT

Henkilö tankkaamassa autoaan.

Medborgarinitiativ för sänkt bränsleskatt sköts ner av finansutskottet

I mars 2021 startades ett medborgarinitiativ för att sänka bränsleskatten. Man ville halvera skatten på flytande bränslen från 2021 års nivå. I dag har finansutskottet avslutat behandlingen av medborgarinitiativet.

I ett pressmeddelande från riksdagen meddelar utskottet sitt enhälliga förslag: att initiativet förkastas.

Det finns förståelse för problemen som lyfts fram initiativet. Regional ekonomisk ojämlikhet ökar bland medborgare och företag på grund av stigande bränslepriser. Men att sänka bränsleskatten på det föreslagna viset skulle inte vara ändamålsenligt. Det skulle inte heller vara i linje med utsläppsmålen, anser finansutskottet.

Sähköauto Opel Corsa E:n latauspistoke.

Det ska bli lättare för chaufförer att ladda med el och tanka med gas

Trafiksektorns utsläpp är fortfarande höga i Finland.

Bränslepriserna steg i januari

Det genomsnittliga literpriset på diesel har stigit till 2,08 euro i januari. Ännu i december var snittpriset 1,98 euro, uppger Statistikcentralen.

Också bensinpriserna har stigit, men mindre än dieseln. Priset för 95-oktanig bensin var i snitt 1,91 euro i januari, jämfört med 1,87 euro i december.

Om man jämför med november har ändå både bensin och diesel blivit billigare. I december sjönk snittpriserna under två euro för första gången sedan Rysslands invasionskrig i Ukraina började.

Dyrast var bensin och dieseln i somras, enligt Statistikcentralens uppgifter. Då kostade bensinen i snitt 2,57 euro och dieseln 2,53 euro.

Källa: STT

Tiotals miljoner invånare utan el i Pakistan – dyr gas ligger bakom bristen

På måndag morgon kollapsade Pakistans nationella elnät. Klockan 07.34 lokal tid skedde det för andra gången på tre månader och ett flera timmar långt elavbrott påverkade så gott som hela landet.

Vissa delar är ännu utan elektricitet. Enligt landets energiminister Khurrum Dastigir berodde avbrottet på ”en stor spänningsstegring i landets södra del”.

Utöver de omfattande avbrotten har regionvisa elavbrott varit ett faktum redan en längre tid.

Pakistan tillförlitar över en tredjedel av sin energiförsörjning på den allt dyrare naturgasen. Tillsammans med en försening av kapital från Internationella valutafonden IMF gör det att landet stått inför utmaningar när det gäller att importera bränsle till sina drygt 230 miljoner invånare.

För att hantera bristen har regeringen beordrat köpcentrum, restauranger och marknader att stänga före halv nio på kvällen.

Källor: Reuters, The Guardian

Biogasföretag i Pedersöre öppnar tankstation och blir del av nationell kedja

Nu i januari öppnas en tankstation för biogas i Edsevö i Pedersöre. Företaget bakom stationen har också byggt nästan 10 kilometer gasrör som sammanlänkar industriområden i Edsevö, Bennäs och Kållby.

Det handlar om PK-Biogas, som ägs av Pedersöre Värme och Kronoby Energiandelslag.

Vid tankstationen i Edsevö kan både personbilar och lastbilar tankas.

PK-Biogas har nu också gått med i en större kedja; BIG Biogas. Tre avfallsbolag i Finland skapade det gemensamma varumärket BIG Biogas år 2020; Stormossen, Pirkanmaan Jätehuolto och Etelä-Karjalan Jätehuolto.

- Målet är att vara en rikstäckande kedja av tankningsstationer för biogas, säger ekonomichef Håkan Hagberg på Stormossen i ett pressmeddelande.

200 liter bränsle läckte ut i Åbo hamn då Baltic Princess tankades

200 liter brännolja rann ut på bryggan i Åbo hamn. Olyckan skedde i samband med att Tallink Siljas fartyg Baltic Princess tankades inför avgången på tisdag kväll.

Enligt jourhavande brandmästare Marko Ahtikivi var det frågan om ett mänskligt misstag. Räddningsverket fick larm om olyckan efter klockan 17 på tisdagskvällen och vid klockan 18 meddelade Ahtisilta att läget var stabilt. Räddningsverket kunde fort hindra brännoljan från att sprida sig till hamnbassängen.

Enligt Ahtisilta påverkar inte olyckan fartygets avgång. Baltic Princess borde kunna avgå normalt klockan 18.30 då tankningen är avslutad.

LNG-fartyget Exemplar anlände till Ingå hamn den 28.12.2022.

Gasgrid: LNG-terminalen i Ingå hamn redo att börja leverera gas

Den flytande LNG-terminalen vid Ingå hamn är driftklar och gasleveranserna kan komma i gång, uppger Gasgrid.

Terminalfartyget Exemplar, som anlände till Ingå den 28 december, uppges nu framgångsrikt ha integrerats i Gasgrids gasöverföringsnät. Den flytande gasen återförångas till gas ombord och överförs via Gasgrids gasnät till slutkunderna.

LNG-terminalen möjliggör också gasleveranser till de baltiska staterna och till och med till Polen via gasledningen Balticconnector.

Importerad träflis täcker en del av Karleby energis bränslebehov

Karleby energi måste förlita sig även på import av träflis på grund av den utmanande bränslesituationen. Den första transporten av flis anländer till Karleby hamn på måndag.

Den importerade flisen täcker ungefär fem procent av bolagets bränslebehov.

– Med importerad träflis försöker vi säkra att bränslet räcker till och stödja övergången från att använda torv, konstaterar produktionschefen Tommi Korpi på Karleby energi.

Förra veckan meddelade Karleby energi om ett samarbetsavtal med Metsän Woima. I och med avtalet kan bolaget få tillgång till träbaserade bränslen från privata skogsägare.

Snittpriset på bensin och diesel under två euro litern i december

De genomsnittliga literpriserna på bensin och diesel sjönk till under två euro i december, visar siffror från Statistikcentralen. Det är första gången sedan kriget mot Ukraina inleddes den 24 februari 2022.

Överlag sjönk snittpriset på bensin, diesel och brännolja till sin lägsta nivå sedan februari.

Bensinpriset låg i december på samma nivå som i januari, men en liter diesel kostade 20 cent mer än alldeles i början av året.

Priset på lätt brännolja var 25 cent högre i december än i januari.

Den här veckans snittpriser i Helsingfors är 1,89 euro för 95-oktanig bensin och 2,02 euro för diesel. I Vasa är motsvarande priser 1,92 respektive 2,02 och i Åbo 1,87 och 1,99.

Källa: STT

Dieselpriset billigare än två euro per liter för första gången sedan mars

Veckan innan jul sjönk dieselpriset till ett medelpris på under två euro, enligt Statistikcentralen.

Vecka 51 kostade diesel i genomsnitt 1,98 euro per liter. Det här är första gången medelpriset är lägre än två euro sedan början av mars.

Som dyrast var dieseln veckan efter midsommar. Då var medelpriset 2,53 euro.

Också bensinen har blivit billigare. Förra veckan var priset på 95-oktanig bensin 1,86 euro. Bensinpriset sjönk till under två euro per liter den första veckan i december.

Mest fick man betala för bensin i mitten av juni, då en liter kostade 2,57 euro.

Priset på 95-oktanig bensin sjönk

Snittpriset på 95 E10-bensin sjönk i Finland till under två euro litern i förra veckan. Det är första gången sedan slutet av februari som priset inte överskrider två euro, visar Statistikcentralens siffror.

Pumppriserna sjönk till i snitt 1,98 euro förra veckan.

Priset på diesel hölls på fortsatt hög nivå; det kostade i snitt 2,14 euro per liter att tanka diesel.

Källa: STT

En ny kallmack för bilister i Hangö.

Nu kan Hangöborna tanka vid den nya macken

Den nya ABC-macken vid Stationstorget öppnar sina dörrar i dag (1.12).

Macken, som finns i hörnet Långgatan och Esplanaden, började byggas i september.

Fyra bilar kan samtidigt tanka vid den nya kallmacken. Varuboden-Osla planerar också att erbjuda laddtjänster för elbilar då en ny S-market byggs invid macken. Laddstationerna ska placeras på parkeringsplatsen utanför mataffären.

Varuboden-Oslas plan är att börja bygga de nya affärslokalerna i sommar.

De senaste två åren har det endast funnits en bensinmack i Hangö. En stor del av Hangö är grundvattenområde. Många gamla bränslestationer har därför tvingats stänga. Det har varit svårt att hitta nya platser som inte ligger på grundvattenområde. Det har också diskuterats, tidvis i hårda ordalag, om bränslemackar borde få finnas också på grundvattenområde.

En man som står utomhus framför en grävmaskin.

Pedersöre satsar på biogas – bygger tankstation, mottagningscentral och gasrör till industrierna

Senast i början av nästa år kan man tanka biogas i Edsevö. Just nu pågår bygget av en kombinerad mottagningsstation och tankstation intill riksåttan.

En man med glasögon  och kort hår ler.

Vätgasanläggningen i Kristinestad på god väg: ”Vi har redan en köpare för slutprodukten”

Mycket talar för att 450 miljoner euros investeringen på Björnön i Kristinestad blir av. Enligt CPC Finlands vd Erik Trast finns det en stor efterfrågan på elektrobränslen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida