Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vörå är Österbottens föreningsvänligaste kommun

Priset delades ut av Österbottens orgnaisationsdelegation, Österbottens förbund och Österbottens föreningar rf.

I prismotiveringen står det bland annat att Vörå kommun har beaktat föreningarna i olika program och planer och erbjuder gratis lokaler för Vöråföreningar.

Vörås egen målsättning är att hålla en låg tröskel gentemot föreningar och försöka bistå dem i mån av möjlighet.

Konstgräsplaner i Borgå.

Lobbandet och jobbandet är över – nu har Hangö en egen ny konstgräsplan

Ett lyckat samarbete mellan staden och fotbollsföreningen.

En anonymt klädd person i svarta kostym byxor står ute på en gata i svarta skor.

Handelsgillet röstade för att välkomna kvinnliga medlemmar

Ännu ett möte innan beslutet blir slutgiltigt.

fyra personer håller på och fyller påsar

Så här ordnar man en fest för 850 personer

I år firar Kemistklubben vid ÅA 100 år av verksamhet.

En man och en kvinna håller i varsitt porträttfoto

”Augusta vet nog ...” – Kortfattat testamente lade grunden för Fylgiahemmet i Vasa

”Augusta vet nog...” sade handlande Pesonen på dödsbädden.

En anonymt klädd person i svarta kostym byxor står ute på en gata i svarta skor.

Handelsgillet överväger att öppna upp för kvinnliga medlemmar

Kommentera: Är herrklubbar ett föråldrat koncept?

Daghem i Grankulla har saknat giltigt bygglov i flera år

Det privata gruppfamiljedaghemmet Ekebo i Grankulla saknar bygglov för sina lokaler. Det löpte ut redan 2019.

2014 beviljades föreningen som driver daghemmet tillfällig ändring av byggnadens användningsändamål för fem år. Grankulla stad upptäckte i maj 2023 att daghemmet saknar giltigt bygglov.

Föreningen hyr lokalerna av FBK och föreningens styrelseordförande svarar staden att FBK under september månad har skickat in en ansökan om nytt bygglov som ska behandlas i byggnadsnämnden inom kort.

Föreningen vill fortsätta med sin verksamhet, som nu innefattar 11 barn, i lokalen. Daghemmet ska ha giltigt bygglov före nyår.

Tre elever vid Karis Svenska Högstadium.

Föreningsdag ska få Kariselever att prova på något helt nytt

Bland annat fotografering, schack och hundsport på schemat.

Björn Siggberg tillbaka som ordförande för BK-46 handboll – vill få ekonomin på fötter

Efter en paus på tre år är Karisprofilen Björn Siggberg tillbaka på posten som ordförande för föreningen BK-46 Handboll.

I ett pressmeddelande framgår att han vill bidra till att få föreningens ekonomi i balans. För tillfället är ekonomin ansträngd.

Siggberg har under de år han inte varit ordförande ansvarat för föreningens samarbetspartner.

Ordförandebytet innebär att Roger Roos avgår som ordförande. Han fortsätter ändå i styrelsen.

Det är förändringar på jobbet som gör att tiden inte räcker till för Roos att sköta ordförandeskapet.

Vasa agilityförening behöver lån för idrottshall – vill att staden går i borgen

Vasa agilityförening har via sitt bolag Vassila lämnat in en borgensansökan till Vasa stad för bygget av en idrottshall.

Föreningen har i flera år sökt efter lämpliga tomter och har i samråd med Vasa stad funnit en i Aspnäs. Hallen skulle inte bara serva föreningen utan också vara till för andra agilityutövare samt också lämpa sig för bågskytte.

Kostnaden för hallbygget beräknas landa på omkring 700 000 euro, Regionförvaltningsverket bidrar med 100 000 och föreningen har själv 60 000 euro i medel. Utöver det vill föreningen att staden går i borgen för ett lån på 550 000 euro.

På grund av att staden står som borgenär i flera andra lån föreslår stadsdirektören för fullmäktige att man går i borgen för 400 000 euro. Fullmäktige behandlar ärendet måndagen den 28 augusti.

Sandra Bergqvist med en boll.

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist söker tips från PIF: ”Det gäller att försöka hitta guldklimparna”

Bergqvist besöker just nu olika föreningar och organisationer för att få en god grund för sitt kommande arbete.

Ekenäs IF får subventionerad hyra

Ekenäs Idrottsförening och aktiebolaget som står bakom Ekenäs IF:s herrlag får hyra föreningens lokaler på Raseborgsvägen 5 till ett subventionerat belopp.

Hyressubventionen om 50 procent gäller permanent.

Det är utrymmesförvaltningen i Raseborg som uppmanat EIF att ansöka om subventionen om de så vill.

Stadsstyrelsen är det enda organ inom staden som kan bevilja subventionen som gäller retroaktivt från och med 1 mars i år. Stadsstyrelsen beviljade subventionen på sitt möte i måndags (14.8).

Andra våningen i Sjundeås idrottshall förnyas

Behovet av idrottslokaler i Sjundeå är stort och därför kommer den kommunala idrottshallen i centrala Sjundeå att byggas om.

För att kunna bjuda till exempel föreningar för arbetslösa och pensionärer möjlighet till motion byggs nu den andra våningen av idrottshallen om så att huset får flera motionssalar.

Flera salar skulle också innebära att mindre grupper inte behöver konkurrera som utrymme med lagsporterna.

Tekniska nämnden i Sjundeå får nu i uppdrag att ansöka om investeringsanslag för att slutföra projektet.

Helena Björk.

Gör om, gör rätt – Lovisakonstnärer missnöjda med Teuvo Mankonens minnesmärke

Kommunalpolitikern Teuvo Mankonen föreslås få minnesmärke.

Besvär över tillstånd att skjuta havsörnar på Åland

Två naturskyddsföreningar har besvärat sig över beslutet att tillåta skyddsjakt på havsörn på Åland.

I maj gav Ålands landskapsregering ett specialtillstånd att skjuta fem havsörnar på Lågskär. Syftet med jakten var att skydda ejderkolonin på Lågskär.

Nu har Finlands naturskyddsförbund och BirdLife besvärat sig över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Havsörnen är skyddad enligt fågeldirektivet och fridlyst också på Åland, säger föreningarna. Enligt föreningarna har ejderpopulationen ökat med 60 procent på Lågskär sedan 2017. Därför tycker de att jakten är onödig, ineffektiv och skadlig.

Jakten på havsörnar avslutades i förtid, eftersom det fanns misstankar om fågelinfluensa på området. Totalt sköts tre havsörnar under jakten.

Två kvinnor sitter i en trappa och ler mot kameran.

Humorn är innebandylaget Raseborg Knights styrka och svaghet

Innebandydamerna behöll laget men bytte förening.

Fennia Arena i Vasa kan få en ny ägare

Det är föreningen Kamratvallen rf som vill köpa arenan, fotbollsplanen Lilla Ehnvallen och de byggnader som finns på tomten på Högbacken i Vasa. Föreningen har grundats av Vasa IFK. Nu ber föreningen staden om borgen för ett lån på 300 000 euro.

I dags ägs fotbollsplanen och byggnaderna av Wasa Football Cup Ab, som tidigare i år försökte sälja arenan till staden. Nu har man i stället kommit överens om ett köpeavtal med Kamratvallen.

Stadsstyrelsen i Vasa tar ställning till borgensfrågan på sitt möte på måndag. Samtidigt föreslås också att arrendetiden för tomten förlängs till 2046. Uppdatering: Förslaget godkändes.

Medieprofilen Micaela Röman.

Micaela Röman Pohjola-Nordens nya generalsekreterare

Efterträder Tove Ekman och Mikael Oksanen.

En kvinna med i en grönskande park.

Mera snack och mindre skadegörelse i Solf

I Solf lyftes problemet på bordet för att få bukt på ofoget.

Wasa Graffitilandia flyttar in på Institutgatan

Wasa Graffitilandia berättar i ett pressmeddelande var man hittat sina nya utrymmen.

Konstutställningen, som upprätthålls av föreningen Katukulttuuri ry, kommer att flytta in på adressen Institutgatan 8. I samma fastighet har tidigare bland annat en skrothandel och VR verkat.

Graffitilandia fyller två år i juni och lagom till sitt jubileum firar man med inflyttning. De första graffitikonstnärerna har redan börjat måla på den nya adressen.

Än så länge meddelar föreningen inte något officiellt öppningsdatum, men den 23-25 juni välkomnar man intresserade att på plats följa med utomhusevenemanget Meeting Of Styles. Då sätter olika konstnärer sin prägel på ytterväggarna vid det nya Wasa Graffitilandia.

Wasa Graffitilandia tvingades tidigare i år med kort varsel flytta från Wasalandia, då det blev klart att den gamla nöjesparken rivs.

Hangö stad stöder kulturevenemang

Kulturevenemanget Le Petit Festival är relativt nytt i Hangö, men har växt år för år.

Nu har staden beslutat att vidga samarbetet med föreningen Precense som ligger bakom festivalen och övrigt program som ordnas i anslutning till den.

Hangö beviljar föreningen 15 000 euro för att utveckla konstprogram och undervisning till exempel i stadens skolor.

Avtalet löper i tre år och granskas efter två.

Rött trähus med blåa dörrar på en gård omringad av träd och buskar.

På lördag avgörs Villa Biaudets öde – oklart in i det sista om författarhemmet ska säljas

Finlands svenska författareförening funderar på försäljning.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida