Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vasa centralsjukhus

Jourfrågan - en långkörare som inte ännu är över

På kort sikt ändrar inte mycket på Vasa centralsjukhus.

De tio finlandssvenska budorden kolumn 5

"Den nuvarande regeringen är en språkpolitisk katastrof"

Jens Berg resonerar kring den bortglömda svenskan.

Thomas Blomqvist

Folktinget risar regeringen - svenskans ställning försämras medvetet

Thomas Blomqvist fortsätter som ordförande för Folktinget.

Per Hellman (SDP) i talarstolen under Vasa stadsfullmäktiges budgetbehandling för 2016.

Samlingspartiet i Vasa: Det räcker med ett språk i fullmäktige

Partiet anser att man kan använda tolkar.

Toni Nyström är lektor i svenska vid Vasa universitet.

Svenskan blir en del av vardagen i Seinäjoki

Undervisningen måste skräddarsys, säger universitetslärare.

SAOL, Svenska Akademiens ordlista.

"Svenska språkets ställning försvagas"

Myndigheternas översättningar uteblir.

Vårdcentralen i Grankulla

Tekniskt strul i Grankulla - vårdpersonal ser inte kundens modersmål

15-åring blev betjänad på finska - och fick inte hjälp.

Manifestation för Vasa centralsjukhus på torget i Vasa.

Centerpartist: Skrämseltaktik i jourfrågan

Man får det att låta värre än det är, säger Antti Kurvinen.

Vasa centralsjukhus.

Vasa sjukvårdsdistrikt invänder mot det mesta

Landskapsreformen får svidande kritik.

folksamling

Språkbarometern: Relationen mellan finsk- och svenskspråkiga försämrats

Speciellt finskspråkiga upplever att relationen blivit sämre

Det är högt i tak och låga trösklar vid Arbis i Helsingfors.

Arbis ska integrera invandrare på svenska

Är intresset tillräckligt stort startar kursen i oktober.

Kvinna i profil i klassrum.

Två officiella språk i kommunen gör liten skillnad i vardagen

När minoritetsspråket blir officiellt språk i hemkommunen.

Asylsökande anländer till Torneå den 20 oktober 2015.

Utredning: Ge invandraren möjlighet att välja språk

Inte alltid självklart att först lära sig finska.

Carl Haglund

Haglund: Svenskan i kläm i vårdreformen

Han anser att reformen kan strida mot grundlagen.

Ole Norrback

Ole Norrback får förtjänstmedalj i silver

Även integration och dans fick pris på svenska dagen.

Chefredaktör Päivi Kallo delar ut nya Länsi-Uusimaa-tabloidtidningar

FNB får 440 000 euro i statligt mediestöd

Även Lapin Kansa och Karjalan Kielen Seura beviljades stöd.

psykolanalytiker och författare

Mikael Enckell - dubbelhetens försvarare

Varför det judiska tänkandet väcker hat och beundran

Thomas Blomqvist, Christina Gestrin, ny och avgående ordförande iSvenska Finlands Folkting

Thomas Blomqvist leder Folktinget

Han efterträder Christina Gestrin som valt att avgå.

Folktingets session i Borgå den 8 maj 2015.

Nu behöver Folktinget alla sina vänner

Regeringsbasen chockar Folktingets session

Snögbubbar vid Vendlaskolan

Språköskolor träffas för att tala svenska

Lärare från de finlandssvenska språköskolorna i södra och mellersta Finland träffas 1-2 gånger per år för att fortbildas tillsammans, utbyta idéer, få tips om bra metoder, stöda varandra - och för att få tala svenska med andra lärare som är i samma situation.

Johan Häggman

"EU bryr sig inte om sina språkliga minoriteter"

EU har slutat bry sig om sina språkliga minoriteter - och Finland bryr sig lika lite som alla andra, säger minoritetsspråksexperten Johan Häggman.

Invånarinitiativ om att SIbbo borde korrigera sina vägnamnsskyltar.

Svenskan för högt uppe på Sibboskyltar

Det har hunnit gå över ett decennium sedan Sibbos majoritetsspråk blev finska, men än finns det vägnamnsskyltar där det svenska namnet står högre upp. Det här vill en invånare få ändring på.

Constantine Themelis kämpar för det arumänska språkets ställning i Grekland.

”Ni kommer inte att lämna caféet levande”

Det nynazistiska partiet Gyllene gryning hotar dem som kämpar för minoritetsspråk i Grekland. Den arumänska konstnären Constantine Themelis fick mordhot via Facebook.

Vy över Aten från Akropolis.

I Grekland finns det bara greker och muslimer

Grekland är ett av de få EU-medlemsländer som inte godkänt stadgan för minoritetsspråk. Yle Nyheter besöker Grekland för att se hur det ser ut i ett land med endast en officiell minoritet.

Nikodim Tsarknias leder den olagliga makedonisk-ortodoxa kyrkan i Grekland.

Han tog stryk för att få vara präst

Arkimandriten Nikodim Tsarknias är en av de mest framstående makedoniska aktivisterna i Grekland. Han leder en olaglig makedonisk-ortodox kyrka.

Prof. Olle Josephson medverkar i Språkväktarna

Svensk språkexpert: ”Finländarna språkpolitiska föregångare”

Så fort det finns mer än ett språk av betydelse i ett samhälle, blir det en politisk fråga. Det säger språkforskaren och professorn Olle Josephson vid Stockholms universitet. I höst är han stationerad i Helsingfors för att insupa språkklimatet där och lära sig av finländarna för sin nya bok.

På spåret med näsvist Morgonparlament

Fredagen till ära samlades Morgonparlamentet till plenum. Parlamentarikerna diskuterade spårvagnsminnen, svenska språkkunskaper och röda näsor.

Dialog och diskussioner vid internationellt skolbesök

Gäster från nio länder bekantar sig med minoritetsspråket svenska och vårt skolsystem under denna vecka både i Borgå och Lovisa.

S:t Olofsskolan i Åbo

Åboelever firade europeiska språkdagen

Vissa hade klätt sig i kläder från andra europeiska länder, och eleverna uppmanades att prata andra europeiska språk.

Den samiska daghemsgruppen en flopp

Intresset för stadens samiska daghem i Helsingfors har varit försvinnanden litet. Bara två barn går i daghemmet just nu.

Äldre mest positiva till frivillig svenska

Äldre finländare är mest negativa till obligatorisk skolsvenska, visar den enkät som Yle Uutiset beställt av Taloustutkimus. Yngre finländare är enligt enkäten betydligt positivare till skolsvenskan.

Obs debatt om tvåspråkiga skolor

Är tvåspråkiga skolor ett hot eller en möjlighet?

Rätt till polisens hjälp på två språk

Svenskan i fokus på Folktingets nya kort

- Vi vill ge folk något konkret i handen som berör deras språkliga rättigheter gällande svenskan, säger språkskyddssekreterare Johanna Lindholm apropå de 600 papperskort som ges ut inför Folktingets årliga session som hålls i Tammerfors på veckoslutet.

Ordböcker.

Blandade kommentarer om serien Finland är svenskt

Den tiodelade serien Suomi on ruotsalainen hade premiär på TV1 i söndags. Redan innan det första avsnittet hade sänts var reaktionerna på olika diskussionsforum på nätet kraftiga.

Samerna i Utsjoki vill ha enspråkigt samiska skolor

Vad ska man göra för att öka majoritetens intresse för minoritetsspråken i Finland? Ett svar som några av våra politiker har slängt fram är tvåspråkiga skolor. Minoriteterna själva är inte alltid så pigga på det förslaget.

Vy över västra Istanbul

Kurderna får ökade rättigheter

Turkiet går med på att det kurdiska språket får användas i rättegångsförhandlingar. Beslutet är en eftergift till hundratals fängslade kurder som har hungerstrejkat bland annat för att kurdiska ska tillåtas i domstolar.

Förbindelsebåten Aurora

Iniöbor vill behålla sin egen representant

Väståboland har redan varit med om en kommunfusion - Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö gick ihop för 4 år sedan. Nu väntar, enligt regeringens krav, nästa fusion.

Blyertspennor

Allt fler finskspråkiga barn i Kronoby - behovet av egen skola växer

Kronoby kommun får allt fler finskspråkiga inflyttare. Kring 15 procent av invånarna i Kronoby kommundel har numera finska som modersmål och det innebär att det på sikt kan bli fråga om att grunda en finsk skola i kommunen.

Språkspioner granskar service i Kanada

Myndigheterna i Kanada satsar 90 000 kanadensiska dollar (cirka 74 000 tusen euro) på att granska hur bra flygbolaget Air Canada ger service på båda språken i landet, det vill säga engelska och franska, rapporterar The Economist.

Holger Spår intervjuar Seppo Heikinheimo 1992

Holger Spår träffar Seppo Heikinheimo

Holger är nervös när han skall träffa Seppo Heikinheimo.