Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Fackförbundet Pros strejk har inletts

Fackförbundet Pros tre dagar långa strejk inleddes vid midnatt. Strejken berör 18 företag inom teknologiindustrin.

Försök att lösa arbetskonflikten gjordes ännu på tisdagskvällen på riksförlikningsmannens byrå, utan resultat.

Enligt Pros ordförande Jorma Malinen nåddes ingen överenskommelse eftersom strukturen och lönepåslagets storlek inte motsvarade vad förbundets medlemmar kräver.

Medlingen i arbetskonflikten fortsätter på torsdag.

Källa: STT.

Medling strandade – teknologiindustrins tjänstemän strejkar

Medlingen i arbetstvisten som berör teknologiindustrins tjänstemän och planerings- och konsultbranschen strandade i dag, meddelar fackförbundet Pro.

Det betyder att en strejk på tre dygn inleds vid midnatt vid ett flertal arbetsplatser inom industrin.

Pro har därtill fattat beslut om övertidsförbud i hela teknologiindustrin samt i planerings- och konsultbranschen.

Förhandlingsresultat inom kemiska branschen

Fackförbundet Pro och Kemiindustrin har förhandlat fram ett kollektivavtal för tjänstemännen i kemiska branschen. Avtalet gäller omkring 9 000 personer, meddelar Pro.

Avtalet måste godkännas av organisationerna. Pro har infört övertidsblockad och varslat om strejker, men stridsåtgärderna tas tillbaka om överenskommelsen godkänns.

Förra veckan godkändes ett kollektivavtal som berör industriarbetarna inom kemiindustrin.

Nya försök i dag att undvika strejk i butiker

I dag fortsätter förhandlingar för att undvika butiksstrejker.

Servicefacket PAM har aviserat om strejker ifall man inte når ett avtal med arbetsgivarsidan Finsk Handel.

Tvisten gäller främst löneförhöjningar. Förhandlingar i går blev resultatlösa.

Ett annat strejkhot gäller transporter och hamnverksamhet. Där fortsätter förhandlingar i övermorgon.

Annika Rönni-Sallinen

Servicefacket Pam varslar om strejk – vill ha löneförhöjning på 200 euro

Strejken kan börja 6 februari och rör först lagerarbetare.

Ingen lösning inom handeln – förlikning fortsätter i morgon

Avtalstvisten inom handeln har inte nått en lösning, meddelar riksförlikningsmännens byrå. Förhandlingarna fortsätter i morgon klockan 13.

Servicefacket Pam hade varslat om strejker den här veckan, men Arbets- och näringsministeriet beslöt att skjuta upp strejkerna med två veckor på begäran av riksförlikningsmannen.

Riksförlikningsmannen medlar i tvisten mellan Pam och arbetsgivarorganisationen Finsk Handel.

Industrifackets ordförande Riku Aalto och viceordförande Turja Lehtonen under en presskonferens på söndagen.

Nu är det klart: Lönepåslaget för exportindustrin blev 7 procent över 2 års tid

Trycket på förhandlarna att leverera har varit högt.

Riku Aalto, Industrifackets ordförande

Svenska Yles källor: Sannolikt att Industrifacket godkänner avtal för exportbranschen

Avtalet skulle vara riktgivande för de övriga branscherna.

Förhandlingsresultat mellan Kemiindustrin och Industrifacket

Också Kemiindustrin och Industrifacket har nu nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal, meddelar båda parter.

Förhandlingsresultatet ska godkännas av båda parters styrande organ, som enligt Kemiindustrin kommer att sammanträda på söndag.

Redan tidigare har Teknologiindustrins arbetsgivare och Industrifacket nått ett förhandlingsresultat. De här förhandlingarna brukar betecknas som avgörande för att även andra branscher ska kunna komma överens om kollektivavtal.

Källa: STT

Förhandlingarna för handelssektorn fortsätter nästa vecka

Dagens förhandlingar mellan servicefacket PAM och förbundet Finsk handel har inte lett till några resultat. Förhandlingarna fortsätter på måndag och tisdag nästa vecka, meddelar riksförlikningsmannen på Twitter.

PAM har varslat om flera strejker om en överenskommelse inte nås. Mellan den 9 och 11 februari är det planerat att bland annat flera matbutiker och en del av Keskos logistiktjänster ska strejka.

En större strejk är inplanerat i mitten av februari. Den skulle beröra 26 000 arbetstagare vid över 400 matbutiker runt om i landet.

Källa: STT

Jarkko Ruohoniemi, med Riku Aalto i bakgrunden.

Teknologiindustrin har nått ett förhandlingsresultat

Branschen har en nyckelroll också för övriga avtalstvister.

Servicefacket Pam bestört över beslutet att skjuta upp strejken

Ordföranden för Servicefacket Pam Annika Rönni-Sällinen är bestört över beslutet att senarelägga strejken inom handeln. Hon säger i ett pressmeddelande att beslutet har fattats på lösa boliner (på finska).

Rönni-Sällinen säger att Pam varslade om strejk 14 dagar innan strejken skulle inledas. Hon anser att myndigheterna under den tiden borde ha sett till att försörjningsberedskapen fungerar även under strejken.

Rönni-Sällinen drar nu den slutsatsen att arbetstagarna inom handeln uppenbarligen är viktigare för samhället än vad arbetsgivaren hittills har medgett.

Hon säger att Pam måste omvärdera förhandlingarna. Hon frågar sig om det vore hög tid att höja lönerna inom branschen.

Industrifackets ordförande Riku Aalto

Därför är Riku Aalto landets mäktigaste man just nu – Industrifacket i nyckelroll

Industrifacket bestämmer lönenivån för en miljon löntagare.

Två personer klädda i reflexväst står framför en port.

Strejkvåren har inletts – anställda inom teknologi- och kemiindustrin stannade hemma i dag

Den sedan länge befarade strejkvåren har inletts i Finland.

Tre dagar lång strejk inom teknologi- och kemiindustrin inleds i dag

Sammanlagt 10 000 anställda och tjänstemän som hör till Industrifacket, Fackförbundet Pro och fackförbundet för de högre tjänstemännen YTN deltar i strejken som de första i ledet av vad som väntas bli fler strejker.

För Industrifackets del fortsätter förhandlingarna på fredag, och fler strejker är redan planerade till nästa vecka.

Bil- och transportbranschens Arbetarförbund AKT varslade sent i går kväll om strejker bland hamnarbetare och tre avtalsområden inom transportbranschen.

Ifall kollektivavtalsförhandlingarna inte leder till några resultat, inleder AKT strejker den 15 februari.

AKT varslar om strejker från 15 februari

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT varslade på tisdagskvällen om strejk bland stuvarna i hamnarna, i lastbilsbranschen, bland tankbilschaufförer och oljeproduktsarbetare samt i terminalverksamheten. Samtliga strejer inleds den 15 februari ifall förhandlingarna inte lett till resultat före det.

När AKT strejkar avstannar både exporten från och importen till Finland, och det brukar vara det strejkvapen som industrin fruktar mest. AKT har tidigare infört ett övertidsförbud som börjar på onsdag morgon.

AKT: Övertidsförbud i hamnarna från och med onsdag

Transportfacket AKT varslar om övertidsförbud bland stuvarna i hamnarna. Förbudet träder i kraft på onsdag morgon klockan 6.00.

Orsaken är att avtalsförhandlingarna med arbetsgivarsidan Hamnoperatörerna inte har fortskridit så som facket hade önskat. Förhandlingarna har pågått i snart två månader. Nivån på löneförhöjningarna har varit en svår stötesten i förhandlingarna.

Stuvarnas kollektivavtal går ut på tisdag.

Pam utfärdade en ny strejkvarning för handelssektorn

Strejken inom handelssektorn kommer att utökas under veckan som börjar den 13 februari, om en överenskommelse inte nås före det, säger servicebranschens fackförbund Pam.

Beslutet att förlänga strejkerna gäller lager.

Strejkerna skulle börja i lagren den 13 februari klockan 5 och pågå i tre dagar. Branschen kräver löneförhöjning.

Strejken skulle beröra 47 orter och cirka 4 000 anställda inom handelssektorn.

PAM hade tidigare utfärdat en strejkvarning till handelssektorn under veckan som börjar den 6 februari.

Det nuvarande kollektivavtalet inom handelssektorn går ut på tisdag.

Tapio Bergholm fotograferad i Nationalarkivet

Både facket och arbetsgivaren vill ha löner enligt tysk modell – vi förklarar varför

”Historiskt att kräva lägre löneförhöjning än inflationen”.

Medlingsbud inom teknologiindustrin

Riksförlikningsmannen har presenterat ett medlingsbud för Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare som befinner sig mitt i en arbetstvist.

Parterna ska svara på medlingsbudet senast i morgon, fredag, klockan 9. Det bekräftar riksförlikningsmannen på Twitter.

Arbetstvisten har växt till sig främst på grund av oenighet om löner. Industrifacket har varslat om flera strejker på grund av tvisten.

Annika Rönni-Sallinen

Servicefacket Pam varslar om strejk – vill ha löneförhöjning på 200 euro

Strejken kan börja 6 februari och rör först lagerarbetare.

Förhandlingar för att undvika industristrejk fortsätter på tisdag

Fackförbundet Pro och Teknologiindustrins arbetsgivare har suttit samlade under lördagen i hopp om att hitta en lösning på arbetstvisten som främst gäller löner.

En lösning hittades inte och förhandlingarna fortsätter på tisdag, meddelar riksförlikningsmannen på Twitter.

Om parterna inte lyckas nå en lösning kommer februari att inledas med strejk inom teknologi- och planerings- och konsultbranschen.

Också Industrifacket har varslat om strejk, likaså De högre tjänstemännen YTN och Elektrikerförbundet.

Sirorakenteinen tehdasnosturi pitelee telelaitteen kotelopaneelia, jota koskettaa haalaripukuinen mies. Ympärillä tehdaslaitteita.

Industrifacket och högre tjänstemän varslar om strejk på femtio arbetsplatser

Fackförbunden sätter press på avtalsförhandlingarna.

Stuvare i en hamn.

HS: AKT redo att stoppa Finlands utrikeshandel tills lönefrågan är löst

AKT uppges göra sig redo för omfattande strejker.

Ihmisiä kauppakeskuksessa.

Förtroendet för ekonomin rekordlågt – se hur mycket pengar du får om du blir arbetslös

Arbetslöshetskassorna blir färre, öppna kassor populära

Resultatlösa förhandlingar om kollektivavtal inom kemiindustrin

Också inom kemiindustrin har förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal strandat.

Kemiindustrin anser i ett pressmeddelande att Industrifackets förväntningar på nivån av löneförhöjningar är orealistiska.

Arbetsgivarsidan säger att Industrifacket har avslutat förhandlingarna och att parterna inte har kommit överens om fortsatta förhandlingar.

Kemiindustrin och Plastindustrin säger sig ha erbjudit kännbara löneförhöjningar, med tanke på konjunkturs- och inflationsläget.

Industrifacket säger i ett pressmeddelande att parterna var alltför oeniga ifråga om löneförhöjningarna.

Industrifackets sektorchef Toni Laiho säger att facket på många sätt försökte nå ett förhandlingsresultat, men att arbetsgivarsidan inte erbjöd godtagbara löneförhöjningar.

Tidigare på måndagen blev det klart att förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inom teknologiindustrin har strandat.

FOSU: Staten stoppade löneförhandlingar, kollektivavtal sägs upp

Löntagarorganisationerna säger upp statens tjänste- och kollektivavtal från och med slutet av februari efter att Statens arbetsmarknadsverk har avbrutit löneförhandlingarna för 78 000 anställda. Det säger Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU i ett pressmeddelande på onsdag kväll.

Det var meningen att FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Statens arbetsmarknadsverk skulle fortsätta statens kollektivavtalsförhandlingar på torsdag, men enligt FOSU ställde arbetsgivarparten, alltså staten, överraskande in förhandlingarna utan att ange en ny tidpunkt.

Parterna kom överens om ett tvåårigt kollektivavtal i våras. Förhandlingarna som inleddes i december förra året skulle gälla lönerna år 2023.

Att kollektivavtalet sägs upp innebär att förhandlingarna börjar om från början.

Läckta e-postmeddelanden visar att förbud mot facklig anslutning har diskuterats i Storbritannien

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunaks borgerliga regering har diskuterat förbud mot anslutning till fackföreningar. Det kommer fram i läckta e-postmeddelanden som skickats mellan högre tjänstemän, och som tidningen Observer fått tag i.

Det avslöjas att man övervägde att förbjuda vissa yrkesgrupper, till exempel gränsbevakare, att ansluta sig till fackföreningar i enlighet med nya antistrejklagar.

Det här beskrivs av facket som eventuellt ”den största attacken mot arbetarnas rättigheter och friheter på flera generationer”.

Rishi Sunaks regering planerar att begränsa strejkrätten i samhällskritiska branscher som utbildning och hälsovård. Sunak har ändå valt att hålla en moderat linje och inte gå in för att förbjuda fackligt medlemskap.

Källa: The Guardian

Brittiska regeringen kan komma att begränsa strejkrätten

Storbritanniens regering vill begränsa strejkrätten i ett desperat försök att sätta stopp för strejkvågen som lamslagit landet, enligt regeringsuppgifter till tidningen The Times.

Premiärminister Rishi Sunak väntas den här veckan meddela om nya lagar som tillåter arbetsgivare att spaka anställda som strejkar, bland annat lärare och sjukskötare.

Den brittiska regeringen vill också säkerställa skyddsarbete inom sex sektorer. Hit hör exempelvis vården, järnvägen, utbildningen och räddningstjänsten.

Strejkerna skulle betraktas som olagliga om fackförbunden inte såg till att man erbjuder en minimiservicenivå. Arbetsgivaren skulle då få stämma fackförbunden.

Det är osannolikt att det här genast påverkar de nuvarande tvisterna på den brittiska arbetsmarknaden. Beslutsfattarna har jullov och även om man skyndar på lagförslaget är det osannolikt att det kan godkännas snabbt.

Överenskommelse om kollektivavtal i skidcenterbranschen – de utlysta strejkerna ställs in

Servicefacket Pam och arbetsgivarförbundet MaRa har nått en överenskommelse om kollektivavtal för anställda inom skidcenterbranschen.

De inplanerade strejkerna inför julperioden ställs därför in, meddelar PAM.

Det nya kollektivavtalet gäller till den 31 oktober 2023.

Kokki Jenni Klasila valmistaa ruokaa Huoltamon Ravintola keittiössä. 3.2.2021.

”Väntat”, säger Palmias fackrepresentant om att företaget säljs till tyskt holdingbolag – kommunikationen med arbetsgivaren har löpt väl

Helsingfors servicebolag Palmia säljs till det tyska holdingbolaget Mutares. Inget dramatiskt besked, säger ordförande för JHL:s Palmiaavdelning. Palmia producerar bland annat mat- och städtjänster till staden.

En delad bild med Maria Löfgren i halvbild till vänster och Jari Jokinen i halvbild till höger.

En av dem tar över efter Sture Fjäder – båda lovar mer öppenhet inom Akava

Löfgren kan bli organisationens första kvinnliga ordförande.

Tusen lagerarbetare har marscherat ut i Vanda – de protesterar mot fastkörda löneförhandlingar

Över tusen anställda vid Keskos centrallager i Haxböle i Vanda marscherade ut vid tolvtiden i dag.

Orsaken är att löneförhandlingarna har kört fast.

Lagerarbetarna, som hör till servicefacket PAM årtervände till arbetsplatsen vid tvåtiden.

Orsaken till att löneförhandlingarna inte rör på sig är att arbetsgivarfacket Finsk handel vägrar diskutera med PAM innan Teknologiindustrin och Kemiindustrin har fått sina förhandlingar klara.

Jarkko Eloranta i kostym sitter på en soffa.

Friktionen mellan arbetsgivare och fackförbund tilltar – snart lär det bli tal om strejker

Parterna ”står exceptionellt långt ifrån varandra”.

Operationssjuksköterskorna Carita Vuorenpää och Lotta Lantto vid Jorvs sjukhus i operationssalen.

Helsingfors tingsrätt har förbjudit alla planerade vårdstrejker nästa vecka

Enligt distrikten skulle strejkerna riskera människoliv.

Jarkko Eloranta med Helsingfors silhusett mot havet i bakgrunden

Fackbossen Jarkko Eloranta bekymrad: Vården är för dyr och ineffektiv

Fackcentralen FFC har publicerat sina målsättningar för nästa valperiod. Utnyttjandet av utländsk arbetskraft får stor uppmärksamhet.

En spårvagn susar fram.

Övertidsbråk ledde till många inställda metro- och spårvagnsavgångar

Chaufförsbrist inom kollektivtrafiken i Helsingfors.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida