Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Elever äter tårta i en matsal

Fullt hus när Kyrkostrands-Jungmans skola fyller år

Finlands första specialskola fyller 50 år. Det firades med en annorlunda skoldag i Kyrkostrands-Jungmans skola i Jakobstad.

Jessica Berndtsson

Högt tempo i de högre klasserna

Elever i årskurserna 7 till 9 känner press på sig att lyckas. Skolan kan inte alltid möta alla behov i tid då eleverna har olika förutsättningar att klara undervisningen.

Asylcentralen krymper

En tjänst försvinner från asylmottagningscentralen i Kristinestad när antalet inkvarteringsplatser minskar med 50 efter april.

Klubba i mörker.

Språkutbildning för invandrare i vågskålen i Jakobstad

På måndag kväll tar stadsstyrelsen i Jakobstad sannolikhet ställning till språkskolans framtid. Blir beslutet negativt blir invandrare tvungna att söka sig till Kronoby eller Nykarleby för att studera svenska eller finska.

Mörkröd ros i närbild

Må bra dag i Västanfjärd

Lördagen den 8 mars ordnar Folkhälsan och Röda korset i Västanfjärd en alldeles egen Må bra dag för alla som fyllt 65 år. Seniorer från hela Kimitoön är välkomna!

Från provrör till storsäljare - industrin behöver naturvetare

KWH Mirka i Nykarleby samarbetar med Topeliusgymnasiet för att trygga tillgången på arbetskraft. Det gäller att väcka elevernas intresse för kemi och fysik tidigt.

Kompismonstret ska stoppa mobbningen

På onsdagen lanserades Folkhälsans kompisväska som ska användas i mobbningsförebyggande syfte. Annika Heikkilä vet att det finns ett behov från barndagvården att veta hur man hanterar mobbning bland riktigt unga barn.

Marianne Nummela

Alla har ansvar för kommunikationen på jobbet

Kommunikation är A och O då man vill få jobbet att löpa på arbetsplatsen och dessutom trivas med sina kolleger. Men att kommunicera utan missförstånd kräver både ärlighet, öppenhet och respekt säger ledarskapskonsult Marianne Nummela.

Landskapsdirektör Olav Jern.

Landskapens framtid ifrågasätts

Landskapen har visst en uppgift, också i framtiden, säger landskapsdirektör Olav Jern vid Österbottens förbund. Trots kommunreformen som siktar på att minska antalet kommuner finns ett behov för en övergripande instans enligt Jern.

Vöråelever kräver en skolkurator till

Nu kräver elever i Vörå att kommunen anställer en till skolkurator. Abiturienterna Jenny Renqvist och Maria Hagberg anser inte att en skolkurator räcker till för kommunens tolv skolor och omkring 800 elever.

Villa Stella, åldringshem

Lång kö till serviceboende i Kristinestad

Äldreomsorgen i Kristinestad är i ett skriande behov av mera vårdplatser. Omkring 30 äldre personer som just nu bor hemma skulle behöva plats på ett vårdhem.

Skiss över Nordeafastigheten invid gågatan i Jakobstad

Korv-Görans utvidgar till Karleby och Vasa

Korv-Görans i Jakobstad öppnar nya grillar i Karleby och Vasa i vår. I Jakobstad flyttar Korv-Görans mot slutet av året till andra sidan gågatan till nedre våningen i Nordeas fastighet.

Centern bildar tvåspråkig avdelning i Vasa

Centerpartiet aktiverar sig i kust- Österbotten. Nu grundas en tvåspråkig lokalavdelning i Vasa av Centerpartiets kommunorganisation i Vasa.

Gamla förbindelsebåtsbryggan i Hitis rivs

Gamla förbindelsebåtsbryggan i Hitis ska rivas trots att bryggan är den enda större allmänna bryggan i Hitis. Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen är bryggan i så dåligt skick att den inte är trygg att använda.

Oro i IT-branschen: Vem ska nu uppfinna succéspel?

IT-utbildningen vid yrkeshögskolan Novia i Vasa läggs om. Från och med nästa höst utgör IT inte längre ett självständigt utbildningsprogram, utan undervisningen blir en del av ett bredare utbildningsprogram för el- och automationsteknik. IT-företagaren Johan Kullas är bekymrad.

Gatubarn i Kenyas slum

Lotte Krank-van de Burgt: Bland slummens barn

Jag hade förberett mig mentalt inför mitt besök i ett av slumområdena i Nairobi, Kawangware. Jag skulle träffa gatubarn och visste att det skulle bli ett omvälvande besök. Hur starkt de här barnen skulle beröra mej hade jag aldrig anat. Näsdagen: Det ska vara roligt att hjälpa

Arbetgrupp ska se över Kimitoöns omsorg

Kimitoöns kommunstyresle har utsett en arbetsgrupp som ska fundera på hur kommunens omsorg ska skötas i framtiden.

Ilkka Kantola

Indexhöjning i Yle-skatten kan vara i fara

Riksdagsledamoten och ordförande i Yles förvaltningsråd Ilkka Kantola (SDP) ämnar be Yles styrelse om en uträkning över vilken inverkan det har om man avstår från att indexjustera Yle-skatten.

Romska tiggare har lämnat Helsingfors

De flesta romska tiggare har lämnat Helsingfors i och med att vintern närmar sig. Det menar tiggararbetsgruppens ordförande Jarmo Räihä.

Förebyggande äldreservice pop i Åbo

Tidigare i år ordnade Åbo en omröstning, där stadsborna fick rösta fram stadens bästa nya service. Den förebyggande äldreservicen vann omröstningen överlägset, med drygt en tredjedel av rösterna.

Ulla-Maj Salin

"Glöm inte bort individen"

Det kan vara en tung börda att ta hand om sina föräldrar. Speciellt när de blir gamla och sjuka. Det finns anhöriga som föredrar att ta hand om vården själva, medan andra efterlyser en mera skräddarsydd hemvård som passar individens behov. Oftast är det döttrarna som drar det tyngsta lasset.

Det Carpelanska huset ligger öde i höstrusket, men här kan barn och seniorer komma att umgås i framtiden.

Jakobstads åldringsvänner vill öppna barnträdgård

Bildningsnämnden i Jakobstad ställer sig positiv till Jakobstads åldringsvännernas initiativ att öppna barnträdgård. Staden köper sedan tidigare dagvård av de privata barnträdgårdarna Jacob´s kindergarden och Anna daghem och det här kunde ordnas på motsvarande sätt.

Oklart beslut om dagvårdsplatser i Vasa

Det är oklart om privatägda Kolibridalens daghem i Vasa måste lägga ner sin verksamhet nästa höst eller inte. Nu måste tjänstemännen reda ut hur man ska tolka beslutet att staden inte längre ska köpa privata dagisplatser på svenska i Gamla Vasa.

Linda Felixsson

Föräldrar upprörda över dagisbeslut

Kolibridalens daghem som finns i Gamla Vasa är ett privat daghem som staden köper dagvårdsplatser av. Men nu har man beslutat att det ska stängas i augusti 2014.

Viktbegränsningar sätter stopp för broplaner

Ytterholmborna vill bygga en bro till Kirjais. De nya viktbegränsningarna på vägarna sätter nu stopp för planerna då kravet är att bron ska hålla för 76 ton.

Matta på ett dagis

Kolibridalens daghem får inte fortsätta

Vasa stad har beslutat att inte längre köpa in dagvårdsplatser av det privata daghemmet Kolibridalen i Gamlavasa området. Det betyder att daghemmet stänger i augusti och barnen mellan knappt ett och fem år måste hitta nya dagisplatser.

Amosparkens skola i Kimito.

Nu kan dagisbygget i Kimito komma igång

Kimitoöns kommunfullmäktige satte enhälligt punkt för hopandet och roendet kring var det nya daghemmet i Kimito ska byggas.

Kostumklädd affärsman som bär på portfölj

Kunskaper i engelska och svenska viktiga i Vasaregionen

Engelskan är det mest betydelsefulla språket i arbetslivet i Vasaregionen. Men också svenskans ställning inom arbetslivet tros förbli stark. Bland annat det här framkommer i den undersökning som Levon -institutet vid Vasa universitet gjort.

Yrkeshögskolan Centria i Jakobstad i Campus Allegro

Novia kan ta över studieplatser då Centria stänger i Jakobstad

Efter att Centria i Karleby beslutat lägga ner affärs- och handelsutbildningen i Jakobstad har bollen rullats till Novia. Centria erbjuder Novia att ta över de 45 nybörjarplatserna i Campus Allegro. Det finns ett uppenbart behov av ekonomisk utbildning i Jakobstad och där har Novia ett regionalt ansvar, säger Roger Broo, styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan Novia vid Åbo akademi.

"Beskedet väcker oro bland personalen"

Beskedet om samarbetsförhandlingar väcker oro hos personalen vid Åbo Akademi. Samtidigt är många lättade över att ett beslut fattades.

Specialsjuksköterska Sara Sundqvist och speciallärare Sari Forslund vid Resursskolan Ankaret i Jakobstad

Resursskolan i Jakobstad borde utvidgas till högstadiet

Resursskoleverksamheten i Jakobstad borde utvidgas också till högstadiet. Resursskolan startade som ett försök att stöda elever i lågstadiet med speciella svårigheter men verksamheten är nu permanent och borde utvidgas.

Thomas Öhman och Tomas Häyry.

Tuffa prioriteringar väntar Vasa stad

Vasa stad är tvungen att se över sina investeringar. Behov av investeringar finns det för närmare 170 miljoner euro. Hållbart är det ändå att investera för högst 40 miljoner per år. Nu väntar krassa prioriteringar konstaterar Vasa stadsdirektör Tomas Häyry och social och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman (SFP).

Hälsocentral, skylt

Läkare och politiker på kollisionskurs

Chefsläkare Ilkka Pyrrö och Kimitoöns politiker är oense om hur den haltande läkarvården på ön borde skötas.

Brister i funktionshindrades bostäder

Nästan hälften av personer med funktionshinder och person med utvecklingsstörning bor i vanliga bostäder. Det finns ändå stora brister i hemmen.

Barn utanför Solf eftis.

Morris- och eftistiderna fick en lösning i Vasa

Öppethållningstiderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten löste sig till slut i Vasa. Med hjälp av klubbar och församlingen kan morris och eftis hålla öppet som normalt.

Illustration av importhamnen

LNG-beslutet långt ifrån klart

Finland och Estland tävlar om EU-pengar och om vem som ska få bygga en terminal för flytande naturgas. Ingå är Gasums första prioritet. Men beslutet verkar ligga i EU-kommissionens händer.

Lika många ryssar som finlandssvenskar i Finland 2050

Antalet ryskspråkiga i Finland har fördubblats under 2000-talet. Enligt forskare kommer det att i Finland finnas lika många ryskspråkiga som finlandssvenskar 2050.

Anne Engblom mamma till en utvecklingsstörd person

Beatrice behöver Kårkulla

Det är viktigt att servicen för funktionshämmade bibehålls, säger Anne Engbloms vars dotter har Downs syndrom.

En sjukskötare invid en sjukhussäng.

Brist på vårdvikarier till sommaren i Vasa

Vikarieläget när det gäller sjukskötare och läkare vid hälsocentralerna i Österbotten ser överlag bra ut. Men i Vasa man haft problem med att få tillräckligt med personal över sommaren.

Nu utreds ödesdiger ambulansutryckning

Vasa sjukvårdsdistrikt gör en intern utredning kring omständigheterna vid ambulansutryckningen till Sideby på mors dag, då patienten avled innan ambulansen kom till platsen.

Marianne Gripenberg-Gahmberg och Anne Priha

Vårdbehov utreds för VNS tillbyggnad

Patientgrupper och dagligt antal klienter bestämmer den nya sjukhusbyggnadens storlek. Styrgruppen hade sitt första möte på måndagen.

En sjukskötare och en närvårdare samarbetar vid den geriatriska polikliniken

Bra start för geriatrisk poliklinik i Åbo

I Åbo öppnades i början av maj en ny geriatrisk poiklinik vid stadssjukhuset. Den är specialiserad på äldre människors behov.

Pålningen av Biblioteksbron färdig

Pålningsarbetet av Biblioteksbron och östra strandmuren i Åbo är på slutrakan. I oktober ska bron vara klar.

Fixklass kan vara skoltröttas räddning

För skoltrötta elever kan fixklass vara ett bra alternativ. På fixklassen får elever mera hjälp vid behov och undervisningsgrupperna är dessutom mindre. Fixklass är en förkortning på flexibel inlärning. Radio Vega Österbottens praoeleve Chi Bui träffade elever på fixklassen i Oxhamns skola i Jakobstad.

En läkare som håller i ett stetoskop.

Hälsovården i skärgården utreds

Omsorgsnämnden i Kimitoön behandlade skrivelsen om försämrad hälsovård i Hitis på tisdag och tillsatte en arbetsgrupp för att utreda situationen.

Kuntsis museum för modern konst i inre hamnen i Vasa

I Vasa vill man veta vem som besöker museérna

I Vasa vill man få mer klarhet i vem som besöker museérna. I dag räknar man antalet besökare, men nu vill man också få en klarare profil på besökarna.

Anne Salovaara-Kero

Större vårddistrikt kan ge jämnare kvalitet på vården

Planerna på att reformera social- och hälsovården möts med blandade känslor. Anne Salovaara-Kero i Vasa är en storkonsument av hälsovårdstjänster och hon säger sig ha märkt att det råder stora skillnader mellan kommunerna när det gäller tillgången på specialvård.

Vägskylt till skola.

Svårt eftispussel i Sibbo

Barnavårdsföreningen drar sig ur eftermiddagsverksamheten i Salpar skola, där föreningen ordnat eftis i flera år. Enligt föreningen är avgifterna för låga och betalningssystemet för invecklat.

Pamela Antila

Kaste familjeprojektet vill få mera fokus på barnen vid skilsmässa

Familjer som ska skilja sig skall få mera hjälp. I familjeprojektet Kaste i Österbotten hjälper man kommunerna att utveckla sin hjälp till familjer i skilsmässa. Pamela Antila jobbar i projektet som speciellt fokuserar på barnen i skilsmässan.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida