Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Stenar vid havet

Pedersöre och Larsmo oense om holme i Larsmo skärgård

Pedersöre och Larsmo strider om planläggningen av en holme i Larsmo skärgård. Den 17 hektar stora holmen är trots sitt läge en del av Pedersöre kommun.

Nykarleby siktar på ett plus nästa år

Stadsstyrelsen i Nykarleby har godkänt nästa års budgetförslag. Siktet är inställt på ett plusresultat på cirka 1,2 miljoner.

Investeringarna uppgår till 4,2 miljoner. Av det är kring 1,5 miljoner reserverat för skolbyggnader i centrum och strax under en miljon för Ekorosks återvinningsstation.

I ett pressmeddelande säger stadsdirektör Martin Norrgård att staden har några bra år bakom sig då inkomsterna varit goda på grund av fördelaktiga statsandelar och skatteintäkter.

– Vi är förstås medvetna om den offentliga ekonomins utmaningar så det finns en del orosmoln inför framtiden, säger Norrgård.

I beredningen till styrelsen konstateras också att stadens samfundsskatteintäkter utvecklas svagare än riksgenomsnittet. Och med tanke på den kris som den i Nykarleby historiskt starka pälsnäringen just nu genomgår, finns det all orsak att vara uppmärksam på näringslivets utmaningar i framtiden.

Pedersöre kommun säger nej till entreprenör som vill ha mer pengar

Huvudentreprenören för den nybyggda Axåkers skola i Pedersöre vill ha mer betalt av kommunen, med hänvisning till stigande priser orsakade av kriget i Ukraina.

Totalt handlar det om kring 100 000 euro i tilläggsersättning.

Kommunstyrelsen ser inte att det finns fog för begäran och valde att avslå anspråken.

– Vi har rätt ut det med jurister och det finns inte tillräckligt på fötterna för att vi ska bevilja ersättning, säger styrelseordförande Johanna Holmäng (SFP).

Första sållningen är gjord – fem kandidater vidare i kampen om att bli Pargas nya stadsdirektör

Nu är det klart vem som går vidare i processen att bli Pargas nya stadsdirektör.

Pargas stadsstyrelse sållade på måndagen bland de femton kandidaterna och beslöt att fem kandidater ska kallas till intervju.

Kandidaterna är Tom Gammals, Jari Kesäniemi, Antti Kuusela, Tom Simola och Thomas Sund.

Alla fullmäktigegrupper ska få intervjua kandidaterna.

Den nya stadsdirektören väljs av Pargas stadsfullmäktige den 18 december.

Stor grupp människor diskuterar åtgärder om stenbrott.

Stor oro över Destias planerade stenbrott i Västanfjärd: ”Jag är oroad för naturen och miljön som kommer att lida stor skada”

Drygt 50 personer diskuterade på tisdagskvällen Destias planerade stenbrott i Västanfjärd och smidde planer för hur man nu går vidare med protesterna.

Patrik Nygrén blir ekonomidirektör i Reso

Pargas förra stadsdirektör Patrik Nygrén har valts till ny ekonomidirektör i Reso. Stadsstyrelsen i Reso valde igår enhälligt Nygrén till tjänsten.

Nygrén sade i slutet av september upp sig som stadsdirektör i Pargas, efter en förtroendekris.

Innan Nygrén blev stadsdirektör var han ekonomidirektör i Pargas.

Pargas stadshus.

15 personer vill bli ny stadsdirektör i Pargas – bland dem Otto Ilmonen och Tom Simola

Pargas stad har publicerat namnen på de som sökt tjänsten.

Kvinna avbildad i en cirkel, i bakgrunden ett torn och en kyrka.

Kommentar: Petra Ståhl är Hangös första kvinnliga stadsdirektör – står staden också inför ett maktskifte i politiken?

Sällan har man sett en sådan politisk enighet i valet av stadens högsta tjänsteman som när Hangö fick sin första kvinnliga stadsdirektör.

Porträttbild av Petra Ståhl.

Petra Ståhl blir ny stadsdirektör i Hangö

Ståhl vann med klar majoritet. Rösterna fördelades 28-3.

Mikko Ollikainen är riksdagsledamot. Han står utanför Lilla parlamentet i Helsingfors, med riksdagshuset i bakgrunden.

Malax och Korsnäs investerar och siktar på plusresultat

Båda kommunerna slog fast budgeten på måndagen.

Säde Tahvanainen ny fullmäktigeordförande i Vanda

Säde Tahvanainen (SDP) valdes under måndagen (13.11) till fullmäktigeordförande i Vanda.

Tahvanainen har suttit i stadsfullmäktige i många år. Hon satt också i riksdagen åren 1995-2007.

Hon har fungerat som stadsstyrelsens första vice ordförande, men meddelar att hon nu kommer att avgå från det uppdraget.

Tahvanainen ersätter Antti Lindtman som meddelade tidigare i år att han avgår som fullmäktigeordförande på grund av tidsbrist.

Han valdes tidigare i år till ny ordförande för Socialdemokraterna.

Mörskom säljer en del av sina fastigheter

Mörskom kommunfullmäktige beslutade på måndagen att sälja ämbetshuset, Kankböle stenskola och Kankböle träskola.

De ändringsförslag som kom in fick inte understöd, enligt kommundirektör Esa Ukkola.

Kankböleskolorna kan läggas ut till försäljning tidigare än ämbetshuset.

Vad gäller det måste Mörskom först hitta alternativa kontorslokaler för kommunens personal.

Inkomstskattesatsen höjs mindre än planerat i Korsholm

Nästa år betalar invånarna i Korsholm en inkomstskatt på 8,4 procent.

Siffran är resultatet av omfattande diskussion.

Det ursprungliga förslaget från kommunens ekonomidirektör Henrik Sandback var en inkomstskatt på 8,6 procent, vilket hade varit en höjning med 0,49 procentenheter.

Kommunstyrelsen valde ändå att ändra på siffran och föreslog 8,4 procent.

Även under måndagskvällens fullmäktigemöte förde man debatt om frågan och ett motförslag kom enligt vilket inkomstskatten skulle vara 8,2 procent nästa år.

Fullmäktige landade ändå efter omröstning på 8,4 procent.

Kari Rahkamo.

Helsingfors tidigare stadsdirektör Kari Rahkamo har dött

Rahkamo var stadsdirektör 1991–1996.

Närbild på en parkeringsskiva.

Det kan bli gratis att parkera i Lojo centrum nästa år

Frågan kom upp när stadsstyrelsen behandlade budgeten.

Några personer rör sig på en parkering framför två ishallar.

Borgå stadsstyrelse: Kokon idrottscentrum ska vara färdigt före 2030

Pauserna skippas så att helheten blir klar tidigare.

Korsholm följer Vasas exempel i fråga om avfallsnämnden

Korsholm förbereder ett ärende i samma stil som Vasa stadsstyrelse när det gäller Vasaregionens avfallsnämnd. Nästa måndag ska styrelsen ta ställning till om det finns förtroende för kommunens två ledamöter i avfallsnämnden.

Under kommunstyrelsens möte i Korsholm på måndagskvällen diskuterades avfallsnämnden, men det hölls enbart en diskussion eftersom styrelsen inte hade någon beredning att ta ställning till.

Enligt paragraf 34 i kommunallagen kan fullmäktige under pågående mandattid återkalla uppdrag för förtroendevalda och enligt paragraf 35 behöver man i sådana fall tillsätta ett tillfälligt utskott. På måndagskvällen beslöt stadsstyrelsen i Vasa föreslå att fullmäktige tillsätter ett sådant tillfälligt utskott.

Pedersöre höjer skatten

Pedersöre planerar att höja inkomstskatten nästa år. Kommunstyrelsen föreslår en höjning från 8,36 till nio procent.

Det kommer att ge 0,8 miljoner mer i kassan i Pedersöre.

Styrelsen beslöt däremot att inte höja fastighetsskatten. Fullmäktige avgör slutligen skattesatsen.

Korsholms styrelse kunde inte enas om eventuell skattehöjning

Kommunstyrelsen i Korsholm tog på måndagen ställning till budgeten för nästa år.

På bordet ligger ett förslag om att höja inkomstskatten med knappt en halv procentenhet. Styrelsen kunde inte enas om ett beslut angående inkomstskatten och den delen av budgetbehandlingen fortsätter på styrelsens nästa möte den sjätte november.

– Antingen ökar vi upplåningen, knaprar på våra besparingar, höjer skatten eller lite av alla alternativ, säger styrelsens ordförande Carola Lithén (SFP).

Styrelsen beslöt däremot att höja anslaget till kommunens föreningar med 20 000 och att minska på samhällsbyggnadssektionens sparkrav eftersom man behöver kunna genomföra en del undersökningar på Korsholms sida av Giga Vasa-området.

Ett rostrött torn med mintgröna detaljer. Omkring tornet växer träd och i bakgrunden syns trähus och mindre betongbyggnader. Längre bort syns havet

Fyra vidare i stadsdirektörsvalet i Hangö

I slutet av november fattar stadsfullmäktige beslut.

Badstrand

Det här står högt upp på Hangöpolitikers önskelista för nya stadsdirektören

Hangö behöver en rättvis ledare som blickar framåt.

Begäran om omprövning gällande Kyrkslätts val av bildningsdirektör lämnades in

I september beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt igen att välja Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör. Hon valdes första gången redan 2020, men Helsingfors förvaltningsdomstol hävde beslutet i somras efter ett besvär.

Nu har en ny omprövningsbegäran lämnats in inom utsatt tid enligt vilket det finns såväl formfel som sakfel i beslutet och att det också står i strid med allmänna rättsskyddsprinciper inom god förvaltning.

Nu ska kommunen utreda det som lyfts fram i begäran och sedan tar styrelsen tar ställning till det.

Gilla Granberg ny riksdagsassistent för Sandra Bergqvist

Pargaspolitikern Gilla Granberg (SFP) har valts till ny riksdagsassistent för idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist (SFP).

Granberg är ordförande för stadsstyrelsen i Pargas.

Enligt Granberg kommer hon att fortsätta som styrelseordförande, trots det nya uppdraget.

Pargas inleder rekryteringsprocessen för en ny stadsdirektör

På måndagen beslöt stadsstyrelsen i Pargas att inleda rekryteringen av en ny stadsdirektör. Under mötet valdes rekryteringsföretag och tillsatte en arbetsgrupp för rekryteringen.

För att bli stadsdirektör måste de sökande uppfylla förvaltningsstadgans grundkriterier: Personen måste vara förtrogen med kommunal förvaltning, besitta språkkunskaper i både svenska och finska och en avlagd högskoleexamen.

Rekryteringsföretaget har haft hand om en liknande rekryteringsprocess i Kyrkslätt och sköter för tillfället också rekryteringen av Hangös nya stadsdirektör, uppger stadsstyrelseordförande Gilla Granberg.

Arbetsgruppen består av stadsstyrelseordförande Gilla Granberg (SFP), fullmäktigeordförande Tomas Björkroth (SFP), Markku Orell (Saml), Mikaela Luoma (SDP), Egon Nordström (De Gröna), Nina Söderlund (VF) och Jarmo Takatupa (Sannf).

Stadsfullmäktige kommer att involveras i rekryteringen. I slutskedet kommer de sista återstående kandidaterna att intervjuas av hela fullmäktige i mindre grupper.

Helsingfors efterlyser förslag – 8,8 miljoner euro öronmärks för invånarnas idéer

I dag (2.10) inleds en ny omgång av Vårstad, alltså Helsingfors stads deltagande budgetering.

I höst är budgeten 8,8 miljoner euro. Fram till den 15 oktober kan Helsingforsbor lämna in förslag på hur staden ska använda pengarna.

På Vårstads webbplats kan man komma med idéer om hur staden kan utvecklas.

Under våren kan invånarna rösta på sina favoritförslag. Förslagen som får flest röster genomförs.

Nytt för i år är att kampanjen har fått ett svenskt namn, tidigare kallades den endast för Omastadi.

Förslag: Lägg ner Tölby-Vikby skola i Korsholm

Bildningssektorn i Korsholm ser ut att överskrida budgeten med 795 000 euro i år och dessutom finns det ett sparkrav på 1,2 miljoner euro för nästa år.

Enligt bildningsutskottets ordförande Yngve Lithén (SFP) betyder det här att det kommer att krävas ingrepp i servicestrukturen.

Utskottet lägger nu fram ett förslag om att Tölby-Vikby skola läggs ner och att eleverna flyttas till Solf skola.

Enligt Lithén är det här i princip den enda konkreta åtgärden som gör att man kan komma ens nära budgetramarna.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida