Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Koranbrännare ska utvisas från Sverige

Koranbrännaren Salwan Momika får inte förlängt uppehållstillstånd och kommer att utvisas från Sverige, rapporterar TV4 Nyheterna.

Migrationsverket uppger att Momika beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för perioden 25 oktober 2023 och 16 april 2024 på grund av verkställighetshinder.

Salwan Momika uppger att han kommer att överklaga beslutet.

‒ Jag lämnar inte Sverige. Jag kommer att leva och dö i Sverige. Migrationsverket har begått ett grovt misstag. Jag misstänker att det finns dolda politiska motiv bakom detta beslut. Jag kommer att överklaga, säger Momika till SVT.

Bildmontage. Pargol Miraftabi, juridiskt sakkunnig på Amnesty International, i Finlandsavdelningens kontorslandskap & Vänsterförbundets ordförande Li Andersson.

Regeringens planer att skärpa kraven för finländskt medborgarskap väcker kritik

Befaras försvåra bristen på kunnig arbetskraft ytterligare.

Litauen drar in uppehållstillståndet för över 1 000 ryska och belarusiska medborgare

På fredagen beslöt myndigheter i Litauen att utse 1 164 ryska och belarusiska medborgare till en risk mot den nationella säkerheten. Följaktligen hävs deras uppehållstillstånd. Det framkommer i ett reportage från nyhetsbyrån AP.

Det bor över 58 000 belarusiska medborgare och över 16 000 ryska medborgare i Litauen.

Litauiska myndigheter har skickat ut ett frågeformulär till dessa personer, där det frågas om deras syn på Rysslands anfallskrig i Ukraina samt deras syn på den ockuperade Krimhalvön.

Enligt Litauens migrationsverk ska svaren i dessa formulär ha tagits i beaktande inför dagens beslut, uppger AP.

I Litauen finns det en etnisk rysk minoritet som utgör ungefär fem procent av befolkningen. De är litauiska medborgare, och var inte tvungna att svara på frågeformuläret.

Politikernas rasistiska skriverier har väckt rädsla bland invandrare

Personer med invandrarbakgrund som intervjuats av STT säger att politikernas rasistiska skriverier och det nya regeringsprogrammet har gjort dem rädda.

De är bland annat oroliga för att politikernas uttalanden kommer att leda till en mer negativ inställning till invandrare.

En annan oro är att invandrare kommer att få sitt uppehållstillstånd indraget efter tre månaders arbetslöshet, om regeringens planer genomförs. Specialists in Finland, en grupp för kvalificerade invandrare, hävdar att tre månader är alldeles för kort tid för att hitta ett nytt jobb.

Källa: STT

Fyra irakier har återbördats till Irak

Helsingforspolisen har återbördat fyra personer till Irak. Personerna har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd i Finland.

De har också dömts för brott här, skriver polisen på Twitter.

En representant för Diskrimineringsombudsmannens byrå var med på flygresan till Irak.

Pass och id-kort.

Så här ser de nya passen ut – Skärgårdshavet tema i de nya id-handlingarna

De nya passen och id-korten börjar utfärdas i mars.

Över 50 000 ansökte om tillfälligt skydd i Finland

Sedan 15 februari 2023 har de som flytt kriget i Ukraina lämnat in 50 361 ansökningar om tillfälligt skydd i Finland. 49 405 är ukrainska medborgare och 956 är medborgare från andra länder.

Majoriteten, 62 procent, av de som sökt och fått tillfälligt skydd är mödrar med sina barn. Ensamkommande barn har också kommit till Finland, men de har kommit ofta med släkt eller familjevänner. Totalt är ungefär en tredjedel av de som sökt skydd barn.

Migrationsverket meddelade i januari att man automatiskt förlänger giltighetstiden för uppehållstillstånd för ukrainare fram till 4.3.2024.

Källa: Yle

Inrikesminister Krista Mikkonen ser bekymrad ut.

Inrikesminister Mikkonen: Lagen bör korrigeras så att barns rättigheter tryggas

Lagstiftningen gällande uppehållstillstånd måste korrigeras för att barns rättigheter ska tryggas, anser inrikesminister Krista Mikkonen från De Gröna.

Twitter skriver Mikkonen att den nuvarande lagstiftningen ger alltför mycket utrymme för tolkningar.

Hon kommenterar saken med anledning av Yles avslöjanden om att Migrationsverket nekat uppehållstillstånd för finländska barns utländska föräldrar, vilket väckt kritik bland rättslärda.

Enligt Krista Mikkonen är staten förpliktigad att prioritera barnets bästa, också i frågan om uppehållstillstånd.

Inrikesministeriet förbereder som bäst en helhetsreform av utlänningslagen.

Ukrainare som fått uppehållstillstånd i Finland får det automatiskt förlängt

Migrationsverket förlänger samtliga uppehållstillstånd som beviljats dem som flytt Ukraina. Det här görs automatiskt och tillstånden gäller till och med 4 mars 2024.

”I normala fall måste man alltid själv ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd. Till följd av lagändringen kan vi förlänga tillstånden utan att klienter som flytt från Ukraina behöver göra någonting”, säger Minna Serradj, regional chef för Migrationsverkets asylenhet, i ett pressmeddelande.

I fortsättningen ska alla uppehållstillstånd och uppehållstillståndskort som Migrationsverket beviljar på grund av tillfälligt skydd vara giltiga till 4.3.2024.

Alla med uppehållstillståndskort kan visa att de vistas lagligt i landet och har rätt att arbeta.

De som har fått tillfälligt skydd kan efter ett år i Finland ansöka om hemkommun. Efter att de fått en hemkommun får de rätt till mer omfattande tjänster.

Många utländska studerande har inte lyckats ta sig till Finland på ett halvår

I en enkät bland högskolor uppgav flera skolor att bara 60–80 procent av de studerande som antogs på våren har anlänt till Finland. I många fall har studierna kört igång redan i höst.

Flaskhalsen handlar om att de studerande är tvungna att identifiera sig vid Finlands ambassad i hemlandet innan de kan få uppehållstillstånd i Finland. Enligt skolorna har studerande varit tvungna att vänta upp till ett halvt år på att få identifiera sig.

Enligt Utrikesministeriet är problemet värst i Indien och Nigeria. Där får studerande för närvarande vänta ungefär en månad på sin tur.

Källa: STT

Revisionsverket: Invandring ingen snabb lösning på vårdarbristen

Arbetsrelaterad invandring är inte en snabb lösning på arbetskraftsbristen inom social- och hälsovården, konstaterar Statens revisionsverk.

Arbetsrelaterad invandring brukar föras fram som en åtgärd för att lösa vårdkrisen, men enligt revisionsverket är tillståndsprocesserna fortfarande alltför långsamma, även om utvecklingen går i rätt riktning.

Personer som utbildats utomlands kan inte i nuläget direkt få arbetsrelaterat uppehållstillstånd för yrken inom vården.

Revisionsverket föreslår att man gör det lättare att få både uppehållstillstånd och yrkesrättigheter. Dessutom borde familjeåterförening underlättas, för att göra Finland mer attraktivt för arbetstagare från utlandet.

Regeringens målsättning är 50 000 nya invandrare som kommit till Finland efter jobb före år 2030, och därefter 10 000 arbetskraftsinvandrare till varje år.

Källor: VTV, STT

En man ser ner på sin mobilskärm och ler. På skärmen ler en kvinna tillbaka.

Boris Lumme väntar på att familjen ska få förenas i Finland: “Hon skickar bilder då babyn rör på sig i magen”

Då Migri har behandlat Boris Lummes frus ansökan om uppehållstillstånd i Finland har deras barn hunnit bli fyra månader. Familjen samlas i Vietnam för födseln men sedan skiljs far och dotter åt i ett par månader.

Insamling pågår i en stor sal för flyktingar från Ukraina.

Det tillfälliga skyddet för krigsflyktingar från Ukraina förlängs automatiskt med ett år

Personer som flytt undan kriget i Ukraina får automatiskt sitt uppehållstillstånd i Finland förlängt fram till mars 2024.

En man jobbar i en fabrik med teknologiutrustning.

Rekordmånga specialister har flyttat till Finland i år – många av dem från Ryssland

Också många kineser och indier kommer hit för att jobba.

Man tittar ut mot havet i Helsingfors

Ryska konstnärer flyr hemlandet: "Staten har inlett en utrensning av kritiker"

Ansökningarna om internationellt skydd tiofaldigades.

En person stiger in genom dörren till Migrationsverket

Färre asylsökande – rekordmånga sökte uppehållstillstånd för jobb

Orsakerna till flyktingskap har inte minskat.

Facebook-logo i telefon.

Facebook betalar 14 miljoner dollar i diskrimineringsfall

Har prioriterat utlänningar i rekryteringen.

Pekka Haavisto fotograferad utomhus. Han bär en regnrock ovanpå en blå kragskjorta. Han bär slips och beigea byxor.

Utrikesminister Haavisto till HS: Drygt 8 000 personer i Afghanistan har begärt hjälp av Finland

Finland försöker fortsätta evakuera personer från Kabul.

Pekka Haavisto 13.8.2021

Pekka Haavisto: Ambassadpersonalen har flugits ut ur Afghanistan i amerikanskt militärplan

Arbetet med att evakuera afghanska personal fortsätter.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida