Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En man i kostymjacka och skägg ser in i kameran.

Sebastian Risku föreslås bli Raseborgs första näringslivsdirektör

Den nya direktören inleder arbetet vid årsskiftet.

Kenneth Flythström är ny teknisk direktör i Sjundeå

Kommunstyrelsen valde ingenjören Kenneth Flythström till teknisk direktör på måndagen (6.11).

Flythström har skött jobbet som teknisk direktör i Sjundeå sedan tidigare tekniska direktören Markus Moisio i början av våren började jobba i Lojo.

Sju personer hade sökt jobbet. Fyra kallades till intervju och en av dem drog tillbaka sin ansökan. Intervjugruppen ansåg enhälligt att Flythström var den mest lämpliga kandidaten.

Eftersom Flythström redan har jobbat som teknisk direktör i över sex månader kommer han inte att ha någon prövotid.

Petra Ståhl och Stefan Strandberg.

Ena av dem blir ny stadsdirektör i Hangö

Vi berättar vad de läser och vad de tittar på för serier.

Byggnad

Sju vill bli kommunutvecklingsdirektör i Sjundeå – lönen närmare 7 000 euro

Direktören leder den nya avdelningen för kommunutveckling.

Juha Jolkkonen ny sektorchef för social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Helsingfors stadsfullmäktige har valt Juha Jolkkonen till tjänsten som sektorchef för social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Jolkkonen har sedan 2016 varit sektorchef för Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor.

Under det senaste året har han varit sektorchef för social-, hälsovårds- och räddningssektorn.

Juha Jolkkonens mandatperiod börjar 20.12.2023 och varar i sju år.

Pargas stad ska börja leta efter ny stadsdirektör

Pargas stad letar efter en ny stadsdirektör efter att den tidigare stadsdirektören Patrik Nygrén avgick.

Tjänsten ledigförklaras för viss tid på sju år. Ansökningstiden börjar på onsdag den 18 oktober och slutar den 20 november.

Som intervjugrupp fungerar den arbetsgrupp som utsetts av stadsstyrelsen.

Av den som väljs till tjänsten förutsätts högre högskoleexamen, god förtrogenhet med kommunalförvaltningen samt goda kunskaper i svenska och finska språket.

Tjänsten har en prövotid på sex månader.

Stadsstyrelsen godkände ärendet på sitt möte på måndagen.

Kristinestad väljer ny teknisk direktör

Valet av ny teknisk direktör i Kristinestad framskrider.

Totalt åtta personer sökte tjänsten och två av dem, Jaakko Heinonen och Anton Ragnäs, har intervjuats.

Stadsstyrelsen tar upp ärendet på sitt möte i kväll. Förslag till vem som ska väljas ges på mötet.

Staden och den tidigare tekniska direktören Henrik Vehkaoja gick skilda vägar i våras.

Helsingfors stads personalchef Nina Gros gestikulerar med ena handen.

Samma person som ansvarade för lönestrulet ska nu granska ledarskapet i Helsingfors – upplever det själv inte som problematiskt

Helsingfors stads personalchef Nina Gros ska utreda vilka verksamhetsförutsättningar stadens högsta ledning har. Själv plockades hon bort från Sarastia-projektet i höstas.

Sex stadsdirektörskandidater intervjuas i Karleby

Processen med att finna en ny stadsdirektör till Karleby går vidare. Rekryteringsgruppen som stadsstyrelsen har utsett har valt sex sökande som ska intervjuas.

De är:

– Marcus Henricson, juris magister

– Erkki Hirsimäki, förvaltningsmagister

– Stina Mattila, ekonomie magister

– Atte Rantanen, ekonomie magister

– Markus Sjölund, förvaltningsmagister

– Maria Sorvisto, juris magister

Intervjuerna hålls denna vecka. Efter att intervjuerna är klara informerar rekryteringsgruppen om hur processen fortsätter.

Tolv personer sökte tjänsten som stadsdirektör. Bland dem som nu gått vidare till intervju finns nuvarande stadsdirektör Stina Mattila.

Tjänsten är lediganslagen eftersom stadsdirektören i Karleby väljs på en period om sju år.

Lovisas stadsstyrelse valde nya tjänstemän

Stadsstyrelsen i Lovisa har valt Kenneth Albrecht till tjänsten som lokalchef. Hans uppgiftsrelaterade lön är 4 850 euro per månad.

Albrecht har jobbat som förman för renovering vid Sibbo kommun. Prövotiden är sex månader.

Stadsfullmäktige ska ännu ge sitt godkännande till valet av förvaltningsdirektör, men stadsstyrelsen föreslår att de väljer Elina Amnell-Holzhäuser till tjänsten.

Elina Amnell-Holzhäuser jobbar för stunden som jurist vid Kotka stad. Hennes lön skulle ligga på 6 330 euro i månaden från och med juni.

Nya sockengården i Sibbo

Så här ska Sibbos organisation förnyas: Fem nya sektorer ska samarbeta mer

Småbarnspedagogiken och utbildningen får egna sektorer.

Markus Moisio lämnar Sjundeå för direktörsjobb i Lojo

Sjundeås tekniska direktör Markus Moisio har fått nytt jobb i Lojo.

Efter sju år i Sjundeå ska han i mars börja jobba som teknisk direktör för Lojo stad.

Tidningen Länsi-Uusimaa var först ute med nyheten.

Det var 19 som sökte tjänsten.

Markus Moisio har under sin tid i Sjundeå tagit en aktiv roll när det kommer till problem med dålig inomhusluft i kommunens fastigheter.

Sjundeå planerade och lät bygga det nya bildningscentret Sjundeå hjärta under Moisios tid på posten.

Stadsplaneringschef Dan Mollberg

Dan Mollgren föreslås bli Borgås första stadsutvecklingsdirektör

Borgå stads organisation ändrades vid årsskiftet. I den nya organisationen finns en sektor för stadsutveckling och sektorn behöver en direktör.

Stadsstyrelsen behandlar valet av direktör på sitt möte på måndag 16 januari och förslaget är att nuvarande stadsplaneringschef Dan Mollgren ska få jobbet.

”Dan Mollgren är den mest meriterade av sökandena och han har de bästa förutsättningarna att framgångsrikt sköta tjänsten som stadsutvecklingsdirektör” säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i ett pressmeddelande.

Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om vem som får jobbet på sitt möte den 25 januari.

En kvinna sågar trä i ett nybygge.

Bakom bygglovsproblematiken i Sibbo: meningsskiljaktigheter, byggtryck och svårtolkad lag

Att få bygglov har upplevts vara svårt i Sibbo i många år.

Fotokollage med en närbild på en man och en bild på Kyrkslätts kommunhus.

Kyrkslätts kommundirektör säger upp sig på grund av förtroendebrist: ”Då förtroendet brister blir situationen ohållbar”

Tarmo Aarnio har varit kommundirektör i Kyrkslätt i mer än 20 år. Nu begär han avsked.

En trafikskylt med riktning till Vörå.

Vörå söker ny kommundirektör – direktörsavtalet med Tom Holtti går ut i april

Sen Mikko Ollikainen valdes in i riksdagen 2019 har Tom Holtti skött tjänsten som tf kommundirektör. Nu är det dags för Vörå att få en ordinarie direktör.

En kvinna i 50-årsåldern med axellångt rödbrunthår ler. I bakgrunden syns träd.

Minna Nikander vill bli stadsdirektör i Fredrikshamn – tävlar om tjänsten med 37 andra sökande

I september sa Minna Nikander upp sig från tjänsten som stadsdirektör i Kaskö. Nu vill hon istället leda Fredrikshamn.

En skateboardramp och andra skateboardredskap på en asfaltsplan. I bakgrunden syns Lovisa kyrka och andra hus.

Lovisa skateboardförening önskar mer hjälp och mindre byråkrati av staden

Önskar upprustning av skejtparken och klarare kommunikation.

en bro

Hangös nya tekniska direktör var ett lätt val

Horttanainen är expert på broar.

Vy över Hangö med vattentornet och kyrkan.

Sju vill bli teknisk direktör i Hangö

Jukka Takala går i pension.

En väg leder upp till en stor vit byggnad.

Henrik Vehkaoja föreslås bli teknisk direktör i Kristinestad

Jobbade senast som vd för TeeSe Botnia.

Lönnebergas skylt i Ingå. Bakom skymtar den äldre delen av servicehemmet till vänster.

Anneli Sandell-Ekman blir äldreomsorgschef i Ingå

Tjänsten som kommuningenjör föreslås gå till Piia Nordström.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida