Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Närvårdare Bern Amar hjälper en äldre år 2018.

Strejkvågen fortsätter och arbetsgivarna befarar att klienter får lida

Flera strejker bryter ut inom den privata vården.

Nytt strejkvarsel berör daghem i Borgå, Sibbo och Pyttis

Flera fackförbund har gett nya strejkvarningar som berör privata daghem och privata avdelningar för barnskydd. Ingen av barnskyddsavdelningarna ligger i Östnyland, men flera lokala daghem berörs.

Den nya strejken inleds den 31 maj och avslutas den 2 juni om inte parterna kommer överens. Fackförbunden inom socialservicebranschen har tidigare varslat om en strejk 23–24 maj.

De här östnyländska daghemmen omfattas av båda strejkerna:

Sibbo: Pilke liikuntapäiväkoti Söderkulla, Norlandia Kaisla och Norlandia Talma.

Borgå: Norlandia Kammari, Norlandia Tupa, Touhula Porvoo och Touhula Horisontti.

Pyttis: Touhula Mukava.

I fjol anmäldes nästan en tiondel av barnen till barnskyddet

För 98 634 finländska barn gjordes barnskyddsanmälningar i fjol. Det är 9,1 procent av alla barn. Institutet för hälsa och välfärd THL rapporterar om den dystra statistiken, som vuxit med fem procent sedan 2021.

Flest barnskyddsanmälningar gjordes för barn i åldern 13–15 år, bland vilka incidensen var 14 procent.

Vem som helst kan göra en barnskyddsanmälan. Barnskyddsanmälan bör bland annat göras för barn vars behov försummas, och barn som utsätts för misshandel. Enligt THL bör barnskyddsanmälan också göras när det är frågan om hot om misshandel eller sexuellt utnyttjande.

500 barn inom barnskyddet i Egentliga Finland saknar socialarbetare

I Egentliga Finland finns just nu nästan 500 barn inom barnskyddet som saknar socialarbetare.

Barnskyddet ska ge hjälp i ett tillräckligt tidigt skede, för att stoppa större problem.

Men nu är det många barn som saknar en socialarbetare som borde sköta deras ärenden.

Egentliga Finlands välfärdsområde har anmält sig själv till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland om att man har misslyckats i det här.

På onsdag ordnas ett extra styrelsemöte, där en mängd olika åtgärder presenteras.

Det är ändå svårt att snabbt åtgärda problemen eftersom det råder nationell brist på socialarbetare inom barnskyddet.

Problem med barnskyddsanmälan i Egentliga Finlands välfärdsområde

Problem med att behandla elektroniska barnskyddsanmälningar har uppdagats vid Egentliga Finlands välfärdsområde. Enligt välfärdsområdet är det frågan om mänskliga misstag i samband med att anmälningarna registreras i patientdatasystemet.

Det har varit problem med att registrera fem anmälningar sedan mitten av mars. Välfärdsområdet började utreda felet så fort det uppdagades och utredningen pågår fortfarande.

Personer som har gjort barnskyddsanmälningar uppmanas att ta kontakt med välfärdsområdet om man misstänker att anmälan inte har lett till åtgärder.

I Egentliga Finland görs i medeltal 600 barnskyddsanmälningar varje månad, skriver välfärdsområdet i ett pressmeddelande.

Ryska FSB:s insatsstyrkor i St.Petersburg under räd mot misstänkt terrorcell.

Rysk flicka gjorde en teckning mot kriget – pappan dömdes till två års fängelse

Rysk flicka skickades till barnhem efter fredsteckning.

Pargas stadshus.

Tjänstemän frikända för att ha slarvat med barnskyddsanmälningar i Pargas

Cirka 20 anmälningar glömdes bort och hittades långt senare.

Helsingfors får nytt ungdomscenter för omhändertagna unga

Ett helt nytt mottagningscenter för omhändertagna ungdomar ska öppnas i Helsingfors om ett år.

Centret kommer att finnas i Krämertskog och är ämnat för unga i åldern 13 till 17 år som har rymt från sina fosterhem.

Sådana ungdomar vilkas fall är brådskande eller ungdomar som rymt från andra ställen i Finland ska vistas i Krämertsskog högst i två månader.

Det nya centret kommer att ersätta mottagningscentralerna i Malmgård och Hertonäs och vara arbetsplats för ungefär 40 anställda inom staden.

Barnavårdsföreningen firar 130-årsjubileum i år

Finlands äldsta barnskyddsorganisation Barnavårdsföreningen vill lyfta fram barnets behov och rättigheter till diskussion under sitt jubileumsår.

Organisationen är med sina 130 år den äldsta barnskyddsorganisationen i Finland. Den har varit med om att skapa dagens barnskydd i Finland och utvecklat den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

– Det är viktigt att barnets röst blir hört och respekterat, och att det skapas utrymmen och tillfällen för barn att uttrycka sig, säger Pia Sundell, verksamhetsledare på Barnavårdsföreningen.

Barnavårdsföreningen uppmärksammar jubileumsåret under hela året 2023 med föreläsningar och andra evenemang. Beskyddare för jubileumsåret är president Sauli Niinistö.

Källa: Pressmeddelande

Barnombudsmannen: Bemötandet av placerade barn är undermåligt

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen kritiserar barnskyddet i Finland.

Hon säger till nyhetsbyrån STT att vissa placerade barn inte ens vet vem som är deras socialarbetare, och att bara hälften minns att de skulle ha fått vara med när deras kundplan gjordes upp.

– Det här är ändå en diskussion där man bestämmer om allt i barnets liv, från hemförhållanden till hobbyer.

Barnombudsmannens kritik grundar sig på resultatet av en hälsoundersökning i skolorna år 2019. Av de placerade barnen hade en tredjedel upplevt olagliga straffåtgärder och många berättade om upplevelser av våld. Enligt ombudsmannen stöder det här andra undersökningar och iakttagelser.

Källa: STT

Fem kvinnor står framför en gul byggnad.

Hårt tryck på barnskyddet – en del socialarbetare har för många klienter

Antelet klienter inom barnskyddet ökar varje år.

En liten flickdocka sitter i ett rött dockhus. Bredvid henne sitter en mammadocka och en pappadocka.

Barnskyddsanmälningarna har ökat – Sjundeå behöver mer personal

En tjänst behövs för att trygga lagstadgade plikter.

tittar genom fönster

Alex firar julafton på barnskyddsenhet: Jag gillar gemenskapen här, det här är mitt hem

Svenska Yle på barnskyddsenhet för att se hur julen firas.

Luunappia ollaan antamassa lapsen ohimolle

Allt fler accepterar barnaga – en femtedel har luggat sina barn någon gång

44 procent har använt sig av någon form av barnaga.

Kvinnor och barn på lägret i al-Hol.

SVT: Tio barn till kvinnor från fångläger i Syrien tvångsomhändertagna i Sverige

Alla barnens behov av vård har bedömts individuellt.

Dramatiserad bild, där ett barn sitter i ett hörn och skyddar sitt ansikte och huvud mot ett utomstående hot med sina händer.

Barnombudsmannen: Coronaåret var dystert för våldsstatistiken bland unga

Våld i kamratförhållanden identifieras inte, säger BO.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida