Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kameror ska förbättra säkerheten i Hangös småbåtshamnar

Staden vill installera övervakningskameror.

Brygga med båt på släp på rymmen i Högsåra

Blåste friskt i byarna på Skärgårdshavet

Flyet och Ormnäs får nya småbåtsbryggor

Bryggorna planeras bli klara till nästa sommar.

Nya färjan sätter igång stora förändringar i hamnen i Vasa

Både frakt- och passagerarmängderna förväntas växa.

Kajkanten på åns östra sida i Ingå båthamn förnyas

Arbetet väntas pågå till slutet av året.

Glest vid bryggorna på Borgå å

Under sensommaren måste båtar flyttas för muddringsarbeten.

Båtägare i knipa när bryggor får ansiktslyft i Ingå

Bryggorna fixas i maj och kajen från och med augusti.

Hangö Udds Segelsällskap måste få tillstånd för sina bryggor

Bryggorna kan påverka hur vattnet strömmar.

Gräl hotade stjälpa miljonprojekt i Nagu gästhamn

Parterna kom överens och besvären har dragits tillbaka.

Borrplattformen Esko ligger tryggt i Vasa hamn

Bogserades till hamnen och vändes rätt under måndagen.

Nu söker hamnen i Bromarv hamnföretagare för sommaren 2018

Just nu pågår arbetena med den nya kajen.

Miljonsatsning i Nagu gästhamn - nya bryggor och modern service

Staden hoppas på projektstöd på 1,2 miljoner euro.

Kaskö hamn investerar i längre kaj

Framtidstron för hamnen är stark.

Thomas Bergman tar över som vd för Inkoo Shipping på fredag

René Fagerström blir pensionär på torsdag (31.8).

Miljonsatsning ska vända på skutan i Vasa hamn

Kajen ska förlängas för mer godstransporter.

Stadens brygga dög inte – Valkomborna bygger en ny

Klagomålen har haglat sedan Lovisa böt ut bryggan.

Bryggbygget på Utö blir klart i tid, trots kassunmissöde

Bryggan färdig i slutet av augusti, intygar entreprenören.

Hamnkran välte i Vasa

Lastfartyg törnade i kranen.

Brygga för roddbåtar och jollar blev för dyr i Ingå

Planerad pontonbrygga kan inte byggas.

Kimitoön gör sig av med bryggor?

Kommunen har för många bryggor att ta hand om.

Norra hamnen i Ekenäs får nya småbåtsbryggor först nästa år

Enligt tidigare planer skulle bryggorna byggas i år.

Glädje i Gumbostrand efter beslut om bryggpengar

Den nya bryggan ska byggas redan under våren.

Nådendal planerar ny småbåtshamn

Hamnen planeras nära Åbo reparationsvarv på ön Luonnonmaa.

Förbindelsebåten Satava slutar angöra Jumo brygga

Man kom inte överens om nytt avtal med bryggägaren.

Bryggor i Billnäs kan hota Svartån

NTM-centralen är missnöjd med en detalj i Raseborgs planer.

Koverhar ska få 500 meter kaj

Ny kaj byggs och den gamla kajen restaureras.

Fartyget Anna brann vid varvet i Korpo

Finns risk för att det 20 meter långa fartyget sjunker.

Knipnäs badstrand ska i sommar glänsa som på 1970-talet

Staden tar hand om sina 19 badstränder inför sommarsäsongen.

Nagu gästhamn ska utvecklas

Kajer och bryggor förnyas och en familjebastu byggs.

Kajen i Inre hamnen i Vasa förstärks

Kajen ska också förlängas med 30 meter.

Oro för nedsmutsad jord i vågbrytare - Hangö hamn anser allt är rent

Stadens miljöchef har inte hittat smutsigt avfall.

Ny brygga till båthamnen i Aurlax i Lojo

Den nya båtbryggan har 50 bojplatser.

Lekparker och stränder piffas upp i Raseborg

Staden har reserverat 130 000 i budgeten.

Bryggan i Kirjais ska räddas

Om den reataureras får den stå kvar.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida