Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Barnombudsmannen: Coronaåret var dystert för våldsstatistiken bland unga

Våld i kamratförhållanden identifieras inte, säger BO.

Stormen drar över barnskyddet – men vardagen på barnhemmet går vidare

Socialarbetarna har central roll, men de är för få.

Polisen utreder barnskyddets och skolans roll i samband med Forsbymordet

Polisen vill öppet gå ut och informera om utredningen.

Svårigheter att hålla tidsfristerna inom barnskyddet i Lojo och Raseborg

Lojo får en anmärkning och Raseborg uppmärksammas.

Allt fler barn och unga omhändertas - återförening av familjerna är mycket viktigt

Nästan 19 000 ungdomar var 2019 placerade utanför hemmet.

KSML: Mörkertal av brott mot barn under coronaepidemin

Antalet polisanmälningar minskade klart under mars-maj.

THL: Prematurer löper större risk att omhändertas av barnskyddet

Föräldrarnas resurser räcker inte alltid till.

Barnskyddet i Sibbo och Lojo prickas av regionförvaltningsverket

Rekryteringssvårigheter försenar servicebedömningen.

Familjeenheten i Pargas överstiger budgeten med en miljon, men det finns tilltro till framtiden

Tätare samarbete mellan olika sektorer efterlyses i Pargas

Människohandel med barn också i Finland - många fall uppdagas inte

Barn tvingas bli brottslingar eller prostituera sig.

Borgå familjecenter hjälper nyfödda och frånskilda under ett och samma tak

Samlad expertis försnabbar utredningar och hjälp.

Utredning: Antalet barn per socialarbetare borde åtminstone halveras

Satsningar på teamarbete skulle också minska arbetsbördan.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida