Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Hästholmens kärnkraftverk i Lovisa.

Gott om kärnkraft de närmaste åren och snart är de små reaktorerna här

Två instanser i Finland har redan konkreta planer för den nya typen av små kärnreaktorer SMR.

Vattenfall vill bygga ny kärnkraft i Sverige

I Sverige vill det statliga energibolaget Vattenfall bygga mer kärnkraft, rapporterar tidningen Aftonbladet.

Bolaget har planer på att bygga nya reaktorer vid kärnkraftverket Ringhals söder om Göteborg. Kärnkraftverket har i dagsläget två fungerande reaktorer.

Vattenfall har enligt Aftonbladet lämnat in en ansökan om att det statsägda stamnätsbolaget Svenska kraftnät ska utreda ny kärnkraft vid Ringhals.

Målet är att den nya anläggningen, som går under namnet ”Nucelerate west”, ska anslutas till elnätet om nio år, det vill säga år 2032.

Anläggningen ska ha en totalkapacitet på 2 800 megawatt, vilket är betydligt större än effekten på de två befintliga Ringhalsreaktorerna 3 och 4, vars sammanlagda elektriska nettoeffekt ligger på knappt 2 200 megawatt.

Projektet ligger i startgroparna och Vattenfall har ännu ingen finansiering för det, rapporterar Aftonbladet. Klimatminister Romina Pourmokthari gläder sig ändå över planerna.

– Regeringen måste göra allt vi kan för att bidra, säger hon.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson och klimatminister Romina Pourmokhtari under en presskonferens den 11 januari 2023.

Sverige förnyar sin lagstiftning om kärnkraft – öppnar för kärnkraftsbygge på fler ställen

Läget i dag: Högst 10 reaktorer på högst tre olika ställen.

Också det kärnkraftsdrivna Frankrike riskerar strömavbrott

Frankrike rustar för möjliga strömavbrott under de kommande dagarna då sjunkande temperaturer ökar efterfrågan, och det statskontrollerade kärnkraftsbolaget EDF kämpar för att få elproduktionen att öka.

Frankrike är ett av de mest kärnkraftsdrivna länderna i världen, och vanligtvis produceras över 70 procent av landets el med de 56 reaktorer som är igång.

Frankrikes kärnkraftverk står också för cirka 15 procent av elen i Europa

EDF har dock nu tvingats ta rekordmånga av sina åldrande reaktorer ur bruk för underhåll i år samtidigt som Europa kämpar för att klara av de minskade leveranserna av rysk naturgas.

Frankrikes kärnkraftsproduktion ligger nu på den lägsta nivån på 30 år, och landet måste importera el och bygga upp planer för möjliga strömavbrott i vinter.

Källa: Reuters

Grafikbild där Hanaholmens kraftverk i Helsingfors står bredvid ett exempel på ett minikraftverk, för att visa skillnad på storlek (60-150m versus 8,5m i höjd).

Helen och Fortum utreder samarbetsmöjligheter kring minikärnkraftverk

Både Helen och Fortum har redan tidigare uttryckt intresse för små modulära reaktorer.

Enligt företagen kan minikärnkraft vara ett konkurrenskraftigt alternativ för energiproduktion. Små reaktorer är snabba att bygga och kan serieproduceras vilket sänker kostnaderna.

Ett eventuellt minikraftverk borde enligt företagen ligga nära hemmen det förser med energi för att ge bästa effekt.

Eftersom det saknas lagstiftning för minikärnkraftverk utreds än så länge bara möjliga placeringsalternativ.

Beslut om Lovisa kärnkraftverk kan komma under den här regeringsperioden

Fortum har ansökt om tilläggstid för de båda reaktorerna vid kärnkraftverket i Lovisa.

Överdirektören på Arbets- och näringsministeriet, Riku Huttunen, säger till Yle Uutiset att beredningen är klar inom några månader. Det betyder enligt Huttunen att regeringen sannolikt hinner behandla ärendet under den här regeringsperioden.

Driftstillstånden för Lovisakraftverket går ut 2027 och 2030. Om tillstånden förlängs kan det fortsätta producera el till slutet av 2040-talet.

Bild av ett kärnkraftverk.

Skador upptäckta i Olkiluoto 3

IK: Utgör ingen fara för strålsäkerheten.

Lovisa 1 och Lovisa 2 på Hästholmen

Fortum utreder förutsättningar för ny kärnkraft – i produktion tidigast på 2030-talet

Energibolaget Fortum utreder om det lönar sig att bygga mera kärnkraft i Norden. Fortum tittar på både traditionella kärnkraftverk och på små modulära reaktorer.

Kraftverkets två kyltorn vid floden Main.

Höga elpriser kan komma att hålla tyska kärnkraftverk i gång – regeringens beslut väntas inom kort

Också Tyskland dras med stigande priser på el. Regeringen har hittills hållit fast vi tidtabellen för att avveckla kärnkraften, men nu ser det ut som om reaktorerna producerar el längre än planerat.

Kärnkraftverket Olkiluoto 3.

STUK har gett tillstånd att starta reaktor 3 i Olkiluotos kärnkraftverk

Kan börja producera el för elnätet i februari.

Greenpeace-protest mot kärnkraftverk i Beznau 2014

Schweizarna tar ställning till kärnkraft

Mycket jämnt inför folkomröstning på söndag.

Reaktorbygget i Olkiluoto får nya problem?

En fransk fusion kan leda till oklara ansvarsfrågor.

Tungvattenreaktor i Arak, Iran.

Iran levererar anrikat uran till Ryssland - följer FN-avtal

Iran måste göra sig av med allt överflödigt anrikat uran.

Hästholmens kärnkraftverks huvudbyggnad.

Uusimaa: Nytt kärnkraftverk i Lovisa inte aktuellt

Fortum har inga planer på att ansöka om principlov.

Gruppfoto på rikssvensk kärnkraftsdemonstraner med banderoll och flaggor i Pyhäjoki invid Europaväg 8.

Fennovoima - ett namn som skapar debatt

Flera kraftbolag lämnade samarbetet.

Utrikesminister Timo Soini  (Sannf) talar till pressen den 16 juni 2015.

Också Soini förtegen om Fennovoima

Soini vill inte spekulera om framtiden.

Ordförande för Centerns riksdagsgrupp Matti Vanhanen

Vanhanen: Viktigast att Fennovoima får finansiering

Frågan på allas läppar är om inhemska ägardelen uppfylls.

Rehn höll presskonferens om Fennovoima

Fennovoima lämnade in ansökan - kroatiskt bolag in som svart häst

Frågan är nu om det kroatiska bolaget duger för ministeriet.

Kärnkraftverket Indian Point.

Brand vid kärnkraftverk nära New York

Branden släcktes snabbt, uppger myndigheterna.

Ringhals kärnkraftverk.

Ringhals-reaktorer kan stängas tidigare än planerat

Vattenfall siktar nu på att stänga reaktorerna 2018-2020.

Olkiluoto 3 i juni 2014.

Krav på att Olkiluoto-reaktor utreds

STUK:s oro gäller reaktorns trycktank

Svensk kärnreaktor snabbstoppades

På grund av pumpstoppet uppstod ett mindre ångutsläpp.

Byggarbete vid Olkiluoto

Olkiluoto 2 kan vara ur bruk i flera dagar

Reaktor nummer två vid Industrins Krafts kärnkraftverk i Olkiluoto kommer som det nu ser ut att vara ur bruk också på fredag. Ett fel i en generator fick personalen att stoppa reaktorn från vid 22-tiden i går kväll.

Bild av hur Fennovoimas kärnkraftverk kan komma att se ut.

Kesko drar sig ur Fennovoima

Kesko drar sig ur Fennovoimas kärnkraftsprojekt. I och med det sjunker den finländska ägarandelen till under hälften.

Olkiluoto 3 försenad med minst åtta år

Byggnadsskedet för den tredje reaktorn vid Olkiluoto kärnkraftverk fortsätter att dra ut på tiden. Olkiluoto 3 skulle ursprungligen ha blivit klar på fyra år. Nu går projektet redan in på sitt tionde år. Enligt den senaste tidtabellen ska den nya reaktorn tas i bruk om två år, men Areva vill inte ännu bekräfta om tidtabellen håller.

Oklart när Olkiluoto 3 slutförs

Det är fortfarande oklart när bygget av den tredje reaktorn vid Olkiluoto kärnkraftverk ska vara slutfört. Enligt de senaste uppgifterna borde reaktorn vara klar år 2016.

Kärnkraftverket Sosnovyj Bor

Sosnovyj Bor: Omstart av skadad reaktor väcker oro

Svenska folkpartiets Christina Gestrin är oroad över planerna att köra igång en skadad reaktor vid det ryska kärnkraftverket i Sosnovyj Bor.

Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki.

Rosatom föreslås bli ägare i Fennovoima

Fennovoima föreslår för sina aktieägare att ett kärnkraftverk som levereras av ryska Rosatom byggs i Pyhäjoki. Målet är att fatta beslut om investeringar och leverans före slutet av år 2013. Kärnkraftverket ska producera el år 2024.

Fennovoima förhandlar med ryska Rosatom

Energibolaget Fennovoima, som planerar ett kärnkraftsbygge i Pyhäjoki, börjar också förhandla med den ryska reaktortillverkaren Rosatom. Förhandlingarna med Rosatom inleds omedelbart.

Ryskt kärnkraftverk i Smolensk.

Varjoranta: Ryska kärnkraftverk skulle nog inte tillåtas här

De flesta ryska kärnkraftverk skulle inte få drifttillstånd i Finland, säger det internationella atomenergiorganet IAEA:s blivande biträdande generaldirektör Tero Varjoranta .

vinterlandskap

Kuopio lämnar kärnkraftsprojekt

Kuopio stad lämnar samarbetet kring Fennovoimas nya kärnkraftverk i Pyhäjoki. Staden avsäger sig alla ekonomiska förpliktelser inom reaktorprojektet.

Fennovoima vill förhandla med Toshiba

Kärnkraftsbolaget Fennovoima börjar förhandla med det japanska bolaget Toshiba om bygget av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Fennovoima vill också diskutera möjligheten att bygga en lite mindre reaktor. Då kan också franska Areva och ryska Rosatom komma på fråga som leverantörer.

HS: Fennovoima slutade förhandla med Areva

Franska Areva är inte längre ett alternativ för leveransen av Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki i norra Österbotten. Areva bekräftar för Helsingin Sanomat att förhandlingarna med Fennovoima har avslutats.

Kärnkraftverk

Tiden springer ifrån kärnkraftverket

Fortum hinner inte längre bygga en ersättande enhet för reaktor ett vid kärnkraftverket i Lovisa. Det säger Fortums VD Tapio Kuula i tidningen "Tekniikka ja talous".

Kärnkraftverket i Lovisa

Kärnkraftverket i bruk igen

Det årliga servicestoppet vid Lovisa kärnkraftverk är över. Bägge reaktorerna har igen tagits i bruk.

Kärnkraftverket Brunsbüttel i Schleswig-Holstein

EU: Hundratals brister i kärnkraftverken

Hundratals säkerhetsbrister har påträffats i europeiska kärnkraftverk. Flest brister har de franska anläggningarna. Det framgår av en EU-rapport som ännu inte har publicerats.

Kärnkraftverket Sosnovyj Bor

Problemreaktor i Sosnovy Bor startas igen?

Ägaren till atomkraftverken i Sosnovy Bor utreder ännu möjligheterna att reparera skadorna på den äldsta enheten. Den här enheten kördes ner för en månad sedan efter att man upptäckt allvarliga problem i reaktorns trycktuber.

Kärnkraftverket i Lovisa

Lovisa 2 igång igen

Kärnkraftsreaktorn Lovisa 2 har startat igen. Reaktorn snabbstoppades på onsdag eftermiddag.

Olkiluoto 3 bringar miljardförluster

Förseningen av kärnkraftverket Olkiluoto 3, kommer troligtvis att bringa förluster på 1,5 miljarder euro till Industrins Kraft. Bygget av den tredje reaktorn vid Olkiluoto inleddes år 2005 och skulle stå klar 2009 men bygget försenades. Nu talar man om år 2015,

Otnäsreaktor läggs ner

Kärnreaktorn i Otnäs i Esbo läggs ner. Det är VTT som fattat beslut om det här och reaktorn ska läggas ner så fort som möjligt.

Olkiluoto

Areva: TVO skyldiga att betala 125 miljoner i ersättning

Byggprojektet vid reaktor 3 i Olkiluoto blir en ännu dyrare affär än väntat. Teollisuuden Voima (TVO) har nyligen dömts till 125 miljoner euro i ersättning för de förseningar som drabbat projektet.

Japan startar upp kärnreaktor trots protester

Japan startar den första kärnreaktorn sedan olyckan på Fukushima, trots omfattande medborgardemonstrationer. Ett par hundra demonstranter försökte blockera infarten till det aktuella kärnkraftverket i Ohi i morse.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida