Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Österbottens välfärdsområde testar rådgivningstelefon för seniorer

Österbottens välfärdsområde har öppnat en rådgivningstelefon, dit personer över 65 år som är bosatta i Vasa eller Laihela kan ringa för att få en bedömning av sitt vårdbehov.

På seniorlinjen, som telefonlinjen kallas, får kunden direkt kontakt med hälsovårdspersonal som kan ge rådgivning eller förmedla ärendet vidare.

"Vi vet att äldre personer har haft svårigheter med nummermenyerna när de ringt kundservicecentralen. Vi vill att också de äldre ska kunna ta kontakt med låg tröskel och därför utvecklade vi Seniorlinjen", säger överskötare Kathy Guss i ett pressmeddelande.

Efter att rådgivningstelefonen har testats i Vasa och Laihela ska den utvidgas till hela välfärdsområdet. Seniorlinjen betjänar på numret 06 218 9800 måndag–torsdag klockan 8–15 och på fredagar klockan 8–14.

Vanda och Kervo välfärdsområde har bett polisen utreda glas och plast i maten på äldreboende: ”Vi kan inte utesluta sabotage”

Vanda och Kervo välfärdsområde har bett polisen utreda flera fall där glas och plast hittats i maten på välfärdsområdets äldreboende.

Tre fall rapporterades vecka 15 och nu misstänks det att det skett fler gånger.

Välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö säger att så många fall inom en kort tid är ytterst sällsynt.

– Vi kan inte utesluta att det gjorts med flit, därför tycker vi det är befogat att göra en utredningsbegäran.

Måltidstjänsten i fråga tillreder dagligen måltider för omkring 1 500 klienter.

En gammal byggnad med gul fasad.

Stiftelse vill sälja anrikt äldreboende på paradplats i Helsingfors – ”Ännu har vi inget nytt ställe för våra äldre”, säger ordförande

Äldreboendet Leschehemmet i Eira i Helsingfors ska sannolikt flytta inom några år. De nuvarande utrymmena är oändamålsenliga, säger stiftelsens ordförande. En detaljplanändring ska göra det möjligt att bygga om fastigheten till bostäder.

  Nuförtiden finns det gott om åldringar också i fattiga delar av Kina.

Kinas befolkning åldras i rasande takt – äldrevården lyser med sin frånvaro

Finska företag har chanser att inta de väldiga marknaderna.

Valvira börjar intensivövervaka hemvården

I år kommer social- och hälsovårdens tillsynsmyndighet Valvira att intensivövervaka äldreomsorgen tillsammans med regionalförvaltningsverken.

Bland annat följer man med hemvårdens kvalitet och att det finns tillräckligt med kunnig personal.

Myndigheternas iakttagelser pekar på att en hel del förbättringar krävs inom hemvården, exempelvis när det gäller säkerheten kring medicinering och att se till att äldre personer får rätt vård i rätt tid.

Behovet av övervakning understryks också av färska uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd, som visar att antalet hembesök hos klienterna minskat drastiskt i fjol jämfört med tidigare år. Samtidigt behöver allt fler äldre allt mer hjälp.

Hjältehund hittade äldre kvinna som tappat bort sig i Svartå

Polisen berättar att de hittade en 78-årig kvinna, som tappat bort sig i skogen i Svartå, tack vare en polishunds duktiga insats.

Det var sent på tisdagen den 17 januari som polisen fick anmälan om att en äldre kvinna saknades. Hon hade varit i kontakt med en närstående per telefon, men senare bröts samtalet. Lyckligtvis fick en polishund vittring och lyckades hitta kvinnan i skogen. Hon var frusen men i övrigt i gott skick då polisen hittade henne.

Polisen sysselsattes även av en man som körde motocrosscykel utan registreringsskylt i Raseborg i söndags (22.1). Mannen vägrade först lyda polisens order att stanna och misstänks för grovt rattfylleri och äventyrande av trafiksäkerheten.

Folkhälsan köper Blomsterfondens fastighet i Kottby

Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors sr:s fastighet med tre flervåningshus på Pohjolagatan i Kottby har sålts.

Köparen är Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf, och samtidigt innebär det att verksamheten kan fortsätta som tidigare.

Folkhälsan Välfärd har i tio års tid hyrt in sig och bedrivit bland annat resurserad boendeverksamhet för äldre i fastigheten.

Den snart 100-åriga Blomsterfonden säger i ett pressmeddelande att i och med affären kan fonden trygga sin fortlevnad som allmännyttig understödsaktör.

Jouni Manninen visar hur kistan kommer upp till kapellet via en hiss i golvet.

Dödsfallen ökar på vintern – i Borgå märks det på sjukhuset, hos begravningsbyrån och i församlingen

Vintern innebär bråda tider för dem som jobbar med döden. I Borgå märks det att dödsfallen ökar. Statistik visar också att flera människor har dött i hela landet i år jämfört med 2021.

Var fjärde kommun ordnar inte dygnet runt-vård för äldre tillräckligt snabbt

En fjärdedel av Finlands kommuner lyckas inte ordna dygnet runt-vård för äldre på ett boende eller en anstalt inom lagstadgad tid, visar en granskning som Institutet för hälsa och välfärd har gjort.

Enligt lagen ska kommunerna ordna icke brådskande vård inom tre månader. Sämst var läget i Helsingfors där 34 procent av de äldre som behövde en plats inte fick en inom utsatt tid.

Hälften av kommunerna uppgav att de i brådskande fall kan ordna med dygnet runt-vård på boende eller anstalt för äldre redan samma eller nästa dag.

I var femte kommun tvingas en del äldre ändå vänta i över en vecka på hjälp trots att läget är brådskande. Speciellt dåligt är läget i Östnyland och Södra Österbotten där 71 respektive 59 procent av dem som behövde brådskande hjälp tvingades vänta i över två dagar.

Källa: THL

I förgrunden syns en bukett med blommor som står på ett bord. I bakgrunden syns en åldring som får hjälp av en yngre person, anställd, på ett äldreboende.

Sprid glädje i juletid – donera en blomma till en ensam senior

Sprid glädje i juletid genom att donera en julblomma

Två kvinnor vid ett bord, med ryggen mot kameran, den ena med grått hår, sittande i rullstol.

THL: De flesta äldre är nöjda med vården – men många känner sig ensamma

Mera tid för prat och fler aktiviteter efterlyses.

En gul tegelvägg med texten kurjenmäkikoti 2. Framför väggen finns en sliten bänk.

Våldsdåd på äldreboende i Åbo går till åtalsprövning – en person omkom och en annan skadades

Polisen har utrett våldsdådet som inträffade i september förra året på Tranbackahemmet där en person omkom och en annan skadades.

En man halvler mot kameran en solig höstmorgon.

Nästan 70 patienter vårdas för corona i Österbotten – chefsöverläkare: ”Det är smockfullt”

Under den senaste veckan har antalet patienter som behöver vård för covid-19 ökat inom Österbottens välfärdsområde.

Syksyinen metsä ylhäältä katsottuna.

Försvunnen 91-årig Kimitoöbo hittades vid liv

Hittades drygt en halv kilometer från servicehemmet.

Piller i en dosett.

Obehörig personal på servicehem – barnbarn fick ge sin morfar medicin

Personalbristen inom hälsovården orsakar problem.

Flervåningsbyggnad i rött tegel.

Gamla äldreboendet i Klemetsö auktioneras ut för andra gången

Räknas till Vasas äldsta byggnader ännu i användning.

Lucia på Domkyrkans trappa.

Luciatåget genom Helsingfors centrum ställs in

Lucia firas i år på samma sätt som år 2020.

Nova servicehus i Hangö

Hangö stad tar över äldreboendet Nova i november

Nova sköts nu av Hangö servicebostäder.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida