Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vattnet i Monå behöver inte längre kokas

Dricksvatten från Knuts vattenandelslag i Monå i Nykarleby behöver inte längre kokas, meddelar Miljöhälsan Kallan.

Förra veckan upptäcktes både koliforma bakterier och enterokocker i vattnet. I ett uppföljande prov som togs i måndags fanns fortsättningsvis en koliform bakterie. Men i provet som togs igår på torsdagen fanns inte längre några koliforma bakterier.

Hushållsvattnet kan därmed åter användas helt normalt.

 Myggor

Nu testas myggor som kan motarbeta dengue – ny bakterie har arbetats fram

Vanligtvis kan myggbett innebära en risk för sjukdom.

Vattnet i Monå ska fortsättningsvis kokas

Dricksvatten från Knuts vattenandelslag i Monå i Nykarleby ska fortsättningsvis kokas, meddelar Miljöhälsan Kallan.

Förra veckan upptäcktes både koliforma bakterier och enterokocker i vattnet. I ett uppföljande prov som togs på måndagen fanns en koliform bakterie.

Drickvatten och vatten som används vid matlagning ska kokas i 5–10 minuter. Vattnet går att tvätta sig i normalt.

Vattenbolaget fortsätter bekämpa bakterierna genom att klorera vattnet. Därför kan vattnet ha en lukt av klor.

Ett nytt prov tas på torsdag.

Legionellabakterier har hittats i kranvattnet på intensiven i Brosjukhuset – inga infektioner har uppdagats

Brosjukhuset i Mejlans i Helsingfors har drabbats av legionellabakterier. Bakterierna hittades i en kran på intensiven.

Den patientplats som ligger intill den smittade kranen har för tillfället tagits ur bruk. Man kan inte bli smittad av legionella genom att dricka eller äta och bakterien smittar inte heller från människa till människa.

Små mängder legionellabakterier förekommer i jordmånen och i naturvatten. De kan föröka sig i vatten ifall temperaturen inte är tillräckligt hög. Människor infekteras om bakterierna kommer in via andingsluften.

Prover har tagits från avdelningen och på andra ställen på Brosjukhuset.

Bakterierna upptäcktes fredagen den 18 augusti. Enligt Katariina Kainulainen som är överläkare på HUS avdelning för infektionssjukdomar finns inget nytt att berätta för tillfället. Situationen utreds fortfarande.

Nu råder badförbud vid Sommarösund i Korsholm

Vid provtagning den 8 och 10 augusti har kvalitetsrekommendationerna för intestinala enterokocker överskridits.

Skälet till den höga bakteriehalten antas vara regnen innan provtagningen. De kan ha sköljt ut orenheter i havsvattnet.

Korsholms kommun meddelar att ett nytt prov tas idag, den 16 augusti. Information om provresultaten ges i början av nästa vecka.

Redan förra veckan gick Västkustens miljöenhet ut med en avrådan om bad vid Sommarösund, men nu råder alltså badförbud.

Bakteereja laboratorion viljelyalustalla.

Farliga bakterier frodas på sjukhus i Ukraina – ukrainare på flykt kan bära med sig dem

Patienter som bär på bakterien måste hållas isolerade.

Simma inte vid Plagen och Källa lägergård i Lovisa

Lovisa stad rekommenderar att undvika simning vid Plagens badstrand och stranden vid Källa lägergård.

Det här eftersom det har upptäckts för höga halter bajsbakterier i ett vattenprov.

Enligt staden är det ännu oklart vad den höga bakteriehalten beror på. Nya vattenprover tas för att följa upp vattenkvaliteten.

Information om provresultaten och om vilka badvatten som är okej finns på miljöhälsovårdens webbplats.

Dricksvatten i Pedersöre behöver inte längre kokas

Uppmaningen om att koka Willbacka Nya vattenbolags mat- och dricksvatten är inte längre i kraft.

Förra veckan konstaterades koliforma bakterier i det dricksvatten som Willbacka Nya vattenbolag förser delar av Lillby i Pedersöre med.

Men nya prover som togs torsdagen den 3 augusti visar inga spår av koliforma bakterier och därmed är det igen säkert att använda vattnet.

Invånare i Lillby i Pedersöre uppmanas koka sitt vatten

Det har konstaterats koliforma bakterier i det dricksvatten som Willbacka Nya vattenbolag förser delar av Lillby i Pedersöre med.

Vattenprovet togs den 1 augusti. Nya prover kommer tas på torsdag 3 augusti.

I ett pressmeddelande uppmanar miljöhälsovården i Pedersöre kommun invånarna som berörs att koka allt dricksvatten samt allt vatten som ska användas vid matlagning i 5-10 minuter.

Nu kommer vattenbolaget inleda en klorering av hushållsvattnet. Det innebär att det kan förekomma lukt av klor.

Klor dödar skadliga mikrober, men det orsakar inte sanitära olägenheter. Man kan tvätta sig normalt.

Möjligt att bada igen vid Kronvik badstrand i Vasa

Nu går det att bada vid Kronvik badstrand i Vasa igen, meddelar Vasa stad i ett pressmeddelande på fredagen.

I måndags meddelade staden att de avråder folk från simning vid Kronvik badstrand på grund av att blågröna alger konstaterats i vattnet. Men enligt nya prover uppfylls vattenkvalitetskraven i badvattnet igen.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna (13 st.) upp fram till 31.8.2023.

Om man upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom avvikande färg eller lukt eller blågröna gröna alger, uppmanar Vasa stad att man meddelar stadens miljöavdelning eller den som sköter stranden.

Möjligt att bada igen vid Kittholmens badstrand i Jakobstad

Miljömyndigheten i Jakobstad meddelar att man nu kan bada igen vid Kittholmens badstrand i Jakobstad.

I onsdags kom information som avrådde simning vid badstranden efter att cyanobakterier påträffats i vattnet.

Efter ny kontroll av vattnet är simning okej igen.

Cyanobakterier vid Kittholmen i Jakobstad

Miljömyndigheter i Jakobstad avråder från simning vid Kittholmens badstrand.

Orsaken till att man bör undvika bad vid Kittholmen är att det i vattnet upptäckts cyanobakterier, eller bakterier från blågröna alger.

Vattnet vid badstranden kontrolleras på nytt på fredag.

Nu går det igen att simma vid badstränder i Vasa

Vasa stad meddelar att det igen går att bada vid Gustavsborgs och Abborröns badstränder.

Enligt de nyaste proverna uppfyller vattnet kvalitetskraven. Tidigare innehöll vattnet för höga bakteriehalter, vilket man tror berodde på avföringen från gäss som vistats på stränderna.

Vid Kronviks badstrand rekommenderas badande ännu inte, eftersom vattenprover därifrån fortfarande visar en något förhöjd halt av fekala enterokockbakterier. Bakteriehalten är dock klart på väg neråt. Det misstänks att skälet till att vattnet i Kronvik blivit förorenat är att orenheter från jorden har sköljts ut i vattnet.

Vasa stad avråder fortfarande från att simma vid flera badstränder

Vattenkvaliteten är fortfarande inte i skick vid de allmänna badstränderna Abborrön, Gustavsborg och Kronvik i Vasa, skriver staden i ett pressmeddelande på måndagen.

Staden har undersökt ledningarna för dagvattennätet och avloppsvattnet vid området för Gustavsborg och Abborrön, men inget avvikande har upptäckts.

De höga bakterienivåerna i vattnet vid Gustavsborg och Abborrön härstammar sannolikt från de gäss som rört sig vid stränderna. Vid badstranden i Kronvik har det gjorts anmälan om lukt, vilket tyder på att vattnet är förorenat. Orsaken undersöks för tillfället.

I Vasa finns totalt 13 allmänna badstränder. Vid alla de övriga stränderna visade provtagningen att vattenkvaliteten var god. Inga observationer av cyanobakterier har gjorts i vattnet.

Vasa stad avråder från simning vid Gustavsborgs och Abborröns badstränder

Vattenprover som togs vid badstränderna på Gustavsborg och Abborrön i Vasa på måndagen innehöll fekala Escherchia coli-bakterier som överstiger gränsvärdet. Simning vid de här stränderna rekommenderas inte för tillfället.

Tiotals gäss har observerats vid båda stränderna. Föroreningen av badvattnet är troligen en följd av gässens avföring.

En del av bakterieproverna är ännu inte klara och slutliga resultat fås i slutet av veckan. Man kommer att ta nya prover vid stränderna inom de närmaste dagarna, skriver staden i ett pressmeddelande.

Skyltar som informerar om att simning inte rekommenderas kommer att finnas vid stränderna.

Nu går det att simma i Tallmo igen

Det är igen fritt fram att simma i Tallmo sandgrop

Bakteriehalterna i vattnet vid Tallmo sandgrops badstrand är åter normala, meddelar miljöhälsovården i Borgå.

Därför har också begränsningar för badande hävts.

De senaste vattenproven som tog förra veckans onsdag visar att halterna av fekala bakterier nu igen ligger inom tillåtna gränser.

Resultatet blev färdigt på måndagen.

Simma inte vid Tallmo sandgrops badstrand

Det har hittats höga halter fekala bakterier i vattnet vid Tallmo sandgrops badstrand i Sibbo. Därför rekommenderar miljöhälsovården i Borgå att man inte simmar där för tillfället.

Vattenproverna med bakterier i togs onsdagen den 21 juni. Nya vattenprover kommer att tas för att följa upp vattnets kvalitet. Information om provresultaten och om det går att simma i vattnet ges på miljöhälsovårdens webbplats.

Moisios strand i Lojo stryks som badstrand efter fem år av dålig vattenkvalitet

Efter att Moisios badstrand i Lojo haft dålig vattenkvalitet fem år i rad har den strukits i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förteckning över allmänna badstränder.

Det råder därmed badförbud vid stranden under minst en badsäsong.

Fint badvatten i Vasa

Badsäsongen står för dörren och Vasa stad har tagit prover för att kontrollera kvaliteten på badvattnet.

Proverna, som togs den 5 juni, visade att badvattnet vid Vasas fem största badstränder uppfyllde kvalitetskraven. Det handlar om de allmänna badstränderna på Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö och Strömsö.

Lagen förutsätter att vattenkvaliteten kontrolleras.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid alla 13 allmänna badstränder regelbundet upp under badsäsongen. Prover tas för att kontrollera att vattnet inte innehåller för höga halter av hälsovådliga bakterier, exempelvis fekala enterokocker eller cyanobakterier.

Dricksvattnet måste kokas i Runosbacken, Länsinummi, Liljedalen och Kiikku i Åbo – enterokocker hittades i vattnet

Dricksvattnet i områdena Runosbacken, Länsinummi, Liljedalen och Kiikku i Åbo kan innehålla mikrober som orsakar sjukdom, eftersom det har påträffats små mängder av enterokockbakterier i ett vattenprov som togs på onsdagen 12 april.

Dricks- och matlagningsvattnet i de berörda områdena måste kokas i minst 5 minuter. Rekommendationen gäller tillsvidare.

Disken kan tvättas med okokt vatten, men den måste torkas noggrant efter tvätt. Tvättmaskinen kan användas som vanligt, skriver staden i ett pressmeddelande.

Som en försiktighetsåtgärd har kloreringen av hushållsvattnet ökats en aning, så klorlukten kan kännas tydligare än vanligt. Kloret i vattnet orsakar ingen hälsorisk.

Fler prov togs i dag. Resultaten från dessa blir färdiga söndagen 16 april.

I Åbos övriga stadsdelar uppfyller vattenkvaliteten kraven.

Vattenkvaliteten i Haiko måttligt sänkt efter läcka

Borgå vatten följer med vattenkvaliteten i Haiko efter tryckavloppsledningsläckan utanför Edelfeltsstranden. Läckan reparerades för andra gången förra veckan.

Resultaten från de första vattenproverna har kommit. De togs strax efter att läckan upptäcktes och visar att halterna av fosfor, kväve, biologisk syreförbrukning och bakterier var måttligt höjda i havsvattnet.

Borgå vatten väntar ännu på resultaten från förra veckans vattenprov. Förhoppningen är att halterna ska ha jämnat ut sig.

Reningsarbeten behövs inte eftersom man inte sett några större föroreningspartiklar vid stället för läckan.

Antibiotikaresistenta bakterier har ökat märkbart i Finland

Antibiotikaresistenta CPE-bakterier (enterobacterales) har ökat märkbart i Finland. Det framkommer i filosofie magister Kati Räisänens doktorsavhandling, som på onsdag granskas vid Åbo universitet.

Infektioner orsakade av CPE-bakterier är ofta svårskötta, eftersom det finns få antibiotikapreparat som är effektiva mot dem.

Bakterierna sprids främst på sjukhus. Finländare smittas särskilt under utlandsresor och under sjukhusvistelser utomlands. De som smittats av CPE-bakterierna är ofta symptomfria.

Att bakterierna ökar är ett växande hot mot hälsovården globalt. Räisänen framhåller att en konstant global uppföljning och samarbete mellan olika aktörer är avgörande för att bekämpa spridningen och spåra fall. Det är också viktigt att följa utvecklingen av hur bakterierna utvecklar resistens mot nya läkemedelskombinationer.

Vattenprover visar: Nu kan man igen vinterbada vid Hovirinta och Ala-Lemu i S:t Karins

Det är återigen säkert att vinterbada vid Hovirinta och Ala-Lemu i S:t Karins. Det här visar de senaste vattenproverna som togs i måndags.

Man har inte funnit avvikande mängder e.coli- eller enterokockbakterier i vattnet.

Förra veckans höga bakterievärden i vattnet kan förklaras med att regn och smält snö har sköljt ut i vattendragen.

Bakterier vid vinterbadplatser i S:t Karins

Vattenprov som tagits i Ala-Lemu och Hovirinta i S:t Karins visar på försämrad vattenkvalitet, med förhöjda nivåer av e.coli- och enterokockbakterier.

Nya prover kommer att tas i dag, och tills vidare rekommenderas vinterbadare att undvika platserna.

Vatten rinner från en kran ned i en diskho av stål.

Fortfarande ingen förklaring till varför en del hushåll i Korsnäs har illasmakande vatten – men inga hälsovådliga bakterier har ännu hittats

Dricksvattnet i Korsnäs innehåller vad man vet inga bakterier som gör att det skulle behöva kokas före användning. Men vattnet luktar och smakar fortfarande illa.

Vaccinationskampanj för att förhindra kolera i Jemen.

WHO-varning: Lagren med koleravaccin så gott som tomma

Allt fler insjuknar i kolera runt om i världen.

Storbritannien: 16 barn har avlidit av streptokock A-bakterier

I Storbritannien sprids bakterien streptokock A med ovanlig fart bland barn. 16 barn har avlidit till följd av bakterien i höst, rapporterar bland andra BBC.

Det senaste fallet inträffade i Hove i East Sussex där en högstadieelev i går bekräftades ha avlidit till följd av streptokockinfektion.

Hälsosäkerhetsmyndigheterna i landet säger att det inte finns några bevis på att det är fråga om en ny form av bakterien. De många fallen uppges bero på att barn nu har mer sociala kontakter igen och att immuniteten kan ha försämrats under pandemin.

Streptokock A orsakar oftast svalginfektion med feber, angina, som är vanligast bland barn i åldern 5–15 år. Infektionen behandlas med antibiotika.

Infektioner orsakade av streptokock A är vanligen milda men den ovanliga, allvarliga formen av allmäninfektion leder till döden i 15 procent av fallen enligt folkhälsomyndigheten Institutet för hälsa och välfärd.

kolera

Läkare utan gränser: Koleran sprider sig alarmerande snabbt

Kolera finns nu i många länder i Mellanöstern.

En persons arm blir stucken med en spruta med vaccin.

Nytt borreliavaccin testas i Finland – vaccinet ska skydda mot sex olika borreliabakterier

För tillfället utvecklas ett nytt vaccin som ska skydda mot sex olika typer av borreliabakterier. Nu testar man bland annat i Finland hur effektivt vaccinet är.

Vatten rinner från en kran ned i en diskho av stål.

Bergövattnet behöver inte längre kokas

Vattnet behöver inte längre kokas inom Bergö vattens distributionsområde. Inga patogena bakterier syns i de nya proverna.

Vatten som rinner ur en kran.

Vattnet på Bergö måste kokas

Dricksvattnet på Bergö i Malax innehåller enterokock-bakterier. Allt vatten som förtärs ska först kokas i minst fem minuter.

Etualalla on vesikannu ja taustalla kuivamuonaa.

Vattnet i Pörtom kan användas som normalt igen

Dricksvattnet inom Pörtom vattenandelslags område behöver inte längre kokas, meddelar Västkustens Miljöenhet på fredagen.

Kranvatten i Nousis

Pörtomvatten måste fortfarande kokas – problem med vattnet också i Korsnäs

Vattnet innehåller fortsättningsvis koliforma bakterier.

en livboij på en badstrand

Badförbud på två stränder i Vasaregionen

Stränderna vid Abborrön och Sommarösund stängda tills vidare

Top Camping i Vasa.

Klart bättre läge vid Top Camping i Vasa – okej att bada igen

Inget tydligt svar på vad som orsakade föroreningen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida