Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En kvinna tittar leende in i kameran. Bredvid är ett bord med en dator och böcker.

”Flerspråkighet gynnar oss alla” – i Vasa testas ett nytt undervisningssätt

Kietu-undervisning riktar sig till flerspråkiga elever.

Paavo Väyrynen, en äldre man med kort hår, glasögon kostym och slips framför en blå vägg.

Centerunga stoppar pengar till tvåspråkigt distrikt – vill att Paavo Väyrynen lämnar partiet

Sägs använda distriktet för att främja sina egna intressen.

Katri Hansell, forskningsledare i småbarnspedagogik på Åbo Akademi.

Tvåspråkiga elever vill få ett bättre ordförråd på finska

Ämnesspecifika ord och grammatik intresserar mofi-elever enligt ny studie.

Valet av icke-svenskkunnig till utbildningsdirektör i Kyrkslätt överklagas

Lärarföreningen, tre Hem och skola-föreningar och två föräldraföreningar i Kyrkslätt överklagar kommunens val av utbildningsdirektör.

Orsaken är att Astrid Kauber som i våras valdes till tjänsten inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

I besväret till Helsingfors förvaltningsdomstol skriver föreningarna ”valet av utbildningsdirektör har skett i strid med gällande lagstiftning vad beträffar behörighetsvillkoren samt de krav som kan ställas på en tjänst i denna position i kommunen.”

Föreningarna begärde tidigare att kommunen omprövar valet men klagomålen förkastades i september. De förkastades med motiveringen att språkkunskaperna inte är det enda kriteriet när en tjänsteinnehavare väljs.

Tidningen Läraren var först med nyheten.

Kyrkslätt förkastar klagomål på att utbildningsdirektören inte kan svenska

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt förkastade på måndagskvällen tre klagomål som handlade om utbildningsdirektörens språkkunskaper.

När Astrid Kauber i våras valdes till utbildningsdirektör framkom att hon inte hade tillräckliga kunskaper i svenska. Det här trots att hon ansvarar för både den svenskspråkiga och finskspråkiga utbildningen i kommunen.

Både kommuninvånare och föreningar i Kyrkslätt krävde att valet ska omprövas. De lyfte upp att Kauber inte uppfyller de formella krav som finns i lagen.

Kommunen förkastar klagomålen eftersom språkkunskaperna inte är det enda kriteriet när en tjänsteinnehavare väljs. Enligt kommunen har svenskspråkiga dessutom ”obehindrad tillgång till svenskspråkig service”.

En gammaldags parkskylt i Vårdberget i Åbo. På parkskylten står det "Vartiovuori" på finska.

Åbo gör om och gör rätt – staden lovar byta ut enspråkiga skyltar efter kritik

Historiska skyltar i Åbos parker saknar svenska namn.

En skolbyggnad i rött tegel, med en korgbollsställning i förgrunden. På väggen står det "Winellska skolan".

Folktinget starkt kritisk mot nedkörning av svenskan i Kyrkslätt

Kyrkslätt redo att anställa finsk rektor i svensk skola.

Poliser i uniform.

Svenskspråkiga poliser efterlyses – utbildare hoppas att alla studieplatser fylls den här gången

Ansökan till nästa omgång inom polisutbildning på svenska har nu kört igång. Förra gången det begav sig klarade endast tolv stycken urvalsprovet.

Mottagaren av årets Hugo Bergroth-pris: projektet Skrivande skola. Projektledaren för Skrivande skola, Annette Kronholm (till vänster) och lektorn i kemi och fysik, Mikaela Gustafsson, Lyceiparkens skola (till höger).

Hugo Bergroth-priset till Skrivande skola – Språksporren till Tim Sparv

Prisen delades ut på Språkvårdsdagen på Hanaholmen.

Vasa ger inte upp med el- och automationsutbildning på engelska

Vasa stad ansöker igen om tillstånd att få ordna utbildning på engelska inom el- och automationsbranschen.

Staden ansökte om lov senast i februari, men fick ett nekande svar från undervisnings- och kulturministeriet.

Det beskedet överraskade många, eftersom det anses att näringslivet behöver den här utbildningen, inte minst med tanke på eventuella fabriker på Giga Vasa-området.

Nu har stadsstyrelsen beslutat att man försöker på nytt och man vill anordna utbildningen från och med augusti.

Konkret handlar det om yrkesskolan Vamia som skulle erbjuda grundexamen inom el- och automationsbranschen på engelska.

Tom korridor vid hälsovårdscentralen i Mäntsälä i Nyland.

Rapport: Språkklimatet har förbättrats i och med nuvarande regering

Det finns ändå många problem även om läget förbättrats.

Porträtt på Christina Gestrin

Folktinget: Slopa kraven på utmärkta kunskaper i finska för den som vill jobba inom staten

För få svenskspråkiga jobbar inom staten, enligt Folktinget.

En skolbyggnad i rött tegel, med en korgbollsställning i förgrunden. På väggen står det "Winellska skolan".

Ingen mer spanska på Winellska skolan i Kyrkslätt – behöriga lärare saknas

Spanskaundervisnignen läggs ner från och med 2023.

– Det handlar om realiteter. Jag är ursprungligen språklärare, så jag upplever att språk är viktiga, säger rektor Kristiina Koli.

Skolan har haft svårigheter att rekrytera en behörig spanskalektor, vilket är en av orsakerna till att språkundervisningen läggs ned.

Spanskan är ett valbart språk. De andra valbara språken är tyska och franska på Winellska skolan. Spanskan har varit det mest populära tillvalsspråket.

lagbok

Åbo stad tvingas betala 1 500 euro till kund som inte fick betjäning på svenska

Personen behövde hjälp vid stadens funktionshinderservice.

Tuulikki Kruhse-Poutanen

Språkkraven i Vasa luckras upp – Hans Frantz kritisk till förändringen

Språkkunskaper räknas i framtiden som en merit.

Tre personer sitter i en soffa och pekar på en laptop som står på soffbordet framför dem. Ma ser mest deras händer.

I en bra diskussion ska alla ha en jämbördig chans – testa här om du vet hur du ska kommunicera

I en respektfull diskussion har var och en rätt att få plats. Olika personer har olika möjligheter att delta i samhällsdiskussionen beroende på sin bakgrund. En inkluderande diskussionskultur låter alla bli hörda.

Elever i en skolklass sitter och lyssnar på läraren.

Finskan är fortfarande en stötesten för elever i kommuner där svenskan dominerar – i vissa fall sker det ingen språkutveckling alls

Kunskaperna i finska är sämst i kommuner med stor svenskspråkig majoritet. Nu vill utbildningsexpert se att man tar till krafttag för att alla elever ska lära sig finska.

Hans-Erik Lindqvist ler mot kameran.

Tidigare stadsdirektören: "Ingen har satsat så mycket på integrering som Närpes"

Hans-Erik Lindqvist är stolt över det som gjorts hittills.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida