Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Sedlar och mynt på en elräkning.

Många har långa och dyra elavtal – i de här fallen kan avtalet sägas upp

Då elen är klart dyrare än snittet får avtalet sägas upp.

Elpriset skjuter i höjden på måndag morgon – men bara tillfälligt

På måndag morgon kommer elpriset studsa mycket högre än på helgen, men bara kortvarigt.

Spotpriset per timme på elbörsen Nord pool stiger mer än vanligt mellan klockan 7 och 10 på morgonen. Allra högst kommer priset att vara klockan 8–9, då det kommer att ligga på 37,21 cent per kilowattimme.

I övrigt kommer priset på måndagen att ligga under 5 cent per kilowattimme.

Solen ligger lågt över skogen vid OX2 Metsälamminkangas vindpark i Vaala.

Efter rekordåret: Noll nya beslut om investeringar i vindkraft i år

Efterfrågan minskar och bolag gör minusresultat.

Solen ligger lågt över skogen vid OX2 Metsälamminkangas vindpark i Vaala.

Elpriset är lågt hela lördagen

Rörliga elpriset ligger nere i noll klockan 3–7 i natt.

Högspänningsledning och torn mot grå himmel.

Fingrid kommer med lugnande besked: Liten risk för elbrist i vinter

Fingrid: Ändå viktigt att spara energi.

Kortslutning i elskåp ledde till strömavbrott i Lovisa

Räddningsverket i Östra Nyland larmades till Jakob Forsellsgatan nära Lovisa centrum klockan 10.30 på onsdagen.

Ett elskåp utanför ett flervåningshus hade troligtvis fått kortslutning och börjat pyra, enligt brandmästare Petri Lyttinen. Det blev inga större brandskador.

Kortslutningen ledde till ett elavbrott i närområdet. Enligt Kymmenedalens els avbrottskarta är 155 kunder i Lovisa utan el vid 11.30-tiden.

Olkiluoto

Olkiluoto 2 kördes igång igen

Uppstarten tar cirka 50 timmar.

Karleby energi slopar pristak

Karleby Energi börjar igen sälja elektricitet utanför det egna distributionsområdet.

När elpriserna steg för ett år sedan var Karleby energi ett av elbolagen som slutade sälja el utanför det egna området. Man införde också ett pristak på elektriciteten.

Nu tar bolaget bort pristaket på 16 cent per kilowattimme eftersom marknadspriserna har sjunkit och inga extremt höga elpriser väntas heller i vinter.

Priset på börsel sjunker i morgon

Timpriset på beskattningsbar börsel är lägre i morgon om man jämför med priserna i dag tisdag. Snittpriset är 18 cent per kilowattimme i morgon, medan samma pris är cirka 21 cent per kilowattimme i dag.

Dyrast är elen i morgon mellan klockan 20 och 21, då priset är 31 cent per kilowattimme. Elen är billigast under natten mellan klockan 01 och 02. Då ligger priset på strax under 10 cent per kilowattimme.

Börspriset på el är exceptionellt högt den här veckan bland annat på grund av underhållsarbete i det svenska stamnätet som begränsar överföringskapaciteten till Finland.

Mera: Börspriset på el har varit lågt i flera månader men nu är elen rekorddyr – en del kunder byter elavtal

Källa: STT

Hans-Alexander Öst, direktör för enheten Elhandel på Vasa Elektriska.

Börspriset på el har varit lågt i flera månader men nu är elen rekorddyr – en del kunder byter elavtal

Börspriset på el har nått rekordhöga nivåer under de senaste dagarna. På måndag kväll kommer det rörliga elpriset att vara drygt 68 cent per kilowattimme och på tisdagen är priset som högst mitt på dagen.

Höga elpriser också på söndagen

Också imorgon kommer elpriset att vara högt, visar siffror från den nordiska elbörsen Nord Pool.

Dyrast är elen på söndag kväll mellan klockan 19 och klockan 23, då priset varierar mellan 24 och 31 cent per kilowattimme.

I dag var börspriset på el som högst i förmiddags klockan 11 då en kilowattimme kostade drygt 26 cent.

Ett skäl till att elpriset är högt just nu är att en av reaktorerna vid kärnkraftverket i Olkiluoto stängdes ner natten till igår. Det höga elpriset beror också på byggandet av en ny kraftledning mellan Finland och Sverige samt på reparationsarbeten på en tidigare kraftledning mellan länderna.

Mera: Produktionen vid Olkiluoto 2 avbryts samtidigt som elen är rekorddyr – Energiindustrin förutspår enorma prissvängningar

Mera: På fredag stiger elpriset med tiotals cent per kilowattimme – byggandet av en ny kraftledning ligger bakom

Över 1 700 utan el i Kristinestad

I Kristinestad är över 1 762 kunder drabbade av elavbrott, enligt Carunas störningskarta.

Felet är känt och repareras som bäst och beräknas vara klart vid 15-tiden.

Vi uppdaterar.

Över 17 000 hushåll utan el i sydvästra Finland – 44 000 i hela landet

Den starka vinden har orsakat flera elavbrott i bland annat Pargas, Kimitoön och Salo.

Enligt Carunas störningskarta var cirka 17 000 hushåll utan el vid klockan 10.45 i sydvästra Finland. I hela landet var över 44 000 hushåll utan el vid samma tidpunkt.

Reparationerna kan i vissa fall dröja ett par timmar även på land.

– Där det blåser hårt måste man först bedöma om det är tryggt att fixa elfelet, säger Jarmo Ström, driftchef vid Caruna.

De skärgårdsöar som drabbats kan få vänta ännu längre.

– Det kan till och med vara farligt för reparatörerna att ta sig till platsen med båt.

Bland annat öarna Nitinkari och Pähkinäis som ligger i området mellan Maskinnamo, Rimito och Velkua drabbades av elavbrott redan på måndag kväll.

– Vi beklagar att kunder lider av strömavbrottet, men vi hoppas att folk tar säkerheten i beaktande och inte går nära söndriga elnät, och undviker träd som fallit.

Solkraft allt vanligare i Österbotten

Produktionen av solkraft ökar i Österbotten.

Både privatpersoner och företag lägger upp solpaneler och till exempel på Herrfors har mängden solenergi fördubblats varje år sedan 2020.

Enligt produktionsdirektör Andreas Rasmus på Herrfors är den totala volymen fortfarande mycket liten jämfört med övrig produktion som till exempel vatten- och vindkraft.

Elbolaget Caruna uppger att hos dem har mängden solenergi tredubblats sedan år 2020.

Det bästa enligt Rasmus är att anpassa antalet solpaneler till sin egen förbrukning, den bästa lönsamheten nås då man själv använder den el som panelerna producerar. En investering i solpaneler väntas i dag återbetala sig på ungefär 10 år.

Vindkraft i havet.

Konstgjorda ”energiöar” och massiv utbyggnad av vindkraften ska göra Nordsjön till Europas kraftverk

Nordsjön ska i framtiden vara Europas kraftverk. Det är målet för de nio Nordsjöländer som har kommit överens om massiva satsningar på vindkraft ute till havs. Redan år 2030 ska kapaciteten vara uppe i 120 gigawatt.

Elförbrukningsstatistik på en datorskärm

Elavtalen är nu billigare än på flera år – flera bolag erbjuder lägre priser om du sparar el under pristopparna

Elpriserna sköt i höjden under hösten 2022, och flera elbolag begränsade sitt utbud på elavtal. Jämfört med vintern är elavtalen förmånligare nu.

Oomi Oy:n omistama Vihreäsaaren aurinkovoimala Oulussa 29.6.2023

IL: Elpriset på börsen blir negativt på söndag eftermiddag

Solkraften och den varma sommarhelgen pressar ner priserna.

Vasa elektriska expanderar sitt värmelager

Finlands största värmelager i Vasklot i Vasa togs i bruk år 2020. I år kommer värmelagret att expanderas med cirka tre gigawattimmar. I samband med expansionen kommer två nya elpannor att tas i bruk.

Enligt Vasa elektriska tillför lösningarna viktig flexibilitet i energisystemet och utökar samhällets självförsörjningsgrad vad gäller energi.

Dessutom drar lösningen nytta av förnybar energiproduktion, såsom solenergi och vindkraft, under stunder när elproduktionen är större än det som förbrukas, vilket gör att elens tillräcklighet inte påverkas.

Expansionen av värmelagret har fått närmare en miljon euro i energieffektivitetsstöd av arbets- och näringsministeriet.

Finländarna har lyckats minska på energianvändningen

Under årets första tre månader har energiförbrukningen i Finland minskat, speciellt användningen av fossila bränslen och torv. Det rapporterar Statistikcentralen.

Finländarna har använt nästan tio procent mer förnybar energi än de gjort under samma tidpunkt året innan.

Det är speciellt träbränslenas popularitet som ligger bakom höjningen, men Olkiluoto kärnkraftverks nya reaktor och vindkraftsparker har också bidragit.

Användningen av fossilgas har sjunkit med en tredjedel.

Trots kylan har finländarna lyckats spara på elen – elförbrukningen har sjunkit med fem procent.

Koldioxidutsläppen från bränsleanvändningen har sjunkit med tolv procent jämfört med året innan.

Hans-Alexander Öst, direktör för enheten Elhandel på Vasa Elektriska.

Elpriset får höjas med maximalt 15 procent – Vasa elektriska ser ingen fördel med beslutet för konsumenternas del

Konsumenttvistenämnden vill begränsa hur mycket elpriset får höjas under ett år. Hans-Alexander Öst, direktör för elhandel på Vasa Elektriska, säger att det kan leda till ett sämre utbud för konsumenterna.

En animerad bild på en elkabel och ett eluttag.

Att höja elpriset med mer än 15 procent och över 150 euro per år kan vara oskäligt

Nämnden anser att prishöjningar bör vara skäliga.

Vindmöllor på skärgårdslik horisont.

Färre än 5 000 hushåll ansökte om stöd för elräkningar

Endast lite under 5 000 hushåll ansökte om det temporära elstöd som kunde sökas i vintras och i våras, meddelar FPA.

Regeringen hade förväntat sig att upp till 100 000 hushåll skulle få stödet – men då vintern var mild och blåsig och elpiserna sjönk, var det få hushåll som sökte eller var berättigade till stödet.

Färre än hälften, eller 2 298 hushåll beviljades stödet. Cirka 2 400 ansökningar förkastades.

Källa: STT

Elbil framför hus.

Här är det elbilen som laddar huset och inte tvärtom

Det går ingen elkabel från elnätet till det här huset. De som bor här är helt självförsörjande med sin elektricitet. Men det som är extra ovanligt är att de använder elbilen som en strömkälla för huset.

Elpriset negativt under eftermiddagen

Elen är ovanligt billig i dag. Elpriset är till och med negativt fram till klockan 18.

Billigast är elen 14-15-tiden, då börspriset ligger en halv cent på minus, visar den samnordiska elbörsen Nordpools statistik.

När elpriset ligger på minus måste elproducenterna betala för att få mata ut el i elnätet. Det här syns också på elräkningen för den som har börsel. Minuspriset dras nämligen av från den marginal man betalar till elbolaget.

Dessutom måste man betala för elöverföringen. Därför går det inte att spara pengar på att använda el, trots att elpriset är negativt, skriver tidningen Aamulehti.

Elledningar. Illustrationsbild.

Domstol kommer att granska prishöjningarna som Vasa elektriska gjorde

Kon­su­ment­om­buds­man­nen vill pröva fallet.

Kratledning i solnedgång.

Fingrid gör inga nya anslutningsavtal på västkusten fram till 2027 – mer vindkraft än vad stamnätet klarar av

Fingrid bygger som bäst ut stamnätet. Men innan de investeringarna är färdiga kommer man inte att ansluta nya kraftverk, som inte redan har ett avtal med bolaget, till stamnätet.

Stort elavbrott drabbade Åbo

En olycka inträffade på torsdagen nära Åbo Energis elcentral i berget vid Kvarntunneln i Åbo. Det ledde till omfattande elavbrott.

Felet upptäcktes klockan 14.15, och vid 15.35-tiden hade alla kunder fått tillbaka elen.

Elavbrottet skapade också trafikkaos, då alla trafikljus var avstängda i en stor del av Åbo.

Elavbrottet drabbade som mest 11 307 kunder i Åbo centrum, Vårdberget, Martinsbacken, Kakolabacken, Skansen, Uittamo, Hirvensalo, Kakskerta, Runosbacken, Raunistula, S:t Marie och Patis.

Två vita kärnkraftverk fotade från luften. I bakgrunden åker.

Elen är nästan dubbelt så dyr som i går – orsaken är en svensk servicemiss

Två kärnreaktorer i Sverige stod hela onsdagen.

En karta över var vindkraften finns i Finland.

Därför finns det så få vindkraftverk i Nyland

Finland har 1 400 möllor, endast fyra finns i Nyland.

Vasa Elektriska skylt vid infarten till huvudkontoret.

Vasa elektriska höjer priset på fjärrvärme

Men elpriset fortsätter sjunka.

Statens kostnader för elstödet ser ut att minska betydligt

Det utlovade statliga elstödet till hushållen ser ut att kosta staten betydligt mindre än vad regeringen räknade med, rapporterar Yle Uutiset.

Kostnaden för staten bedömdes tidigare bli 1,1 miljarder euro. Biträdande professor Lassi Ahlvik vid Helsingfors universitet bedömer nu att notan för de olika stödformerna kommer att landa på 480 miljoner euro eller till och med mindre än så.

En femtedel av stödmiljonerna gick till hushållen med de högsta inkomsterna.

En orsak till de minskade kostnaderna är att elpriset sjönk kraftigt jämfört med förväntningarna i höstas.

Det lägre elpriset ledde till att färre hushåll nådde över självrisken, eller att summan blev så låg att det inte lönade sig att ansöka om stöd.

Elproduktionen vid Olkiluoto 3 i gång i förtid

Efter flera år av förseningar och väntan beträffande Olkiluoto 3 kommer Industrins kraft med ett sällsynt besked: Den regelbundna elproduktionen vid kärnkraftverket inleds i förtid.

Den regelbundna elproduktionen inleds på söndag i stället för på måndag, meddelar Industrins kraft i ett pressmeddelande.

Elproduktionen kommer i gång klockan två på söndagsnatten. Tidtabellen förkortas med andra ord med en dag.

I det sista testet av Olkiluoto 3 sänktes produktionens effekt från maximala 1 600 megawatt till 500 megawatt på kort tid, för att höjas tillbaka till max igen.

Péter Szijjártó

Ungern går vidare med ryskt kärnkraftsbygge

Ungern vill låta Rosatom bygga två nya reaktorer.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida