Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En man och en kvinna håller i varsitt porträttfoto

”Augusta vet nog ...” – Kortfattat testamente lade grunden för Fylgiahemmet i Vasa

”Augusta vet nog...” sade handlande Pesonen på dödsbädden.

Skylt där det står Hagaro.

Äldreboendet Leschehemmet flyttar från Ulrikasborg till Norra Haga

Verksamheten flyttar in i äldreboendet Hagaros lokaler.

Enkät visar skillnader i service på svenska och finska inom Soite

Service på svenska ska utvecklas inom Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Omkring 150 personer svarade på enkät om den svenska servicen inom Soite.

Enligt responsen fungerar inte rådgivningstjänster på samma sätt på svenska som på finska.

De som svarade på enkäten upplever också att de inte får tillräcklig service på svenska inom äldrevården. Ett bekymmer är att det inte finns tillräckligt med platser för svenskspråkiga på serviceboenden, i dagsläget köper Soite platser på boenden i Kronoby.

Minna Korkiakoski-Västi säger till Yle Kokkola att de har noterat resultatet och de ska göra ändringar.

En liknande undersökning ska göras om ett år för att se om något har ändrat.

Artikeln är ett översatt sammandrag av Kyselyn tulos: ruotsinkielisissä palveluissa on kehittämistä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Väntetiderna till äldres socialvård var på laglig nivå i Egentliga Finlands välfärdsområde

Väntetiden till närståendevård var i genomsnitt 25 dygn och väntetiden till serviceboende med heldygnsomsorg var i genomsnitt 45 dygn från januari till juni.

Enligt Egentliga Finlands välfärdsområde är de genomsnittliga väntetiderna nu på en rimlig nivå. Lagen kräver att man ska få socialservice inom tre månader från att ärendet tas till behandling.

Väntetiderna förlängdes på grund av personalbrist; under sommaren tvingades välfärdsområdet minska antalet platser för serviceboende med heldygnsomsorg.

Välfärdsområdet har möjlighet att erbjuda en plats till serviceboende med heldygnsomsorg också i en annan kommun än i den egna.

Kvinna sitter i ambulans, man står framför fordonet

Vårdare på språng ska minska på köerna på samjouren

Mobil vårdenhet åker till patienten.

Uutissuomalainen: Majoriteten av direktörerna skulle slopa strikt dimensionering inom äldreomsorgen

Av välfärdsområdenas 21 direktörer skulle 16 slopa planerna på att höja personaldimensioneringen inom äldreomsorgens dygnetruntvård, rapporterar Uutissuomalainen.

Egentligen skulle dimensioneringen höjas till sju anställda per tio patienter redan i april. Sanna Marins (SDP) regering beslöt ändå att skjuta upp förändringen till december, på grund av vårdkrisen.

Syftet med den striktare dimensioneringen är att förbättra vårdens kvalitet, men beslutet har fått kritik för att det i praktiken skulle leda till att färre beviljas vårdplatser, eftersom bristen på personal är så stor.

Källa: STT

Vanda och Kervo välfärdsområde har bett polisen utreda glas och plast i maten på äldreboende: ”Vi kan inte utesluta sabotage”

Vanda och Kervo välfärdsområde har bett polisen utreda flera fall där glas och plast hittats i maten på välfärdsområdets äldreboende.

Tre fall rapporterades vecka 15 och nu misstänks det att det skett fler gånger.

Välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö säger att så många fall inom en kort tid är ytterst sällsynt.

– Vi kan inte utesluta att det gjorts med flit, därför tycker vi det är befogat att göra en utredningsbegäran.

Måltidstjänsten i fråga tillreder dagligen måltider för omkring 1 500 klienter.

En gammal byggnad med gul fasad.

Stiftelse vill sälja anrikt äldreboende på paradplats i Helsingfors – ”Ännu har vi inget nytt ställe för våra äldre”, säger ordförande

Äldreboendet Leschehemmet i Ulrikasborg i Helsingfors ska sannolikt flytta inom några år. De nuvarande utrymmena är oändamålsenliga, säger stiftelsens ordförande. En detaljplanändring ska göra det möjligt att bygga om fastigheten till bostäder.

THL: Anställda inom äldrevården har ökat – men fler behövs

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppger att personalen inom dygnetruntvården för äldre har ökat.

I fjol rekryterades 4 300 fastanställda till dygnetruntvården mellan maj och november. Personerna som rekryterades hade examen inom social- och hälsovården.

Målet har varit att öka personalen inom äldrevården för äldre som behöver vård dygnet runt till 0,7 anställda per klient. En tredjedel av vårdenheterna uppfyllde målet i november i fjol.

95 procent av enheterna nådde den nuvarande personaldimensioneringen på 0,6 anställda per klient.

I år ska personaldimensioneringen justeras så att minimidimensioneringen är 0,65 den 1 april och 0,70 från och med den 1 december I enlighet med lagen om social- och hälsovårdstjänster för äldre. För att nå det målen krävs ännu 2 885 heltidsanställda, enligt THL.

Många döda i brand i ryskt äldreboende

En brand bröt ut på fredagen i ett oregistrerat äldreboende i den sibiriska staden Kemerovo i Ryssland.

Enligt Reuters har 22 människor dött.

Enligt räddningstjänsten har hela byggnadens andra våning förstörts innan man hade fått branden under kontroll.

Flera äldreboenden i Ryssland är inte registrerade. De anses därmed privat egendom och kan därför inte bli föremål för inspektion.

Källa: Reuters

Uppdatering klockan 10.52: Dödstalet uppdaterades från 20 till 22 enligt ny information.

Anonym bild av hemvårdare och äldre.

Tarja Parkatti som avslöjade krisen inom äldrevården förlorade i arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen förkastade enhälligt förhandlingsorganisationen för social- och hälsovården Sotes yrkande och dömde till arbetsgivarens fördel.

Två kvinnor vid ett bord, med ryggen mot kameran, den ena med grått hår, sittande i rullstol.

THL: De flesta äldre är nöjda med vården – men många känner sig ensamma

Mera tid för prat och fler aktiviteter efterlyses.

Serviceboendet Lyckan i Lovisa nionde bäst i nationell undersökning

Institutet för hälsa och välfärd, THL, undersökte hur nöjda kunder inom äldrevården är. Kunderna fick berätta om sina erfarenheter av tjänsternas kvalitet.

Serviceboendet Lyckan i Pernå kyrkoby i Lovisa placerade sig på nionde plats inom dygnetruntvården i hela landet.

Förutom Lyckan fick Johannahemmet i Borgå och servicehemmet Kotivalli i Sibbo bäst respons inom dygnetruntvården i Östnyland. Inom hemvården och vanligt serviceboende fick hemvården i Lovisa och i Borgå bäst respons.

Bild av äldre personers fötter under ett bord på ett äldreboende.

Vårdjättarna vill ha mer pengar för äldrevården – tusentals personer får sina avtal uppsagda

Ökade kostnader och höjd personaldimensionering gör att företag inom vårdbranschen måste höja sina priser. Samtidigt är också välfärdsområdena i behov av större finansiering.

Kompishunden Max hälsar på äldre i Ekenäs.

Kompishunden Max besöker äldreboenden i Raseborg och sprider glädje

En gång i veckan står han till tjänst att bli klappad.

Attendo-skylt på en husfasad.

Attendo vill förhandla om avtal om vård av äldre – avtal med kommuner har sagts upp, men nuvarande invånarna fördrivs inte, försäkrar vd

Vårdtjänstbolaget Attendo vill förhandla om avtal med kommunerna. Bakom ligger dimensioneringen av vårdpersonal som ska höjas från nuvarande 0,6 vårdare per patient.

Diskret bild på en vårdare som gör hembesök hos en åldring.

Klient på serviceboende i Lundo dödade en annan klient – enhetsansvarig frias av tingsrätten

I januari 2019 misshandlade en klient på ett serviceboende i Lundo en annan klient så allvarligt att klienten dog. Den ansvariga på enheten stod åtalad i Egentliga Finlands tingsrätt för att ha försummat övervakningen, men frias nu på alla punkter.

Vårdare hjälper äldre person att lägga sig i säng.

Fyra serviceboenden i Pargas och Kimitoön prickas för att inte haft tillräckligt med personal på jobb

Den landsomfattande granskningen som institutet för hälsa och välfärd, THL, genomförde under majmånad i år visar brister på enheter i både Pargas och Kimitoön.

Vårdare skuffar en äldre person i rullstol.

Nya lagen skapar huvudbry i de österbottniska landskapen – över 300 nya vårdanställda behövs nästa vår

Flera vårdhem har redan nu svårt att nå upp till den personaldimensionering som krävs. Rekryteringarna misslyckas allt oftare och man försöker lappa situationen med assisterande personal.

Fastigheten där nya Almahemmet verkar.

Brandsäkerheten vid Almahemmet i Kimito oroar anhöriga – kommunen ska jobba på kommunikationen men ser inga skäl till oro

I tre års tid har Almahemmets tjänster varit inhyrda i Esperi Cares vårdbyggnad i centrum av Kimito. Det som skulle bli en kortsiktig lösning ser nu ut att bli långvarig.

Piller i en dosett.

Obehörig personal på servicehem – barnbarn fick ge sin morfar medicin

Personalbristen inom hälsovården orsakar problem.

Sjundeå centrum från luften

Sjundeå kan få ett nytt privat serviceboende för äldre

Kommunen vill ändå kolla om boendet verkligen behövs.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida