Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Helsingfors satsar miljoner på att rekrytera läkare

Helsingfors stad ska konkurrensutsätta rekryteringstjänsterna för läkare till ett värde på 2,5 miljoner euro.

Social- och hälsovårdsnämnden godkände det här förslaget på sitt möte på tisdagen.

Det är inte första gången rekryteringen konkurrensutsätts. Det gjordes senast år 2021, men då hade man problem med den firma som vann och avtalet avbröts i fjol.

Det avtal som nu ska skrivas ska gälla i två år, men kan förlängas till tre eller fyra år.

En bild av en hjärna.

AI-system som kan hjälpa läkare att upptäcka hjärnblödningar har utvecklats i Finland

Nu testas ett AI-system som upptäcker hjärnblödningar.

Köer till icke-brådskande vård vid S:t Karins vårdcentral

Läkarmottagningen vid vårdcentralen i S:t Karins är överbelastad, det meddelar staden på sin webbplats (på finska).

Vårdcentralens akutmottagning fungerar men det är kö till den icke-brådskande vården.

Den långsiktiga bristen på resurser förvärras bland annat av den pågående semesterperioden.

Det finns däremot tider för att få träffa sjukskötare.

Enligt St: Karins stad försöker man aktivt rekrytera läkare och sjukskötare, och personalsituationen ser bra ut inför sommaren.

Ultraljudsundersökning.

Hurdana upplevelser har du av gynekologbesök? Berätta för oss!

Dåliga eller bra erfarenheter – vi vill höra dina åsikter.

Fem kvinnor stämmer Texas med anledning av delstatens abortförbud

Fem kvinnor stämmer delstaten Texas efter att ha nekats abort.

Kvinnorna, vars foster inte hade förutsättningar för att överleva, nekades abort trots allvarliga komplikationer.

Abort är i praktiken helt förbjudet i Texas, förutom i medicinska nödfall, och läkare som bryter mot abortförbudet riskerar att dömas till fängelse i upp till 99 år.

Det är första rättsfallet där gravida utmanar abortförbudet, efter att USA:s högsta domstol i somras rev upp det beslut som tryggade rätten till abort på nationell nivå.

Sedan dess har 20 av 50 delstater antingen förbjudit eller kraftigt begränsat rätten till abort.

Källa: AFP

Läkare tittar på bilder från en MRI-undersökning och dikterar i en diktafon.

Ryggproblem överdiagnostiseras ofta, säger expert – fler kunde dessutom få hjälp hos fysioterapeuten

Ryggont är den näst vanligaste orsaken till att vi finländare går till läkaren – 30 procent av finländarna beräknas ha haft ont i ryggen under den senaste månaden. Men läkare borde bli bättre på att vårda ryggproblem, säger både fysioterapeuter och läkare.

KT kräver fler nybörjarplatser för läkarstuderande

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT kräver att antalet nybörjarplatser inom läkarutbildningen ökas snabbt och märkbart under den kommande regeringsperioden. Enligt KT finns det just nu 1 200 lediga tjänster för läkare, och 200 för tandläkare. Nästan tusen tjänster fylls just nu av inhyrd arbetskraft.

Framför allt är bristen stor på specialistläkare Enligt KT saknas det nästan 850 specialistläkare, vilket nästan är en tiondel av alla Finlands specialistläkare.

”Finjustering hjälper inte längre, det behövs omfattande åtgärder. I dagsläget skulle det vara bra med 3 000 fler läkare i Finland”, säger KT:s chefsekonom Juho Ruskoaho i ett pressmeddelande.

Enligt KT har bristen lett till att var tredje patient inte får träffa en läkare inom den nya vårdgarantins tidsfrist på två veckor.

Är det rätt att sälja ohälsosam snabbmat med hjälp av leksaker? Bild: Yle

Allt fler finländare är överviktiga – ohälsosam mat måste bli dyrare, säger läkare

Närmare 30 procent av de som är minst 30 år har fetma.

Stor läkarbrist i Mellersta Österbotten

Om det fanns läkare att tillgå kunde Mellersta Österbottens välfärdsområde genast anställa 15 stycken enbart inom primärhälsovården.

Det uppger ledande överläkare Katja Virta.

Behoven är också stora inom specialsjukvården. I synnerhet inom barn- och ungdomspsykiatrin, missbruk, urologi och barnjouren behövs fler läkare.

Också vårdarna är för få; i Mellersta Österbotten finns cirka 20 tomma platser på äldreboenden efterom det inte finns personal att tillgå.

Vasa centralsjukhus uppmärksammas som utbildare

Vasa centralsjukhus har utnämnts till en ständigt framgångsrik utbildningsanordnare (kestomenestyjä).

Hedersomnämnandet beviljades av Läkarförbundet och Yngre läkares förening, som årligen samlar in respons av specialiserande läkare.

Överläkaren i gynekologi och förlossningar Jennica Kööpikkä gläds över den nya titeln.

− Målet är att vi i framtiden ska ha kompetenta kollegor. Men naturligtvis hoppas vi också att de som specialiserar sig hos oss ska se Vasa som en bra arbetsplats och en bra plats att bo på, säger Kööpikkä i ett pressmeddelande.

Överläkaren i endokrinologi Otto Knutar tror att det positiva resultatet beror på den goda sammanhållningen.

− Vasa centralsjukhus är tillräckligt litet för att kännas hemtrevligt men tillräckligt stort för att vi ska kunna introducera de studerande även i mer sällsynta arbetsuppgifter, säger Knutar.

Överklagan mot valet av chefsöverläkare i Mellersta Österbotten förkastades

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse förkastade på måndagen överklagan mot valet av chefsöverläkare. Beslutet var både väntat och enhälligt.

I december valdes Katja Virta till chefsöverläkare för Mellersta Österbottens välfärdsområde. Beslutet överklagades av Tuula Rajaniemi som skötte uppgiften under hösten.

Rajaniemi ansåg att man inte redovisat på vilka grunder man valde Virta framför henne och att processen inte varit tillräckligt transparent.

Virta har redan inlett arbetet som chefsöverläkare, men valet har inte vunnit laga kraft och kan överklagas till förvaltningsdomstolen. Det måste i så fall ske inom trettio dagar.

En kvinna står framför ett blått tyg med ansiktet frånvänt.

Alice gavs elchocker till hjärnan och förlorade minnet – men elbehandling hjälper henne och andra med depression fast vi inte vet varför

Efterfrågan för elbehandling har ökat massivt de senaste tjugo åren. Patienten ges elchocker i hjärnan, som hjälper mot depression men ofta orsakar minnesförlust. Alice fick hjälp mot sin depression, men biverkningarna var grava.

Läkarbrist i hela landet – också i städer med läkarutbildning

Det är svårt att rekrytera läkare också i de städer där man kan studera till yrket, rapporterar Yle Uutiset.

Läkarutbildningar finns i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och i Kuopio.

Det råder brist på läkare i så gott som hela landet, visar Arbets- och näringsministeriets yrkesbarometer.

Enligt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT skulle det behövas tusentals fler läkare. Behovet väntas växa ytterligare då befolkningen åldras.

Enligt Undervisnings- och kulturministeriet finns det ändå inga planer att öka på studieplatserna. Under de närmaste åren är antalet läkare som kommer in på arbetsmarknaden större än antalet som lämnar den, uppger man på ministeriet.

Personer i väntrummet vid en hälsocentral, en person i rullstol längst fram.

Det blir allt svårare att få tid till hälsocentral – en del har väntat över tre månader på att få träffa läkare

Allt fler i Finland måste vänta väIdigt länge på att få träffa en läkare inom den offentliga vården. En del väntar över tre månader på läkartid. I höst har endast 56 procent av dem som bedömts ha icke-brådskande vårdbehov fått en läkartid inom en vecka.

Man fotograferad mot en dörr.

Många virus och långa köer till hälsovården: ”Det är extremt tufft!”

Chefsöverläkare Peter Nieminen beskriver läget vid akuten vid Vasa centralsjukhus som katastrofalt.

En kvinna vandrar längs en väg i dimman med ett rött paraply.

Människor som lider av psykisk ohälsa kan snart få assisterad dödshjälp i Kanada

Kritiker: ”Kan en psykisk sjukdom vara obotlig?”

Katja Virta föreslås bli ny chefsöverläkare på Soite

På måndag ska styrelsen för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ta ställning till vem som blir ny ledande överläkare.

Fyra personer vill efterträda Pirjo Dabnell som lämnade tjänsten för att jobba inom den privata vårdsektorn. Tre av de sökande är behöriga och två gick vidare till intervju.

Intervjugruppen föreslår att Katja Virta väljs.

Virta jobbar som ledande överläkare för hälsovårdstjänsterna i Raumo. Hon är utbildad ortoped som specialiserat sig inom traumatologi.

Någon har kastat ett munskydd på gatan.

Läkare är överens: Covid-19 borde inte klassas som allmänfarlig smittsam sjukdom

Ledande smittskyddsläkare har undertecknat brevet

en läkare eller skötare undersöker en patients arm

Raseborg skickar Karis-, Pojo- och Svartåbor till Lojo för läkarvård

Det här som en följd av den svåra läkarbristen i Raseborg.

Teddybjörn med stetoskop.

Fråga vad du vill av barnläkaren Erik Qvist – han svarar på din fråga i Yle Vegas familjekväll

Har ditt barn symptom som du är osäker om de behöver läkarvård? Har ni fått laboratoriesvar eller skötselråd som ni inte riktigt förstår?

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida