Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kaskisten kaupungin kyltti

Kaskö väljer Södra Österbotten i sysselsättningsreformen

Motförslag om att vänta fick inte gehör.

Hangö stadshus en solig sommardag, folktomt utanför.

Hanna Höglund ny kanslichef i Hangö efter sluten omröstning

valet stod mellan förnyelse och erfarenhet.

Jakobstadsfullmäktige gav grönt ljus för planering av ny skola för svenskspråkiga elever

Stadsfullmäktige i Jakobstad kunde på måndagskvällen enas i frågan om stadens skolnät.

Det här innebär att det nu står klart att staden kommer att planera för en ny skola för svenskspråkiga elever i årskurs noll till fem. 250 000 euro beviljades samtidigt i planeringsanslag.

En majoritet av fullmäktigeledamöterna ställde sig bakom detta förslag, som även var stadsstyrelsens.

Helt eniga var man ändå inte. Helena Sipinen, ledamot för Pro Pietarsaari, föreslog undre mötet att pengarna skulle beviljas för att planera en ny skola för finskspråkiga elever.

Sipinens förslag fick sju röster, tre ledamöter röstade blankt och 33 ledamöter ställde sig bakom styrelsens linje.

Peter Boström (SFP) fungerade som ordförande under mötet. Boström säger att det känns bra att äntligen ha ett beslut i den här frågan, som varit föremål för flera år lång debatt i staden. Meningen är att planeringsarbetet kan starta redan i höst.

Peter Östman slutar som fullmäktigeordförande i Larsmo

Peter Östman (KD) slutar som fullmäktigeordförande i Larsmo. Ordförandebytet var planerat sedan tidigare, och är inte en direkt följd av rikspolitiken och och eventuell regeringsmedverkan för KD.

Halva fullmäktigeperioden har gått och överenskommelsen för två år sedan var att då stiger Östman åt sidan och Andreas Hjulfors (också KD) tar över klubban.

SFP:s Jan-Anders Fagerhed forsätter som första viceordförande, medan andra viceordförande går till SDP och Bernhard Bredbacka i stället för KD:s Pernilla Löfs-Grankulla, också det enligt tidigare överenskommelse.

Raseborgs stadsfullmäktigeordförande Linnéa Henriksson

SFP och SDP möblerade om på ordförandeposter i Raseborg

Fullmäktige slår fast vem som sköter vilken post den 15 maj.

Vasas ledande politiker fick fortsatt förtroende

Vasas stadsfullmäktige valde på måndagen nytt presidium och ny stadsstyrelse för de kommande två åren – de flesta som haft posterna de senaste två åren blev omvalda.

Joakim Strand (SFP) fortsätter som fullmäktigeordförande, Maria Tolppanen (SDP) fortsätter som styrelseordförande. I styrelsen blev det några förändringar, till exempel slutar den nyvalda riksdagsledamoten Anne Rintamäki (Sannf) i styrelsen.

Från och med den här fullmäktigeperioden väljs styrelsen och presidierna i Vasa för två år i taget. Flera andra kommuner har liknande system – i Korsholm görs samma val nästa vecka och i Pedersöre i början av juni.

Vasa väljer ny stadsstyrelse

I Vasa ska det väljas en ny stadsstyrelse och nya ordföranden för fullmäktige för de kommande två åren.

Processen sätts igång av stadsstyrelsen på tisdag kväll (2.5) och i slutändan är det fullmäktige som gör valen.

Mandattiden för de som nu sitter på ordförandeposterna i fullmäktige går ut den 31 maj. De är Joakim Strand (SFP), första vice Tommi Mäki (Saml) och andra vice Päivi Karppi (Sannf).

Vad gäller styrelsen ska totalt elva ledamöter väljas.

Kristinestad inrättar nya tjänster

Stadsfullmäktige i Kristinestad föreslås inrätta två nya tjänster i staden. Det handlar om en integrationskoordinator och en välfärdsdirektör.

För närvarande finns ingen person utsedd för integrationsärenden inom staden.

Personen skulle bland annat bereda ärenden som gäller integrationen och utveckla den samma i samarbete med övriga kommuner.

En ny tjänst som välfärdsdirektör anses å sin sida behövas eftersom uppgifternas mängd och svårighet ökar. Serviceområdet för välfärd leds för tillfället av Medborgarinstitutets rektor.

Fullmäktige har möte i kväll.

Närpes prioriterar personer som fått tillfälligt skydd framom kvotflyktingar

Närpes är inte redo att börja ta emot 25 kvotflyktingar vartannat år.

Det slog stadsfullmäktige fast på sitt möte på måndag kväll, då man behandlade en motion av SFP-ledamoten Emina Arnautovic.

Arnautovic förslag om att regelbundet ta emot kvotflyktingar sågs i grunden som positivt av fullmäktige, uppger ordförande Johanna Borg (SFP). För tillfället prioriterar staden ändå att ta emot personer som beviljats tillfälligt skydd, det vill säga i praktiken ukrainare på flykt undan kriget.

Senare, när behovet av kommunplatser för ukrainska flyktingar har avtagit, kan staden kanske tänka om.

Arnautovic fick fullmäktiges stöd för två tillägg: Dels ska fullmäktige varje år få ta del av siffror på hur många kommunplatser som beviljats personer med tillfälligt skydd och dels ska fullmäktige årligen ta upp frågan om flyktingmottagande.

Wille Rydman nu med i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp i Helsingfors

Wille Rydman har på söndagen godkänts som medlem i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp i Helsingfors.

Fullmäktigegruppen berättar om saken på Twitter.

Rydman meddelade i början av januari att han går med i Sannfinländarna. Det här efter att han hade trätt ur Samlingspartiet på grund av partiets bristande förtroende mot honom.

Bakgrunden är att Rydman misstänktes för att ha gjort sig skyldig till sexualbrott. Åklagaren beslöt ändå i december att inte väcka åtal mot Rydman.

En skallig man med glasögon sitter vid ett bord och bläddrar i papper.

Kaskö fullmäktige godkände budget i positiv anda: ”Ser bättre ut än på flera år”

Trots ett underskott på 200 000 euro, var det glada miner i Kaskö fullmäktige då nästa års budget godkändes. Ordförande Kari Häggblom kommer inte ihåg när ett budgetmöte senast skulle varit så här kort.

Fullsatt fullmäktigesal i Korsholm. Bild tagen uppifrån läktaren.

Korsholm godkände lån för simhallsbygge – efter tre timmars debatt

Bygget blir flera miljoner dyrare än planerat.

Flaggor utanför stadshuset i Karleby.

Karleby godkände budgeten efter långt möte: "Vi har stora investeringsbehov"

Stadsfullmäktige godkände styrelsens ändringsförslag.

Spårvagn nr 5 åker ut från depån.

Helsingfors stads trafikaffärsverk blir bolag

Stadsfullmäktige avgjorde frågan efter lång diskussion.

Centralskolan i Hangö.

Centralskolan i Hangö ser ut att skyddas trots allt

"Skolan är en kulturhistorisk värdefull byggnad."

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm (SFP) föreslås leda stadsstyrelsen i Raseborg

SFP och SDP har kommit överens om ordförandeposterna.

Närbild av en gammal träbyggnad, beige färg, det står Petterinmäen koulu på väggen.

Pettersbacka skola i Vörå får fortsätta tillsvidare – blir fråga för nya fullmäktige

Rösterna för att bevara skolan för 16-9 i Vörå fullmäktige.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida