Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

LU: Lim orsakade inneluftsproblemen i Laurentiushuset

I maj uppdagades problem med inomhusluften i Laurentiushuset, ett kulturhus och skolcenter i Lojo som byggdes 2021.

Tidningen Länsi-Uusimaa skriver att problemet beror på ett lim (betalmur) som man limmat fast textilmattor med.

Dessutom har luftväxlingen inte varit tillräckligt effektiv, vilket förvärrat problemet.

Nu ska man renovera daghemmet och ett kontor.

I daghemmet ska man ta bort textilplattorna och limmet, samt installera en ny ytbeläggning.

Ventilationen ska också förbättras.

Utredningen och renoveringen beräknas kosta 70 000 euro. Kostnaderna fördelas mellan Lojo stad och byggföretaget Skanska.

Två kvinnor och en man poserar framför husvägg

Politiker om Smedsby bildningscampus: ”Vi kan inte trolla fram byggnader”

Nu måste man bara vänta och hoppas på det bästa gällande Smedsby bildningscampus. Att evakuera hela högstadiet är inte ett realistiskt alternativ, konstaterar politiker.

Porträtt av kvinna vid en trappa

Rektor står utan svar när bygget av Smedsby bildningscampus är pausat

Fyra klassrum placeras på Korsholms högstadiums gård.

LU: Det nya Laurentiushuset i Lojo har problem med inomhusluften

Lojos nya stora kulturhus och skolcenter, Laurentiushuset, öppnade 2021 men redan nu har den nya fastigheten problem med inomhusluften, rapporterar tidningen Länsi-Uusimaa. Dessutom visar nya mätningar att problemen är mera omfattande än man först trodde.

I tidningen konstaterar man att problemet verkar vara att betongen har varit för våt när man klistrat på golvbitarna och nu är det limmet under golvmattan som orsakar utsläpp och bidrar till den dåliga inomhusluften.

Det var byggföretaget Skanska som var ansvarig för själva byggarbetena. Nu utreds vilka åtgärder som krävs för att rätta till bristerna. Företaget Skanska är redo att göra de reparationsarbeten som behövs.

En skolbyggnad i tre våningar, med pelare på bottenvåningen och rödtegel på de övre våningarna. Kring byggnaden står tallar en regntung dag.

Tomma skolbyggnader i Åbo vandaliseras

Problem har länge funnits men situationen värre än tidigare.

barnmorskeinstitutets sjukhus

Tre barnmorskor får skadestånd för dålig inneluft på arbetsplatsen – tingsrätten gav dom i lång tvist om Barnmorskeinstitutet

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS försummade arbetssäkerheten i det numera stängda Barnmorskeinstitutet i Helsingfors.

En gul stenbyggnad som finns intill ett rött hus. Det röda ska bli ny skola och den gula rivas. Det är Kyrkfjärdens skola i Ingå.

Kyrkfjärdens skola i Ingå blir granne med ett välfärdscenter

Planeras bland annat motionssal och gym.

Steinerskolan i Åbo tvingas flytta, men får stöd för nya hyreskostnader

Steinerskolan i Åbo måste flytta då Åbo stad börjar renovera skolbyggnaden på Mästaregatan.

Åbo stad bidrar med 200 000 euro i år och nästa år, om Steinerskolan hyr lämpliga lokaler för skolbruk. Ett alternativ är Sirkkala kasern.

Steinerskolan måste söka tillfälliga lokaler eftersom ventilationen inte räcker till och huset måste grundrenoveras.

Arbetet beräknas vara klart 2025. Då kunde Steinerskolan flytta tillbaka till sin gamla skolbyggnad, men där skulle finnas utrymme också för andra skolor.

Valkom nya daghem byggs bredvid det gamla

Lovisa stadsfullmäktige godkände i går (19.4) ett förslag om att placera Valkom daghems nya lokaler bredvid den gamla byggnaden.

”Vi tycker att den nuvarande gården tjänar sitt syfte väl och det är fint att vi kan fortsätta använda den,” säger Lena Rosenqvist-Huhtanen vid Valkom daghem i ett pressmeddelande.

Daghemmet ska byggas av volymelement och beräknas kosta 1,36 miljoner euro.

Fullmäktige godkände också projektplanen och beviljade projektet ett tilläggsanslag på 258 000 euro.

1,1 miljoner euro var sedan tidigare reserverat i investeringsplanen för 2023–2025.

Valkom daghem drabbades av fuktproblem i slutet av 2021. Efter att konstruktionerna hade undersökts konstaterade staden att daghemmet behöver helt nya lokaler.

En röd tegelbyggnad med många fönster. Här finns biblioteket och kommunhuset i Ingå.

Kommungården i Ingå får nytt yttertak för 600 000 euro

Ingå kommungård ska få nytt yttertak i sommar.

Biblioteket i huset ska kunna hålla öppet under takrenoveringen som beräknas kosta 600 000 euro.

De som jobbar i kommungården får ändå förbereda sig på buller. Ventilationen kan också tillfälligt vara avstängd.

När takrenoveringen är klar finns en projektplan för resten av kommungården. Huset ska få ny ventilation och ny fasad.

Kommunen är beredd att uppdatera sin renoveringsplan beroende på hur arbetet med den nya kultursalen framskrider.

Kultursalen ska bli en tillbyggnad till kommunhuset som också till en del ska fungera som kulturlokal.

Finansieringen för en kultursal är ännu öppen. Prislappen beräknas ligga på 5,4 miljoner euro varav kommunens andel är 2,3 miljoner. Den summan inkluderar kommunhusets renovering för 1,6 miljoner euro.

Om kulturhusets finansiering inte är klar före augusti fortsätter renoveringarna enligt ursprunglig plan.

Under renoveringen behöver kommunen hitta tillfälliga lokaler för runt 10 - 20 anställda.

Stadshuset i Hangö syns från parken intill.

Dålig inneluft i stadshuset i Hangö – första våningen renoveras

Första våningen i stadshuset i Hangö ska renoveras. Staden räknar med att saneringen kostar 240 000 euro.

Det är delen som vätter mot Boulevarden som ska saneras på grund av dålig inomhusluft.

Golvet och taken ska förnyas, värmekanalerna ska repareras och fönstren ska bytas ut.

Dessutom ska armaturerna förnyas.

En grå baracklänga med en grön port. På väggen finns en skylt där det står Villekulla daghem. I snön syns fotspår till och från daghemmet.

Vattenskadan i Villekulla daghems baracker i Lovisa var mindre än befarat

Utredningen av Villekulla daghems vattenskada är färdig och problemen åtgärdade.

Väggar och tak öppnades på fem ställen där man misstänkte vattenskada och på ett ställe där det upplevts vara dålig inneluft. Ruttet virke hittades bara på ett ställe, på de andra ställena hade innerskivan bara fått vatten på sig.

– Det ruttna virket och det våta materialet har bytts ut, säger stadens projektledningschef Ulf Blomberg.

Det är ännu meningen att kolla fogarna mellan barackerna för att se att de gjorts ordentligt i den senaste flytten. Det här eftersom det antytts att det finns dålig inneluft i barackerna, och problem med fogarna torde vara det enda som kunde orsaka det.

Tre barnmorskor kräver HUS på ersättning för Barnmorskeinstitutets dåliga inomhusluft – fler krav att vänta om de vinner i rätten

Barnmorskorna som alla har en diagnos för yrkessjukdom yrkar på ersättning av det tidigare Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

De ser att HUS inte sett till arbetstryggheten på det sätt som arbetstrygghetslagstiftningen förutsätter.

Barnmorskorna säger att HUS varit medveten om byggnadens tillstånd och problemen med inomhusluften medan sjukhuset ännu var i bruk. Barnmorskeinstitutet stängdes 2017.

21 andra barnmorskor har meddelat om planer på att stämma HUS i samma ärende. Behandlingen inleds i Helsingfors tingsrätt på tisdag.

Byggnad.

Inga problem med inomhusluften i det nya kulturhuset Fokus i Karis

Utredningen gällde platsen där kaféet finns.

Fuktskada i Villekulla daghems baracker i Lovisa

Lovisa stad meddelar om en fuktskada i Villekulla daghems baracker. Under våren och hösten 2022 upptäcktes vattenskador och taket förnyades helt och hållet under senhösten 2022.

Under eftergranskningen den här veckan upptäcktes en fuktskada då innertaket öppnades. Till följande undersöks omfattningen av skadan i barackraden. Vårdnadshavarna har informerats.

Joanna Kraft-Nappari

Inomhusluften i Korsholms högstadium oroar föräldrar: ”Vi funderar nästan varje vecka på vad alternativen är”

På tisdag kväll ordnades ett informationstillfälle om inomhusluften vid Korsholms högstadium.

Korsholms högstadium behöver baracker

Korsholms högstadium ska få fyra nya klassrum i form av baracker som placeras på grusplanen vid skolan. Det här för att nuvarande elevantal är för stort för högstadiets utrymmen.

- Vi har vetat om att de stora årskullarna kommer men inte vetat hur vi ska lösa problemet med utrymmena, säger bildningsdirektör Denice Vesterback.

Nu blev bildsningsutskottets beslut att satsa på fyra så kallade evakueringsklassrum från och med hösten.

I och med att Smedsby bildningscampus så småningom blir verklighet ska också högstadiets situation förbättras.

Högstadiet har också problem med inomhusluften i nuvarande utrymmen. Dessa fyra evakueringsklassrum bidrar till att underlätta saneringsarbetet i skolan.

- Vi sanerar utrymmena kontinuerligt, säger Vesterback.

Den 7 februari ordnas ett möte med vårdnadshavarna om läget med inomhusluften och hur saneringen framskrider.

Bildningsutskottets beslut ska ännu via kommunstyrelsen.

Ett barn leker på golvet.

Fuktskador i hemmet under barns första levnadsår kan kopplas till permanent astma

Fuktskador är en av många faktorer som kan bidra till astma.

Haddom skolas hula träbyggnad.

Haddom skola i Lovisa läggs ner i höst

Ännu oklart vilken eller vilka skolor eleverna flyttar till.

S:t Olofsskolan

Nybygge föreslås för S:t Olofsskolan i Åbo

Behovsutredningen pekar på ett nybygge.

vaccinering

TS: Inneluftproblem vid Åbo stads nya vaccinationspunkt

Personalen har klagat om svidande ögon och huvudvärk.

I förgrunden pennor i burkar. I bakgrunden två elever som ritar.

Bakterier en större bov än mögel när inomhusluften i skolan orsakar symtom bland barn

Det är viktigt att åtgärda fuktskador, säger THL.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida