Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Johan Nilsson föreslås bli ny förvaltningschef i Ingå

Johan Nilsson är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan. Han jobbar nu som controller vid Raseborgs stads bildningssektor.

13 personer hade sökt jobbet som förvaltningschef. Ingås långvariga förvaltningschef Eija Taskinen går i pension nästa år.

Den nya förvaltningschefens grundlön föreslås vara drygt 6 000 euro per månad.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer Nilsson till förvaltningschef.

Ingå kommunfullmäktige godkände förslaget 13.11.

En man i kostym inne i en fullmäktigesal.

Borgås budgetförslag för 2024: Sänkt inkomstskatt och stora investeringar på kommande

Budgetförslaget för Borgå presenterades på tisdagen.

Flera nya chefstjänster inrättas i Raseborg

Raseborg kommer att inrätta en hel del nya tjänster, många av av dem chefstjänster.

Bland de nya tjänsterna finns bland annat en näringslivsdirektör för den nya näringslivs- och sysselsättningssektorn. Raseborg vill också inrätta en tjänst som kommunikations- och förvaltningschef.

Tjänsterna är ett led i Raseborgs pågående organisationsförändring.

Raseborg kommer också att anställa en ny chef för interna tjänster, chef för idrottstjänster, investeringschef, informatör och verksamhetsenhetschef för löneräkning. Dessutom planerar staden också att anställa en ny bibliotekarie och en ny idrottsinstruktör.

Några av tjänsterna vill staden tillsätta redan i november.

Anton Ragnäs föreslås bli ny teknisk direktör i Kristinestad

Stadsstyrelsen i Kristinestad föreslår att Anton Ragnäs väljs till ny teknisk direktör.

Petri Pihlajaniemi (Saml) berättar att det är svårt att få personal till tekniska verket och han är mycket nöjd med valet av Ragnäs.

Styrelsen bestämde också att det gamla Kanslihuset ska rivas och ge plats för bostadstomter. Det råder stor brist på hyreslägenheter i Kristinestad och behovet väntas öka när de planerade industrietableringarna i staden tar fart.

Pihlajaniemi fungerade som ordförande för styrelsen i går kväll eftersom den tidigare ordföranden Patrick Ragnäs lämnade sina politiska uppdrag förra veckan. SFP:s grupp ska ge ett förslag på ny styrelseordförande till fullmäktiges möte nästa vecka.

Kristinestad väljer ny teknisk direktör

Valet av ny teknisk direktör i Kristinestad framskrider.

Totalt åtta personer sökte tjänsten och två av dem, Jaakko Heinonen och Anton Ragnäs, har intervjuats.

Stadsstyrelsen tar upp ärendet på sitt möte i kväll. Förslag till vem som ska väljas ges på mötet.

Staden och den tidigare tekniska direktören Henrik Vehkaoja gick skilda vägar i våras.

Hangö väljer kanslichef: Tre sökande har nu dragit tillbaka sin ansökan

Fyra personer har intervjuats för tjänsten som kanslichef i Hangö. Tre av de sökande har dragit tillbaka sina ansökningar.

Juha Savela, Mia Oksala, Hanna Höglund och Patricia Rehn intervjuades i fredags (2.6). En arbetsgrupp som består av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges presidier, stadsdirektören, personalchefen och kanslichefen som genomförde intervjuerna.

Stadsstyrelsen ska träffas på måndag (12.6) och ge sitt förslag till Hangö stadsfullmäktige som ska kunna välja ny kanslichef på tisdag.

Tio personer vill bli bildningsdirektör i Malax

Ansökningstiden till tjänsten som bildningsdirektör i Malax gick ut på fredagen och tio personer söker tjänsten.

De sökande är Silvia Ekman, Camilla Fant, Catharina Gullfors, Sofia Kullberg, Johanna Nykamb, Camilla Nykvist-Ekström, Lasse Johannes Pippola, Mia Salminen, Malin Sandström och Verner Vähätalo.

Sju av de sökande är pedagogie magistrar, två filosofie magistrar och en är studerande. Tjänsten som bildningsdirektör blir ledig den 1 oktober, då nuvarande bildningsdirektör går i pension.

Mustasaaren kunnan liikenneopaste tien varressa.

Några sökande till ledande tjänster i Korsholm

Tjänsterna som förvaltningsdirektör och kanslichef är lediga

Ingå får se sig om efter en ny personalchef

Ingås personalchef Anneli Sandell-Ekman har sagt upp sig. Nu ska kommunen ledigförklara tjänsten.

Anneli-Sandell-Ekman meddelade i mars att hon säger upp sig från och med mitten av augusti.

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte den 27 mars att Sandell-Ekmans tjänsteförhållande avslutas den 14 augusti.

Central roll i reform

Ingå kommun behöver en ny personalchef eftersom arbets- och näringsbyråns tjänster kommer att flyttas till kommunerna från och med januari 2025 och arbetet med att förbereda det pågår.

Personalchefen ansvarar för administrationen av arbets- och näringsbyråns tjänster. Personalchefen har därför en central roll i förberedelserna för och koordineringen av tjänsterna.

Kommunstyrelsen diskuterade ärendet och remitterade det för att man ska arbeta fram hur tjänsten ledigförklaras. Målsättningen är att tjänsten ledigförklaras vid kommunstyrelsens nästa möte den 3 april.

Anneli Sandell-Ekman har varit personalchef i Ingå sedan september 2022.

Kenneth Flythström sköter tekniska direktörens jobb i Sjundeå

Byggnadstillsynschef Kenneth Flythström sköter tillfälligt posten som teknisk direktör i Sjundeå fram till årets slut.

Sjundeås tidigare tekniska direktör Markus Moisio har lämnat tjänsten för att istället bli teknisk direktör i Lojo.

Sjundeå kommnstyrelse beslöt i går (6.3) att inte rekrytera någon ny teknisk direktör.

Orsaken är de stora förändringar som skett inom det kommunala arbetet, bland annat på grund av social- och hälsovårdsreformen.

Kommunen ska nu granska organisationsstrukturen och ändra den så att den passar den kommande verksamheten.

Den tekniska direktörens uppgifter kommer istället att omfördelas internt.

Kaskö avslutar samarbete med Närpes och anställer egen byggnadsinspektör

Efter ett flera år långt samarbete med Närpes ska nu Kaskö stad anställa en egen byggnadsinspektör.

Eftersom Kaskö tidigare haft svårigheter att locka sökande till just tjänsten som byggnadsinspektör har posten skötts som köpeavtal med Närpes stad en dag i veckan sedan 2018.

Nu räcker inte en dag i veckan längre och Kaskö vill ha en egen byggnadsinspektör.

Ni har inte lyckats locka sökande tidigare, kommer det att gå den här gången?

– Det tror jag. Det är stora saker på gång, det är enklare att ha en egen byggnadsinspektör, säger fullmäktigeordförande Kari Häggblom (SDP).

– Vi är lite i förtid, men det kommer från olika håll att det kommer att hända saker så vi vill vara redo, fortsätter Häggblom.

Vy över Hangö från Drottningberg.

Hangös budget: minskad lånebörda men minimalt med guldkant

Hangö gör ett ekonomiskt överskott men slösar inte med penga

En operation i en operationssal.

Finansministeriet kräver tunga sparbeslut av kommande regeringar

Minst 9 miljarder måste sparas de kommande åren.

En kvinna i 50-årsåldern med axellångt rödbrunthår ler. I bakgrunden syns träd.

Minna Nikander vill bli stadsdirektör i Fredrikshamn – tävlar om tjänsten med 37 andra sökande

I september sa Minna Nikander upp sig från tjänsten som stadsdirektör i Kaskö. Nu vill hon istället leda Fredrikshamn.

Porträttbild på Markku Lumio i mörkblå kostym och slips.

Markku Lumio är ny stadsdirektör i Kaskö: ”Jag har kommit för att vända den negativa trenden”

Det viktigaste är att få styr på ekonomin så att Kaskö kan fortsätta som en självständig stad säger den nyvalda stadsdirektören Markku Lumio.

Porträttbild på Markku Lumio i mörkblå kostym och slips.

Allt bäddat för Markku Lumio i Kaskö – övriga sökande kanske inte ens intervjuas

Stadsstyrelseordförande i Kaskö vill anställa Markku Lumio som ordinarie stadsdirektör. Sju andra personer har sökt tjänsten men ordförande ser ingen orsak att intervjua någon av dem.

kaupunginjohtajan huone Kaskisissa

Åtta vill bli stadsdirektör i Kaskö – Markku Lumio bland de sökande

På fredag eftermiddag gick tidsfristen ut för att söka tjänsten som ordinarie stadsdirektör i Kaskö. Styrelsen håller aftonskola på tisdag.

Marrku Lumio, ny stadsdirektör i Kauhava.

Fullmäktige i Kaskö ställde sig enigt bakom förslaget att anställa Markku Lumio

Fullmäktigeordförande: Jag fick ett gott intryck av Lumio.

Vy över Hangö med vattentornet och kyrkan.

Sju vill bli teknisk direktör i Hangö

Jukka Takala går i pension.

En väg leder upp till en stor vit byggnad.

Henrik Vehkaoja föreslås bli teknisk direktör i Kristinestad

Jobbade senast som vd för TeeSe Botnia.

Helikopterbild av Ingå gästhamn och kommunhus

Anneli Sandell-Ekman ny personalchef i Ingå

Hon börjar jobbet i september.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida