Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Strejk på privata daghem i Nyland och Egentliga Finland inleds i dag

I dag inleds en strejk på privata daghem i Nyland och Egentliga Finland.

Det är fråga om en arbetskonflikt där parterna inom den privata socialservicebranschen har försökt nå en överenskommelse om löner.

Parterna förhandlade ännu i går men lyckades inte nå en lösning, och därför inleds i dag en fyra dagar lång strejk inom privat småbarnspedagogik och barnskyddet i Nyland och Egentliga Finland.

Ungefär 10 500 barn i småbarnspedagogik berörs av den här strejken.

I morgon blir det dessutom strejk på serviceboenden i Nyland och Egentliga Finland.

Reppuja naulakossa.

Vanda höjer lönerna inom småbarnspedagogiken och grundskolan

Vanda vill behålla personal och locka fler till branschen.

Helsingfors eftisar har rekordmånga barn i kö

9 300 barn ansöker om en plats i eftermiddagsverksamheten nästa läsår i Helsingfors.

Drygt 11 000 elever börjar i årskurs 1 och 2 på hösten.

Alla ettor och tvåor vars ansökan skickats i tid kommer att erbjudas en plats, meddelar staden.

Om barnet inte ryms med på det eftis som man sökt till, erbjuds en annan plats i samma område.

Elever i åk 1 och elever som behöver särskilt stöd har företräde till platserna.

Staden skickar ut besluten om eftisplatserna veckan efter midsommar.

En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Hon har ryggen mot kameran.

Ökad sjukfrånvaro bland kommunanställda – de som jobbar inom vården har flest sjukdagar

Kommunalt anställda var fyra dagar mer borta än året innan.

Några bord och bänkar står i en trädgård vid ett gammalt gult hus. Till vänster syns en lekpark med staket omkring.

Nytt daghem planeras vid Domprostgården i Borgå

Dagiset ska öppna i slutet av året eller början av nästa år.

Nya daghem planeras i Vasa

Nya daghem planeras i Storviken och Korsnäståget i Vasa.

I Gerby-området råder brist på finskspråkiga småbarnspedagogikplatser och i Korsnästågsområdet är daghemmen i ett sådant skick att de kräver åtgärder under de närmaste åren.

Det har utretts om Gerby hälsostations lokaler kunde användas för småbarnspedagogikens behov, men lokalen lämpar sig inte för detta. Ett nytt daghem planeras följaktligen nu i Storviken, skriver staden i ett pressmeddelande.

– Bredvid skolan Isolahden koulu finns en tomt, som skulle vara lämplig att bygga ett nytt daghem på. I detta läge vore det också fint med ett starkare samarbete med skolan, säger direktören för småbarnspedagogiken Hanna-Leena Holmström enligt pressmeddelandet.

För Korsnästågets nya daghem finns en färdig tomt.

Daghem vid Kasernområdet i Vasa ska stå klart hösten 2025

I oktober 2025 är planen att det nya svenskspråkiga daghemmet vid Kasernområdet i Vasa ska stå klart, meddelar staden i ett pressmeddelande. Det är fråga om manskapskasernerna 13 och 14 som renoveras för ändamålet.

Vasas nämnd för fostran och utveckling har godkänt projektplanen för daghemmet och den ska ännu gå via både stadsstyrelse och -fullmäktige.

Daghemmet får plats för åtta grupper och sammanlagt 168 barn, som flyttas från Rådhusgatans daghem och Gustavsborgs daghem. Lokalerna som ska bli daghem ska renoveras och ändras för en kostnad på uppskattningsvis 7,77 miljoner euro.

tegelhus

Sjundeådagis i bankhus får tummen ner av bildningsnämnden

Alla svenska barn ryms inte i bankhuset.

Malax får nytt daghem

Kommunstyrelsen i Malax godkände på måndagskvällen ritningarna för ett nytt daghem på Söderfjärdsbacken i Malax.

Daghemmet är planerat att få 5 avdelningar, med möjlighet att bygga 2 avdelningar till.

Bygget uppskattas kosta 5 miljoner euro och byggstarten är planerad till våren 2024.

Noggrannare kostnadsberäkningar görs i höst.

Ritningarna av daghemmet ska ännu godkännas av fullmäktige som har möte 8 maj.

Pargas stad minskar på sina dagvårdsplatser

Antalet barn inom småbarnspedagogiken i Pargas stad minskar drastiskt de närmaste åren.

Därför planerar staden att stänga Knattebo daghem och minska andelen köptjänstplatser med hälften.

Det beslöt Pargas stadsfullmäktige på sitt möte i måndags.

Däremot byggs Björkhagens daghem ut eftersom efterfrågan på småbarnspedagogik är stor i bostadsområdet.

Valkom nya daghem byggs bredvid det gamla

Lovisa stadsfullmäktige godkände i går (19.4) ett förslag om att placera Valkom daghems nya lokaler bredvid den gamla byggnaden.

”Vi tycker att den nuvarande gården tjänar sitt syfte väl och det är fint att vi kan fortsätta använda den,” säger Lena Rosenqvist-Huhtanen vid Valkom daghem i ett pressmeddelande.

Daghemmet ska byggas av volymelement och beräknas kosta 1,36 miljoner euro.

Fullmäktige godkände också projektplanen och beviljade projektet ett tilläggsanslag på 258 000 euro.

1,1 miljoner euro var sedan tidigare reserverat i investeringsplanen för 2023–2025.

Valkom daghem drabbades av fuktproblem i slutet av 2021. Efter att konstruktionerna hade undersökts konstaterade staden att daghemmet behöver helt nya lokaler.

Finns tillräckligt med svenska språkbadsplatser i Esbo, menar staden – men få vill fortsätta språkbada i högstadiet

Det finns tillräckligt många platser i Esbo för de barn som vill gå i svenskspråkigt språkbad. Det visar en utredning som nämnden för fostran och lärande gjort.

I en fullmäktigemotion uttrycktes oro för huruvida lärstigen säkras för barn som går i svenskspråkigt språkbad, och om till exempel barn som i dagis gått i språkbad får fortsätta när de börjar skolan. Men enligt utredning räcker platserna.

Däremot är enheterna och skolorna geografiskt ojämnt fördelade i Esbo. Det finns språkbad i Mattby-Olars, Esboviken och Hagalund, och majoriteten av barnen som går i språkbad bor även i de områdena.

Förslaget är att en kartläggning av efterfrågan av svenksspråkigt språkbad ska göras. Esbo eftersträvar även att erbjuda språkbad i mellersta och norra Esbo i framtiden.

I utredningen framkom att många elever väljer att inte fortsätta i språkbadsklass när de börjar i högstadiet. Varför det är så är oklart.

En skiss på hur ett daghem ska se ut. Husen har mörka träpaneler, och barn leker på gården.

Daghemmet Killingen får nya lokaler i Kasberget

Daghemmet Killingen får nya lokaler vid Körsbärsparken på Kasberget, på Abraham Wetters väg.

De nya lokalerna ska ersätter de gamla lokalerna, som behöver renovering. De gamla lokalerna kommer ändå att användas medan de nya byggs. Det nya huset ska stå klart hösten 2025.

Enligt staden är behovet av ett nytt daghem stort i Hertonäs, på grund av att många nya bostäder byggts på industriområdet i Hertonässtranden.

Den nya byggnaden i Kasberget kommer att ha rum för cirka 220 barn, varav 60 är reserverade för det svenska daghemmet.

Privata daghemmet Pilke slutar i Sibbo – kommunen överväger att flytta in i lokalerna

Det finskspråkiga, privata daghemmet Pilke har haft verksamhet i Tasträsk i Sibbo sedan 2020. Daghemmet anser ändå att verksamheten inte har varit lönsam och stänger efter sommaren.

Sibbo kommun överväger att ta lokalerna som blir lediga i bruk för den kommunala småbarnspedagogiken.

Bildningsutskottet ska behandla frågan på sitt möte den 19 april.

Kommunen förbereder sig på att kunna ta lokalerna i bruk i månadsskiftet juli-augusti. I så fall kan barnen som nu har gått i Pilke fortsätta i de bekanta rummen.

Kommunens småbarnspedagogik är i stort behov av fler daghemslokaler.

En vägskylt med finsk och svensk text. Nedanför vägnamnen står det på en svartvit skylt Klinkbackan koulu. Till höger löper en asfaltväg. Regnig väder. Grön försommarmiljö.

Vad ska det finnas för service i Pojo i framtiden – arbetsgrupp ska komma med förslag i maj

Byaföreningen hoppas att Pojoborna får vara med och besluta.

Vasa gav daghem 5 000 euro till leksaker

I höstas fick Vasaborna rösta om vad den inkluderande budgeteringen på 5 000 euro skulle användas till. Resultatet av omröstningen blev att man har skaffat nya leksaker till daghem i Vasa.

Pengarna delades mellan 20 daghem, och då fick varje enhet 250 euro att använda på leksaker samt på utrustning som behövs för att bygga lekar och skapa stämning.

Av budgeten för Vasa stads småbarnspedagogik har årligen reserverats ett visst anslag för leksaker och annan utrustning för olika aktiviteter. Anslaget beror på antalet barn inom småbarnspedagogiken. I år är summan cirka 78 000 euro.

Korsnäs renoverar Harrström daghem

Harrström daghem i Korsnäs stängs för renovering i sommar. För att barnen ska få rum på de andra daghemmen i kommunen kommer alla vårdnadshavare i hela kommunen erbjudas avgiftsfri småbarnspedagogik i juni om de kan ha barnen hemma.

Daghemsföreståndare Emma Häggblom på Korsnäs kommun uppger att de har tillräckligt med platser att erbjuda inom småbarnspedagogiken.

Vad gäller lokalerna finns det ett visst renoveringsbehov. Harrström daghem ska alltså renoveras och därtill finns det utrymmesbrist på daghemmet i Molpe.

Enligt Emma Häggblom har kommunens småbarnspedagogik ett bra utgångsläge vad gäller resurser, men visst behöver Korsnäs likt många andra kommuner i Österbotten fler anställda till småbarnspedagogiken.

- Vi söker speciallärare inom småbarnspedagogik, lärare inom småbarnspedagogik och barnskötare inom småbarnspedagogik, säger Häggblom.

Den del av Harrström daghem som renoveras i sommar är köket som ska få ny inredning samt golvmatta. Daghemmet håller stängt juni och juli.

En glad kvinna vid en bibliotekshylla.

Blivande småbarnspedagoger önskar att framtida arbetsgivare kliver fram

Kommuner och städer söker personal till småbarnspedagogiken till hösten, men vad lockas studerande av när det blir dags att söka jobb?

En grå baracklänga med en grön port. På väggen finns en skylt där det står Villekulla daghem. I snön syns fotspår till och från daghemmet.

Vattenskadan i Villekulla daghems baracker i Lovisa var mindre än befarat

Utredningen av Villekulla daghems vattenskada är färdig och problemen åtgärdade.

Väggar och tak öppnades på fem ställen där man misstänkte vattenskada och på ett ställe där det upplevts vara dålig inneluft. Ruttet virke hittades bara på ett ställe, på de andra ställena hade innerskivan bara fått vatten på sig.

– Det ruttna virket och det våta materialet har bytts ut, säger stadens projektledningschef Ulf Blomberg.

Det är ännu meningen att kolla fogarna mellan barackerna för att se att de gjorts ordentligt i den senaste flytten. Det här eftersom det antytts att det finns dålig inneluft i barackerna, och problem med fogarna torde vara det enda som kunde orsaka det.

Skolbarn på gården.

Korsholm och Karleby rekryterar inom daghem och skolor - mer än 200 lediga jobb inom sektorn i fyra kommuner

Nu finns det omkring 70 lediga jobb att söka inom småbarnspedagogik och utbildning i Korsholms kommun. Också Karleby stad rekryterar inom småbarnspedagogiken.

Dagisgrupperna i Korsholm blir ännu inte mindre

Kommunstyrelsen i Korsholm beslöt återremittera ärendet med testandet av mindre dagisgrupper i Kvevlaxområdet.

Rösterna föll 10-3 för en återremittering. Styrelsen önskar få tydligare kalkyler gällande kostnaderna för pilotprojektet och vad det kan medföra om det blir verklighet i hela kommunen i ett senare skede.

En ombyggnad av före detta Kuni-Vassor skola kräver också en investering som beräknas till 700 000 euro. Det är något bildningsutskottet isåfall äskar om i budgeten för år 2024.

Bildningsutskottet i Korsholm vill minska på dagisgruppernas storlek. Förslaget är att gruppstorleken minskas från 21 till 16 barn i ålderskategorin 3-5 år. I samband med det vill man ta i bruk gamla Kuni-Vassor skola.

Helsingfors stänger daghemmet Säven på grund av personalbrist – ingen sökte lediga tjänster

Det svenskspråkiga gruppfamiljedaghemmet Säven i Gräsviken i Helsingfors stängs på grund av personalbrist. Det bestämde Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning under tisdagen.

Det är fråga om en liten enhet med plats för åtta barn. Staden har kunnat erbjuda alternativ till dem som ansökt om plats på Säven.

Daghemmet stänger formellt den 1 mars i år. Men i praktiken har det varken haft personal eller verksamhet sedan oktober 2022.

Stadens har under hösten försökt rekrytera personal, men ingen har sökt de lediga tjänsterna.

Liliane Kjellman, direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo, vid åkanten i Åbo.

Liliane Kjellman om läget vid Cygnaeus daghem: ”Det ser ut som att vi får vikarier, men kanske inte alltid svenskspråkiga”

I december nådde personalproblemen vid Cygnaeus daghem nya nivåer. Av personalens totalt 18 medlemmar var endast 7 på jobb. Nu har Åbo stad rekryterat två nya enhetschefer till daghemmet, men ännu är inte problemen förbi.

Ingå kämpar med att hitta personal till daghemmen – vikarier som kan ställa upp på kort varsel finns inte

Personalsituationen inom småbarnspedagogiken i Ingå är fortfarande problematisk. Det är särskilt svårt att på kort varsel hitta vikarier. Om det inte hittas en vikarie kan personal vid behov flyttas från andra daghem.

I fjol var daghemmen tvungna att vädja till vårdnadshavare att hålla barnen hemma en del dagar om det var möjligt. Det gällde 15 dagar under våren och tre dagar under hösten då personalstyrkan helt enkelt inte räckte till. Speciellt utmanande var situationen vid Degerby daghem.

Vårdnadshavarna vid Degerby daghem ska i månadsskiftet januari-februari få besvara en enkät och resultaten ska presenteras senare i februari.

Ingå kommun jobbar aktivt med att stöda verksamheten vid daghemmen i kommunen. Alla tjänster som varit ledigförklarade är nu besatta och Ingå har anställt tre nya barnskötare.

Barnens ytterkläder hänger i garderoben i S:t Karins svenska daghem.

Hur är det att jobba inom småbarnspedagogiken? Vi slår hål på tre myter om branschen

De som jobbar på dagis får liksom många andra yrken höra saker om sitt jobb som inte stämmer. Vi bad Elli Nylund som är ledare inom småbarnspedagogiken i Esbo att ta ställning till tre myter.

Barnens ytterkläder hänger i garderoben i S:t Karins svenska daghem.

Mindre dagisgrupper i Korsholm kan öppna för verksamhet i gamla Kuni-Vassor skola

Bildningsutskottet i Korsholm vill minska på dagisgruppernas storlek. Det skulle röra sig om grupperna i Kvevlaxområdet och kräva en investering på 700 000 euro i före detta skolan i Kuni.

Medborgarinitiativ om daghemspersonal samlade 50 000 namn på en dryg vecka

Ett medborgarinitiativ som kräver ändringar i lagen om småbarnspedagogik har samlat in mera än 50 000 underskrifter.

Initiativet publicerades på medborgarinitiativ.fi den 14 januari. Inom lite mer än en vecka hade tillräckligt många personer skrivit under det för att initiativet ska behandlas i riksdagen.

I initiativet vill man till exempel att småbarnspedagogiken ska övergå till att räkna personalbehovet enligt grupp. Den nuvarande lagen fastställer bara hur stor daghemmets totala personalstyrka ska vara. I initiativet kräver man också att bemanningen ska vara tillräcklig under dagens alla timmar.

Den rådande lagen är föremål för många tolkningar, menar initiativet.

Källa: STT

Demonstranter med skylt där det står Lapsista ei saa säästää.

Föräldrar demonstrerade mot krisen inom småbarnspedagogiken i Helsingfors – vi sände direkt från Senatstorget

I uppropet står att demonstranterna samlas på Senatstorget, eftersom ”Småbarnspedagogiken i Helsingfors är i kris, och inga förbättringsåtgärder är i sikte”.

Naturskolan Uttern på vandring

Sjundeå vill öppna naturförskola – gruppens högkvarter blir en hydda i skogen

Sjundeå kommun planerar att öppna en naturförskola på finska i höst.

Lapsen tekemä hiekkakakku.

Enkät visar: På många daghem förbjuds personalen att anmäla missförhållanden

På grund av rädsla för repressalier, okunskap och tidsbrist anmäler daghemspersonal sällan missförhållanden i arbetet, trots att lagen kräver det.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida