Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nu kan du bada vid Lappviks badstrand igen

Vattenkvaliteten på Lappviks badstrand är normal igen, meddelar Sydspetsens miljöhälsa.

Tidigare hade flera stränder i Raseborg en ökad halt av kolibakterier i vattnet. En av dem var Lappviks badstrand men nu har Sydspetsens miljöhälsa utfört nya mätningar som visar att det är säkert att ta en simtur i Lappvik.

Nu råder badförbud vid Sommarösund i Korsholm

Vid provtagning den 8 och 10 augusti har kvalitetsrekommendationerna för intestinala enterokocker överskridits.

Skälet till den höga bakteriehalten antas vara regnen innan provtagningen. De kan ha sköljt ut orenheter i havsvattnet.

Korsholms kommun meddelar att ett nytt prov tas idag, den 16 augusti. Information om provresultaten ges i början av nästa vecka.

Redan förra veckan gick Västkustens miljöenhet ut med en avrådan om bad vid Sommarösund, men nu råder alltså badförbud.

Fritt fram att simma vid stränderna i centrala Hangö och Ekenäs igen

Nu avråder inte Sydspetsens miljöhälsa längre från att bada vid stränderna Plagen och Bellevue i Hangö samt Knipan och Knipnäs i Ekenäs.

Provresultaten från den 10.8.2023 visar att badvattnet vid stränderna uppfyller kraven.

Myndigheten avråder ändå fortsättningsvis från bad vid stranden i Lappvik. Vattenkvaliteten i Lappvik kommer att uppdateras efter att nya vattenprover analyserats.

Sydspetsens miljöhälsa poängterar i ett pressmeddelande att den dåliga vattenkvalitén kan bero på stormen förra veckan. Vågor, kraftig sjögång, vind och variationer i vattenståndet kan påverka vattenkvaliteten. Myndigheten menar att det är bra att tänka på när man badar på andra badplatser.

Simma inte vid Plagen och Källa lägergård i Lovisa

Lovisa stad rekommenderar att undvika simning vid Plagens badstrand och stranden vid Källa lägergård.

Det här eftersom det har upptäckts för höga halter bajsbakterier i ett vattenprov.

Enligt staden är det ännu oklart vad den höga bakteriehalten beror på. Nya vattenprover tas för att följa upp vattenkvaliteten.

Information om provresultaten och om vilka badvatten som är okej finns på miljöhälsovårdens webbplats.

Simma inte på Plagen och Bellevue i Hangö idag, inte heller vid Knipan eller Knipnäs i Ekenäs

Miljöhälsomyndigheten i Hangö och Raseborg meddelar att folk helst inte ska bada vid några stränder i Hangö och Ekenäs.

Avrådan gäller Plagen och Bellevue i Hangö samt Knipan och Knipnäs i Ekenäs.

Vattnet vid dessa stränder visade förhöjda halter av avföringsbakterier vid en rutinkontroll.

Man kommer att ta nya prover så snart som möjligt och informera allmänheten om läget.

Man sätter också ut information på de berörda stränderna så fort man hinner.

Möjligt att bada igen vid Kronvik badstrand i Vasa

Nu går det att bada vid Kronvik badstrand i Vasa igen, meddelar Vasa stad i ett pressmeddelande på fredagen.

I måndags meddelade staden att de avråder folk från simning vid Kronvik badstrand på grund av att blågröna alger konstaterats i vattnet. Men enligt nya prover uppfylls vattenkvalitetskraven i badvattnet igen.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid badstränderna (13 st.) upp fram till 31.8.2023.

Om man upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom avvikande färg eller lukt eller blågröna gröna alger, uppmanar Vasa stad att man meddelar stadens miljöavdelning eller den som sköter stranden.

Nu går det igen att simma vid badstränder i Vasa

Vasa stad meddelar att det igen går att bada vid Gustavsborgs och Abborröns badstränder.

Enligt de nyaste proverna uppfyller vattnet kvalitetskraven. Tidigare innehöll vattnet för höga bakteriehalter, vilket man tror berodde på avföringen från gäss som vistats på stränderna.

Vid Kronviks badstrand rekommenderas badande ännu inte, eftersom vattenprover därifrån fortfarande visar en något förhöjd halt av fekala enterokockbakterier. Bakteriehalten är dock klart på väg neråt. Det misstänks att skälet till att vattnet i Kronvik blivit förorenat är att orenheter från jorden har sköljts ut i vattnet.

Vasa stad avråder fortfarande från att simma vid flera badstränder

Vattenkvaliteten är fortfarande inte i skick vid de allmänna badstränderna Abborrön, Gustavsborg och Kronvik i Vasa, skriver staden i ett pressmeddelande på måndagen.

Staden har undersökt ledningarna för dagvattennätet och avloppsvattnet vid området för Gustavsborg och Abborrön, men inget avvikande har upptäckts.

De höga bakterienivåerna i vattnet vid Gustavsborg och Abborrön härstammar sannolikt från de gäss som rört sig vid stränderna. Vid badstranden i Kronvik har det gjorts anmälan om lukt, vilket tyder på att vattnet är förorenat. Orsaken undersöks för tillfället.

I Vasa finns totalt 13 allmänna badstränder. Vid alla de övriga stränderna visade provtagningen att vattenkvaliteten var god. Inga observationer av cyanobakterier har gjorts i vattnet.

Vasa stad avråder från simning vid Gustavsborgs och Abborröns badstränder

Vattenprover som togs vid badstränderna på Gustavsborg och Abborrön i Vasa på måndagen innehöll fekala Escherchia coli-bakterier som överstiger gränsvärdet. Simning vid de här stränderna rekommenderas inte för tillfället.

Tiotals gäss har observerats vid båda stränderna. Föroreningen av badvattnet är troligen en följd av gässens avföring.

En del av bakterieproverna är ännu inte klara och slutliga resultat fås i slutet av veckan. Man kommer att ta nya prover vid stränderna inom de närmaste dagarna, skriver staden i ett pressmeddelande.

Skyltar som informerar om att simning inte rekommenderas kommer att finnas vid stränderna.

Nu går det att simma i Tallmo igen

Det är igen fritt fram att simma i Tallmo sandgrop

Bakteriehalterna i vattnet vid Tallmo sandgrops badstrand är åter normala, meddelar miljöhälsovården i Borgå.

Därför har också begränsningar för badande hävts.

De senaste vattenproven som tog förra veckans onsdag visar att halterna av fekala bakterier nu igen ligger inom tillåtna gränser.

Resultatet blev färdigt på måndagen.

Simma inte vid Tallmo sandgrops badstrand

Det har hittats höga halter fekala bakterier i vattnet vid Tallmo sandgrops badstrand i Sibbo. Därför rekommenderar miljöhälsovården i Borgå att man inte simmar där för tillfället.

Vattenproverna med bakterier i togs onsdagen den 21 juni. Nya vattenprover kommer att tas för att följa upp vattnets kvalitet. Information om provresultaten och om det går att simma i vattnet ges på miljöhälsovårdens webbplats.

Tryggt att bada i Siikajärvi i Esbo

Förra veckan insjuknade flera människor efter att de simmat i Siikajärvi i Esbo.

På grund av misstanke om bakterier i vattnet avrådde staden från att simma i Siikajärvi tills nya prover tagits.

Nu har staden undersökt vattenkvaliteten, och den är god.

I måndags publicerades färska undersökningar, från prover som togs torsdagen 22.6, och de visar att vattenkvaliteten är god.

Det är alltså enligt staden åter tryggt att bada i Siikajärvi.

Undvik att bada vid Siikajärvis badstrand i Esbo

Hälsoskyddsmyndigheten i Esbo har fått in flera rapporter om personer som fått magsjuka efter att ha simmat vid Siikajärvis badstrand 19–21 juni. Därför ska man nu undersöka vattenkvaliteten vid stranden.

Man ska undvika att bada vid stranden tills vidare.

Esbo stad har i dag, torsdag, tagit vattenprover vid stranden och då resultatet klarnar kommer staden att meddela om det.

Fint badvatten i Vasa

Badsäsongen står för dörren och Vasa stad har tagit prover för att kontrollera kvaliteten på badvattnet.

Proverna, som togs den 5 juni, visade att badvattnet vid Vasas fem största badstränder uppfyllde kvalitetskraven. Det handlar om de allmänna badstränderna på Abborrön, Sandö, Gustavsborg, Smulterö och Strömsö.

Lagen förutsätter att vattenkvaliteten kontrolleras.

I Vasa och Laihela följs vattenkvaliteten vid alla 13 allmänna badstränder regelbundet upp under badsäsongen. Prover tas för att kontrollera att vattnet inte innehåller för höga halter av hälsovådliga bakterier, exempelvis fekala enterokocker eller cyanobakterier.

Top Camping i Vasa.

Badförbud vid Top Campings badstrand i Vasa – avföring antas ha runnit ut i vattnet

Bakteriemängden vid badstranden är över det tillåtna.

Smulterö.

Badstränderna i Vasa är fria från cyanobakterier

Nu kan man simma vid Paradisön igen.

En badstrand på långt håll en sommardag.

Fritt fram att simma vid badstränderna i Vasa

Stränderna uppfyller kvalitetskraven.

Ekenäs camping med en strand och somrigt väder.

Bada inte på campingens strand i Ekenäs!

Avrådan gäller tills vidare.

Sandö sandstrand i Vasa

Badförbud vid Sandö badstrand i Vasa

Kolibakteriehalterna fem gånger högre än normalt.

Sandstrand på vintern när det är snö och is. I bakgrunden en sommarrestaurang i trä.

Ny sand och ingen vass på Knipans badstrand i Ekenäs

Raseborgs stad hoppas att vattenkvaliteten blir bättre.

En skylt vid en strand där det står Knipans badstrand. Till höger syns ett träd och bakom det några byggnader.

Knipans badstrand i Ekenäs kan stänga - ingen vet varför vattnet ibland är dåligt

Miljöhälsan och Raseborgs stad söker efter orsakerna.

Sandvikens sandstrand är ännu tom i mitten av maj.

Hösten kom till badstränderna - färre blågröna alger i vattnet

Temperaturen i vattnet har sjunkit till 14 grader.

Vägskylt till badstrand, Karperö, Carpella

Inte längre några alger i Karperöfjärden

Fritt fram att simma vid Carpella.

Utsikt från Pörkenäs lägergård i Jakobstad

Badförbudet vid lägergård i Jakobstad är hävt

Inte längre förhöjda halter av e-colibakterier vid Merilä.

Sandö i Vasa.

Bra vattenkvalitet vid stränderna i Vasa

16 grader varmt i vattnet.

Gustavsborgs badstrand i Vasa

Rent badvatten i EU- fyra problemstränder i Svenskfinland

I allmänhet är badvattnet rent i både i EU och hos oss.

maren i gamla stan i borgå

Återinför badplatsen vid Maren

Det föreslår fullmäktigeledamoten Outi Lankia i Borgå.

blågröna alger i pepotgropen i borgå

Fräschare att simma i Kokon i sommar

Borgå stad skrider till åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten vid friluftsbadet i Kokon.

skylt om badförbud vid strand

Knipan och Märsan är dåliga

Stränderna Knipan i Ekenäs och Märsan i Hangö är inget bra val för simmare. De har fått sina betyg sänkta till "dåliga". Svedja i Karis har däremot fått utmärkt betyg då Sydspetsens miljöhälsa har sammanställt badvattenresultat. Men ingen vet varför vattnet är så dåligt.

Plagen i Lovisa

Fortfarande riskabelt att simma i Lovisa

Sommaren är över, men de som inte skräms av svalare badvatten bör ändå undvika att simma i Lovisaviken och Hudöfjärden.

skylt om badförbud vid strand

Fortfarande förbjudet att simma vid Knipan i Ekenäs

Trots att mängden tarmbakterier har minskat i badvattnet vid Knipan överskrids fortfarande de tillåtna gränserna för badvatten. Därför gäller badförbudet från 13 augusti fortfarande, meddelar Sydspetsens miljöhälsa.

plagen i lovisa

Igen dåligt vatten vid Lovisastränder

Hälsoskyddet rekommenderar att man inte simmar i Lovisaviken eller på Hudöfjärden.

barn på plagen i lovisa

Igen simdugligt vatten vid Valkom och Källa

Proverna från badstränderna i Valkom och Källa lägercentrum samt på badstranden Plagen uppfyller kvalitetskraven på badvatten – man behöver inte mera undvika att bada i vattnen

familj på strand invid skylt med badförbud

Badförbud vid Knipan i Ekenäs

Det är förbjudet att bada vid Knipans badstrand i Stallörsparken Ekenäs. Vattenprover visar att gränserna för tarmbakterien E coli har överskridits kraftigt. Enligt hälsoinspektören kan provtagning utföras oftare nästa år.

Små barn bör undvika att simma i Fäboviken

Vattnet vid stränderna i Fäboviken uppfyller inte kraven för gott simvatten. Därför rekommenderar hälsoinspektionen i Jakobstad att små barn undviker att simma i Fäboviken.

Många ungdomar hade sökt sig till Gamla hamn för att njuta av vädret

Badplats öppnade igen i Karleby

Det är okej att simma igen vid Gamlahamnsviken i Karleby. De senaste proverna visar att vattnet uppfyller kriterierna för bad.

Vattnet från farmområdet i Jakobstad rinner ut i havet i Fäboviken.

Bakterier i badvatten i Jakobstad

Prov från Fäboviken och Nätihamn i Jakobstad visar på bakterier i badvattnet. Hälsoinspektionen rekommenderar att åtminstone små barn ska undvika vattnet. Nya prover tas nästa vecka.

Simstrand på sommaren

Norovirus orsak till Molnträsksjukan?

Det kan vara norovirus som orsakar magsjuka hos dem som simmat i Molnträsk i Sibbo. Det misstänker hygieniker Seija Heikkinen på hälsoskyddet i Borgå. Ett hundratal personer har nu in sjuknat.

Simstrand på sommaren

Simma inte i Molnträsk

Simma inte i Molnträsk i Sibbo. Många som simmat i träsket har fått magsjukdomar och nu rekommenderar hälsoskyddet i Borgå att inte bada i träsket. Se TV-nytts inslag!