Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell Lappohjan kerrostaloyhtiön pihalla.

Hangö börjar omedelbart leta efter ny stadsdirektör

Denis Strandell kommer att gå i pension.

Förseningar i pensionernas utbetalning

Det förekommer förseningar i utbetalningen av pensioner och förmåner, uppger pensionsförsäkraren Keva.

Keva har betalat ut pensionerna i tid, men en del kunder har inte fått dem på grund av störningar vid banken OP.

Alla betalningar från OP till andra banker är försenade, säger banken på Twitter. Det här leder också till att en del inte fått in sin lön på kontot.

OP:s egna kunder har fått pengar på kontot, men inte kunder vid andra banker. Enligt Keva kommer OP att börja skicka betalningarna till andra banker med start klockan 10.30.

Artikeln uppdaterades 3.5.2023 klockan 9.59 med mera information.

En ställning med med en brinnande text med siffrorna"64"under en demonstration.

Macron undertecknade lagförslaget om pensionsreformen – facket planerar nya protester

Frankrikes president Emmanuel Macron undertecknade på lördagen det mycket impopulära lagförslaget om pensioner. Macrons underskrift kom strax efter att landets konstitutionsråd på fredagen godkänt det huvudsakliga innehållet i reformen.

Äldre man i glasögon och kostym.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell går i pension

När Strandell slutar är inte ännu klart.

Frankrikes president Emmanuel Macron

Frankrikes regering fick fortsatt förtroende – med nöd och näppe

Strejker i hela Frankrike på grund av pensionsreformen.

Franska senaten antog omstridd pensionslag

Den franska senaten har antagit ett omstritt lagförslag som innebär att den allmänna pensionsåldern höjs från 62 till 64 år.

Lagförslaget antogs med rösterna 201 mot 115 i senaten som domineras av borgerliga partier.

Lagförslaget väntas bli slutligen antaget senast på söndag.

Höjningen av pensionsåldern har varit ett av president Emmanuel Macrons främsta mål under valperioden, men det har stött på hårt motstånd.

Stora delar av Frankrike har lamslagits av strejker och protester inför omröstningen.

Franska fackföreningar och medborgarorganisationer hotar att fortsätta sina strejker.

I går drabbades bland annat bränsletransporter, tåg- och flygtrafiken av omfattande strejker och blockader.

Källa: AFP

De enorma protesterna mot Macrons pensionsreform fortsätter i Paris

I Frankrike demonstrerade kring 1,28 miljoner människor igen mot den pensionsreform som bland annat skulle höja pensionsåldern från 62 år till 64. Demonstrationerna har pågått i flera veckor.

Reformen är en prestigefråga för president Emmanuel Macron som anser att den behövs för att garantera pensionssystemets stabilitet.

Demonstranter, däribland många unga vuxna och ungdomar, anser bland annat att reformen är ett slag mot arbetarnas rättigheter.

Flera fackförbund deltog också i dagens protest vilket innebar att tåg och bussar stundvis stod stilla. Fackförbunden har hotat med att stoppa och försvåra trafiken i flera veckor på grund av Macrons reform.

En docka i Raptor-salen vid HUS Brosjukhus.

Utredning: 16 600 sjukvårdare saknas i Finland

Bristen på vårdare och närvårdare har ökat explosionsartat de senaste två åren, visar en analys från den offentliga sektors pensionsbolag Keva.

HS: En ny pensionsreform på väg igen på grund av den låga nativiteten

Arbetsmarknadsparterna har nått en preliminär överenskommelse om att börja förhandla om förändringar i pensionssystemet under följande regeringsperiod, uppger Helsingin Sanomat. Bakgrunden är den rekordlåga nativiteten.

Enligt de preliminära förslagen till riksdagspartierna ska arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna förbinda sig vid att lägga fram sådana åtgärder som behövs för att trygga pensionssystemets finansiella bärkraft, pensionernas tillräckliga nivå och rättvisan generationer emellan.

Enligt HS har processen börjat på samma sätt också vid tidigare pensionsreformer som sedan förverkligats.

Innehållet i den nu planerade pensionsreformen är dock öppet. En höjning av pensionsåldern tros inte vara topprioritet såsom i reformen 2017. Ändringarna antas gälla hur pensionsmedlen placeras, pensionernas storlek och andra pensionsförmåner.

På bordet ska det finnas förslag om att exempelvis slopa pensionsförmån för studier samt slopandet av partiell ålderspension.

Partiell ålderspension blev mer än dubbelt så populärt under 2022

Hos pensionsförsäkraren Keva steg mängden ansökningar om partiell ålderspension med 154 procent år 2022 jämfört med året innan. Också ålderspensionens popularitet steg, med 14 procent. Keva är Finlands största pensionsförsäkrare med cirka 1,3 miljoner privatkunder.

En indexhöjning för pensionerna på 6,8 procent inföll vid årsskiftet, vilket anses vara orsaken till den brant stigande populariteten. Under 2022 steg också medelåldern för de pensionerade med 0,6 år, till 62,0 år.

Partiell ålderspension kan man tidigast lyfta när man fyllt 61. Det har varit möjligt att lyfta partiell ålderspension sedan 2017.

Källor: Keva, Pensionsskyddscentralen

Etla: Invandringen borde tredubblas

Invandringen borde nästan tredubblas för att stabilisera antalet personer i arbetsför ålder, bedömer Näringslivets forskningsinstitut (Etla).

Det här skulle betyda cirka 44 000 invandare per år.

Enligt Etlas rapport skulle invandringen ha en betydande positiv inverkan för den ekonomiska tillväxten och framför allt för den offentliga ekonomins finansiella hållbarhet.

Nu finns statistiken: Partiell ålderspension för 34 600 i fjol

Nästan 25 000 finländare ansökte om partiell ålderspension i september–december. Det kan jämföras med 4 000 under samma period året innan.

Siffrorna framgår av Pensionsskyddscentralens färska statistik. Totalt inleddes 34 600 partiella ålderspensioner i fjol. Statistiken visar också att antalet ålderspensioner som började i december tredubblades jämfört med det normala.

Orsaken till det stora antalet ansökningar mot slutåret var att de olika indexen inverkade på pensionens belopp på ett exceptionellt sätt. Om pensionen började i december steg den genast i januari med 6,8 procent.

Här kan du med hjälp av Yles pensionsklocka se hur långt kvar du har till pensionen.

Undersökning: Pensionärernas inkomster i förhållande till den övriga befolkningen oförändrade

Pensionärerna är inte fattigare än befolkningen i genomsnitt, visar en omfattande undersökning av Pensionsskyddscentral, som granskat pensionärernas ekonomi.

År 2020 var pensionärernas inkomster i snitt 27 000 euro om året. Inkomstnivån i förhållande till sysselsattas inkomster var 77 procent, och har legat ungefär på samma nivå de senaste årtiondena.

Pensionärerna som i snitt har den bästa ekonomiska ställningen är de som är mellan 55 och 74 år och som bor i ett hushåll med minst två personer.

Klart lägre inkomster än genomsnittet har ensamboende, och särskilt de som är yngre än 55 år.

Människor i olika åldrar står och sitter i en buss.

Så här påverkar åldern din inkomstskatt – jämförelsen visar om du betalar mer än andra

Lägre skatt vid 60 år för att locka till fortsatt jobbande.

Erdogan tar bort ålderskravet för pensionering – vill vinna folkets röst

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan tillkännagav på onsdagen att han tagit bort kravet på en viss pensionsålder. Det här betyder att mer än två miljoner arbetare kan gå i pension omedelbart, skriver Reuters.

Tidigare har pensionsåldern i Turkiet varit 58 år för kvinnor och 60 för män. Vad det nya systemet kommer att kosta nämndes inte.

Erdogans drag kommer mindre än sex månader innan kommande viktiga val. Presidentens regerande parti AK meddelade också förra veckan om en höjning av minimilönen. Allt det här görs för att vinna tillbaka folkets stöd, samtidigt som landet drabbats av en inflationsspiral och en kraftigt sänkt levnadsstandard.

Erdogans oortodoxa ekonomiska politik har dessutom pressat ner liran till en tiondel av dess värde för tio år sedan, i förhållande till dollarn.

Källa: Reuters

Illustration av ett finger som pekar på en mobilskärm som visar en applikation som heter "Pensionsklockan" som räknar ner tiden till pensionering.

Rekordmånga i pension vid årsskiftet: Vår pensionsklocka visar hur långt du har kvar till pensionen

År 2023 får pensionärerna mer pengar än på årtionden tack vare den rekordstora indexhöjningen. Se hur många dagar, timmar och minuter du har kvar.

brandman med rökdykarmask

Brandmännens höga pensionsålder tär på den mentala och fysiska orken: ”Nu måste det ske förändringar eftersom läget är akut”

Brandmännen är inte längre särbehandlade och har, i motsats till tidigare, samma pensionsålder som andra yrkesgrupper inom kommunen. Det här medför utmaningar vid uttryckningar.

En person tittar mot en solnedgång som färgar hela himlen orange.

Pensioneringsboomen ett faktum – saftig indexhöjning lockade rekordmånga finländare

Pensionerna höjs med nästan 7 procent efter årsskiftet.

Veikkauksen rahapeli, kädet, raha ja veikkauskortti.

Pensionshöjningen nu spikad – ökning med 6,8 procent

De finländska pensionerna stiger märkbart vid årsskiftet.

Personporträtt på Suvi-Anne Siimes, vd för Tela.

Suvi-Anne Siimes: Jag är orolig för att Finlands mänskliga kapital ska minska

Färre än 37 procent av 25–37-åringarna har högskoleexamen.

Grafik av händer som sträcks mot en uppåtgående kurva

Pensionsbolag i internationell jämförelse: Stora risker gav den bästa avkastningen

Finlands pensionsbolag bra i internationell jämförelse.

Äldre man kör äldre kvinna i skottkärra, de skrattar och pussas

Var femte väljer att ta ut pension i förväg – partiell ålderpension blir allt mer etablerat

Män tar ut partiell ålderspension i högre grad än kvinnor.

Cyklister och ett äldre par vandrar längs Aura å

Undersökning: Var femte pensionär vill ha jobb

Många vill dryga ut pensionen.

En kvinna sitter på ändan av en brygga en mulen dag.

Färre sjukpensionerade under coronaåret

Depression alltjämt vanligaste orsaken.

Äldre människor sitter på en bänk

De lägsta pensionerna utbetalas i Södra Österbotten, de högsta i Nyland

Kvinnor har i regel lägre pension än män.

Kvinna med plånbok och eurosedlar

Två av tre pensionärer skulle gärna arbeta

För en del går alla inkomster till nödvändiga utgifter.

Nyårsraketer i Pojo i Raseborg

Vad ändras 2021? Vi har listat de viktigaste förändringarna

Skattetrycket för löntagarna ökar lite grann.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida