Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En motorbåt i skärgården.

Utflyktshamnen på Östra Långö i Ingå ska piffas upp

Ingå båtklubb planerar bygga bryggor på ön.

Barnvänlig sandstrand

Österbyborna får ingen badbrygga i Sjövik

Tekniska nämnden: Dyrt och svårt att bygga.

Småbåtshamn.

Kameror ska förbättra säkerheten i Hangös småbåtshamnar

Staden vill installera övervakningskameror.

En brygga flyter på havet med en båt på släp.

Brygga med båt på släp på rymmen i Högsåra

Blåste friskt i byarna på Skärgårdshavet

Andrej Svensson i Ormnäs hamn i Ekenäs

Flyet och Ormnäs får nya småbåtsbryggor

Bryggorna planeras bli klara till nästa sommar.

Nya trafikarrangemang vid hamnen i Vasklot.

Nya färjan sätter igång stora förändringar i hamnen i Vasa

Både frakt- och passagerarmängderna förväntas växa.

Brygga vid åkant med båtar som står förtöjda. Intill bryggan en grusväg och gräsmatta. I bakgrunden bilar och en större träbyggnad.

Kajkanten på åns östra sida i Ingå båthamn förnyas

Arbetet väntas pågå till slutet av året.

Flytande brygga på västra åstranden vid gångbron i Borgå.

Glest vid bryggorna på Borgå å

Under sensommaren måste båtar flyttas för muddringsarbeten.

Kajen vid Wilhelmsdal i Ingå

Båtägare i knipa när bryggor får ansiktslyft i Ingå

Bryggorna fixas i maj och kajen från och med augusti.

En lång brygga för småbåtar. På bryggan finns en bänk och i bakgrunden syns hus.

Hangö Udds Segelsällskap måste få tillstånd för sina bryggor

Bryggorna kan påverka hur vattnet strömmar.

Två personer går på en brygga ut i Nagu gästhamn full med båtar mitt i sommaren.

Gräl hotade stjälpa miljonprojekt i Nagu gästhamn

Parterna kom överens och besvären har dragits tillbaka.

Borrplattformen Esko i Vasa hamn.

Borrplattformen Esko ligger tryggt i Vasa hamn

Bogserades till hamnen och vändes rätt under måndagen.

Bromarv hamn

Nu söker hamnen i Bromarv hamnföretagare för sommaren 2018

Just nu pågår arbetena med den nya kajen.

Sandlåda och Nagu gästhamns kontor.

Miljonsatsning i Nagu gästhamn - nya bryggor och modern service

Staden hoppas på projektstöd på 1,2 miljoner euro.

En grävmaskin gräver vid kajen i yttre hamnen i Kaskö.

Kaskö hamn investerar i längre kaj

Framtidstron för hamnen är stark.

Fraktfartyg i Ingå hamn.

Thomas Bergman tar över som vd för Inkoo Shipping på fredag

René Fagerström blir pensionär på torsdag (31.8).

En av pirerna i Vasa hamn är inte i bruk. På bilden ser man ett tomt lastbilssläp på den ogräsbevuxna piren. I bakgrunden står färjan Wasa Express.

Miljonsatsning ska vända på skutan i Vasa hamn

Kajen ska förlängas för mer godstransporter.

Den gamla bryggan vid Valkom simstrand.

Stadens brygga dög inte – Valkomborna bygger en ny

Klagomålen har haglat sedan Lovisa böt ut bryggan.

Sex arbetare står inne i kassunen som byggs för Utö nya förbindelsebåtsbrygga.

Bryggbygget på Utö blir klart i tid, trots kassunmissöde

Bryggan färdig i slutet av augusti, intygar entreprenören.

Rasad hamnkran i Vasa

Hamnkran välte i Vasa

Lastfartyg törnade i kranen.

Ingå småbåtshamn i slutet av juni.

Brygga för roddbåtar och jollar blev för dyr i Ingå

Planerad pontonbrygga kan inte byggas.

Brygga renoveras.

Kimitoön gör sig av med bryggor?

Kommunen har för många bryggor att ta hand om.

Vy över Norra hamnen och knipan taget från rälsbussen.

Norra hamnen i Ekenäs får nya småbåtsbryggor först nästa år

Enligt tidigare planer skulle bryggorna byggas i år.

Strandområdet i Gumbostrand i Sibbo.

Glädje i Gumbostrand efter beslut om bryggpengar

Den nya bryggan ska byggas redan under våren.

Gästhamnen i Nådendal

Nådendal planerar ny småbåtshamn

Hamnen planeras nära Åbo reparationsvarv på ön Luonnonmaa.

En karta över Iniö

Förbindelsebåten Satava slutar angöra Jumo brygga

Man kom inte överens om nytt avtal med bryggägaren.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida