Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Antalet arbetslösa fortsätter öka i Östterbotten och Mellersta Österbotten

Arbetslösheten fortsätter öka i Österbotten och Mellersta Österbotten, det visar färska siffror från Närings-, trafik- och miljöcentralen.

I slutet av oktober fanns det drygt 6 900 arbetslösa i Österbotten och Mellersta Österbotten, det är drygt 750 fler än för ett år sedan. Jämfört med månaden innan ökade också antalet arbetslösa. Mest ökade arbetslösheten i Jakobstadsregionen och Vasaregionen.

Arbetslösheten ökade mest i gruppen byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare. Samtidigt minskade antalet arbetslösa bland jordbrukare och skogsarbetare.

Andelen arbetslösa arbetssökande i Österbotten och Mellersta Österbotten är 6,1 procent och är därmed fortfarande den lägsta i Fastlandsfinland. Motsvarande andel i hela landet är 9,7 procent.

Arbetslösheten har ökat i Österbotten

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med året innan. Dock var antalet arbetslösa i september färre än i augusti.

Antalet arbetslösa ökade på de flesta utbildningsnivåerna samt i de flesta yrkesgrupperna jämfört med förra året, men mest ökade arbetslösheten hos personer med utbildning på andra stadiet,

Inom de ekonomiska regionerna ökade arbetslösheten kvantitativt sett mest i Jakobstadsregionen.

Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den lägsta arbetslöshetsgraden

Antalet arbetslösa har stigit lite

Antalet arbetslösa arbetssökande steg med nästan 17 000 personer i september, jämfört med motsvarande tid i fjol.

Det uppger Arbets- och näringsministeriet. Det fanns nästan 250 000 arbetslösa arbetssökande i september.

Också enligt Statistikcentralens siffror var andelen arbetslösa av arbetskraften aningen högre i september jämfört med i fjol.

Arbetslöshetsgraden bland 15-74 åringarna var sju procent, enligt Statistikcentralen.

Källor: Arbets- och näringsministeriet, Statistikcentralen

Arbetslösheten ökar i Österbotten

Arbetslösheten fortsätter öka samtidigt som antalet lediga arbetsplatser minskar i Österbotten och Mellersta Österbotten.

I slutet av augusti fanns det åtta procent fler arbetslösa arbetssökande i Österbotten och Mellersta Österbotten jämfört med året innan. Antalet arbetslösa var dock färre i augusti än i juli.

Sydösterbotten hade den lägsta arbetslöshetsgraden med 4,5 procent inom området för NTM-centralen i Österbotten där både Österbotten och Mellersta Österbotten ingår. Dock ökade arbetslösheten i Sydösterbotten i augusti med 11 procent jämfört med fjolåret.

– Sysselsättningsläget inom vårt område är fortfarande ganska bra. Men å andra sidan ökar arbetslösheten bland ungdomar och vi bör följa med hur den utvecklas under de närmaste månaderna, säger Juha Nummela, direktör för Österbottens arbets- och näringsbyrå, i ett pressmeddelande.

Många kvinnor i arbetslivet i augusti – fler män blev arbetslösa

Antalet 15–74 åringar i arbetslivet ökade med 45 000 i augusti jämfört med augusti i fjol, visar uppgifter från Statistikcentralen. Samtidigt ökade antalet arbetslösa med 5 000.

Överaktuarie Tatu Leskinen säger att motvinden i ekonomin knappt syntes i sysselsättningen i augusti.

Det finns en klar skillnad mellan kvinnor och män. Sysselsättningen bland kvinnor har ökat med 49 000 personer på ett år. Bland männen har sysselsättningen minskat med 4 000 personer.

Trenden för sysselsättningen bland personer i åldern 20–64 år har under de senaste månaderna varit sjunkande, men i augusti var läget oförändrat jämfört med juli.

Mansantagen person tittar på broschyrer vid arbetskraftsbyrån.

Arbetslösheten ökar i svenska Österbotten

Antalet lediga jobb minskar.

Arbetslösheten ökade i Österbotten i maj – men är fortfarande lägst i landet

Antalet arbetslösa ökade i Österbotten och Mellersta Österbotten i maj. Det meddelar NTM-centralen.

I slutet av månaden fanns totalt 6 319 arbetslösa arbetssökande i området, en ökning med knappt fyra procent från i fjol. Samtidigt var antalet arbetslösa i maj 464 färre än i april.

Antalet arbetslösa minskade med 123 personer i Vasaregionen, men ökade i de fyra övriga ekonomiska regionerna i området.

I hela området ligger arbetslösheten på 5,6 procent av arbetskraften. Det är den lägsta siffran i Fastlandsfinland. För hela landet är motsvarande siffra 9 procent.

Av de ekonomiska regionerna är arbetslösheten lägst i Jakobstadsregionen, där den ligger på 4,3 procent.

Österbotten har fortfarande landets lägsta arbetslöshet

Sysselsättningsöversikten från april månad visar att den lägsta arbetslöshetsgraden i Fastlandsfinland fortfarande finns i Österbotten. I april låg andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften på sex procent, meddelar Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Antalet arbetslösa i Österbotten och Mellersta Österbotten har ändå ökat. I slutet av april fanns det i de två landskapen tillsammans 6 783 arbetslösa arbetssökande. Det är en ökning med 7,2 procent jämfört med ett år sedan.

Antalet arbetslösa ökade också i april jämfört med månaden innan.

Högsta antalet konkurser på årsnivå sedan 2015

Antalet konkurser ökar i Finland. Det framkommer i Statistikcentralens nypublicerade data. I februari månad påbörjades 303 konkursförfaranden, vilket gör att antalet konkursförfaranden på årsnivå nu är det högsta det varit sedan samma månad för åtta år sedan: 2 854.

I februari månad var näringsgrenarna med flest konkursansökningar byggverksamhet (65), handel och reparation av motorfordon (51) samt hotell- och restaurangverksamhet (37).

Om man räknar med antalet anställda i stället för antalet bolag så övergår konkursvågen ännu inte coronapandemins konkurser. Enligt februaris statistik arbetade 12 743 personer vid ett bolag som ansökt om konkurs det senaste året. Under pandemin var siffran som högst 13 834.

Under normala förhållanden drabbas ungefär 10 000 finländare årligen av en arbetsgivare som går i konkurs. Som högst har antalet varit 43 689, år 1992.

Vändning i arbetslöshetssiffrorna i Österbotten

Arbetslösheten har ökat en aning i Österbotten och Mellersta Österbotten.

I området fanns det i slutet av januari sammanlagt 7 215 arbetslösa arbetssökande. Det är 136 fler än för ett år sedan, och 209 fler än i december ifjol.

I Jakobstadsregionen ökade arbetslösheten, medan den minskade i Vasaregionen.

Fortfarande är sysselsättningsläget ändå landets bästa, arbetslösheten ligger i regionen på 6,4 procent då siffran i hela landet är 9,8 procent.

Andelen långtidsarbetslösa minskade något jämfört med situationen förra året.

I januari fanns det 1 955 fler nya lediga arbetsplatser än för ett år sedan, men ökningen förklaras delvis av att många sommarjobb just då blev lediganslagna.

Antalet sysselsatta ökade i januari

Trenden för det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 15–64 var 74,2 procent januari, rapporterar Statistikcentralen. Det är en liten ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol, då den var 73,5 procent.

Både antalet sysselsatta och arbetslösa ökade i januari. Antalet sysselsatta personer i åldern 15–74 var 25 000 fler i januari än året innan. Antalet arbetslösa var i januari 6 000 fler än året innan.

Tidigare rapporterade Statistikcentralen sysselsättningssiffrorna för personer i åldern 15–64, men i år har myndigheten börjat rapportera siffrorna för åldergruppen 20–64, eftersom personer i den här åldern är den huvudsakliga åldersgruppen på arbetsmarknaden.

Trenden för sysselsättningsgraden i den här åldergruppen var 78,4 procent.

Trendtalen har rensats för säsongs- och slumpvariation och är mer jämförbara. Trendtalet ger en sannare bild av verkligheten då sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad.

Färre arbetslösa överlag i Österbotten – men dystra siffror för Sydösterbotten

Det var två procent färre arbetslösa i Österbotten och Mellersta Österbotten i slutet av november jämfört med för ett år sedan. Dock ökade antalet arbetslösa i november jämfört med oktober.

Och i Sydösterbotten ökade antalet arbetslösa med 146 personer (hela 52 procent) jämfört med samma tidpunkt i fjol.

– I Sydösterbotten syns utmaningar som de ökade energipriserna har orsakat växthusföretagen och detta har i sin tur lett till permitteringar, säger Mika Palosaari på Österbottens arbets- och näringsbyrå.

I slutet av november fanns det 1 864 långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Det är 382 färre än ett år tidigare och 23 färre än under oktober månad.

Andelen arbetslösa inom området för Österbottens NTM-central är fortfarande den lägsta i Fastlandsfinland; 5,6 procent.

bild på blankett från TE-centralen

Färre arbetslösa och fler lediga jobb i de västnyländska kommunerna

Läget med nya jobb är redan bättre än före pandemin.

En skogsarbetare sågar ett träd som precis fallit.

Näringslivet återhämtar sig i Österbotten – över 10 000 lediga jobb

Sydösterbotten hade den lägsta arbetslöshetsgraden.

Rewell Center i Vasa sett från gågatan.

Arbetslösheten ökar i Österbotten – och många är heltidspermitterade

55 procent fler arbetslösa jämfört med november ifjol.

En man som jobbar vid en byggarbetsplats bär på två ämbare.

Regeringen vill utveckla lönesubventionerna och få flyt på arbetskraftsinvandringen

I höst fattas besluten som ska ge 30 tusen nya jobb.

Tommy Bäck och Juha Kainulainen.

Sjundeå satsar på att ge alla arbetslösa en chans till jobb och studier

Tidigare kampanjer var riktade enbart till unga.

Två personer står under ett segelbåtsskrov och målar den svart.

Arbetslösheten i Egentliga Finland för första gången lägre än i Nyland

Det senaste året har 1 700 personer i regionen fått jobb.

Ett äldre par går på gatan. På vägen till vänster om paret kör flera bilar.

Arbetslösheten i Österbotten har minskat betydligt

22,5 procent färre arbetslösa jämfört med i fjol.

Te-tjänsternas applikation i en mobil.

Den värsta oron och förvirringen kring aktiveringsmodellen verkar ha lagt sig

Aktiveringsmodellens regler är inte helt tydliga.

Industriarbetare

80 procent av små- och medelstora företag missnöjda med aktiveringsmodellen

91 procent har inte fått en enda ny arbetstagare.

Helvi Riihimäki från NTM-centralen.

Nya tjänster för arbetssökande väcker frågetecken i Österbotten

Kvaliteten måste övervakas, säger TE-direktör.

Ett fartyg lastas i en hamn.

Siffrorna har svängt - högre arbetslöshet i Raseborg än i Hangö

10,3 procent arbetslösa i Hangö - 10,5 i Raseborg.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida